Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunningen deeltweewielers

Bedrijven die deelfietsen en deelscooters in Rotterdam aanbieden hebben een vergunning nodig. Hierdoor kan het aanbod meegroeien met de vraag, zonder dat er overlast is van niet-gebruikte of slordig geparkeerde deelfietsen of -scooters.

De vergunning geldt voor de elektrische brom- en snorfietsen, (elektrische) deelfietsen, en de elektrische bakfiets. Deze vergunning is niet van toepassing op deelauto's en deelbrommobielen. Deze maken gebruik maken van parkeervergunningen.

Verduidelijkingsvragen vergunningsprocedure en vergunningsvoorschriften

Tijdens een online informatiebijeenkomst begin juni 2024 heeft u vragen kunnen stellen over de vergunningsprocedure en de vergunningsvoorschriften.  Deze zijn voor zover mogelijk tijdens deze informatiebijeenkomst beantwoord. Alle ontvangen vragen en antwoorden zijn anoniem gebundeld tot een document. Deze is gedeeld met alle aanwezigen van de informatiebijeenkomst. 
Er is een tweede en laatste vragenronde opengesteld. 

U kunt aanvullende vragen stellen tot vrijdag 21 juni 2024 23:59 uur via deelmobiliteitSO@rotterdam.nl

Het document zal hierna met de aanvullende vragen en antwoorden worden uitgebreid. Dit document zal ook opvraagbaar zijn via de website van de gemeente.

Maxima aan deelvoertuigen

Rotterdam heeft ruimte voor 6.750 deelvoertuigen:
•    3.000 elektrische fietsen.
•    3.000 elektrische brom- en snorfietsen.
•    750 elektrische bakfietsen.

We staan open voor nieuwe typen deelvervoer die niet binnen deze categorieën vallen. Als we deze toelaten en toewijzen als nieuwe deelvoertuigcategorie, doen we dat gecontroleerd en houden we rekening met verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld de vervoersbehoefte van bewoners, reizigers, bezoekers en anderen. En de aansluiting op de vier opgaven volgend uit de Omgevingsvisie, zoals een veilige en aantrekkelijke buitenruimte. 

Hoe en wanneer vraag ik een vergunning aan? 

Het proces rond het aanvragen en verlenen van vergunningen voor (elektrische) deel(bak)fietsen en deelscooters is beschreven in de nadere regels deelmobiliteit. Link opent een externe pagina van APV artikel 5.12a. Link opent een externe pagina

U kunt mailen naar deelmobiliteitSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina voor het ontvangen van de:

  • Vergunningsvoorschriften die gelden tijdens de looptijd van de vergunning.
  • Presentatie die tijdens de informatiebijeenkomst is gedeeld.
  • Verduidelijkingsvragen en antwoorden.

Als er ruimte is voor een nieuwe aanbieder, kan de gemeente een tijdvak vaststellen waarin er een vergunning kan worden aangevraagd. 

Nieuwe vergunningen voor deelfietsen en deelscooters per 5 februari 2025

In 2025 lopen de meeste vergunningen van de huidige aanbieders van deel(bak)fietsen en -scooters in Rotterdam af.

De eerste nieuwe vergunningen gaan vanaf 5 februari 2025 in. Er komt dan ruimte vrij voor 3000 deelscooters en 2000 deelfietsen. Voor deze ruimte staat er vanaf 22 juli tot en met 16 augustus een tijdvak open voor vergunningaanvragen voor (elektrische) deelfietsen en elektrische deelscooters. Binnen dit tijdvak kunt u een vergunningsaanvraag indienen via de pagina Vergunning deelvervoer aanvragen.

De vergunningen van de aanbieders van deelbakfietsen en de aanbieders van de overige ruimte van 1000 deelfietsen zijn langer geldig. Daarom staat hiervoor nog geen tijdvak open.