Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Regels bewonersinitiatieven

In de subsidieregeling voor de bewonersinitiatieven in Rotterdam staan de regels die we met elkaar hebben afgesproken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de regeling 24 oktober 2023 vastgesteld.

U leest op deze pagina de belangrijkste regels.
In de subsidieregeling bewonersinitiatieven Rotterdam. Link opent een externe pagina kunt u alle regels lezen.

Twee belangrijke algemene regels:

  • Uw buurtidee vergroot de leefbaarheid in de wijk of het sociale contact in de wijk.
  • U kunt alleen een vergoeding aanvragen als u in de wijk woont waarvoor het buurtidee is. Of rechtspersonen die verbonden zijn aan de wijk of gevestigd zijn in de wijk.

Budget per wijk

Elke wijk heeft per jaar een budget voor het vergoeden van bewonersinitiatieven. Dat budget verschilt per wijk.
Voor de meeste wijken is de vergoeding maximaal 10.000 euro. Sommige wijken hebben besloten dat het bedrag maximaal 20.000 euro is.
Onderaan deze pagina staat welk bedrag in welke wijk geldt.

Is het budget op? Dan kan de wijk dat jaar geen vergoedingen meer geven. Controleer daarom op tijd of er voldoende ruimte is in het budget.
De wijk deelt de vergoedingen uit op volgorde van binnenkomst.
Dus wie als eerste een goed idee indient krijgt als eerste een vergoeding. Neem daarom snel contact op met de wijknetwerker of Opzoomer Mee om te weten of er voldoende budget is.

Subsidierondes

De meeste wijken stellen hun hele budget aan het begin van het jaar open. De vergoedingen worden uitgedeeld op volgorde van binnenkomst. En op is op. 
Sommige wijken delen het jaar in rondes in. Zo zorgen zij ervoor dat het budget bijvoorbeeld niet al op is voor de zomer begint.
In het overzicht onderaan deze pagina staat welke wijk met rondes werkt.

Wie beslist?

In de meeste wijken beslist de wijkraad of u vergoeding krijgt voor uw idee. Sommige wijkraden hebben aan de wijkmanager gevraagd of die de beslissing wil nemen. Soms tot de hoogte van een bepaald bedrag en soms voor alle bedragen.
In het overzicht onderaan deze pagina staat wie beslist in welke wijk.

Uw idee indienen

U kunt uw idee op verschillende manieren indienen. Online kan dat via het aanvraagformulier op mijn.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. U kunt ditzelfde formulier ook geprint ophalen in een wijkhub, een huis van de wijk of bij Opzoomer Mee. Maak gebruik van het formulier want dan voldoet u aan alle eisen die gesteld worden.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het invullen van uw formulier? Of bij het uitwerken van uw idee?
Dan kunt u altijd contact opnemen met Opzoomer Mee via buurtidee@opzoomermee.nl. Link opent een externe pagina of bel 010 213 10 55.

Afspraken per wijk over de bewonersinitiatieven 2024

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële subsidieregeling van de bewonersinitiatieven 24 oktober 2023 is altijd leidend.