Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Overschie-Oost

De gemeente is bezig met groot onderhoud aan de riolering en de ruimte buiten in Overschie-Oost. Dat is het gebied tussen de A13, de Kedichemstraat, De Rotterdamse Schie, en de Blankenburgsingel en de Strijpesingel.

We werken sinds zomer 2022 aan fase 2. Dat is het gebied tussen de Abtsweg en de Rotterdamse Schie, ten noorden van de Zouteveenstraat.

Wat pakken we aan?

Er komt nieuwe riolering, bestrating en groen. Stedin en Evides vervangen meteen gas- en waterleidingen en soms ook elektriciteitskabels. In een aantal gevallen vervangt Stedin ook uw huisaansluiting voor gas of elektriciteit. U wordt hier apart door Evides en Stedin over geïnformeerd. Door samen te werken hoeft de straat minder vaak open. De straten en plantsoenen worden weer opgehoogd, want die zijn in de loop van de tijd verzakt. Dan kunnen we ook de straat anders inrichten.

Planning in fasen

Omdat het om een groot gebied gaat, werken we in fasen.

Kaart van het gebied waar de werkzaamheden zijn, met een indeling in 3 fasen.
 • Fase 1A: is klaar
 • Fase 1B: is klaar
 • Fase 2: duurt waarschijnlijk tot september 2023
 • Fase 3: in 2023 of 2024

Fase 2

Voor we in uw straat komen werken, sturen we u een brief.

 • Blankaartpad
 • Cronesteinstraat
 • Eskampstraat
 • Gelkenesstraat
 • Griendweistraat
 • Hargpad
 • Hondsdijkstraat: tussen Weerlanerstraat en Zouteveenstraat
 • Hoogenwaardstraat: tussen Weerlanerstraat en Zouteveenstraat
 • Lexmondpad
 • Mijlpad
 • Munnikenpad
 • Nederwaardpad
 • Ottolandpad
 • Vennipperstraat
 • Weerlanerstraat
 • Westerloostraat
 • Woutrinastraat
 • Zonneveldstraat
 • Zouwepad

Bereikbaarheid en parkeren

Waar we aan het werk zijn, kan geen verkeer de straat in. Ook kunt u daar niet parkeren. Met borden leiden we het verkeer om. We werken steeds maar aan enkele straten tegelijk, zodat uw wijk goed bereikbaar blijft.

Gehandicaptenparkeerplaats, verhuizing of andere vraag?

Hebt u een gehandicaptenparkeerplaats, gaat u verhuizen of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons dan.

Nieuwe inrichting van fase 2

In 2019 en 2020 haalden we ideeën bij u op, tijdens de bewonersavond en ook nog digitaal over de Cronesteinstraat. Die hebben we gebruikt voor de nieuwe inrichting van fase 2 in Overschie-Oost.

In de hele buurt komen kleine verbeteringen aan de inrichting, niet alles komt precies terug zoals het was. Dit zijn de grootste veranderingen:

In het algemeen

 • Overal nieuwe bestrating en ophoging waar de bodem is verzakt.
 • Meer groen, vooral op de routes tussen de Abtsweg en de Schie, maar ook veel gelegenheid voor geveltuintjes (die kunt u zelf maken, geef het liefst wel even aan bij de aannemer, zodat hij een randje kan plaatsen).
 • Op enkele plaatsen wateropvang in de vorm van wadi’s (een verdieping in het gras waar water tijdelijk opgevangen kan worden en langzaam in de bodem wegzakt) in het plantsoen om overlast van zware regenbuien te voorkomen. Er komt een wadi met gras, eentje met wat hoger gras en eentje met wat kruidenrijker gras. Richting de Schie wordt het wat natuurlijker en maaien we in de wadi wat minder.
 • Het aantal parkeerplaatsen in de wijk blijft hetzelfde, per straat zijn er plussen en minnen, we houden een balans in het aantal parkeerplekken per deel van de wijk.
 • Indeling van een enkele straat wordt aangepast voor groen, doorstroming en/of voetgangers, maatwerk per straat.
 • Sommige lantaarnpalen worden vervangen en/of verplaatst als dat nodig is staat van onderhoud of vanwege de nieuwe inrichting. Bijvoorbeeld als de lantaarnpalen te dicht bij bomen staan of als de straat opnieuw wordt ingericht, bijvoorbeeld met nieuwe bomen.

