Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Samenwerking afvalwaterketen

Een gesloten afvalwaterketen voor Rotterdam in 2050. Dat is de ambitie die wij als gemeente samen met onze waterpartners hebben. We bundelen hiervoor onze krachten. Eerst in de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA), nu in de Alliantie Waterkracht.

Om onze doelen te behalen, werken we met verschillende partijen samen:

Een gesloten afvalwaterkringloop in 2050

Een gesloten waterkringloop, dus een circulair watersysteem, draait om het scheiden van schone en vieze afvalstromen en om hergebruik van afvalwater. Ook het opwekken van energie en het filteren van waardevolle grondstoffen uit afvalwater, zoals fosfor, speelt een belangrijke rol.

Het watersysteem dat er nu is, met sloten, singels, riolering en waterzuivering, blijft de stevige basis op weg naar de verandering. Het bestaande systeem houdt ons gezond en houdt de stad droog en aantrekkelijk. In onze samenwerking zorgen we ervoor dat de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen steeds kleiner wordt en de kwaliteit blijft verbeteren.

Meer weten over onze ambities? Bekijk de video.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

De Rotterdamse Samenwerking in de Afvalketen (RoSA)

Binnen RoSA onderzochten we vooral hoe we in de toekomst met afvalwater moeten omgaan. Ook keken we naar de mogelijkheden voor afvoer van regenwater, grondwater, afvalwater en oppervlaktewater in een druk en complex stedelijk gebied. We hielden hierbij rekening met nieuwe technologieën, een omgeving die steeds verandert en met kostenbesparingen.

De onderzoeken die we met RoSA uitvoerden, deden we met name in projecten. Enkele voorbeelden zijn:

  • Project NEREUS, waarbij we gezuiverd water inzetten in stadslandbouw.
  • Het scheiden van afvalwaterstromen in de Rotterdamse Agniesebuurt, Rozenburg en het centrum van Capelle aan den IJssel.
  • Project Energie- en Grondstoffenfabriek, waarbij een team van waterschappers nadenkt over veranderingen in de afvalwaterzuivering, zodat we energie en grondstoffen uit afvalwater kunnen hergebruiken.

Alliantie Waterkracht

Het programma van RoSA heeft in 2010 een stevig fundament gelegd, waar we met alle samenwerkende partijen op voortbouwen. Dit doen we sinds 2022 onder de paraplu van het nieuwe Bestuursakkoord 'Alliantie Waterkracht'.

De omvang en de samenhang van de onderdelen van de waterketen zijn groot. Goed functioneren van de waterketen en investeren met de laagste maatschappelijke kosten lukt alleen als we intensief samenwerken. Daarom houden we vast aan het uitgangspunt uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (2011): 'We beheren en ontwikkelen de waterketen als waren we 1 beheerder'.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de samenwerking? Of wilt u meer lezen over de stappen die we zetten richting een gesloten afvalwaterketen voor 2050? Mail dan naar​​​​​​​ waterloket@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.