Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Digitaal stadspanel

Het Digitaal Stadspanel Rotterdam bestaat uit ongeveer 7.000 Rotterdammers. De leden worden een aantal keer per jaar gevraagd om via internet een korte vragenlijst in te vullen.

De informatie van de panelleden helpt de gemeente Rotterdam om eenvoudiger beslissingen te nemen. Wilt u ook panellid worden? Dan kunt u zich online inschrijven.

Een aantal onderzoeken die met het Digitaal Stadspanel Rotterdam zijn uitgevoerd:

In drie Rotterdamse buurten zet de gemeente als proef camera’s in om zwerfafval op te sporen. Aan de panelleden die in deze drie buurten wonen is gevraagd of men wist dat de gemeente voertuigen met camera’s inzet om zwerfafval op te sporen en wat men hiervan vindt.

De resultaten zijn te lezen op Onderzoek010 via deze link.

Het Energietransitiefonds Rotterdam geeft leningen met een lage rente voor verduurzaming en verbetering van panden van bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdam.

Als onderdeel van de evaluatie van het fonds is het Digitaal Stadspanel Rotterdam bevraagd over (toekomstige) energiebesparende en woning verbeterende maatregelen en de bekendheid van het fonds.

Ga voor de notitie met de belangrijkste resultaten naar Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer (Onderzoek010.nl).

In Rotterdam zijn al lange tijd aanbieders van deelauto’s aanwezig die deelauto’s aanbieden aan bewoners en aan medewerkers van bedrijven. De afgelopen jaren is deelmobiliteit volop in de belangstelling komen te staan. Steeds meer bedrijven, bewoners, ontwikkelaars en overheden zoeken naar mogelijkheden om autodelen op de kaart te zetten. Om een beeld te krijgen hoe Rotterdammers tegen deelauto’s aankijken, is het Digitaal Stadspanel Rotterdam ingezet. Ga voor de notitie met de belangrijkste resultaten naar Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer op onderzoek010.nl.

De Centrale Bibliotheek Rotterdam wordt vernieuwd. In december 2021 konden panelleden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam hun mening geven over de vraag wat voor plek de vernieuwde Centrale Bibliotheek moet worden. Alle opgehaalde reacties zijn verzameld en samengevat in een rapport. Dit rapport is aan de vijf geselecteerde ontwerpteams aangeboden als advies. Deze vijf ontwerpteams zijn vervolgens aan de slag gegaan met een schetsontwerp. Van eind maart t/m halverwege april 2022 zijn de schetsontwerpen van de teams tentoongesteld. Rotterdammers konden de ontwerpen bekijken in de hal van de Centrale Bibliotheek én online. Ook de panelleden waren uitgenodigd om de ontwerpen te beoordelen. Inmiddels is er een winnaar uitgeroepen.

Het volledige persbericht is te lezen op Persberichten.rotterdam.nl.

Ongeadresseerde post kan bestaan uit reclame, huis-aan-huisbladen en wat de gemeente 'maatschappelijke post' noemt: ongeadresseerde post van politieke partijen, religieuze organisaties, goede doelen en andere niet commerciële partijen.

Sinds 1 november 2020 geldt voor ongeadresseerde post binnen Rotterdam de zogenoemde opt-in regeling. Die regeling geeft Rotterdammers drie opties:

 1. Een ja/ja sticker op de brievenbus: alle ongeadresseerde post mag op het adres bezorgd worden.
 2. Een nee/nee sticker op de brievenbus: er mag geen ongeadresseerde post bezorgd worden.
 3. Geen sticker: ongeadresseerde reclame mag niet bezorgd worden, huis-aan-huisbladen en maatschappelijke post wel. De oude nee/ja sticker geldt binnen het opt-in systeem als geen sticker.