Veranderingen per straat

 • Vennipperstraat vanaf de Abtsweg tot aan de bocht bij de Schie:
  • nieuwe vakken met lage beplanting.
  • de haakse parkeervakken komen terug, daartussen plaatsen we heesters.
  • er komt een verhoging bij de entree van de straat, om het verkeer te laten afremmen.
 • Vennipperstraat vanaf de Weerlanerstraat tot aan de bocht bij de Schie:
  • geen verandering.
 • Plantsoen bij de Vennippertoren:
  • bestaande beplanting blijft en vullen we aan met enkele nieuwe bomen.
 • Gelkenesstraat:
  • aan één zijde (westzijde) omzetten van langsparkeren naar haaks parkeren.
  • de kleine bomen worden vervangen door nieuwe bomen die groter zullen worden en wat verder van de gevel komen te staan tussen de haaksparkeervakken. De huidige appelbomen kunnen de ophoging van de straat niet aan. We kiezen voor een grotere soort boom, omdat het beter bij de maat van de straat past.
  • sommig groen zal verdwijnen om ruimte te maken voor het haaks parkeren, maar er komt tussen de parkeervakken weer beplanting.
 • Weerlanerstraat:
  • er komen bomen aan de noordzijde, maar dat kost geen parkeerplekken in de directe omgeving.
  • de aansluiting vanaf de rotonde van de Abtsweg de straat in wordt in fase 3 opgepakt.
 • Griendweistraat:
  • er komt een extra vak met heesters bij.
 • Plantsoen Mijlpad:
  • meer bomen en vaste planten.
 • Lexmondpad en Zonneveldstraat:
  • Er komen meer wadi's (een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als kan laten doorsijpelen in de grond) en bomen in de plantsoenen.
 • Cronesteinstraat:
  • wordt éénrichtingsverkeer van noord naar zuid als de extra aansluiting van de Weerlanerstraat op de rotonde is gerealiseerd in fase 3, van fase 2 tot fase 3 is de rijrichting van zuid naar noord.
  • er komt een verkeersdrempel, in het midden van de straat, voor het afremmen van het verkeer.
  • de laad- en loszone wordt opgeheven.
  • bredere stoep bij de woningen.
  • op meer plaatsen ruimte voor laden en lossen vanaf de straat.
  • oprijdbare stoep bij de opslag- en garageboxen.
  • in de doorsteek naar de Abtsweg is ruimte voor een goede voetgangersroute naar de rest van de buurt, er komt haaks parkeren, fietsnietjes en groen. Rond de boom komt een verlaagd vak met beplanting, zodat de boom behouden kan blijven ondanks de ophoging.
 • Hondsdijkstraat tussen Weerlanerstraat en Zouteveenstraat:
  • hier verandert niets.
 • Hoogenwaardstraat tussen Weerlanerstraat en Zouteveenstraat:
  • op de hoek met de Griendwijstraat een nieuwe fietsdoorsteek naar de Schie.
  • in deze zelfde hoek omzetten van haaksparkeren naar langsparkeren waardoor extra ruimte voor groen ontstaat..
 • Hoogenwaardstraat tussen appartementencomplex de Poort van Oost en Weerlanerstraat:
  • twee bomen worden gekapt omdat ze precies op het riool staan. Daarvoor in de plaats komen vier bomen in de straat terug.
 • Hoogenwaardstraat ten zuiden van de Poort van Oost
  • hier komen meer heesters.

