Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Carnisse Poort

Bewoners van de wijk Carnisse en omgeving moeten makkelijker gebruik kunnen maken van de voorzieningen van Hart van Zuid. Daarom wil de gemeente een nieuwe verbinding maken tussen de wijk en het Zuidpleingebied.

Carnisse Poort komt in het verlengde van het nieuwe Annie M.G. Schmidtplein.

De gemeente heeft 52 woningen aangekocht in de Goereesestraat en de Van Swietenlaan. Deze woningen worden gesloopt. Zo kan een goede en aantrekkelijke verbinding worden gemaakt. Naast de nieuwe verbinding komen 52 tot 57 nieuwe koopwoningen. En verbeteren we de woonomgeving.

Een impressie van Carnisse Poort.

Waarom een verbinding met Hart van Zuid?

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties in mensen, in woningen en in de woonomgeving. Dit doen ze in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. De gemeente besteedt de komende jaren extra aandacht aan de wijk Carnisse.

Dit doet ze vooral door het bouwen van nieuwe gezinswoningen. En door voorzieningen te bouwen, zoals winkels, restaurants, openbaar vervoer, een theater, een bibliotheek en scholen in het project Hart van Zuid.

Er is nu geen goede verbinding tussen Carnisse en deze voorzieningen. Daarom is een directe verbinding in het verlengde van het nieuwe Annie M.G. Schmidtplein nodig. Zo kunnen bewoners van Carnisse en de omgeving makkelijker gebruikmaken van Hart van Zuid.

Sloopwerkzaamheden

Voordat de gemeente de aangekochte woningen kan slopen worden er slooponderzoeken gedaan. Deze woningen zijn voorzien van camerabeveiliging.
Ook worden de portiekdeuren en de begane grond woningen dichtgezet met stalen platen. Wanneer de de slooponderzoeken klaar zijn, begint de sloop zo snel mogelijk. Voordat het sloopwerk begint, informeert de gemeente de buurtbewoners en de omgeving over de details.

De te slopen woningen zijn:

  • Goereesestraat 60A, 60B, 60C, 62A, 62B, 62C, 64A, 64B, 64C, 66A, 66B, 66C, 68A, 68B, 68C, 70A, 70B, 70C, 72A, 72B, 72C, 74A, 74B, 74C.
  • Van Swietenlaan 27A, 27B, 27C, 27D, 29A, 29B, 29C, 29D, 31A, 31B, 31C, 31D, 33A, 33B, 33C, 33D, 35A, 35B, 35C, 35D, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, 39B, 39C, 39D.

Nieuwbouw

Nadat de woonblokken zijn gesloopt ontstaat er een directe doorgang tussen de Goereesestraat, Van Swietenlaan en het Annie M.G. Schmidtplein. Dit wordt een blijvende verbinding voor voetgangers en fietsers. Tegen beide gevels van de gesloopte woonblokken worden nieuwe, grotere woningen teruggebouwd.
Dit worden 52 tot 57 koopwoningen. De bouw ervan begint waarschijnlijk in 2024.

Planning

  • Start sloopwerkzaamheden: vierde kwartaal 2023
  • Start bouw nieuwe woningen en buitenruimte: eerste kwartaal 2025

Door omstandigheden kan de planning veranderen.

Wat is er tot nu toe gebeurd? 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project of heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar carnissepoortSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.