Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

CityLab010

CityLab010 is hét Rotterdams laboratorium voor maatschappelijke innovatie. CityLab010 geeft ruimte voor uw initiatief. Heeft u een idee? Dit is uw kans. Pak de ruimte en ga ervoor!

Rotterdammers die ideeën en initiatieven hebben om de stad te ontwikkelen tot een nóg aantrekkelijkere plek om te wonen, werken of te studeren kunnen rekenen op ondersteuning van gemeente en partners. Via citylab010.nl kunnen plannenmakers hun plan delen en de samenwerking zoeken met andere partijen om hun plannen verder te ontwikkelen tot een volwaardig plan. Is het plan klaar en ontbreekt er nog het laatste deel startkapitaal? Dan kunt u een financiële bijdrage bij CityLab010 aanvragen.

Plannen worden beoordeeld op ideeën die innovatief en maatschappelijk relevant zijn en die passen bij de doelstellingen van de gemeente. Met CityLab010 krijgen Rotterdammers meer zeggenschap over hun stad en de ruimte om hun ideeën te realiseren.

Deel uw plan

Op Citylab010.nl ontmoeten mensen met goede ideeën en hart voor Rotterdam elkaar. Mensen met expertise, middelen en relevante netwerken. Ideeën delen heeft voordelen: je versterkt je plan, je betrekt andere Rotterdammers en je gaat nieuwe samenwerkingen aan in de stad.

CityLab010 werkt eenvoudig. Iedereen kan zijn idee voor Rotterdam delen met anderen op citylab010.nl. Iemand die een plan deelt geeft daarbij aan welke expertise hij nodig denkt te hebben om het idee door te ontwikkelen tot een uitvoerbaar plan. Anderen kunnen reageren op plannen of contact zoeken met de initiatiefnemer. Initiatiefnemers kunnen ook zelf op zoek gaan naar mensen die het idee willen ondersteunen en versterken. Denk hierbij aan vrijwilligers, partners en investeerders. Bij CityLab010 kunnen plannenmakers ook gebruikmaken van het netwerk en de kennis van de gemeente.

Financiën

Iedereen kan zo meedoen een plan (nog) beter te maken. En meedenken over financiering om een plan uit te voeren. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit CityLab010 moeten plannen goed zijn voor de stad en ze moeten vernieuwend zijn. Het vernieuwende aspect kan bijvoorbeeld zitten in nieuwe samenwerkingsverbanden of nieuwe combinaties van onderwerpen die samen tot een oplossing kunnen leiden. Daarbij moet het plan ook aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente om in aanmerking te komen voor een subsidie van CityLab010. Is dat allemaal niet zo, dan helpt de gemeente om op zoek te gaan naar andere financieringsvormen zoals bij banken of via fondsen, crowdfunding, subsidies enzovoort.

Visie

Met CityLab010 maakt het college zijn visie op innovatie en burgerkracht duidelijk: vernieuwing uit de stad komt het beste op gang als de overheid ruimte creëert, mensen verbindt en initiatieven faciliteert. Door maatschappelijke vraagstukken aan Rotterdammers voor te leggen en een innovatiebudget beschikbaar te stellen wordt Rotterdam hét maatschappelijk laboratorium van Nederland. Het college maakt het zo mogelijk te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, bewoners, (sociaal) ondernemers, organisaties en andere partijen in de stad.

Heeft u een idee? Ziet u de kans? Pak de ruimte en ga ervoor!

Meer informatie

Het team van CityLab010 is te bereiken via e-mail citylab010@rotterdam.nl. Meer informatie vindt u op www.citylab010.nl.