Wachtlijst parkeervergunning
Gepubliceerd op: 16-02-2021
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wachtlijst-parkeervergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

De parkeerdruk is in de meeste gebieden in Rotterdam hoog. Ook de vraag naar het aantal parkeervergunningen is in veel gebieden groter dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers met een parkeervergunning een parkeerplaats in hun gebied kunnen vinden. Op elk tijdstip. In elke parkeersector geldt daarom een maximumaantal vergunningen dat wordt uitgegeven.
Zodra dit maximum is bereikt, ontstaat een wachtlijst. Deze wachtlijst voorkomt dat te veel parkeervergunningen worden uitgegeven. Bewoners die op de wachtlijst staan voor de aanvraag voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen van bewoners voor een tweede bewonersparkeervergunning.

Een parkeervergunning komt beschikbaar als iemand niet meer aan de voorwaarden voldoet. De vergunning wordt dan beëindigd. Dit is bijvoorbeeld wanneer iemand verhuist of de parkeervergunning opzegt. Aan het begin van elke maand worden deze wijzigingen verwerkt op de wachtlijst.

De gemeente kan niet meer vergunningen uitgeven dan er beschikbare parkeerplaatsen zijn.

Als in de avond iedereen thuis is, is goed te zien hoeveel auto’s er in het gebied geparkeerd staan. Vaak zijn deze auto’s overdag niet in het gebied geparkeerd, omdat mensen met de auto naar hun werk reizen. Ziet u overdag vrije parkeerplekken in het gebied? Dan denkt u misschien dat de gemeente meer vergunningen kan uitgegeven. Toch is dat niet zo. Als er meer vergunningen uitgegeven worden, zorgt dit voor problemen in de avond, als alle auto’s weer in het gebied staan.

Ook houdt de gemeente bij het uitgeven van parkeervergunningen rekening met parkeerplaatsen die een ander doel hebben, bijvoorbeeld voor bezoekers, gehandicapten, autodate (deelauto's) en elektrische laadpunten. Vrije parkeerplekken (overdag) zijn dus geen reden om meer vergunningen uit te geven aan bewoners.

Omdat er dagelijks burgers zijn die hun parkeervergunningen opzeggen, wisselt de plek op de wachtlijst. Bewoners die aanvraag doen voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen van vergunningen voor een tweede voertuig. Hierdoor verandert steeds de plek op de wachtlijst.

Dit heeft tot gevolg dat de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning langer moeten wachten of in soms niet aan de beurt komen. De lengte van de wachtlijst is afhankelijk van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. Zoals bijvoorbeeld verhuizingen en opzeggingen.

De gemeente heeft een groot aantal P+R-terreinen. In combinatie met het gebruik van het openbaar vervoer kunt u op een gemeentelijke P+R-terrein 72 uur gratis parkeren. Sommige terreinen zijn ook gratis zonder gebruik van het openbaar vervoer.

Daarnaast kunt u gebruik maken van een abonnement in een gemeentelijke parkeergarage tegen een gunstig tarief.

In deze parkeersectoren/gebieden geldt een wachtlijst:

  • Centrum: sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 en 50.
  • Charlois: sector 20, 23, 24, 25 en 26.
  • Delfshaven: sector 51, 52, 53, 54, 56, 57 en 58.
  • Feijenoord: sector 13, 30 31, 32, 33, 34, 35, 37 en 38.
  • Groot-IJsselmonde: sector 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99 en 100.
  • Hillegersberg-Schiebroek: sector 80 en 81.
  • Kralingen-Crooswijk: sector 60, 61, 62, 63, 65 en 66.
  • Noord: sector 70, 71, 72, 73, 74, 75 en 76.
  • Prins Alexander: sector 40 en 41.

(laatste update: mei 2022)

Parkeerplattegrond

Op de parkeerplattegrond ziet u onder andere de parkeersectoren en bijbehorende straten.

Meer informatie

Heeft u vragen over een bewonersparkeervergunning? Bel het gemeentelijk informatienummer 14 010 of stel u vraag via het contactformulier.