Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Terrassen

Terrassen vervullen een belangrijke rol in de stad. Ze zijn niet alleen een belangrijke economische activiteit, ze brengen ook levendigheid en beleving.

Kwaliteitseisen 

Terrassen in Rotterdam moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dat het terras rekening moet houden met de andere functies van de openbare ruimte en dienen de terrassen een open en uitnodigend karakter te hebben. De kwaliteitseisen waaraan een terras moet voldoen vindt u in de horecanota. Link opent een externe pagina.

Tijdelijke terrasuitbreiding 2023

Ook in 2023 zijn verruimde terrassen bij horeca inrichtingen toegestaan.  Tot 1 november 2023 mogen horecaondernemers hun vergunde terras weer vergunningsvrij uitbreiden.  
Hieronder staan de voorwaarden waar de verruimde terrassen aan moeten voldoen. 

Maatwerklocaties

Er zijn locaties in de stad waar tijdelijke terrasuitbreiding niet zomaar mogelijk is, dit zijn maatwerklocaties. Het gaat bijvoorbeeld om winkelstraten, pleinen en/of plekken waar veel horeca-inrichtingen gevestigd zijn.

Voor dit soort plekken wordt de invulling van tijdelijke terrasuitbreiding in afstemming met bewoners en ondernemers vastgelegd op een tekening. Een overzicht van de maatwerklocaties in 2023 vindt u op Ondernemen010.nl. Link opent een externe pagina.

Terras in 2024

De regeling tijdelijke terrasuitbreiding 2023 loopt tot 1 november 2023.  Als u in 2024 ook een ruimer terras wil exploiteren, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Belangrijk om te weten is dat de ruimte in de stad beperkt is. In gebieden waar de druk op de ruimte groot is zullen er zeer beperkt mogelijkheden zijn, in rustigere gebieden is er wellicht iets meer mogelijk. Structurele verruimingen moeten dan ook passen binnen de horecagebiedsplannen. Het beoordelen van initiatieven kost tijd, dus neem daarom tijdig contact op met uw gebiedsadviseur om de mogelijkheden te bespreken. Kijk voor de horecagebiedsadviseur van uw gebied op onze contactpagina op Ondernemen010.nl. Link opent een externe pagina.

Maatwerk

In Rotterdam stimuleren we ondernemers met goede, innovatieve ideeën te komen. Het is dan ook mogelijk dat het terrasconcept dat een exploitant heeft, niet past binnen de kwaliteitseisen. Voor dit soort situaties is een aanvraag tot individueel maatwerk mogelijk. Speciaal voor deze gevallen bestaat er een Team Ondernemers Maatwerk die terrasideeën die afwijken van de eisen kan beoordelen. Als het een individueel geval betreft dan kan een uitzonderingsaanvraag ingediend worden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw horecagebiedsadviseur | Ondernemen010.nl. Link opent een externe pagina.

Vlonderterrassen

Voor meer informatie over vlonderterrassen en het aanvragen van een vergunning kijkt u op de pagina Vergunning terrasvlonder aanvragen.