Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Extra verlof schooldagen aanvragen

Soms kan uw kind een paar dagen niet naar school. Bijvoorbeeld door een verhuizing of een bruiloft. Vraag dan extra vrije dagen aan voor uw kind. Dit heet 'verlof aanvragen'.

Wanneer extra verlof

Als u niet zeker weet of uw kind extra verlof krijgt, bel dan 14 010.

Religieuze dagen

Voor religieuze feestdagen kunt u 1 dag vrij aanvragen bij de school.
Lees meer hierover op de pagina Religieuze feestdagen.

Verlof aanvragen

 •  Verlof tot en met 10 schooldagen vraagt u aan bij de school.
  De school beslist of uw kind verlof krijgt.
 • Verlof van 11 schooldagen of meer vraagt u aan bij de gemeente.
  Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Stuur het formulier op tijd: minstens 8 weken voor de verlofdatum.

Bewijzen meesturen

 • bij trouwerijen: kopie van de trouwkaart of huwelijksakte
 • bij overlijden: kopie van de rouwkaart of akte van overlijden
 • bij ernstige ziektes waarbij de persoon niet meer beter wordt:
  een kopie van de verklaring van een dokter

Hoelang duurt het

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

 • De school behandelt de aanvraag, niet de gemeente.
 • De school laat u weten of uw kind verlof krijgt.
  Hoe snel u dit hoort verschilt per school.

Bij verlof van 11 schooldagen of meer

 • De leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag.
 • De ambtenaar belt en stuurt u binnen 1 week een brief. In de brief staat dat de gemeente uw aanvraag heeft gekregen.
 • De leerplichtambtenaar kan vragen om meer bewijsstukken.
 • De leerplichtambtenaar neemt contact op met de school.
  Als het nodig is, wordt ook contact opgenomen met hulpverlening.
 • De leerplichtambtenaar belt binnen 8 weken om te vertellen of uw kind verlof krijgt.
  De leerplichtambtenaar stuurt u ook een brief waarin dat staat.

Alle situaties voor verlof leest u in de Wet op de website van de Rijksoverheid. Link opent een externe pagina.

Contact