Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie CityLab010 aanvragen

Bij CityLab010 kunt u een startbudget aanvragen voor uw vernieuwende initiatief waarmee Rotterdam socialer, groener of veiliger wordt.

Deelname aan de ronde van CityLab010 in 2023 is niet meer mogelijk. U kon een aanvraag indienen tot 2 september. Hebt u een idee voor de volgende ronde van Citylab010? En wilt u alvast even sparren? Kijk dan op de website citylab010.nl welke CityLab010 adviseur u daar het beste voor kunt benaderen. We denken graag mee!

Voor wie is het

 • Rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen, BV’s) die ingeschreven staan in het Nederlandse Handelsregister.
 • Mensen (bewoners, zzp-ers, VOF’s) van 18 jaar of ouder die ingeschreven staan bij de gemeente Rotterdam.

Hoogte subsidie

 • Er is in totaal meer dan € 1 miljoen beschikbaar voor alle goedgekeurde initiatieven.
 • De maximale subsidie is voor rechtspersonen  € 50.000 en voor natuurlijke personen € 25.000.

Meesturen

In de subsidieaanvraag uploadt u uw projectplan. Alleen een projectplan dat is aangemaakt via uw account op citylab010.nl. Link opent een externe pagina wordt in behandeling genomen.

U kunt extra bijlages toevoegen die uw plan meer laten leven. Denk aan een portfolio, businessplan of een videopitch. Dit is niet verplicht.

Let op: bijlages kunnen maximaal 10mb zijn. Is het bestand groter? Dan kunt u dit kleiner maken met (online) programma’s als  Adobe Acrobat. Link opent een externe pagina.

Vraagt u subsidie aan uit naam van een rechtspersoon?

Zorg dan ook voor:

 • Een scan van de statuten of het bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een scan van het uittreksel van de Kamer van Koophandel of opgave van de bestuurssamenstelling

Voor een subsidie vanaf € 50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
De kosten voor deze controle betaalt u zelf. Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden. 

Voorwaarden

 • U vraagt maximaal € 25.000 als natuurlijk persoon of maximaal € 50.000 als rechtspersoon.
 • U stuurt uw projectplan in door het Format projectplan CityLab010 2023 op www.citylab010.nl. Link opent een externe paginavolledig in te vullen en te downloaden. U maakt eerst een account aan op CityLab010.nl. Link opent een externe pagina.
 • Uw initiatief wordt uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam of komt ten goede van gemeente Rotterdam en past bij de Spelregels van CityLab010. Link opent een externe pagina.
 • De aanvragen worden door de Stadsjury beoordeeld op:
  • Kwaliteit: de aannemelijkheid dat de doelstellingen worden gehaald
  • Mate van vernieuwing: de activiteiten, product of dienst komen nog niet op reguliere wijze voor in (een deel van) Rotterdam
  • Mate van maatschappelijke bijdrage: welke bijdrage wordt geleverd aan het socialer, groener of veiliger maken van Rotterdam?
 • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en vermeldt in een juryrapport welke projectplannen in aanmerking komen voor een startbudget.
 • Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

In de Subsidieregeling CityLab010 2023. Link opent een externe pagina staat bij artikel 12 waar uw projectplan aan moet voldoen om subsidie te krijgen. Hou ook rekening met de weigeringsgronden in artikel 14.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Het college beslist (in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de SVR 2014) uiterlijk 15 februari 2024.

Subsidie verantwoorden

Hebt u een subsidie van CityLab010 ontvangen?
Dan moet u deze verantwoorden. 
Dit doet u via het Subsidieloket. Link opent een externe pagina. Hier logt u in met DigiD of eHerkenning.

In de verleningsbeschikking staat waaraan deze verantwoording moet voldoen en wanneer u deze moet indienen.

Voor de inhoudelijke en financiële verantwoording kunt u het Formulier Verantwoording subsidie CityLab010 gebruiken. U mag ook een eigen inhoudelijke en financiële verslag opstellen. 

Als u een accountantsproduct moet aanleveren kan uw accountant in het Subsidiecontroleprotocol. Link opent een externe pagina vinden waar dit aan moet voldoen. Ook kan uw accountant modellen voor het benodigde accountantsproduct vinden. 

Bij vragen over de subsidie kunt u mailen naar subsidie@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Vermeld dan altijd uw dossiernummer. U vindt uw dossiernummer in de verleningsbeschikking. 

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.