Meldpunt Zorgen om een Ander
Gepubliceerd op: 03-10-2022
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgen-om-een-ander/
Ga naar de hoofdinhoud

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Om uw buurvrouw, die steeds vaker dingen vergeet? Om iemand bij wie de gordijnen overdag dicht blijven en die de deur niet meer open doet? Of misschien om uw buurman, die niet meer buiten komt?

Meld dan uw zorgen bij het meldpunt Zorgen om een Ander, telefoon 010 267 07 00. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Let op: U kunt niet anoniem bellen, maar u kunt wel anoniem blijven.
Dat betekent dat u zich wel bekend moet maken.
Maar de persoon over wie u zich zorgen maakt hoeft niet te weten van uw melding.

Dit gebeurt er als u belt

 • U krijgt een deskundige medewerker van het meldpunt Zorgen om een Ander aan de telefoon.
 • U vertelt waarom u belt.
 • De medewerker stelt u vragen om in te schatten wat er aan de hand is met de persoon over wie u belt.
 • De medewerker geeft de melding door aan een geschikte organisatie in de wijk.
 • Deze organisatie gaat met de melding aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan de persoon in kwestie zijn of een doorverwijzing naar juiste zorg.

Let op

 • Is er een levensbedreigende situatie? Bijvoorbeeld als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Of bij brand of als u een inbraak, mishandeling of overval ziet gebeuren. Dan belt u altijd 112 voor spoedeisende hulp!
 • Twijfelt u of u wel moet melden? Of wilt u meer informatie? Neem dan ook contact op met het meldpunt Zorgen om een Ander.

Vraag en antwoord

Familie of buren merken vaak als eersten als het niet goed met iemand gaat.
Het is belangrijk om dat te melden.
Zo kan iemand zo snel mogelijk hulp krijgen.

U kunt een melding doen als iemand één of meer van de volgende problemen heeft:

 • Iemand gedraagt zich anders of is in de war.
 • Iemand heeft weinig contact met anderen, leeft alleen en is eenzaam.
 • Iemand is vervuild of heeft een vervuild huis.
 • Bij andere problemen, zoals verslaving, verwaarlozing van zichzelf of huisdieren. Of wanneer iemand met iedereen ruzie heeft.

Meer informatie

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Iedere Rotterdammer kan melden als hij of zij denkt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook dit kunt u melden bij meldpunt Zorgen om een Ander. Meer over de Wvggz leest u op de pagina Melding psychische hulp.