Zo doen we dat
Gepubliceerd op: 22-07-2019
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zo-doen-we-dat/
Ga naar de hoofdinhoud

U komt uit de Europese Unie en gaat hier in Rotterdam werken en wonen? Dan is het belangrijk dat u een aantal dingen weet. In Rotterdam willen we namelijk dat iedereen meedoet in de samenleving.

Need this information in English? You'll find it on the page New in Rotterdam. For information in other languages, use the 'translate' button on top of this page.

Op deze pagina staan daarom de belangrijkste verantwoordelijkheden die u als nieuwe inwoner van Rotterdam heeft. Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn belangrijke waarden in onze samenleving. In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld. Dat betekent dat we discriminatie naar geslacht, geloof, afkomst of seksuele geaardheid niet accepteren. Hier mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij of zij wil zolang dat niet in strijd is met de wet. Niemand mag bijvoorbeeld discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid.

Kiezen voor Rotterdam betekent…

Dat u accepteert dat:

 • iedereen zijn of haar eigen mening mag uiten
 • iedereen een eigen geloof mag hebben en vrij is wel of niet te geloven
 • iedereen mag uitkomen voor zijn of haar eigen seksuele geaardheid
 • iedereen zelfbeschikkingsrecht heeft, dus recht heeft op zelfstandigheid en het maken van eigen keuzen

Deze waarden kunnen alleen stand houden als iedereen actief bijdraagt aan de samenleving. Participatie is in Nederland heel belangrijk. De Nederlandse samenleving verwacht dus ook van u, dat u meedoet in de maatschappij. Dat u Nederlands leert, een baan zoekt en/of vrijwilligerswerk doet en daardoor andere Rotterdammers ontmoet.

Om mee te kunnen doen in Rotterdam, is het bovendien belangrijk dat u beseft dat de kosten om in Nederland te wonen en leven, behoorlijk veel hoger zijn dan in uw thuisland. Niet alleen de zogenoemde vaste lasten, denk aan huur, energiekosten, belastingen, zorgverzekering, enzovoort. Maar ook voor bijvoorbeeld kleding en voedsel betaalt u hier meer dan in uw thuisland.

Tot slot wijzen we u erop dat alle informatie op deze pagina in het Nederlands is. Als u daarmee moeite heeft, zorg dan dat er iemand meeleest die de informatie voor u vertaalt. Maar beter nog: dat u zelf zo snel mogelijk Nederlands leert, zodat u de informatie die voor u belangrijk is, zelf goed kunt begrijpen.

Net aangekomen in Rotterdam?

Regelt u dan meteen de volgende zaken:

In Nederland moet u kunnen aantonen wie u bent. Daarom bent u verplicht om altijd een geldig identiteitsbewijs bij u te dragen. Onder een geldig identiteitsbewijs verstaan we uw paspoort of verblijfsvergunning. Kunt u geen geldig identiteitsbewijs? Dan kunt u een boete van 90 euro krijgen. Geef nooit uw originele paspoort of identiteitskaart af. Als bijvoorbeeld uw werkgever of verhuurder van de woning vraagt om uw identiteitsbewijs, laat dan uw paspoort of identiteitskaart kopiëren of maak zelf een kopie en geef die af. Houdt zelf altijd uw eigen identiteitsbewijs bij u.

Maak zo snel mogelijk na aankomst in Rotterdam een afspraak bij de gemeente om u in te schrijven. Het inschrijven is gratis en gebeurt in de Stadswinkel Centrum in het Rotterdamse stadhuis. Schrijft u zich niet in, dan loopt u groot risico op een boete. Iedereen die langer dan vier maanden in Rotterdam komt wonen, is wettelijk verplicht zijn of haar adres bij de gemeente door te geven. Maar ook als u korter dan vier maanden in Rotterdam verblijft, is inschrijven bij de gemeente noodzakelijk. U krijgt na inschrijving namelijk een zogeheten Burgerservicenummer. Dit unieke persoonsgebonden nummer heeft u nodig om hier bijvoorbeeld te kunnen werken. En pas na inschrijving kunt u een DigiD aanvragen, waarmee u veel andere belangrijke zaken kunt regelen. Denk aan het aanvragen van een parkeervergunning.