Eind oktober 2021 is een enquête uitgezet onder het Digitaal Stadspanel Rotterdam. Tegelijkertijd heeft Publieksvoorlichting dezelfde enquête afgenomen bij Rotterdammers op straat. Stadsbeheer heeft om twee redenen verzocht om deze enquête:

 1. Nu het opt-in systeem een jaar van kracht is, wil de gemeente Rotterdam het evalueren. De gemeente wil voor de evaluatie weten in hoeverre Rotterdammers bekend zijn met de opt-in regeling (dat een ja/ja sticker nodig is om reclame te ontvangen), wat voor soorten ongeadresseerde post zij wel of niet ontvangen en willen ontvangen en hoe dat zich verhoudt tot de sticker op hun brievenbus (of het ontbreken van een sticker).
 2. Vanwege de opt-in regeling mag maatschappelijke post niet bezorgd worden bij adressen met een nee/nee sticker. De gemeente heeft echter aanwijzingen dat dit wel (vaak) gebeurt, vanwege de manier waarop de regels door postverzenders/-bezorgers geïnterpreteerd kunnen worden. De verantwoordelijk wethouder wil daarom weten, in hoeverre bewoners met een nee/nee sticker op hun brievenbus maatschappelijke post ontvangen en of zij dit als ongewenst ervaren. Er is vooral behoefte aan informatie over wat bewoners vinden van post van politieke partijen.

U kunt de resultaten lezen in de rapportage.

De Centrale Bibliotheek Rotterdam wordt vernieuwd en klaargemaakt voor de toekomst. Het gebouw is al veertig jaar oud en past niet meer bij de doelen die de gemeente Rotterdam heeft voor later. De Centrale Bibliotheek moet een huiskamer van de stad zijn, een plek waar iedere Rotterdammer zich thuis voelt. Om de ontwerpers van de vernieuwde Centrale Bibliotheek wat handvatten te geven, zijn onder andere enkele vragen voorgelegd aan de panelleden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. De resultaten zijn te lezen in de feitenkaart. In de bijlage zijn alle antwoorden op de (half) open vragen te lezen. Feitenkaart en bijlagen.

In juli 2021 konden panelleden deelnemen aan een onderzoek over de bejegening door de politie. Naast dit onderzoek zijn ook straatinterviews gehouden en zijn ingediende klachten geanalyseerd. De resultaten van al deze onderzoeken zijn door Bureau Beke gebundeld in een onderzoeksrapport.

Het aantal bezoekers van het Kralingse Bos groeit en de druk op recreatie en de natuur neemt hierdoor toe. De gemeente Rotterdam wil dat alle Rotterdammers van het bos kunnen blijven genieten en is daarom een participatietraject gestart. Het doel van het traject is om tot een gedeelde visie voor het Kralingse Bos te komen. Dat betekent dat de deelnemers het uiteindelijk eens zijn over (nieuwe) regels, afspraken of indeling voor het bos.

Ter ondersteuning van het participatietraject is in april 2021 het Digitaal Stadspanel Rotterdam gevraagd of zij gebruikmaken van het Kralingse Bos en waarvoor. Daarnaast konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden en welke veranderingen zij eventueel zouden willen zien in het Kralingse Bos.

De factsheet met de resultaten op Onderzoek010.nl.

In maart 2021 hebben panelleden van het Digitaal Stadspanel hun mening gegeven over de voorzieningen in de wijk. De resultaten uit het onderzoek op Onderzoek010.nl.

Vragen en antwoorden

Wij heten u van harte welkom als panellid als u 15 jaar of ouder bent en in Rotterdam woont. U kunt zich vrijblijvend inschrijven bij het Digitaal Stadspanel Rotterdam.

Aanmelden als panellid voor het Digitaal Stadspanel Rotterdam

Het Digitaal Stadspanel Rotterdam wordt beheerd door dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam. Lees meer op de pagina Onderzoek.

Wanneer u lid wordt van het Digitaal Stadspanel Rotterdam, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze zijn bedoeld om te bepalen in hoeverre het panel een goede afspiegeling is van de Rotterdamse bevolking. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om vragenlijsten naar de juiste doelgroepen te sturen. Bijvoorbeeld wanneer er onderzoek is onder jongeren of onder mensen uit een bepaald gebied. De gegevens worden ook gebruikt om onderzoeksresultaten uit te kunnen splitsen naar kenmerken van de bevolking (bijvoorbeeld naar leeftijd of gebied). De onderzoeksresultaten zijn nooit tot individuele personen te herleiden. Er worden alleen uitspraken gedaan over groepen bewoners (bijvoorbeeld studenten, ouderen of personen die in een bepaald gebied wonen).

