Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergunningen deeltweewielers

Bedrijven die deelfietsen en deelscooters in Rotterdam aanbieden hebben een vergunning nodig. Hierdoor kan het aanbod meegroeien met de vraag, zonder dat er overlast is van niet-gebruikte of slordig geparkeerde deelfietsen of -scooters.

De vergunning geldt voor de elektrische brom- en snorfietsen, (elektrische) deelfietsen, en de (elektrische) bakfiets. Deze vergunning is niet van toepassing op deelauto's en deelbrommobielen. Deze maken gebruik van parkeervergunningen.

Maxima aan deelvoertuigen

Rotterdam heeft ruimte voor 6.750 deelvoertuigen:
•    3.000 (elektrische) fietsen.
•    3.000 elektrische brom- en snorfietsen.
•    750 (elektrische) bakfietsen.

We staan open voor nieuwe typen deelvervoer. Als we deze toelaten en toewijzen als nieuwe deelvoertuigcategorie, doen we dat gecontroleerd en houden we rekening met verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld de vervoersbehoefte van bewoners, reizigers, bezoekers en anderen.  En de aansluiting op de vier opgaven volgend uit de Omgevingsvisie, zoals een veilige en aantrekkelijke buitenruimte. 

Hoe en wanneer vraag ik als aanbieder van deel(bak)fietsen en deelscooters een vergunning aan?

Als er ruimte is voor een nieuwe aanbieder, kan de gemeente een tijdvak vaststellen waarin er een vergunning kan worden aangevraagd. Aanvragen kunnen alleen worden gedaan in deze periode. De aanvragen worden beoordeeld met een vergelijkende toets. Dit houdt in dat de nieuwe aanbieder punten krijgt. Die punten worden bepaald door een aantal regels. Bijvoorbeeld het voorkomen van overlast en aansluiting op ambities van Rotterdam.  

Het proces rond het aanvragen en verlenen van vergunningen voor (elektrische) deel(bak)fietsen en deelscooters is beschreven in de nadere regels. Link opent een externe pagina van APV artikel 5.12a. Link opent een externe pagina.  

U vraagt een vergunning aan via de pagina Vergunning deelmobiliteit. Link opent een externe pagina.