 • Blijft u korter dan vier maanden?
  Als u korter dan vier maanden in Rotterdam verblijft, worden uw gegevens geregistreerd in de Registratie Niet Ingezetenen. Neem in dat geval de volgende documenten mee:
  • een geldig paspoort of een identiteitskaart voor iedere persoon die zich inschrijft
  • de gegevens van het adres waar u net aangekomen verblijft
 • Verlengt u na vier maanden uw verblijf?
  Besluit u na vier maanden toch langer in Rotterdam te blijven? Maak dan een nieuwe afspraak bij de gemeente om uw gegevens vanuit de Registratie Niet Ingezetenen over te zetten naar de Basisregistratie Personen, kortweg BRP.
 • Blijft u langer dan vier maanden?

  Bent u net in Rotterdam aangekomen en wilt u hier langer dan vier maanden verblijven, laat u dan direct inschrijven in de Basisregistratie Personen. Neem in deze gevallen de volgende documenten mee:

  • een geldig paspoort of identiteitskaart voor iedere persoon die zich inschrijft

  • een huur- of koopovereenkomst van uw woning. Woont u bij iemand in huis? Laat deze persoon dan een verklaring opstellen en ondertekenen. Neem ook een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee

  • daarnaast kan ook om een verhuurdersverklaring gevraagd worden. Een zogeheten Huisvestingsvergunning (zie hoofdstuk ‘Wonen in Rotterdam’) als u in een daarvoor aangewezen gebied woont

  • alle geboorteakten van u en uw kinderen en eventuele huwelijks- en overlijdensakten, ook van eerdere huwelijken. Zorg dat dit internationale akten zijn of op Europees formaat, voorzien van een apostille en vertaald zijn door een beëdigd tolk.

Wanneer u Nederland weer verlaat, moet u zich weer uitschrijven. Verhuist u naar een nieuw adres in Rotterdam? Meld uw verhuizing dan ook bij de gemeente. Dit kan schriftelijk, op  afspraak aan de balie van een stadswinkel of digitaal via Mijn Loket. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit dan in de gemeente waar u naartoe verhuist.

Maakt u zich schuldig aan criminele feiten, dan wordt uw zogenoemde rechtmatig verblijf in Nederland beëindigd. U wordt dan tot ongewenst vreemdeling verklaard. Dat betekent dat u uit Nederland moet vertrekken. Als u toch op Nederlands grondgebied wordt aangetroffen, wordt u strafrechtelijke vervolgd.

Pas als u zich bij de gemeente heeft ingeschreven, kunt u een zogenoemd DigiD aanvragen. Deze persoonlijke inlogcode heeft u nodig om veel zaken met de gemeente Rotterdam en andere overheidsinstanties via internet te kunnen regelen.

Let op: voor uw DigiD geldt hetzelfde als voor uw identiteitsbewijs: geef deze nooit af aan anderen, ook niet aan uw werkgever.

Als u in Nederland woont of werkt, bent u voor de wet verplicht om zelf een verzekering tegen ziektekosten bij een Nederlandse zorgverzekeraar af te sluiten. Dit geldt ook als u alleen tijdelijk in Nederland woont of werkt en/of als u al een ziektekostenverzekering in uw land van herkomst heeft. Heeft u geen Nederlandse zorgverzekering, dan kunt u een boete krijgen.

U kiest zelf welke zorgverzekering bij welke zorgverzekeraar u afsluit. Het verzekerde basispakket is bij elke verzekeraar gelijk, maar de premie, het bedrag dat u daar maandelijks voor betaalt, kan verschillen. U betaalt daarnaast altijd een eigen risico, een bedrag dat u - ook al bent u verzekerd - zelf moet betalen als u zorgkosten maakt. Kinderen tot achttien jaar kunt u gratis meeverzekeren.

In Rotterdam verwachten wij dat ook u meedoet in de Rotterdamse samenleving. Daarvoor is spreken van de Nederlandse taal onmisbaar. Start daarom zo snel mogelijk met een  taalcursus.

Handige links

Wonen

U kunt in Rotterdam een woning huren via een woningcorporatie, een organisatie die  meerdere tot een groot aantal woningen beheert en verhuurt. U kunt ook een woonruimte vinden via een particuliere verhuurder; een eigenaar van een of meer woningen waarin zij kamers verhuren.