Wijzigingen in parkeerplaatsen

 • Vennipperstraat had er 84, krijgt er 86. Verschil is +2.
 • Gelkenesstraat had er 26, krijgt er 35. Verschil is +9.
 • Hoogenwaardstraat had er 67, krijgt er 60. Verschil is -7.
 • Hondsdijkstraat had er 29, krijgt er 29. Verschil is 0.
 • Weerlanerstraat had er 30, krijgt er 30. Verschil is 0.
 • Cronesteinstraat had er 33, krijgt er 30. Verschil is -3.

In totaal waren er in het jaar 2021 269 parkeerplaatsen. Met de nieuwe inrichting worden dat er 270. Verschil is +1.

Aanpassingen per plantsoen

 • Hoek Weerlanerstraat - Vennipperstraat:
  • blijft zoals het is, er komen wel een paar extra bomen.
 • Tussen Mijlpad en Blankaartpad:
  • blijft zoals het is, er komen wel enkele nieuwe kleine bomen en extra vaste planten bij.
 • Zonneveldstraat aan beide zijden van de Hoogenwaardstraat:
  • de wadi die er nu ligt, blijft en behoudt gras dat gemaaid wordt. Er komen nog twee wadi’s, een met ruiger gras (wordt minder vaak gemaaid en de ander wordt nog minder gemaaid, zodat kruiden kans krijgen om te groeien). Op het gras kan worden gespeeld en er komen zeven nieuwe bomen in de Zonneveldstraat.
 • Lexmondpad:
  • vanwege de lage ligging is een ingreep nodig: de paden worden opgehoogd en in het gras komt een wateropvang (wadi). In de wadi komt gras dat gemaaid wordt. Alle bomen worden gekapt omdat die de verhoging van de grond niet aan kunnen. Na de werkzaamheden komen er bomen en struiken terug die de mogelijk natte situatie beter aan kunnen en veel water kunnen verdragen.

Straten waar alleen de bestrating wordt vernieuwd, hier blijft de inrichting van de straat hetzelfde

 • Nederwaardpad
 • Hargpad
 • Munnikenpad
 • Ottolandpad
 • Mijlpad
 • Blankaartpad
 • Zonneveldstraat
 • Lexmondpad
 • Zouwepad
 • Westerloostraat
 • Woutrinastraat
 • Griendweistraat

Plattegrond

De nieuwe inrichting van fase 2 hebben we ook als plattegrond beschikbaar. Dit is een heel technische plattegrond. Heeft u interesse om deze te bekijken? Bel of mail ons (zie contactgegevens onderaan deze pagina) en we sturen de plattegrond toe.

