Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Tegen racisme en discriminatie

Discriminatie is bij wet verboden, maar het gebeurt dagelijks dat mensen worden uitgesloten om hun huidskleur, geloof of beperking. De gemeente Rotterdam wil dit voorkomen en discriminatie tegengaan door niet weg te kijken, maar het uit te spreken. Zo treden we samen op tegen discriminatie. Zie het, zeg het, meld het.

Persoonlijke verhalen

Zie het

Discriminatie bestaat in allerlei vormen. Afgewezen worden voor een baan omdat u een beperking heeft. Een discotheek niet in mogen om uw huidskleur. Of een opmerking over waar u eigenlijk vandaan komt. Dat kan allemaal discriminerend zijn.

Zeg het

Door er iets van te zeggen laat u weten dat u discriminatie niet accepteert. Dat kan in verschillende situaties. Bijvoorbeeld op straat als iemand uitgescholden wordt. Maar ook als een oom op een verjaardag een racistische grap maakt. Lach niet mee maar spreek het uit. Maar zorg er wel altijd voor dat u veilig bent.

Meld het

Melden heeft altijd zin voor wie gediscrimineerd wordt. Door discriminatie te melden, krijgt u de juiste steun en advies. Ook als u zelf niet wordt gediscrimineerd maar alleen een melding maakt. Meld een incident bij uw werkgever, de politie, of bij discriminatie.nl. Link opent een externe pagina

Samenleven in één stad

In 2023 heeft de gemeente een extra plan gepresenteerd om bij te dragen aan een stad waarin iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en elkaar respecteert. Het actieplan ‘Samenleven in één stad’ gaat uit van drie punten:

  1. Discriminatie en veiligheid
    Om fijn te kunnen samenleven, moet iedereen zich veilig voelen in de stad. Als mensen elkaar discrimineren, is dat niet zo. Bijvoorbeeld als mensen worden uitgescholden, bedreigd of in elkaar geslagen om wie ze zijn. De gemeente wil Rotterdammers daartegen beschermen.
  2. Gelijke kansen
    Waar je wordt geboren, heeft invloed op je kansen in het leven. Dat willen we niet. We willen dat iedereen gelijke kansen krijgt en gelijke toegang heeft tot school, werk, stage, wonen en vrijetijdsbesteding.
  3. Verbinding
    Vaak begint onbegrip voor anderen door onwetendheid. Verbinding is belangrijk om elkaar beter te begrijpen en beter met elkaar om te gaan. Daarom maakt de gemeente moeilijke onderwerpen bespreekbaar. En we vragen bewoners met ons mee te denken.

Dat betekent dat er ook meer aandacht komt voor gelijke kansen, herkenning en verbinding bij de gemeente. Bijvoorbeeld in de wijken, op de arbeidsmarkt, woningmarkt, onderwijs, zorg en welzijn, cultuur en sport. Maar ook met voorlichting over het slavernijverleden, de rol van een stadsmarinier voor diversiteit en inclusie, en aandacht voor de communicatie en campagnes van de gemeente waarin elke Rotterdammer zich kan herkennen.

Lees er meer over in het actieplan ‘Samenleven in één stad. Link opent een externe pagina’.