Participatiewet
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/participatiewet/
Ga naar de hoofdinhoud

Iedereen die wel kan werken maar bij wie het niet lukt zelf werk te vinden, valt onder de landelijke Participatiewet. Het doel van deze wet is dat iedereen kan meedoen in onze samenleving.

Door uit te gaan van de eigen kracht van mensen en hun mogelijkheden: wat kan iemand wel? Werk is belangrijk. Om iets bij te kunnen dragen aan de maatschappij, maar ook voor sociale contacten, eigenwaarde en zelfstandigheid.

Met de juiste ondersteuning kan iedereen die werk zoekt een stap maken naar passend (vrijwilligers)werk. Daar gelooft Rotterdam in.

Onder de Participatiewet vallen de volgende regelingen:

Heeft een werkzoekende Rotterdammer geen recht op een andere uitkering, dan kan hij/zij een bijstandsuitkering aanvragen. Met deze uitkering betaalt hij/zij de noodzakelijke kosten zoals huur, boodschappen, kleren, schoenen en een ziektekostenverzekering. Lees hier meer over bijstand en bijstand aanvragen.

Mensen die voor de 18de of tijdens de studie een ziekte een handicap hebben gekregen en duurzaam arbeidsongeschikt zijn komen misschien in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Het UWV bepaalt of iemand hier recht op heeft. Wie niet duurzaam arbeidsongeschikt is, heeft misschien toch ondersteuning via de gemeente nodig. Bijvoorbeeld om een garantiebaan te vinden. Lees meer op de pagina van het Jongerenloket of kijk op de website van het UWV voor meer informatie.

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het soms lastig een baan te vinden. Bij de Participatiewet is het uitgangspunt dat zij, als het mogelijk is, een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Kan of lukt dit niet, dan is een beschutte werkplek via de gemeente een mogelijkheid.

Onder 'Werken met een arbeidsbeperking' vallen de volgende regelingen:

Een garantiebaan is een reguliere functie bij een regulier bedrijf. Tussen 2014 en 2024 komen er landelijk 125.000 nieuwe garantiebanen bij werkgevers en de overheid. De gemeente ondersteunt werkzoekenden met een arbeidsbeperking om zo’n baan te vinden. De gemeente werkt hierbij samen met betrokken partijen zoals werkgevers, het UWV, uitzendbureaus, vertegenwoordigers van cliënten, andere gemeenten en het Rijk. Lees hier meer informatie over Garantiebanen.

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die met begeleiding in een beschutte omgeving kunnen werken, krijgen beschut werk. Dit kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk. De gemeente zorgt voor voldoende beschutte werkplekken en de begeleiding. Lees hier meer over beschut werk en de sociale werkvoorziening.

Participatiewet en werkgevers

Bent u een werkgever en wilt u advies of informatie over de Participatiewet, neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSP Rijnmond).

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.