Let bij zoeken naar een huurwoning op de volgende punten:

 • Huisvestingsvergunning
  Als huurder heeft u in sommige wijken zelf een huisvestingsvergunning nodig. Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals inkomen uit werk. Pas na inschrijving bij de gemeente én als u een huisvestingsvergunning voor de woning heeft, kunt u in die wijk gaan wonen. Informeer dus altijd bij de gemeente of voor dit adres een huisvestingsvergunning nodig is. Zonder inschrijving bij de gemeente en zonder huisvestingsvergunning ergens gaan wonen waar dat niet mag, kan worden beboet.
 • Vergunning voor verhuur
  In sommige gevallen heeft de eigenaar een zogeheten onttrekkingsvergunning nodig om  kamers te mogen verhuren. In de praktijk blijkt dat lang niet alle vooral particuliere eigenaren/verhuurders dit hebben. Dit is strafbaar. De woning kan worden ontruimd en dan komt u op straat te staan. Informeer daarom altijd bij de verhuurder of u wel op het opgegeven adres mag verblijven.

Let nadat u een huurwoning heeft gevonden op de volgende punten:

 • Huurcontract
  Zorg dat u altijd een huurcontract op papier krijgt. In het contract moeten in elk geval de hoogte van de huur, de opzegtermijn en de borgsom vermeld staan. Soms wordt de huisvesting door uw werkgever geregeld. Ook dan is het belangrijk dat u een huurcontract  krijgt. Een huurcontract is in principe altijd voor onbepaalde tijd.
 • Juiste omstandigheden, juiste prijs
  In Nederland wordt met een puntensysteem bepaald hoeveel huur er voor een woning gevraagd mag worden. Betaalt u een hoge huur voor een kleine woning of heeft uw woning gebreken? Twijfelt u aan de omstandigheden van uw huisvesting, over de hoogte van de huur of over uw huurcontract? Neem dan contact op met het Huurteam in Rotterdam.
 • Huur betalen
  Doe alle huurbetalingen per bank, zodat u altijd een bewijs heeft van betaling.
 • De huur delen met anderen
  Een woonruimte huren en vervolgens deze ruimte en de huurprijs samen met anderen delen, staat een verhuurder niet altijd toe. Ook kan de gemeente optreden als er overlast of een onveilige situatie ontstaat doordat er te veel mensen in een woonruimte wonen. In ernstige gevallen kan de gemeente de woning zelfs sluiten.
 • Gemeentelijke belastingen
  In Rotterdam betaalt u als huurder riool-en afvalstoffenheffing. De gemeente int deze belastingen jaarlijks. U kunt ook in maandelijkse termijnen betalen. U krijgt hiervoor vanzelf een brief thuisgestuurd.
 • De huur opzeggen
  Zegt de verhuurder uw huur op? Dan moet hier een wettelijk geldende reden voor zijn. Ook moet de verhuurder de huur minimaal drie maanden van tevoren schriftelijk aan u opzeggen. U moet daar als huurder mee akkoord gaan. Gebeurt dit niet, dan loopt het huurcontract  gewoon door. Wanneer u de huur wilt opzeggen, dan moet u dit doen binnen de opzegtermijn die u met de verhuurder binnen uw huurcontract heeft afgesproken.

Verblijft u langere tijd in Rotterdam? Dan is het kopen van een woning voor u misschien een optie. Let bij zoeken naar een koopwoning op de volgende punten:

 • Via de websites van makelaarskantoren bekijkt u het woningaanbod in Rotterdam. Voor het kopen van een huis heeft u een hypotheek nodig van een bank. Een hypotheek is een langlopende verplichting. Ga die niet zomaar aan, laat u daarover goed informeren.

Let nadat u koopwoning heeft gevonden op de volgende punten:

 • Vereniging van Eigenaren
  Koopt u een appartement of een etage? Dan bent u samen met de eigenaren van de andere appartementen of etages, verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw. U bent dan  verplicht om lid te worden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Als er groot onderhoud nodig is denk aan vernieuwen van het dak, kozijnen of onderhoud van de liftinstallaties, kan dat ineens een flink bedrag zijn. Om te voorkomen dat u en de eigenaren hoge onderhoudskosten in één keer moeten betalen, sparen de meeste VvE’s geld op. U betaalt dan, net als de andere eigenaren, een maandelijks bedrag. Dit samen vormt een spaarpot voor kosten van groot onderhoud. Kijk voor meer informatie hierover op VVE010.nl of bel (010) 423 79 79.
 • Gemeentelijke belastingen
  In Rotterdam betaalt u als woningeigenaar heffingen en belastingen, zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting. De gemeente int deze belastingen  jaarlijks. U kunt ook in maandelijkse termijnen betalen. U krijgt hiervoor vanzelf een brief thuis gestuurd. Meer weten? Bel 14 010.

