Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Burgerberaad Klimaat

In 2030 moeten onze straten en wijken groener en gezonder zijn voor alle Rotterdammers. We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren. Daarom zoeken wij naar creatieve ideeën en oplossingen van Rotterdammers en organiseren wij een burgerberaad over het klimaat.

Wat is een burgerberaad? 

In het burgerberaad zitten 117 verschillende Rotterdammers. Jong en oud, uit allerlei wijken en met verschillende achtergronden. In zes bijeenkomsten (van april tot en met september) komt het burgerberaad samen om kennis op te doen over het klimaat en samen oplossingen te bedenken voor een groenere en gezondere stad. Moeten bijvoorbeeld de hitte en wateroverlast in onze wijken worden aangepakt? Of willen we meer groen en energiebesparing? De leden praten mee vanuit hun eigen ervaring als inwoner van Rotterdam. Het burgerberaad kan een beroep doen op experts en informatie opvragen. In het najaar brengen zij hun advies uit aan de gemeenteraad.  De gemeenteraad beslist wat wordt uitgevoerd. Zo oefent het burgerberaad direct invloed uit op wat de gemeente doet aan het klimaat. 

Bekijk het filmpje 'Wat is een burgerberaad?'

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Hoe is het burgerberaad samengesteld? 

Om zoveel mogelijk verschillende mensen in het burgerberaad te krijgen, is twee keer geloot. Begin februari werden 10.000 Rotterdammers willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister. Zij kregen een uitnodigingsbrief en konden zich aanmelden. 358 mensen gaven gehoor aan deze oproep. Uit de aanmeldingen werden mensen geloot. Hierbij is gelet op een goede verdeling naar leeftijd, geslacht, buurt, arbeidsverband en opleidingsniveau. Uiteindelijk doen nu 117 Rotterdammers mee.

Vragen of aanmelden nieuwsbrief

Heeft u vragen over het burgerberaad? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar burgerberaadklimaat@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Via Mijn Rotterdam. Link opent een externe pagina kunt u ook alle nieuws over het burgerberaad volgen.

Een fotocollage van drie verschillende type mannen en drie verschillende type vrouwen. Zij verbeelden een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse samenleving. Op de achtergrond een kleurrijk, typisch Rotterdams stadsbeeld.

Vragen en antwoorden