Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Parkeervergunning

Bewoners en bedrijven in een betaald parkeergebied kunnen - onder bepaalde voorwaarden - tegen veel lagere kosten parkeren. Dit kan met een parkeervergunning of -abonnement.

Bewoners kunnen ook een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Hiermee hoeven bezoekers minder kosten voor parkeren op straat te betalen.

Parkeervergunning aanvragen

Met een parkeervergunning kunt u in een bepaalde sector parkeren tegen lagere kosten.
Met de parkeervergunning hoeft u in die sector niet meer te betalen.

Parkeervakken op straat in Blijdorp. Foto: Jan van der Ploeg.
Veel parkeervakken zijn aangegeven met een P. Foto: Jan van der Ploeg.

Wachtlijsten

De parkeerdruk is in de meeste wijken in Rotterdam hoog.
Ook de vraag naar het aantal parkeervergunningen is in veel wijken groter dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen.
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers met een parkeervergunning een parkeerplaats in hun wijk kunnen vinden. Hoe laat het ook is.
In elke parkeersector geven we daarom een maximum aantal vergunningen uit. Zodra dit maximum is bereikt, ontstaat een wachtlijst.
Door deze wachtlijst worden er niet te veel parkeervergunningen uitgegeven.
Bewoners die op de wachtlijst staan voor de aanvraag voor een 1e bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen van bewoners voor een 2e bewonersparkeervergunning.

Parkeersectoren

Het gebied waar betaald parkeren geldt is verdeeld in parkeersectoren.
Parkeervergunningen voor bewoners en bezoekers zijn alleen geldig in de sector waarvoor deze is afgegeven.
Een overzicht van de sectoren en de grenzen. Link opent een externe pagina vindt u op de parkeerplattegrond.

Winkelstraatregelingen

Heeft u een parkeervergunning? Dan is uw vergunning in sommige winkelstraten misschien niet geldig als de winkels geopend zijn.
Dit komt door de winkelstraatregeling. Met deze regeling zorgen we voor meer beschikbare parkeerplaatsen voor winkelend publiek.

Tijdelijke parkeervergunning

Als u geen gewone parkeervergunning kunt krijgen, bijvoorbeeld vanwege de wachtlijst, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.

Tijdens een aantal grootschalige evenementen in de binnenstad zijn er altijd meer parkerende bezoekers in de binnenstad dan normaal. U krijgt daarom als houder van een parkeervergunning de mogelijkheid om tijdens deze evenementen met uw parkeervergunning elders in de stad te parkeren.

Vóór en tijdens de dagen waarop de evenementen worden gehouden, kunt u met uw parkeervergunning parkeren in alle betaald parkeersectoren van Rotterdam.  U kunt met uw vergunning niet parkeren in winkelstraten en op parkeerplaatsen die alleen voor belanghebbenden zijn bestemd. Deze speciale parkeerregeling geldt voor de volgende evenementen op de volgende dagen:

  • NN Marathon Rotterdam (13 en 14 april 2024)
  • Rotterdam Unlimited (26 en 27 juli 2024)
  • Grand depart Tour de France (11,12 en 13 augustus 2024)
  • Wereldhavendagen (, 6, 7 en 8 september 2024)

Stadsbrede parkeervergunning voor gehandicapten

Heeft u een Europese Gehandicaptenkaart en woont u in Rotterdam?
Dan kunt u een stadsbrede parkeervergunning voor personen met een handicap aanvragen.

Mantelzorgparkeervergunning

Heeft u een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) of een beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?
En woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam?
Dan kunt u een mantelzorgparkeervergunning aanvragen.

Parkeervoorziening voor spoedeisende hulpverleners

Voor hulpverleners zoals huisartsen en verloskundigen is het bij spoedeisende hulpverlening belangrijk dat ze snel ergens kunnen komen.
Daarom kan een spoedeisende hulpverlener een parkeervoorziening aanvragen in drie soorten.

Parkeervergunning opzeggen of aanpassen

Uw parkeervergunning kunt u online bekijken, aanpassen of opzeggen.

Let op! Wilt u uw parkeervergunning opzeggen omdat u (tijdelijk) geen auto heeft én wilt u later weer een parkeervergunning aanvragen?
Houd er dan rekening mee dat er dan een wachtlijst kan zijn voor de sector waar u een nieuwe aanvraag voor doet.

Kenteken parkeervergunning wijzigen

Heeft u een nieuwe auto of tijdelijk een andere auto? Geef dan gratis de kentekenwijziging door.

Let op! Bij een kentekenwijziging moet u het contract niet opzeggen.

Parkeervergunning van overledene

Als iemand overlijdt moet er veel geregeld worden.
Woont u op hetzelfde adres als de overledene? Dan sturen we u 2 weken na de aangifte van overlijden een brief.
Hierin staat dat u de parkeervergunning kunt overnemen.
Wilt u dit niet? Dan hoeft u niets te doen. De vergunning wordt automatisch een maand na overlijden ingetrokken.

Meer informatie over wat u allemaal moet doen bij een overlijden leest u op de pagina Wegwijzer bij overlijden voor nabestaanden.

Vergunningsgebied zoeken

Op de parkeerplattegrond. Link opent een externe pagina ziet u onder andere de parkeersectoren en de straten voor vergunninghouders