 • Hoe zit het met de huisaansluitingen?
  Een groot deel van de huisaansluitingen wordt niet vervangen. Dit zijn de leidingen die vanaf de hoofdleiding naar uw meterkast lopen.
 • Wie gaat de werkzaamheden voor Evides uitvoeren?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Heijmans.
 • Wie betaalt voor de huisaansluitingen van de waterleiding?
  Alle werkzaamheden die Evides uitvoert komen voor rekening van Evides. Het kost de bewoners dus niets.
 • Wordt het water afgesloten?
  Bij het vervangen van de drinkwaterleidingen kan het water kort worden afgesloten. Dit duurt normaal gesproken maximaal een halve dag, maar meestal nog korter. Bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd met een kaartje in de bus. Tijdens het vervangen van de huisaansluitingen wordt het water ook kort afgesloten; u wordt persoonlijk geïnformeerd wanneer dat is
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden van Evides?
  Op waterstoring.nl/evides
 • Wat voor werkzaamheden gaat Stedin uitvoeren?
  Stedin gaat de gasleidingen vervangen. Het gaat om de hoofdleiding en soms de gasleiding die naar uw huis loopt. De leidingen liggen in het trottoir, het trottoir wordt dus opgebroken. Stedin werkt in fases. Dit houdt in dat niet de gehele straat in één keer wordt opgebroken. Stedin zorgt dat uw huis altijd bereikbaar blijft. Zo nodig leggen ze loopplanken neer. Aangrenzende parkeervakken zijn dan tijdelijk ook niet te gebruiken. Stedin probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.
 • Gaat Stedin de huisaansluitingen vervangen? 
  Stedin probeert zoveel mogelijk voorafgaand aan de hoofdleidingwerkzaamheden de huisaansluitingen te vervangen. Er komt een monteur van de aannemer langs om te bepalen of de aansluiting vervangen moet worden. Als de aansluiting vervangen moet worden, maakt de monteur een afspraak met u. Bent u niet thuis op de dag van de inspectie? Dan ontvangt u een kaartje in de bus met het verzoek een afspraak te maken.
 • Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze aannemer Heijmans. Heijmans voert ook voor Evides de werkzaamheden aan het waterleidingnet uit.
 • Wie betaalt voor de huisaansluitingen?
  U hoeft niets te betalen voor de werkzaamheden. Stedin betaalt de kosten voor de vervanging van de hoofdleiding en de huisaansluitingen.
 • Heb ik geen gas tijdens de werkzaamheden?
  U heeft tijdens de gehele werkzaamheden op maximaal twee momenten geen gas:
  • U heeft tijdelijk geen gas wanneer het stuk van de hoofdleiding wordt vervangen waarop u bent aangesloten.
  • U heeft tijdelijk geen gas in het geval dat uw huisaansluiting vervangen wordt.
   Stedin informeert u ongeveer drie tot vijf werkdagen van tevoren over de dag en de duur van de gasonderbreking.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden van Stedin?
  Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Stedin. Op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 uur tot 16.30 uur op het nummer 088 896 39 63. U kunt ook een WhatsApp-bericht sturen naar 06 469 639 63.

Fase 3

In 2023 of 2024 gaat de gemeente ook in uw deel van de wijk het riool vervangen, in fase 3. Dan is er ook een kans om de straten anders in te richten.

De gemeente vroeg aan bewoners wat hun wensen waren voor de Abtsweg en de overige straten in fase 3. Het gaat om de Buttervlietstraat, Beeningerstraat, Ameidestraat, Ruggeweg en Rammelandstraat.

Ook de Abtsweg doet mee, van de Kedichemstraat, inclusief het Mookhoekplein, tot aan de Ziedewijstraat.

We zetten op een rijtje welke wensen zijn genoemd, die over het inrichtingsplan gaan.

Top 3 van wensen voor de Abtsweg

 1. maatregelen om de snelheid te remmen
 2. meer groen en meer sfeer
 3. meer zebrapaden.

Meest voorkomende wensen voor overige straten

 • Buttervlietstraat:
  betere verlichting en een bredere stoep
 • Beeningerstraat:
  meer groen en meer gelegenheid om fietsen te parkeren
 • Ameidestraat:
  maatregelen om hard rijden tegen te gaan en meer groen.

Ook zien heel veel mensen graag dat er meer gezellige winkels komen op de Abtsweg. En er zijn opmerkingen gemaakt over de buitenruimte van Woonstad. Daarover gaan we met Woonstad in gesprek.

Meer informatie

Volg de werkzaamheden via de Rotterdam Aan de Slag!-app, die u downloadt via de app-store. U kunt dan aangeven meldingen te willen ontvangen.

Heeft u vragen over fase 2?

Dan is Aannemer De Bruyn & Nelisse uw contactpersoon tijdens de werkzaamheden. Neemt u contact op met Jaco Nelisse, telefoon 010 313 38 49 of e-mail overschie@debruynennelisse.nl.

Heeft u vragen over fase 3?

Mail dan naar overschieoostso@rotterdam.nl.

Vragen over de werkzaamheden van Stedin?

Mail pieter.schippers@stedin.net. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Stedin: 0800 90 09 (gratis).

Vragen over de werkzaamheden van Evides?

Mail r.vanbeek@evides.nl. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Evides: 0900 07 87.