Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Fietsparkeren

In Rotterdam zijn meerdere mogelijkheden om uw fiets te stallen. In de stallingen Hoogvliet en Meent kunt u ook uw brommer/scooter gratis stallen. Voor bewoners zijn er fietstrommels, buurtfietsenstallingen en stallingen in parkeergarages.

Capelsebrug

 • Abraham van Rijckevorselplein 48
 • Toezicht: op beperkte tijden
 • Aantal plekken: 660
 • Openingstijden: maandag tot en met zondag van 6.00 tot 1.00 uur
 • Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen en plekken voor brommers en scooters
 • Bekijk fietsenstalling Capelsebrug op de kaart

Coolsingel

 • Coolsingel 215, 3012 AG
 • Toezicht:op beperkte tijden
 • Aantal plekken: 140
 • Openingstijden: 24 uur
 • Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen
 • Bekijk fietsenstalling Coolsingel op de kaart.

Meent

 • Meent 151, 3011 JH
 • Toezicht: op beperkte tijden
 • Aantal plekken: 250
 • Openingstijden: 24 uur
 • Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen, brommers en scooters, beperkt aantal plekken voor brommers en scooters
 • Bekijk fietsenstalling Meent op de kaart

Blaak

 • Verlengde Nieuwstraat 1, 3011 GX
 • Toezicht: op beperkte tijden
 • Aantal plekken: 950
 • Openingstijden: 24 uur
 • Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen, fietspomp en fietsreparatiezuil aanwezig, geen plek voor bromfietsen, scooters en bakfietsen
 • Vanwege verdiepte ligging van de stalling niet geschikt voor gehandicapten.
 • Bekijk fietsenstalling Blaak op de kaart

Hoogvliet

 • Langs de Baan 94, 3191 TP
 • Toezicht:op beperkte tijden
 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 20.30 uur, vrijdag van 7.00 tot 21.30 uur, zaterdag van 7.00 tot 20.30 uur
 • Aantal plekken: 350
 • Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen, beperkt aantal plekken voor brommers en scooters. Voor toegang buiten openingstijden kunt u een toegangspas aanvragen.
 • Bekijk fietsenstalling Hoogvliet op de kaart

Hoogstraat

 • Hoogstraat 170, ingang Zijl 10A
 • Toezicht: camera’s
 • Aantal plekken: 192
 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 20.30 uur, vrijdag van 7.00 tot 21.30 uur, zaterdag van 7.00 tot 20.30 uur, zondag van 10.00 tot 18.30 uur
 • Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Bekijk fietsenstalling Hoogstraat op de kaart

Lijnbaan

 • Lijnbaan 30
 • Toezicht: camera's
 • Aantal plekken: 450
 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 20.30 uur, vrijdag van 7.00 tot 21.30 uur, zaterdag van 7.00 tot 20.30 uur, zondag van 10.00 tot 18.30 uur
 • Stallingstermijn: maximaal 28 dagen
 • Extra info: De stalling is alleen geschikt voor het stallen van (bak)fietsen. Het stallen van brommers en scooters is niet toegestaan. In de stalling zijn oplaadpunten om elektrische (bak)fietsen gratis op te laden.
 • Bekijk fietsenstalling Lijnbaan op de kaart

Slinge

 • Slinge 763 (in de P&R-garage tegenover het metrostation)
 • Toezicht: camera's
 • Aantal plekken: 300
 • Openingstijden: 24 uur
 • Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Extra info: voor fietsen en bromfietsen. Deelfietsen beschikbaar.
 • Bekijk fietsenstalling Slinge op de kaart

Een buurtfietsenstalling is dé oplossing voor huishoudens die niet beschikken over een eigen fietsenberging. Bekijk hier de locaties van buurtfietsenstallingen. U kunt een aanvraag doen om uw fiets er te stallen.

Gemeentelijke buurtfietsenstallingen

Blijdorp: Walenburgerweg

 • Walenburgerweg 80
 • Aantal plekken: 65
 • Prijs: € 5,36 per fiets per maand.

Delfshaven: Lieve Verschuierstraat

 • Adres: Lieve Verschuierstraat 17
 • Aantal plekken: 12
 • Prijs: € 5,36 per fiets per maand.

Feijenoord: Herman Costerstraat

 • Adres: Herman Costerstraat 3
 • Aantal plekken: 12
 • Prijs: € 5,36 per fiets per maand.

Oude Noorden: Zoomstraat

 • Zoomstraat 11
 • Aantal plekken: 66
 • Prijs: € 5,36 per fiets per maand.