In Nederland is het mogelijk om u voor bepaalde risico’s te verzekeren. Dit kan belangrijk zijn, want in Nederland bent u aansprakelijk voor alle schade die u, uw kinderen of eventuele huisdieren veroorzaken. U wordt daarom aangeraden een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA-verzekering) af te sluiten.

Zie ook www.verzekeringen.startpagina.nl.

 • Zorg dat u nooit overlast veroorzaakt
  In Rotterdam houden we rekening met elkaar. In de wijk, in de straat en met buren en omwonenden. Er zijn verschillende regels voor en u kunt een behoorlijke boete krijgen als u toch overlast veroorzaakt. Overlast kan bestaan uit harde muziek, te veel geluid maken ’s nachts, vervuiling, bijvoorbeeld als blikjes op straat worden gegooid, het op een vervelende wijze aanspreken van voorbijgangers, enzovoort. Bij stelselmatige overlast uit een woning, kan de burgemeester de woning sluiten, waardoor die niet bewoond kan worden. In bepaalde gebieden in de stad, is het bijvoorbeeld verboden om alcohol op straat te drinken.
 • Fouilleren door de politie
  Er zijn in Rotterdam gebieden aangewezen, waar de politie mensen mag fouilleren op het bezit van wapens. Wordt er een wapen aangetroffen, dan wordt dit in beslag genomen en krijgt u een boete. In Nederland zijn vuurwapens alleen met vergunning toegestaan en zijn ook op vuurwapens lijkende wapens verboden. Ook steekwapens, boksbeugels en katapulten zijn verboden.
 • Als u een hond bezit
  Heeft u een hond, dat moet u de hond aangelijnd houden en de uitwerpselen opruimen. Alleen op losloopplekken, die worden aangegeven met borden, mogen honden los worden uitgelaten en hoeft niet opgeruimd te worden.
 • Houd de straten schoon
  Om de straten schoon te houden, heeft de gemeente Rotterdam regels over afval. In Rotterdam staan op veel plaatsen afvalbakken. Gooi uw kleine afval altijd in deze bakken en nooit op straat. U kunt een boete krijgen als u afval op straat gooit. Voor het aanbieden van verschillende soortenhuisvuil staan in Rotterdam aparte bakken:
  • Links op de foto ziet u de papiercontainer, rechts de container voor glas.

  • Deze containers zijn speciaal voor plastic. Denk aan plastic flessen en plastic tassen en  andere kunststof verpakkingsmateriaal

  • In dit soort containers (de vorm is gelijk, de kleur en opdruk kunnen verschillen) gooit u oude kleding en ander textiel.

  • Voor al het andere huisvuil geldt: Gebruik afvalzakken voor al uw andere afval. Stop ze niet te vol. Ze moeten namelijk passen in containers zoals deze. Veroorzaakt u een verstopping, of zet u afval naast de container, dan kunt u daarvoor worden beboet. Is de container vol, zoek dan naar een andere container verderop in uw buurt.

  • In sommige wijken in Rotterdam krijgt u voor uw overige huisvuil deze minicontainers van de gemeente in bruikleen. De groene met het blauwe deksel is voor papier en de minicontainer met het groene deksel is voor restafval. Ze worden op vaste dagen geleegd. U moet ze dan op de stoeprand voor uw huis zetten en ’s avonds weer terugrijden naar uw tuin.

  • Grofvuil en klein chemisch afval (denk aan lege batterijen, spaarlampen en lege verfblikken) levert u in bij een van de milieubrengstations of laat u gratis ophalen door de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Zet grofvuil nooit zomaar op straat, maar pas op de afgesproken dag tussen 06.00 en 08.00 uur buiten, anders krijgt u een boete van 115 euro.

  • Voor het afvoeren van bouw- en sloopafval moet u altijd zelf zorgen. De gemeente haalt dit niet bij u op. Breng het zelf naar een van de milieuparken in Rotterdam of huur hiervoor een container bij de gemeente Rotterdam of een andere afvalinzamelaar.

