Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Terrassen

Ook in 2023 zijn verruimde terrassen bij horeca inrichtingen toegestaan. Hieronder leest u wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Van 1 november 2022 tot 1 november 2023 mogen horecaondernemers hun vergunde terras weer vergunningsvrij uitbreiden.  De regels zijn grotendeels hetzelfde als in 2022. In onderstaande de voorwaarden waar de terrassen aan moeten voldoen.

 • Horecabedrijven die een exploitatievergunning hebben mogen hun vergunde terras met maximaal 25% uitbreiden. Deze uitbreiding mag op een stoep, kade of plein maar moet wel binnen 15 meter liggen vanaf het bestaande terras. De verruiming mag ook niet breder zijn dan de voorgevel van de horeca-inrichting.
 • Horecabedrijven die vergunningsvrij exploiteren (een horeca-inrichting in categorie II en III in het Besluit openbare inrichtingen 2017) mogen hun terras tot maximaal 4 meter uit de gevel voeren.
 • Het is belangrijk dat er voldoende doorgang is voor iedereen. Bent u ondernemer in één van de zogenaamde Stadsstraten | Ondernemen010. Link opent een externe pagina, dan zorgt u dat er minimaal 1,8 meter vrije doorgang is. Zit uw horecagelegenheid in een andere straat, dan moet u minimaal 2,5 meter doorloopruimte vrijhouden.
 • Heeft u een terras op de kade, dan is de afstand tussen de waterkant en het terras minimaal 1,8 meter.
 • Terrassen in hetzelfde blok, van straat tot straat, worden zoveel mogelijk op één lijn geplaatst.
 • Bij terrassen die aan elkaar grenzen moet de obstakelvrije doorloopruimte op één lijn liggen.
 • Wilt u beschutting of een overkapping op uw terras, kijk dan wat er is toegestaan op Terrasregels 2021-2024 | Ondernemen010. Link opent een externe pagina.
 • Zorg ervoor dat uw terras geen belemmering vormt voor bijvoorbeeld het gebruik van onder andere fietsbeugels, haltes voor het openbaar vervoer, vuilcontainers, openbare toiletvoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, reclamezuilen, verkeerslichten en lichtmasten. Hier moet minimaal 1 meter afstand zitten tussen dergelijke voorzieningen en het terras.
 • Op het verruimde terras mag alleen eten en drinken worden aangeboden.
 • Er mogen geen evenementen plaatsvinden op het verruimde terras.
 • Zorg ervoor dat dat uw terras niet tot overlast en onveiligheid leidt voor bewoners, bezoekers en weggebruikers.
 • In het geval van een evenement en indien het verruimde terras een fysieke belemmering vormt voor dit evenement, moet de ondernemer het verruimde terras geheel of gedeeltelijk verwijderen voor de duur van het evenement.
 • In het geval van een markt, zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g van de Gemeentewet, en als het verruimde terras op dezelfde locatie zit, moet het terras geheel of gedeeltelijk verwijderd worden.
 • Iedere dag na sluitingstijd moet het terras in goede orde, schoon en opgeruimd achtergelaten worden.

Alle aanwijzingen ter uitvoering van dit besluit gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Vlonderterrassen

Een verschil met 2022 is dat de vlonderterrassen niet meer vergunningsvrij zijn toegestaan. Voor vlonderterrassen kan een vergunning worden aangevraagd. Als het weer mogelijk is om een vergunning voor 2023 aan te vragen vindt u hier meer informatie over op deze pagina.  Het terrasseizoen voor vlonders loopt van 15 mei tot en met 15 oktober.

Maatwerklocaties 2023

Er zijn locaties in de stad waar tijdelijke terrasuitbreiding niet zomaar mogelijk is, dit zijn maatwerklocaties. Het gaat bijvoorbeeld om winkelstraten, pleinen en/of plekken waar veel horeca-inrichtingen gevestigd zijn. Voor dit soort plekken is in 2022 de invulling van tijdelijke terrasuitbreiding in afstemming met bewoners en ondernemers vastgelegd op een tekening. Ook in 2023 zijn hier weer onder dezelfde voorwaarden als afgelopen jaar terrassen mogelijk. Als u andere wensen heeft kunt u deze laten weten aan de horecagebiedsadviseur.

Bekijk hier de locaties

Terrasregels 2021-2024

Heb je een terras en wilt u gebruik maken van een parasol, zonnescherm, terrasscherm of een terrasschot? Let op, er zijn regels voor terrassen. Link opent een externe pagina. Deze terrasregels gelden tot 2024 en bieden extra mogelijkheden voor bijvoorbeeld terrasschermen.

Vergunning voor 2024

2023 zal het laatste jaar zijn dat er vergunningsvrij terrasverruiming mogelijk is. Indien u in 2024 ook een ruimer terras wilt exploiteren, moet u hiervoor een vergunning aanvragen.
Belangrijk om te weten is dat de ruimte in de stad beperkt is. In gebieden waar de druk op de ruimte groot is zullen er zeer beperkt mogelijkheden zijn, in rustigere gebieden is er wellicht iets meer mogelijk. Structurele verruimingen moeten dan ook passen binnen de horecagebiedsplannen. Het beoordelen van initiatieven willen we zorgvuldig doen en kost tijd. Neem daarom tijdig contact op met uw gebiedsadviseur via horeca@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina om te bespreken of uw wensen voor 2024 kansrijk zijn.