Basisschool
Gepubliceerd op: 12-05-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/basisschool/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 4 jaar kan uw kind naar de basisschool. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet uw kind naar school. U kiest zelf een school voor uw kind.

Er zijn verschillende scholen. Op een openbare kunnen alle kinderen terecht. Het maakt niet uit wat hun afkomst, godsdienst of culturele achtergrond is.

Een religieuze school geeft les vanuit een geloofsovertuiging, zoals de katholieke, christelijke of islamitische.

Alle scholen werken vanuit een bepaalde onderwijskundige visie. Die bepaalt de manier van lesgeven en de omgang met kinderen. Scholen die bekend zijn vanwege hun visie en die werken volgens een bepaalde onderwijsmethode zijn de Montessori-, Jenaplan-, Dalton- en Vrijescholen.

Scholen in de buurt

Op de pagina scholen in Rotterdam staat een link naar een kaart met alle basisscholen in Rotterdam op een plattegrond. U kunt zoeken in uw buurt en per gebied.

De bedoeling van passend onderwijs is dat kinderen, ook als zij extra zorg of ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk naar een gewone school gaan. De school moet een passende onderwijsplek bieden. Als de school de zorg of ondersteuning zelf niet kan bieden dan helpt de school bij het vinden van een plek op een andere gewone school of school voor speciaal onderwijs.

In Rotterdam kunnen kinderen die naast onderwijs ook zorg nodig hebben, een onderwijszorgarrangement krijgen. Bij de school en uw wijkteam kunt u navragen welke mogelijkheden er zijn.

Er zijn ook basisscholen voor speciaal onderwijs (SBO). Het speciaal onderwijs is voor kinderen met een betrekkelijk laag of laag intelligentieniveau, kinderen die een leerachterstand hebben, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Het speciaal basisonderwijs valt niet onder de wet 'speciaal onderwijs', maar is een speciale vorm van onderwijs voor kinderen die het op een gewone basisschool niet redden.

Veel basisscholen in Rotterdam hebben een 'verlengde leerdag'. Op deze scholen worden buiten de reguliere lesuren extra activiteiten aangeboden. Die activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook nuttig. Ze helpen de leerprestaties van kinderen te verbeteren, in het bijzonder op het gebied van taal en rekenen.

Het is voor uw kind belangrijk dat u als ouder contact hebt met school, zodat u weet hoe het er aan toegaat en wat uw kind leert. Als u actief betrokken bent, helpt u daarmee uw kind. Uw kind doet het dan vaak beter op school. Vraag aan de school hoe u uw kind kunt helpen bij het leren. U helpt uw kind ook door er op te letten dat het op tijd naar school gaat en huiswerk maakt.

Natuurlijk mag u ook wat verwachten van de school. De school moet u op de hoogte houden van de leerresultaten en de ontwikkeling van uw kind.

Ouders010

In Rotterdam is er voor ouders met kinderen op een Rotterdamse school de stichting Ouders010. Deze stichting maakt zich sterk voor goed onderwijs in Rotterdam.

Basisscholen moeten zorgen voor opvang voor kinderen tussen 7.30 en 18.30 uur. Dit geldt voor normale schooldagen en voor doordeweekse dagen tijdens vakanties, maar niet voor algemene feestdagen. Dat betekent dat er opvang is voor schooltijd, mogelijkheid tot overblijven tussen de middag en opvang na schooltijd. Tijdens de schoolvakanties is er de hele dag opvang. Voor deze opvang moet u betalen.

De voor-, tussen- en naschoolse opvang wordt geregeld door kinderopvangorganisaties. Bij de school van uw keuze kunt u vragen welke organisatie de opvang verzorgt. Kosten kunnen verschillen per kinderopvangorganisatie.

Het basisonderwijs is gratis. De meeste scholen vragen wel een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld schoolreisjes.

U moet uw kind zelf tijdig aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Weet u nog niet welke school bij uw kind past, dan kunt u altijd een afspraak maken om een kijkje te nemen en een gesprek te voeren met de schoolleider.

Wacht niet te lang met het kiezen van een school, want sommige scholen hebben een wachtlijst. Dat kunt u navragen bij de school van uw keuze.

Op de pagina Scholen in Rotterdam vindt u een plattegrond met alle basisscholen in Rotterdam.

De meeste scholen organiseren informatiebijeenkomsten, maar u kunt ook kijken naar hun website of schoolgids of een afspraak maken om de school te bezoeken.