Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie Samenleven in één stad aanvragen

De gemeente voert het actieplan 'Samenleven in één stad' uit. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijkwaardigheid, emancipatie, en acceptatie van alle vormen van diversiteit in onze stad Rotterdam.

Via de knop 'Subsidie aanvragen' leest u hoe u de online aanvraag doet. U hebt daarbij eHerkenning nodig. Dien de aanvraag minimaal 12 weken voordat u wilt starten met uw project in. En niet eerder dan 24 weken vóór het kalenderjaar waarin u uw project wilt uitvoeren.

Subsidie aanvragen

Voor wie is het

Deze regeling is voor rechtspersonen zonder winstoogmerk. Bijvoorbeeld stichtingen, maatschappelijke organisaties of sociale ondernemers. De voorkeur gaat uit naar rechtspersonen die geworteld zijn in Rotterdam en die Rotterdammers in hun diversiteit aantoonbaar representeren in de coördinatie, partners, programmering, uitvoering en publiek.

Voor wat is het

Deze regeling is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan tenminste één van de volgende doelen:

 1. bestrijding van discriminatie, empowerment of emancipatie van Rotterdammers op basis van kleur, migratieachtergrond, culturele achtergrond of religieuze achtergrond
 2. bestrijding van discriminatie, empowerment of emancipatie van Rotterdammers op basis van seksuele of genderidentiteit
 3. participatie, empowerment of emancipatie van Rotterdammers met een vluchtelingachtergrond of migratieachtergrond
 4. bestrijding van discriminatie, empowerment of emancipatie van Rotterdammers met een beperking of chronische ziekte
 5. bestrijding van discriminatie, empowerment of emancipatie van andere dan de genoemde discriminatiegronden of bewustwording en overbrugging van verschillen op gevoelige en schurende thema’s in de samenleving op het gebied van acceptatie van diversiteit

Ook zijn er voorwaarden waaraan subsidieactiviteiten moeten voldoen. Bijvoorbeeld voorwaarden over het publiek dat met de activiteiten wordt bereikt.
Deze voorwaarden leest u in artikel 3, lid 2 van de subsidieregeling. Link opent een externe pagina.

Hoogte van de subsidie

Het totale subsidiegeld is jaarlijks € 1,8 miljoen. Elk beleidsdoel heeft een eigen subsidieplafond. Deze vindt u in de regeling (artikel 7, lid 2).

Per aanvraag wordt maximaal €75.000 verstrekt. Als dezelfde rechtspersoon voor dezelfde beleidsdoelen een tweede subsidie aanvraagt, dan tellen we de waarden van de aanvragen bij elkaar op. Samen mogen ze de grens van €75.000 niet overschrijden. Wel kan er voor andere beleidsdoelen een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend.

Let op:

 • Bij een subsidieaanvraag vanaf € 50.000 moet er een aantoonbare inspanning zijn om naast de gevraagde subsidie cofinanciering te krijgen.
 • Bij een subsidieverlening vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. De kosten voor deze accountantscontrole betaalt u zelf.  Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden. 

Hoelang duurt het

Alle aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Dit proces gaat door totdat het subsidiegeld op is.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 • U krijgt een bevestiging per e-mail, meteen nadat u online subsidie hebt aangevraagd. 
  Hebt u deze mail niet gehad? Mail dan naar subsidies@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina .
 • U krijgt later een e-mail met de datum waarop u de beslissing van de gemeente uiterlijk te horen krijgt.
 • Heeft de gemeente nog vragen over uw aanvraag? Dan neemt een medewerker van Team Inclusief Samenleven contact met u op.  
 • Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden.

U krijgt ook bericht als de gemeente uw aanvraag niet goedkeurt.
Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt gebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.