Staat van de Jeugd
Gepubliceerd op: 07-03-2017
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/staat-van-de-jeugd/
Ga naar de hoofdinhoud

De Staat van de Jeugd laat zien hoe het gaat met de Rotterdamse kinderen en jongeren. In deze monitor zijn ruim 300 cijfers samengebracht.

In Rotterdam zijn meer dan 200.000 kinderen en jongeren jonger dan 27 jaar. Daarmee is Rotterdam een jeugdige stad. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien in deze stad. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat is niet alleen goed voor de jeugd, maar ook voor Rotterdam.

Het doel van het Rotterdamse jeugdbeleid is dat kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien in de stad.

In de ontwikkeling van kinderen en jongeren spelen beschermende factoren en risicofactoren een belangrijke rol. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld goede schoolprestaties, participatie en sociaal-emotionele vaardigheden. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld crimineel gedrag, psychosociale problemen, opvoedonzekerheid bij ouders en schooluitval. Het Rotterdamse jeugdbeleid is erop gericht om deze risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken. Hierdoor groeien kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en gezonder op. De factoren zijn vertaald in meetbare indicatoren die worden gemonitord in de Staat van de Jeugd. Deze monitor verschijnt jaarlijks.

Staat van de Jeugd 2021

De Staat van de Jeugd 2021 op Gemeenteraad.rotterdam.nl (pdf) is de zesde editie. De huidige cijfers laten zien dat de trends, die in de voorgaande jubileumeditie vermeld zijn, zich voor een groot deel voortzetten. Met de meeste Rotterdamse jeugdigen gaat het goed. Meer jongeren behalen hun startkwalificatie en meer jongeren hebben werk. Ook is zichtbaar dat minder kinderen thuis met armoede te maken hebben en de geboorte-uitkomsten positief zijn.

Tegelijkertijd laat deze Staat van de Jeugd ook zien waar het minder goed gaat of waar een stilstand of achteruitgang plaatsvindt. Zo gaan in 2020 minder kinderen naar de kinderopvang en peuterspeelzaal, is het aantal kinderen dat ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt gestegen. En er is meer jeugdoverlast en vandalisme. Deze editie bevat cijfers die duiden op de impact van corona. Maar er ontbreken ook belangrijke gegevens zoals de fysieke en sociaal-emotionele gezondheid van kinderen. De impact van corona daarop wordt waarschijnlijk in de editie van 2022 zichtbaar.

Cijfers zijn digitaal beschikbaar

De Staat van de Jeugd is beschikbaar in een digitale module op Rotterdam.buurtmonitor.nl. Deze module bevat data op gemeenteniveau en op gebieds- en buurtniveau. Waar kan, zijn verschillende jaren met elkaar vergeleken. Daarnaast kan de lezer zelf tabellen samenstellen.

Naast de digitale versie geeft de gemeente ook een publieksversie uit. Deze publieksversie bevat cijfers en interviews die de verhalen vertellen achter de cijfers. De ‘stemmen van de stad’ maken duidelijk dat opgroeien een gedeelde verantwoordelijkheid is van ouders, en van opa’s en oma’s, leraren, sportcoaches, jongerenwerkers, muziekleraren, politieagenten en vrijwilligers. En natuurlijk van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Staat van de Jeugd, mail dan naar jeugd@rotterdam.nl.