 • Wegenbelasting
  U betaalt belasting voor uw auto als u uw auto vanuit uw thuisland hiernaartoe hebt meegenomen én u inwoner bent van Nederland. Dit bent u als u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij de gemeente. U betaalt ook belasting als uw auto een buitenlands kenteken heeft. Er zijn situaties waarin u geen belasting betaalt voor uw auto met buitenlands kenteken. U kunt bijvoorbeeld vrijstelling krijgen als u werkt voor een buitenlands bedrijf. Deze vrijstelling moet u wel aanvragen.
  Het aanvragen van een Nederlands kenteken doet u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Nadat u de auto heeft laten registreren voor een Nederlands kenteken, ontvangt u automatisch bericht van de Belastingdienst.
  Belastingtelefoon auto: 0800 - 07 49
  Rijksdienst voor het Wegverkeer: 0900 - 07 39
 • Parkeervergunning en betaald parkeren
  Op veel plaatsen in Rotterdam moet u betalen om uw auto te mogen parkeren. Heeft u geen geldig parkeerbewijs, dan krijgt u een boete. Op de parkeerautomaten staat hoeveel u moet betalen en op welke momenten u gratis kunt parkeren. U kunt ook kiezen voor één van de parkeergarages. Dit is vaak goedkoper dan parkeren op straat. Parkeren op straat kunt u met een creditcard of via uw mobiele telefoon afrekenen. U kunt niet met muntgeld betalen.
  Woont u in een wijk met betaald parkeren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een parkeervergunning. Deze moet u aanvragen bij de gemeente. Daarvoor moet u in elk geval ingeschreven staan bij de gemeente.

Werken

Let op de volgende dingen:

 • Arbeidstijden
  Uw werkgever mag u gemiddeld niet meer laten werken dan 45 uur per week. Per dag mag u gemiddeld niet meer dan 10 uur werken. Af en toe overwerken is toegestaan. Werkt u ’s nachts? Dan mag u niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken. Tussendoor heeft u recht op één of meerdere korte pauzes.
 • Een veilige werkplek
  Uw werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. In gevaarlijke situaties moet uw werkgever zorgen voor middelen voor persoonlijke bescherming zoals speciale kleding, een helm of een veiligheidsbril. Hij mag u hiervoor geen kosten in rekening brengen.
 • Cao-afspraken
  Veel bedrijven vallen onder een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). In een cao staan afspraken tussen werkgevers en vakbonden, die voor alle werkgevers in een branche gelden. Ook de hoogte van het loon staat hierin. Wilt u weten of uw bedrijf onder een cao valt? Informeer hiernaar bij uw werkgever of neem contact op met een vakbond.
  Bent u in dienst bij een werkgever en krijgt u minder betaald dan wat er in de cao staat? Neem dan contact op met een vakbond. Bent u uitzendkracht en krijgt u minder betaald? Neem dan contact op met de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) via 0800 - 70 08.

Handige links

In Nederland moet u belasting betalen over uw inkomsten. Bent u in loondienst, dan houdt uw werkgever hiervoor een bedrag in op uw loon. Ieder jaar moet u vóór 1 april bij de Belastingdienst aangeven hoeveel u het afgelopen jaar hebt verdiend. U krijgt hierover een brief thuis gestuurd. Soms krijgt u geld terug, soms moet u bijbetalen. Als u geen belasting betaalt, kunt u een flinke boete krijgen.

De Belastingtelefoon: 0800 - 05 43

Start u een onderneming in Nederland en werkt u dan als zelfstandige in Nederland? Dan bent u verplicht om u in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ook kunt hier terecht voor meer informatie en advies over werken als zelfstandige.

In Nederland moet iedere werkgever zich aan deze en andere wettelijke arbeidsvoorwaarden houden, zoals een minimumloon (loon mag niet lager zijn dan een bepaald bedrag) en goede arbeidsomstandigheden. Is dit niet zo, meld dit dan altijd bij de Nederlandse Arbeidsinspectie of, zonder te hoeven vertellen wie u bent, via Meld Misdaad Anoniem.

