Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Terrassen

Terrassen vervullen een belangrijke rol in de stad. Ze zijn niet alleen een belangrijke economische activiteit, ze brengen ook levendigheid en beleving.

Kwaliteitseisen 

Terrassen in Rotterdam moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dat het terras rekening moet houden met de andere functies van de openbare ruimte en dienen de terrassen een open en uitnodigend karakter te hebben. De kwaliteitseisen waaraan een terras moet voldoen vindt u in de horecanota.

Tijdelijke terrasuitbreiding 2024

Ook in 2024 zijn verruimde terrassen bij horeca inrichtingen toegestaan.  Tot 1 november 2024 mogen horecaondernemers hun vergunde terras weer vergunningsvrij uitbreiden.  
Hieronder staan de voorwaarden waar de verruimde terrassen aan moeten voldoen. 

Maatwerklocaties

Er zijn locaties in de stad waar tijdelijke terrasuitbreiding niet zomaar mogelijk is, dit zijn maatwerklocaties. Het gaat bijvoorbeeld om winkelstraten, pleinen en/of plekken waar veel horeca-inrichtingen gevestigd zijn.

Voor dit soort plekken wordt de invulling van tijdelijke terrasuitbreiding in afstemming met bewoners en ondernemers vastgelegd op een tekening. Een overzicht van de maatwerklocaties in 2024 vindt u op Ondernemen010.nl. Link opent een externe pagina.

Wilt u na 2024 een ruimer terras exploiteren?

We gaan kijken waar we structureel meer terrassen kunnen toestaan. Begin 2024 starten we met de actualisatie van de horecagebiedsplannen en in dat proces wordt bekeken waar structureel meer terrassen mogelijk zijn. Immers, ruimere terrassen moeten passen binnen de ontwikkelrichtingen van het horecagebiedsplan. Na vaststelling van de horecagebiedsplannen stopt de tijdelijke regeling en is het niet meer mogelijk vergunningsvrij het terras te verruimen.
Het is belangrijk dat uw wensen bekend zijn bij de gemeente, neem daarom contact op met uw horecagebiedsadviseur. Link opent een externe pagina. Uw wensen worden dan meegenomen in het traject van de actualisatie van de horecagebiedsplannen.

Maatwerk

In Rotterdam stimuleren we ondernemers met goede, innovatieve ideeën te komen. Het is dan ook mogelijk dat het terrasconcept dat een exploitant heeft, niet past binnen de kwaliteitseisen. Voor dit soort situaties is een aanvraag tot individueel maatwerk mogelijk. Speciaal voor deze gevallen bestaat er een Team Ondernemers Maatwerk die terrasideeën die afwijken van de eisen kan beoordelen. Als het een individueel geval betreft dan kan een uitzonderingsaanvraag ingediend worden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw horecagebiedsadviseur | Ondernemen010.nl. Link opent een externe pagina.

Vlonderterrassen

Voor meer informatie over vlonderterrassen en het aanvragen van een vergunning kijkt u op de pagina Vergunning terrasvlonder aanvragen.