Particuliere buurtfietsenstallingen

 • Taandersstraat in Delfshaven
  Taandersstraat 59, 3027 PT
  Aantal plekken: 38
  Prijs: € 8,50 per fiets per maand, 7 euro voor een tweede fiets en 6 euro voor studenten
  Contact: fietsenstallingMweg@gmail.com
 • Mathenesserdijk in Delfshaven
  Mathenesserdijk 449, 3026 GH
  Aantal plekken: 50
  Prijs: € 12,50 per fiets per maand
  Contact: rinivermeulen@hotmail.com
 • Entrepotgebouw
  Kop van Zuid
  Aantal plekken: 32 (waarvan 5 voor fietsen met afwijkende maat of elektrische fietsen)
  Contact: info@uwvvebestuurder.nl
  Prijs:

  • € 10 per fiets per maand - op basis van een kwartaalabonnement: dus 4x per jaar een factuur van € 30

  • € 7,50 per fiets per maand - op basis van een jaarabonnement: dus vooraf 1x per jaar een factuur van € 90.

  • € 5 per fiets per maand - op basis van afkoop voor 5 jaar: dus vooraf 1x een factuur van € 300.

 • Prins Frederik Hendrikstraat
  Hillegersberg-Schiebroek
  Aan de Prins Frederik Hendrikstraat bevinden zich twee buurtfietsenstallingen
  Aantal plekken: 18 (eerste locatie) en 10 (tweede locatie)
  Prijs: € 6 per fiets per maand
  Contact: fietsenstallingbloemenbuurt@gmail.com

 • Van der Meydestraat 26
  Blijdorp
  Aantal plekken: 149 (fietsen, scooters en motoren)
  Contact: jf.dejong@tiscali.nl en 06 533 020 42
  Prijs:

  • fiets: € 36,85 per kwartaal

  • scooter: € 73,30 per kwartaal

  • motor: € 95,60 per kwartaal.

Heeft u behoefte aan (meer) fietsrekken in uw straat? Neem dan contact op met gemeente Rotterdam via 14 010. Uw aanvraag wordt dan door het gebied waar u woont in behandeling genomen. U ontvangt bericht vanuit het gebied of uw verzoek kan worden opgepakt.

Met een abonnement op een fietstrommel kunt u uw fiets vlakbij uw huis neerzetten. Een fietstrommel is een losse unit die geplaatst kan worden in de straat of buurt waar u woont. U kunt een of meer abonnementen op een fietstrommel aanvragen via de gemeente.

Algemene Voorwaarden Gebruik Fietstrommel

Voor het gebruik van een fietstrommel gelden de volgende algemene voorwaarden:

 1. De abonnementhouder (hierna: gebruiker) is abonnementsgeld verschuldigd over een volledige kalendermaand. Bij het niet betalen van het abonnementsgeld wordt het abonnement beëindigd
 2. Bij opzegging van het abonnement wordt na het inleveren van de sleutel restitutie van het abonnementsgeld verleend over de volledig niet verstreken kalendermaanden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand
 3. Bij het niet inleveren van de sleutel is de gebruiker de gemeente Rotterdam 50 euro verschuldigd
 4. Opzegging kan alleen ingaan op de eerste dag van de maand. De gebruiker dient dit minimaal een maand van tevoren aan te geven. Dit kan digitaal door in te loggen op Mijn Loket of schriftelijk. Voor het schriftelijk opzeggen kan het opzeggingsformulier worden gebruikt
 5. Bij verlies of diefstal van een sleutel kan deze digitaal worden aangevraagd via Mijn Loket op www.rotterdam.nl/parkeren. Hier kan ook het noodzakelijke formulier worden gedownload. Een nieuwe sleutel kost 50 euro
 6. De sleutel voor een fietstrommel is niet overdraagbaar aan derden
 7. De gebruiker is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de fietstrommel. Per abonnement mag slechts 1 fiets (of 1 rolstoel) in de fietstrommel worden geplaatst. De gebruiker mag ook geen fietsen (of rolstoelen) van derden verwijderen of beschadigen. Er mag geen schade worden toegebracht aan de fietstrommel. De gebruiker mag ook geen andere zaken stallen in de fietstrommel dan een fiets (of rolstoel).
 8. De gemeente Rotterdam is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van een fiets (of rolstoel) uit een fietstrommel en ook niet aansprakelijk voor schade aangericht door derden
 9. De kosten die ontstaan door foutief gebruik van de fietstrommel kunnen op de gebruiker worden verhaald
 10. De gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor om bij oneigenlijk gebruik het abonnement zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen
 11. De gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor om een fiets (of rolstoel) en rolstoelen of andere goederen die niet rechtmatig in de fietstrommel zijn geplaatst te verwijderen. De kosten voor de verwijdering en de opslag hiervan worden door de gemeente op de veroorzaker herhaald
 12. Bij een minimaal gebruik van de fietstrommel (1 fiets) behoudt de gemeente zich het recht voor het abonnement in te trekken.