 • Nederlandse Arbeidsinspectie: 0800 - 51 51
 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 70 00

In Nederland is prostitutie vanaf 21 jaar niet verboden. Het is wel verboden om iemand tot prostitutie te dwingen of daarmee uit te buiten. Dit is bijvoorbeeld het geval als het paspoort wordt afgenomen, het verdiende geld (deels) afgestaan moet worden, vrijheden worden ingeperkt of klanten niet geweigerd mogen worden. Meld dit altijd bij de politie.

Politie: 0900- 88 44
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 70 00

Uw gezin

 • Vraagwijzer Rotterdam
  Meedoen in de Rotterdamse samenleving gaat gemakkelijker als u de taal spreekt en de gewoonten kent. Om te integreren in de Rotterdamse samenleving, kunt u bijvoorbeeld aansluiten bij een sportclub of vereniging, vrijwilligerswerk doen of zich inzetten voor uw buurt of op de school van uw kind. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Voor de mogelijkheden kunt u terecht bij de Vraagwijzer in uw wijk. Zij helpen u graag en gratis met al uw vragen over wonen en leven in Rotterdam.
  Vraagwijzer Rotterdam: 14 010
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rotterdam-Rijnmond
  De GGD Rotterdam-Rijnmond is de gemeentelijke gezondheidsdienst van alle gemeenten in de regio Rijnmond, waaronder Rotterdam. U kunt bij de GGD onder andere terecht voor medisch advies en vragen over seksualiteit, huiselijk geweld en infectieziekten.
  GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 - 433 99 66

 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  Het CJG is de plek in de buurt waar u terecht kunt voor advies, ondersteuning en vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. CJG Rijnmond verleent basis medische (publieke) zorg en voert het Rijksvaccinatieprogramma uit. Kinderen tot en met 12 jaar worden in Nederland gevaccineerd tegen twaalf verschillende gevaarlijke infectieziekten, waaronder hepatitis,  tetanus en polio. Als uw kinderen staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen, krijgt u hiervoor vanzelf een oproep. Als uw kinderen niet zijn ingeschreven, krijgt u geen oproep. Vaccinatie is niet wettelijk verplicht. Het CJG in Rotterdam voert de vaccinaties gratis uit.
  CJG Rijnmond: 010 - 201 01 10

Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn in Nederland verplicht om naar school te gaan en een diploma te behalen. Dit heet leerplicht. Tussen 16 en 23 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot 18 jaar verplicht zijn om een startkwalificatie te halen. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (vanaf mbo niveau 2). De gemeente controleert streng op leerplicht. Het is niet toegestaan kinderen buiten de schoolvakanties van school weg te houden. Kinderen en jongeren die zonder toestemming van school wegblijven, worden gecontroleerd door de leerplichtambtenaar, die hiervoor een boete kan geven.

Per leeftijdsgroep:

 • 2-4 jaar: uw kind kan naar een voorschool of naar een groep 0. Dit is vier of vijf dagdelen per week. Hier worden kinderen voorbereid op de basisschool en het leren van de Nederlandse taal.
 • Vanaf 4 jaar Uw kind mag naar de basisschool. Dat is in Nederland op deze leeftijd gebruikelijk, maar niet verplicht.
 • 5-18 jaar In Nederland zijn kinderen van 5 tot 18 jaar verplicht om naar school te gaan en een diploma te halen (behalve ze al een mbo2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald).

Schrijf zelf uw kind in
Voordat uw kind naar de basisschool kan, moet u hem of haar inschrijven op een school. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Een lijst van alle scholen in Rotterdam vindt u op deze website. Dit geldt ook voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Ook die inschrijving moet u zelf regelen. Om u daarbij te helpen, krijgen leerlingen in het laatste jaar van de basisschool de schoolkeuzegids mee naar huis.

In Rotterdam zijn op 13 ‘gewone’ scholen speciale klassen ingericht voor kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Dit worden schakelklassen eerste opvang genoemd. Kinderen tussen 6 en 12 jaar oud volgen één tot twee jaar onderwijs in een schakelklas met een extra uitgebreid taalprogramma. Daarna gaan ze kinderen door naar een ‘gewone’ klas. U kunt zich direct bij een van de 13 scholen melden om uw kind voor de schakelklas in te schrijven.

Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar en net in Nederland komen wonen, kunnen naar een schakelklas eerste opvang op het voortgezet onderwijs. U kunt uw kind(eren) hiervoor  aanmelden bij Koers VO, via (010) 484 25 76 of per e-mail.

