Participatiewet
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/participatiewet/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

Met de Participatiewet is in 2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) onder één regeling gebracht.

Waarom

De regering wil met de Participatiewet iedereen in staat stellen mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Werk is een goede manier om bij te dragen aan de maatschappij. Het zorgt voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid en draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde van inwoners.

Bijstand

Een bijstandsuitkering is geld van de overheid waarmee een werkzoekende Rotterdammer kosten betaalt om te kunnen leven. Het gaat alleen om noodzakelijke kosten zoals huur, boodschappen, kleren, schoenen en uw ziektekostenverzekering.

Gemeente Rotterdam streeft er naar om meer Rotterdammers aan het werk te krijgen. Daarom houden we de stand van het aantal uitkeringen bij:

Bijgewerkt op 23-1-2019 eerste werkdag deze maand vorige werkdag vandaag
Totaal 35.296 35.257 35.250

Garantiebanen

De Participatiewet stimuleert mensen met een beperking om aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. De gemeenten moeten samen met werkgevers zorgen dat mensen die anders een beroep zouden doen op de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong aan het werk kunnen. Daarvoor moeten tussen 2014 en 2026 landelijk 125.000 extra zogenoemde garantiebanen bij werkgevers en de overheid komen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met betrokken partijen als werkgevers, het UWV, uitzendbureaus, (vertegenwoordigers van) cliënten, andere gemeenten en het Rijk.

Bekijk de animatie over garantiebanen van het Werkgeverservicepunt Rijnmond. Hieronder is een film die laat zien hoe gemeente Rotterdam samenwerkt met Woonstad. Uitgangspunt is dat werk de beste zorg is.

Participatiewet en de Wajong

De Wajong geldt alleen nog voor 18-jarigen en ouder die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit wordt bepaald door het UWV. Wie niet duurzaam arbeidsongeschikt is, kan mogelijk terecht bij de gemeente. Dat kan zijn voor een garantiebaan, een studietoelage of voor een bijstandsuitkering. Ga daarvoor naar de pagina Jongerenloket of kijk op de website van het UWV.

Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (wsw) vanaf 1 januari 2015. Lees op pagina sociale werkvoorziening alle informatie hierover en de vragen en antwoorden.

Participatiewet en werkgevers

Voor advies en informatie kunnen werkgevers terecht bij het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR).

Meer informatie

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u contact met ons op via onze contactmogelijkheden.