Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Parkeervergunning deelvervoer

Bedrijven die deelauto's in Rotterdam aanbieden, hebben vanaf 1 januari 2021 een vergunning nodig. De aanvraag voor een parkeervergunning wordt getoetst aan de Nota beleid en vergunningen deelauto’s en het Uitvoeringsbesluit Parkeren 2021.

Met deze nieuwe vergunningen zorgen we ervoor dat het aanbod van deelauto's past bij de vraag en bij de doelen van de stad: een bereikbare, aantrekkelijke, gezonde en economisch sterke stad.

Welke ambities heeft Rotterdam voor deelauto's?

Om te werken aan een bereikbare, aantrekkelijke, gezonde en economisch sterke stad, heeft Rotterdam de ambitie dat in 2030 van alle auto's in de stad 4 tot 5 procent deelauto's zijn. Daarnaast zijn in 2025 alle deelauto's in de stad nul emissie deelauto's.

We werken daarvoor aan drie centrale opgaven:

 1. Van bezit naar bewust gebruiken: minder autokilometers voor een schonere lucht
 2. Duurzaam ruimtegebruik: minder auto's zodat er ruimte komt voor meer woningen en er een betere balans van functies in de openbare ruimte
 3. Meer keuze voor de reiziger: het aanbieden van slimme, aantrekkelijke en concurrerende alternatieven voor een betere deur tot deur mobiliteit (mobiliteitstransitie).

Voor welke voertuigen geldt de vergunning?

De vergunning geldt voor deelauto's. In Rotterdam maken we hiervoor onderscheid tussen twee deelautoconcepten:

 • Free-floating deelauto's: er is geen vaste parkeerplaats waar de deelauto wordt aangeboden en moet worden achtergelaten
 • Stationbased deelauto's: de deelauto wordt op een toegewezen parkeerplaats geparkeerd.

Wat verandert er voor deelautoaanbieders met de Nota beleid en vergunningen deelauto's?

Met de Nota beleid en vergunningen deelauto's:

 • mogen nieuwe deelauto's geen CO2 meer uitstoten. Bestaande deelauto's in de stad hebben tot eind 2024 de tijd om over te stappen op nul emissie deelauto's.
 • geldt er een maximum voor free floating deelauto's voor 2021: maximaal 600 parkeervergunningen en een maximum van 200 parkeervergunningen per deelautoaanbieder.
  Voor stationbased deelauto's wordt steeds per aanvraag gekeken wat er in een wijk/buurt mogelijk is.

Wie moeten een parkeervergunning voor deelauto's aanvragen?

 • Voor Rotterdam nieuwe deelautoaanbieders die stationbased of free-floating deelauto's willen aanbieden
 • In Rotterdam al actieve deelautoaanbieders die hun aanbod aan deelauto's willen uitbreiden.

Voor de bestaande free-floating en stationbased deelautoaanbieders zonder uitbreiding blijven de parkeervergunningen van kracht. Wel moeten ook zij zich houden aan de regels zoals opgenomen in de Nota beleid en vergunningen deelauto's en de voorschriften en beperkingen zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit parkeren Rotterdam 2021.

Hoe en wanneer vraag ik als deelautoaanbieder een vergunning aan?

U kunt de aanvraag met bijbehorende documenten indienen op Vergunning deelmobiliteit.

Voor de aanvragen van de parkeervergunning(en) moet u meerdere gegevens en documenten aanleveren. U leest in de Nota beleid en vergunningen deelauto's en het Uitvoeringsbesluit parkeren Rotterdam 2021 welke gegevens en documenten dat zijn.

De parkeervergunning moet door de deelautoaanbieder worden aangevraagd. Volledige vergunningaanvragen worden op volgorde van binnenkomst van de aanvraag behandeld. De aanvraagprocedure is te lezen in paragraaf 6.1 van de Nota beleid en vergunningen deelauto's. 

Een verstrekte vergunning geldt maximaal 12 maanden. Hierna kan de vergunning, als de aanvrager voldoet aan de voorschriften en beperkingen van de vergunning, stilzwijgend worden verlengd.