Wilt u in uw straat meer plek om de fiets te stallen? Doe dan een aanvraag voor een fietsvlonder. Een fietsvlonder is een tijdelijke parkeervoorziening voor fietsen en bestaat uit een plateau waarop fietsrekken zijn gemonteerd. Een fietsvlonder wordt in een parkeervak geplaatst en bij uitzondering op het trottoir. De vlonder biedt plaats aan 10 fietsen. Een fietsvlonder wordt drie tot zes maanden op een autoparkeerplaats neergezet. Hiermee wordt getest of er behoefte is aan meer plek voor de fiets én of de buurt met minder parkeerplek voor de auto verder kan.

Er komen extra fietsparkeerplekken rondom de Coolsingel. Die komen niet alleen op straat, maar vooral in overdekte fietsenstallingen in een gebouw. Zo blijft er op straat meer plek over om te lopen en fietsen.

Die openbare overdekte fietsenstallingen komen onder andere aan de Coolsingel en onder het Schouwburgplein en zijn waarschijnlijk vanaf 2024 klaar.

Tijdelijke fietsparkeerplekken

Omdat dit nog even duurt, heeft de gemeente een plan gemaakt voor tijdelijk extra fietsparkeerplekken in de straten rondom de Coolsingel. Deze extra plekken worden geboden in de vorm van fietsnietjes (metalen hekjes) en fietsvlonders op straat. Een fietsnietje biedt plek aan 2 fietsen en op een fietsvlonder passen 10 fietsen. Die extra plekken zijn inmiddels ingericht.

Op de Westblaak zijn er in totaal 110 fietsparkeerplekken bijgekomen, namelijk:

 • 35 extra fietsnietjes op de hoek van de Westblaak en Karel Doormanstraat (70 fietsparkeerplekken).
 • 4 fietsvlonders ter hoogte van de Keerweer (40 fietsparkeerplekken).

Op de Karel Doormanstraat, Kruiskade en Kruiskadehof zijn er in totaal 100 fietsparkeerplekken bijgekomen:

 • 20 extra fietsnietjes op de Kruiskade (40 fietsparkeerplekken)
 • 6 fietsvlonders. 1 op de Kruiskade, 3 op de Kruiskadehof en 2 op de Karel Doormanstraat (60 fietsparkeerplekken).

Fietsenstalling Lijnbaan

Een leeg winkelpand aan de Lijnbaan, op de hoek met Weena-Zuid, is omgebouwd tot een tijdelijke fietsenstalling. Deze fietsenstalling biedt plaats aan 450 plaatsen voor (bak)fietsen.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Leenbuggy

Op vertoon van uw paspoort of identiteitskaart kunt u een buggy lenen bij de stallingen Blaak, Meent en Coolsingel. U kunt op de dag zelf telefonisch een buggy reserveren. De buggy is alleen voor gebruikers van deze fietsenstallingen.

Doe-het-zelf fietsreparatie

Bij de fietsenstallingen Coolsingel, Meent en Blaak kunt u zelf kleine reparaties aan de fiets uitvoeren. Er staat namelijk een fietsreparatiezuil.

Voor gebruik hangt u de fiets aan de zadelpen voor een goede werkhoogte. Deze zuil is gratis te gebruiken.

Moet uw band geplakt worden? Tijdens de uren waarop toezicht is, kunt u bij de toezichthouders terecht voor een bandenplaksetje. U kunt bij de toezichthouders ook vragen naar een fietspomp.

Fietspunt

Fiets kwijt of verwijderd? Het Fietspunt bewaart fout of hinderlijk geparkeerde (brom)fietsen en scooters maximaal 13 weken. Wees(brom)fietsen en -scooters maximaal 6 weken.

Meld fietsoverlast

Staan er fietsen fout geparkeerd of heeft u fietsen gesignaleerd die er al heel lang staan? Met de MeldR-app meldt u een probleem snel en makkelijk bij uw gemeente. Meteen op de plek én het moment dat u het signaleert!

Op drukke dagen staan er ongeveer 40.000 fietsen in de binnenstad. Deze fietsen staan op straat of in openbare fietsenstallingen.
gemeente Rotterdam

Meer fietsparkeerplekken nodig in de toekomst

Met het groeiend aantal fietsers in de komende jaren zijn er in 2030 meer dan 60.000 fietsparkeerplekken nodig. En in 2040 zelfs bijna 75.000. We onderscheiden daarbij plekken voor kort parkeren en voor lang parkeren. Plekken voor kort parkeren worden meerdere keren per dag gebruikt.

Het tekort aan fietsparkeerplekken wil de gemeente oplossen door bestaande fietsenstallingen uit te breiden én door nieuwe fietsenstallingen te maken. dit zal vooral vooral in openbaar overdekte fietsenstallingen zijn, dus in gebouwen. Op straat is er namelijk te weinig plek beschikbaar. En daar moet juist genoeg ruimte overblijven voor fietsers en voetgangers.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het stallen van uw fiets of fietsen in uw omgeving? Of over het plaatsen van een fietsrek? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie over fietsen in Rotterdam vindt u op de algemene fietspagina.