Zelfbeheer
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zelfbeheer/
Ga naar de hoofdinhoud

Bij zelfbeheer zorgt u zelf met andere bewoners voor een openbaar stukje groen in uw buurt. Door zelfbeheer bepaalt u zelf hoe uw groene woonomgeving eruit ziet.

U neemt het onderhoud deels over en helpt dit te verbeteren. Samenwerken bij het onderhouden van groen is een leuke kans om andere buurtbewoners te leren kennen.
Voor uw plan (initiatief) voor zelfbeheer vindt u op deze pagina meer informatie.

Video 'Rotterdammers Bedankt - Zelfbeheer groen' (2017)

Geveltuinen, boomspiegels en plantenbakken

Voor de aanleg van geveltuinen en het verfraaien van boomspiegels heeft u geen toestemming van de gemeente nodig. Ook kunt u zelf de stoep opfleuren met plantenbakken bij uw woning. U kunt zo aan de slag, als u zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Om de stoep goed bereikbaar te houden, is het belangrijk dat er minstens 1,80 meter van de stoep overblijft.

Samen met andere bewoners uit de straat kunt u ook een plantschaal aanvragen. U kunt hiervoor een bewonersinitiatief indienen. U onderhoudt deze plantschaal met andere bewoners uit de straat. Over de plek van de plantschaal en het onderhoud maakt u afspraken met de wijkregisseur van Stadsbeheer.

Groenstrook, plantsoen of buurtpark

Wilt u een groter stuk groen, zoals een plantsoen of een deel van een buurtpark zelf gaan onderhouden? Het is dan belangrijk om met uw buren te overleggen en goed na te denken over het onderhoud dat bij uw plan hoort. Een voorwaarde is dat het groen voor iedereen toegankelijk blijft. Heeft u een plan? Meld dan uw zelfbeheer-initiatief aan. De wijkregisseur van Stadsbeheer neemt dan contact met u op, denkt met u mee en legt de afspraken vast. Zonodig brengt de wijkregisseur u in contact met één van de wijktuinmannen. Die adviseert u over het groenonderhoud en ondersteunt u.

Braakliggend terrein of binnentuin

Als u een (braakliggend) terrein of binnentuin op het oog hebt, probeer dan eerst uit te vinden of dit van een projectontwikkelaar of woningcorporatie is. Is dat het geval, vraag dan bij deze eigenaar of u er gebruik van mag maken. Als de grond van de gemeente is, neemt u contact op met de wijkregisseur. Houd er rekening mee dat braakliggende terreinen meestal maar tijdelijk zijn te gebruiken en u mogelijk huur moet betalen.

Eetbaar groen

Steeds meer mensen verbouwen hun eigen groente, kruiden en fruit. Dat is gezond, duurzaam en vooral heel lekker. Ook binnen zelfbeheer zijn er mogelijkheden voor eetbaar groen. Meld uw initiatief aan. De wijkregisseur van Stadsbeheer neemt dan contact met u op.

Hoe ondersteunt de gemeente zelfbeheer?

De wijkregisseur helpt u om uw initiatief vorm te geven. De wijktuinman helpt met groen advies en kan u hierbij ondersteunen.

Meer informatie

Heeft u een idee of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de wijkregisseur van Stadsbeheer via telefoon 14 010 of mail naar het gebiedskantoor. Of meld meteen uw zelfbeheer aan.