School Adres Telefoon Gebied
Notenkraker Othelloweg 2 010 - 295 72 73 Hoogvliet
Over de Slinge Krabbendijksestraat 243-245 010 - 480 35 52 Charlois
De Kameleon Fazantstraat 105 010 - 481 71 35 Charlois
Pniëlschool Sandelingenplein 25 010 - 484 46 88 Feijenoord
De Sleutel Asterstraat 26 (010) 484 46 91 Feijenoord
De Catamaran Catullusweg 298 010 - 291 67 70 IJsselmonde
Duo 2002 Bilderdijkstraat 322 010 - 415 49 09 Delfshaven
Emmausschool Tidemanstraat 59 010 - 425 83 12 Delfshaven
De Boog Catharina Beersmanstraat 80 (010) 476 01 14 Delfshaven
Talmaschool Vaandrigstraat 15 010 - 413 66 76 Kralingen-Crooswijk
Dislocatie 1 Ben Websterstraat 3-11 010 - 455 29 40 Prins Alexander
Dislocatie 2 Cornelis Dankertstraat 34 010 - 420 52 93 Prins Alexander
Stephanus Asserweg 360 010 - 418 47 27 Hillegersberg-Schiebroek

Veiligheid

 • Spoedeisende medische hulp In een levensbedreigende situatie belt u via alarmnummer 112 een ambulance. Alleen voor spoedeisende hulp kunt u direct naar het ziekenhuis. In alle andere gevallen moet u eerst naar de huisarts. SPOED: 112
 • Andere spoedsituaties (politie en brandweer)
  In geval van spoed, bij brand, bedreiging of andere levensbedreigende situaties, belt u het alarmnummer 112. Daarmee roept u de politie, ambulance en/of de brandweer op. SPOED: 112
 • Geen spoed, wel een dokter Voor medische hulp die geen spoed heeft, kunnen u en uw gezin doordeweeks bij een huisarts terecht. U kunt zelf een huisarts zoeken en zich daar laten inschrijven. ‘s Avonds en in het weekend moet u naar een huisartsenpost, Net als bij uw eigen huisarts, moet u ook hier eerst bellen voor een afspraak. Zonder afspraak wordt u niet geholpen. De huisarts kan u doorverwijzen naar het ziekenhuis. Zonder doorverwijzing kunt u niet in het ziekenhuis terecht, behalve voor spoedeisende hulp. Vind een huisarts op Zorgkaart Nederland.

Voor het spreken met de politie zonder dat iets spoed heeft, is een apart telefoonnummer. Wanneer u aangifte wilt doen bij de politie, kan dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via internet, telefonisch of op een politiebureau. Geen spoed: 0900 - 88 44.

 • Meld Misdaad Anoniem is een meldpunt waar u informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad, zonder dat u zelf hoeft te vertellen wie u bent. Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 70 00
 • Hulp bij (kinder)mishandeling, verminking en geweld
  In Nederland gelden wetten en zijn verschillende maatregelen genomen om schadelijke traditionele praktijken te bestrijden. Denk hierbij aan eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap, vrouwelijke genitale verminking ofwel besnijdenis en gedwongen isolement. Bent u slachtoffer van (kinder)mishandeling, huiselijk geweld of schadelijke traditionele praktijken, dan kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag, gratis contact opnemen met Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, 0800 - 20 00.
 • Slachtoffer van uitbuiting
  Als u bijvoorbeeld in uw werk fikse wordt onderbetaald, in zware of onveilige arbeidsomstandigheden werkt, misleid of geïntimideerd wordt of uw vrijheid wordt ingeperkt, noemen we dat uitbuiting. Wanneer u dit overkomt, dan is het belangrijk dat u dit meldt. Alleen dan kunnen deze werkgevers worden aangepakt. Bent u slachtoffer van uitbuiting? Dan kunt u voor hulpverlening terecht bij stichting Fair Work, (020) 760 08 09, Whatsapp 06 - 517 712 49, info@fairwork.nu.

Van buiten de EU

Voor nieuwe Rotterdammers van buiten de EU zijn er andere brochures. Dat heeft te maken met andere regels en wetten. Hieronder vindt u de brochures voor nieuwe Rotterdammers van buiten de EU, in het Engels en het Nederlands.