Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie groenblauwe schoolpleinen aanvragen

Basisscholen in Rotterdam kunnen subsidie krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen dat uitnodigt tot spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater. Het doel is meer school- en buurtkinderen buiten te laten spelen, meer groen in de stad te realiseren en de stad klimaatbestendiger te maken.

Via de knop ‘Subsidie aanvragen’ leest u wat moet doen om de subsidie te regelen.

Subsidie aanvragen

Voor wie is het

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft € 400.000 beschikbaar.
Een school kan maximaal € 80.000 aan subsidie krijgen, verdeeld als volgt:

  • Maximaal € 8.000 voor ontwerp van het schoolplein;
  • Maximaal € 62.000 voor aanleg van het schoolplein;
  • Maximaal € 5.000 voor beheer eerste jaar;
  • Maximaal € 5.000 voor organisatie activiteiten voor buurtkinderen.

Als na de eerste subsidieronde nog subsidiegeld over is, kan dit worden verdeeld in een volgende ronde. 

Hoelang duurt het

Uiterlijk 12 weken na sluiting van de aanvraagtermijn hoort u of u subsidie krijgt.

Voorwaarden

Alle basisscholen in Rotterdam mogen een subsidie aanvragen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.

Scholen die al gebruik gemaakt hebben van een gemeentelijke subsidie om het schoolplein groener of klimaatvriendelijk in te richten, kunnen geen aanvraag indienen. Hetzelfde geldt voor schoolgebouwen waarvan het gebruik de komende vijf jaar onzeker is en voor schoolpleinen die geheel omsloten zijn door bebouwing. Eén derde deel van het nieuwe plein moet op een natuurlijke manier worden ingericht en na schooltijd toegankelijk zijn voor de kinderen uit de buurt.

Alle voorwaarden voor bestaande scholen leest u in de Subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen 2024. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.