Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 12 min

Skaeve Huse

Om extreme woonoverlast tegen te gaan, zijn in Rotterdam Skaeve Huse gebouwd. Deze bijzondere woonvorm met woonunits voor 15 overlastgevers staat aan de Soesterbergstraat, naast een bedrijventerrein tussen Overschie en Schiebroek.

In de Skaeve Huse krijgen overlastgevers verplicht intensieve begeleiding en zorg. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht en beheer. De 11 woonunits zijn inmiddels allemaal bewoond. Omdat er nog steeds vraag is naar plekken waar notoire woonoverlastgevers tot rust kunnen komen, heeft de gemeente in de eerste helft van 2021 op het terrein aan de Soesterbergstraat 4 extra woonunits geplaatst. Uitbreiding van de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat is vanuit kostenoogpunt de meest effectieve oplossing, omdat hier al 24-uurs toezicht aanwezig is.

Uit de afgelopen jaren blijkt dat de Skaeve Huse geen overlast in de omgeving veroorzaakt. Het vragen- en klachtennummer 010 440 10 70 dat 24 uur per dag bereikbaar is voor bewoners uit de omgeving, wordt bijna nooit gebeld.

Oplossing ernstige woonoverlastsituaties

Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen. Omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Skaeve Huse is onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt. En dat de rust in straten en woonbuurten terugkeert. De Skaeve Huse-bewoners kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken. Dit gebeurt alleen als ze geen woonoverlast meer veroorzaken. Skaeve Huse is niet bedoeld als 'eindstation'.

Bewoners

De bewoners van Skaeve Huse waren in hun normale woonomgeving hardnekkige overlastgevers. Dat betekent dat zij omwonenden in hun eigen woning ernstige en langdurige overlast bezorgden. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling.

In de Skaeve Huse wonen geen criminelen. Ook geen gezinnen met kinderen. Voor kinderen tot 18 jaar is Skaeve Huse geen goede plek om op te groeien. De eerste bewoners kwamen begin juli 2017.

Begeleiding bewoners

Op het terrein van de Skaeve Huse is een beheerder. De bewoners zijn verplicht om de begeleiding en zorg die ze nodig hebben, te aanvaarden. Deze regels staan in het huurzorgcontract. De begeleiding van de Skaeve Huse-bewoners is gericht op het stellen van grenzen en het brengen van regelmaat en rust. Daarnaast is er persoonlijke begeleiding vanuit zorginstellingen beschikbaar voor die bewoners die dat nodig hebben.

Dat kan zijn:

  • begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken)
  • budgetbeheer
  • dagbesteding
  • hulp bij verslaving, therapie
  • hulp van het wijkteam

of een combinatie hiervan.

De begeleiding is in principe gericht op terugkeer naar een normale woonsituatie. Terugkeer naar normaal wonen is alleen mogelijk als er aantoonbaar verbeterd gedrag is. Terugkeren naar de oude woning gebeurt zeker niet.

Regels bewoners

De bewoners zijn huurder van een corporatiewoning. Zij moeten zich aan de afgesproken regels houden. Net zoals andere mensen die een woning huren. De bewoner moet gewoon huur betalen voor de woning. De begeleiding en zorg die ze nodig hebben en de huisregels staan in het huurzorgcontract. De huisregels zijn vastgesteld samen met de beheercommissie. Hierin zitten ook omwonenden. Als een bewoner zich niet aan de afspraken houdt, kan de woningcorporatie het huurzorgcontract beëindigen.

Beheercommissie

Er is een beheercommissie voor Skaeve Huse gevormd. In deze commissie zitten bewoners uit Overschie en Schiebroek en ondernemers uit Hoog 16Hoven. Daarnaast nemen woningcorporatie Woonstad, de gemeente, de politie en de betrokken zorginstellingen deel. De beheercommissie is de eerste adviseur van de gemeente. In deze commissie worden onder andere vragen en klachten van omwonenden besproken, en de manier waarop die klachten worden afgehandeld.

Vragen en antwoorden over Skaeve Huse

Vragen en antwoorden over de plek

Vragen en antwoorden over de bewoners van Skaeve Huse

Waar kan ik nu melden dat ik last heb van mijn buren?

Als u last hebt van uw buren, kunt u dit melden via telefoonnummer 14 010 of online via de website. Meldingen mogen ook anoniem gedaan worden. Er is ook gratis Buurtbemiddeling beschikbaar in de hele stad. Deze bemiddeling kunt u aanvragen via 14 010. Bij ernstige en acute problemen kan natuurlijk altijd de politie worden gebeld.

Meer informatie

Voor vragen en klachten over Skaeve Huse kunt u bellen naar telefoonnummer 010 440 10 70. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Mailen over Skaeve Huse?

Op deze website vindt u een groot aantal veel gestelde vragen over Skaeve Huse. Staat uw vraag er niet bij, bel dan naar het telefoonnummer van het Centrum Voor Dienstverlening (CVD): 010 243 81 00 of mail uw vraag naar info@cvd.nl. Link opent een externe pagina.