Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Burgerberaad Klimaat

In 2030 moeten onze straten en wijken groener en gezonder zijn voor alle Rotterdammers. We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren. Daarom zoeken wij naar creatieve ideeën en oplossingen van Rotterdammers en organiseren wij een burgerberaad over het klimaat.

Denk mee over het klimaat

In augustus vraagt het burgerberaad aan de stad om mee te denken via een online vragenlijst. Volg hiervoor de website Mijn Rotterdam. Link opent een externe pagina. Ook praat het burgerberaad met Rotterdammers op straat om te horen wat zij belangrijk vinden voor het klimaat. Hiervoor zijn 3 stadsgesprekken:

  • Woensdag 7 augustus van 12.00 tot 15.00 uur op de markt in Ommoord
  • Woensdag 14 augustus van 12.00 tot 15.00 uur op de markt in Rozenburg
  • Donderdag 15 augustus van 12.00 tot 15.00 uur op de markt in IJsselmonde

Wat is een burgerberaad? 

In het burgerberaad zitten 117 verschillende Rotterdammers. Jong en oud, uit allerlei wijken en met verschillende achtergronden. In zes bijeenkomsten (van april tot en met september) komt het burgerberaad samen om kennis op te doen over het klimaat en samen oplossingen te bedenken voor een groenere en gezondere stad. Moeten bijvoorbeeld de hitte en wateroverlast in onze wijken worden aangepakt? Of willen we meer groen en energiebesparing? De leden praten mee vanuit hun eigen ervaring als inwoner van Rotterdam. Het burgerberaad kan een beroep doen op experts en informatie opvragen. In het najaar brengen zij hun advies uit aan de gemeenteraad.  De gemeenteraad beslist wat wordt uitgevoerd. Zo oefent het burgerberaad direct invloed uit op wat de gemeente doet aan het klimaat.

Hoe is het burgerberaad samengesteld? 

Om zoveel mogelijk verschillende mensen in het burgerberaad te krijgen, is twee keer geloot. Begin februari werden 10.000 Rotterdammers willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister. Zij kregen een uitnodigingsbrief en konden zich aanmelden. 358 mensen gaven gehoor aan deze oproep. Uit de aanmeldingen werden mensen geloot. Hierbij is gelet op een goede verdeling naar leeftijd, geslacht, buurt, arbeidsverband en opleidingsniveau. Uiteindelijk doen nu 117 Rotterdammers mee.

Een fotocollage van drie verschillende type mannen en drie verschillende type vrouwen. Zij verbeelden een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse samenleving. Op de achtergrond een kleurrijk, typisch Rotterdams stadsbeeld.

Bijeenkomsten

20 juni 2024: Bijeenkomst 4

Op donderdag 20 juni vond bijeenkomst 4 plaats. Groepjes deelnemers werkten aan verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, aanpassingen voor het klimaat en duurzame ideeën uit de stad. Per onderwerp bespraken zij hoe ze erover denken en wisselden zij meningen uit. Daarna werden de eerste voorlopige adviezen op papier gezet. Dit is de eerste stap naar het advies aan de gemeenteraad.

In de zomer vraagt het burgerberaad aan de stad om mee te denken. Houd hiervoor Mijn Rotterdam. Link opent een externe pagina in de gaten!

1 juni 2024: Bijeenkomst 3

Op zaterdag 1 juni werden de deelnemers van het burgerberaad bijgepraat door 15 klimaatexperts. De experts zijn door het burgerberaad uitgenodigd om hun inzichten te delen over verschillende klimaatonderwerpen. De deelnemers van het burgerberaad brengen hun eigen kennis en ervaring in als Rotterdammer zijnde. Maar tijdens het burgerberaad is het belangrijk dat zij ook veel kunnen leren over het klimaat. Deze kennis zal hen helpen om maatregelen te bedenken waarmee we de klimaatdoelen kunnen behalen.  

Wil je meer lezen over de derde bijeenkomst of ben je benieuwd naar de inzichten die de klimaatexperts aan het burgerberaad hebben meegegeven? Lees het verslag op Mijn Rotterdam. Link opent een externe pagina

20 april 2024: Bijeenkomst 2

20 april ging het Burgerberaad Klimaat op excursie in de stad. Het was lastig kiezen, want er gebeurt veel in Rotterdam op het gebied van klimaat!

Ze bezochten: het Stationsgebied, Floating Farm Rotterdam, Het Nieuwe Nassen, Stichting Iedereen aan Boord, de Prinsessenflats, het Essenburgpark en Project SAWA. Enkele plekken waren aangedragen door Rotterdammers. Zij konden begin april meedenken over de te bezoeken locaties. De leden van het burgerberaad hebben zo ontdekt hoe het onderwerp klimaat leeft onder de bewoners en organisaties.  

Sfeerfoto van het burgerberaad april 2024. Foto: Bas Czerwinski
Deelnemers aan het burgerberaad in april 2024. Foto: Bas Czerwinski

16 april 2024: Bijeenkomst 1

Op dinsdag 16 april was de eerste bijeenkomst van het Rotterdams Burgerberaad Klimaat! Die stond in het teken van kennismaking: met elkaar en het onderwerp klimaat.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Tijdens het burgerberaad gaan enthousiaste deelnemers in zes bijeenkomsten maatregelen bedenken voor het klimaat in de stad. Voorzitter van deze bijeenkomsten is de Rotterdamse Yke Ntoane, met een groot hart voor de stad. 

In het najaar brengt het burgerberaad advies uit aan de gemeenteraad, zo oefent het burgerberaad direct invloed uit op wat de gemeente doet aan het klimaat.

Documenten

Bekijk de documenten zoals de flyer, teaser, motie en notitie op Mijn Rotterdam. Deze vindt u onderaan de pagina van het project Rotterdams Burgerberaad Klimaat bij 'Handige documenten' en 'Meer documenten'.

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het burgerberaad? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar burgerberaadklimaat@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Via Mijn Rotterdam. Link opent een externe pagina kunt u ook alle nieuws over het burgerberaad volgen.