Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 12 min

Wvggz

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben.

Gelijk met deze wet is er een gemeentelijk meldpunt gekomen voor de Wvggz, het meldpunt Zorgen om een Ander.
Maakt u zich zorgen over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden bij dit meldpunt.

Over de Wvggz

De nieuwe wet geeft de gemelde persoon meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg. Maar ook voor de familie en naasten van deze persoon. Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de gemelde persoon de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling.
De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Wanneer meldt u voor de Wvggz?

Als u zich zorgen maakt over iemand en denkt dat deze mogelijk (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, kunt u een melding doen. Verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dit kan alleen als iemand door een psychische stoornis ernstig nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of voor personen of spullen in het algemeen. Of als de kans hierop groot is. Ook moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg.
  • Verplichte zorg is de enige manier om ernstig nadeel te voorkomen.
  • De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het op te lossen ernstig nadeel. Dit betekent dat de voordelen van verplichte zorg en de nadelen van het ernstig nadeel bekeken worden. Het voordeel van verplichte zorg moet groter zijn dan de schade door het ernstige nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg.
  • Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft.

De gemeente doet, als dat nodig is, verkennend onderzoek om te bepalen of er echt ernstig nadeel is door de psychische stoornis van de gemelde persoon. Dat betekent dat de situatie die gemeld is, onderzocht wordt. Door dit onderzoek kan de gemeente bepalen of verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig is. Als dat zo is, vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging voor te bereiden.

Vragen en antwoorden over de Wvggz

Vragen en antwoorden - verplichte zorg

Vragen en antwoorden - algemeen

Vragen en antwoorden - crisismaatregel

Vragen en antwoorden - zorgmachtiging