We stellen het natuurlijk op prijs als u aan alle onderzoeken meewerkt maar dat hoeft niet. Heeft u een keer geen tijd of geen zin om een vragenlijst in te vullen? Dat is geen probleem. U krijgt wel altijd een herinneringsmail, voor als u de eerste uitnodiging over het hoofd heeft gezien. Of alsnog wilt meedoen aan het onderzoek.

Heeft u een nieuw e-mailadres of bent u verhuisd binnen Rotterdam? Dan kunt u dat aangeven op uw profielpagina. Ook kunt u via een link onderaan elke uitnodigingsmail aangeven dat u iets wilt veranderen in uw persoonlijke gegevens. Komt u er niet uit dan kunt u een mail sturen naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

U wordt ongeveer vijf keer per jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

We geven bij elke uitnodiging aan hoe lang het ongeveer duurt om een vragenlijst in te vullen. In de regel duurt dit tussen de 5 en 20 minuten. U kunt de vragenlijst op elk gewenst moment afbreken. Zolang het onderzoek loopt kunt u er op een later moment mee verder gaan.

De onderwerpen zijn in de regel zaken waar gemeente Rotterdam of gebiedscommissies zich mee bezighouden. En waar de mening van de bewoners van belang is. Voorbeelden zijn:

 • evenementen in de stad.
 • bezuinigingen op cultuur.
 • openbare laadpalen.
 • verkeer en vervoer in de stad.
 • mantelzorgers.
 • enzovoort.

Nee. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u vragenlijsten toe te sturen. U ontvangt geen andere mails over gemeente Rotterdam. Uw e-mailadres wordt dus alleen gebruikt voor het Digitaal Stadspanel Rotterdam.

Nee. Het is van belang dat u zelf de vragenlijst invult. De resultaten worden namelijk gebruikt om groepen te vergelijken, bijvoorbeeld mannen en vrouwen.

Zodra een onderzoek is afgerond en de opdrachtgever van het onderzoek heeft toestemming gegeven om de resultaten te publiceren, dan vindt u de resultaten terug op deze pagina.

Voordat er een herinnering wordt verstuurd, kijken we wie de vragenlijst nog niet (volledig) heeft ingevuld. Het kan gebeuren dat u na onze controle de vragenlijst heeft ingevuld. U kunt de herinnering dan als niet verzonden beschouwen.

Controleer eerst of u verbinding heeft met internet. Het kan zijn dat de link in uw e-mailbericht niet doorklikbaar is. Kopieer de link in dit geval naar de adresbalk van uw internetbrowser. Werkt de link ook vanuit de adresbalk niet? Stuur dan een mail naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Het kan zijn dat er sprake is van een technisch probleem. Probeer op een later tijdstip nogmaals of u de vragenlijst kunt invullen. Vult u op een later tijdstip de vragenlijst in? Dan gaat u verder bij de vraag waar u was gebleven op het moment van de foutmelding.

Nee, dat maakt niet uit. U kunt met elke browser (bijvoorbeeld Edge, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome) de vragenlijsten van het Digitaal Stadspanel Rotterdam invullen. U kunt de vragenlijst ook invullen op een tablet of smartphone.

U kunt zich uitschrijven door naar uw profielpagina te gaan en onderaan aan te geven dat u zich wilt afmelden. Ook vindt u onderaan elke uitnodigingsmail een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

Meer informatie

Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet terug kunt vinden? Of wilt u de Productfolder Digitaal Stadspanel Rotterdam ontvangen. Mailt u dan naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Werkt u bij de gemeente Rotterdam en wilt u weten wat de mening van het Digitaal Stadspanel Rotterdam is over een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met Maaike Dujardin van de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI), e-mail m.dujardin@rotterdam.nl.