Wachtlijst parkeervergunning
Gepubliceerd op: 16-02-2021
Geprint op: 17-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wachtlijst-parkeervergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

De parkeerdruk is in de meeste wijken in Rotterdam hoog. Ook de vraag naar het aantal parkeervergunningen is in veel wijken groter dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers met een parkeervergunning een parkeerplaats in hun wijk kunnen vinden, ongeacht het tijdstip. In elke parkeersector geldt daarom een maximumaantal vergunningen dat wordt uitgegeven. Zodra dit maximum is bereikt, ontstaat een wachtlijst. Deze wachtlijst voorkomt dat te veel parkeervergunningen worden uitgegeven. Bewoners die op de wachtlijst staan voor de aanvraag voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen van bewoners voor een tweede bewonersparkeervergunning.

Voor bewonersvergunningen gebruikt de gemeente de parkeerdruk in de nacht om te bepalen hoeveel vergunningen ze uitgeeft. ’s Nachts is vrijwel iedereen thuis en staan de auto’s in de parkeersector. Beschikbare parkeerplaatsen overdag zijn geen reden om meer vergunningen uit te geven aan bewoners. Dit drukt op de parkeercapaciteit in de avond. Dit is niet wenselijk.

Een parkeervergunning komt beschikbaar als iemand niet meer voldoet aan de voorwaarden, die gelden voor het hebben van een parkeervergunning. De vergunning wordt dan beëindigd. Dit is ook het geval als iemand verhuist of de parkeervergunning opzegt. Aanvragen die op de wachtlijst staan voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning. Dit heeft tot gevolg dat de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning langer moeten wachten of in sommige gevallen niet aan de beurt komen. De lengte van de wachtlijsten is afhankelijk van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. Denk daarbij aan verhuizingen en opzeggingen.

Wanneer uw aanvraag op de wachtlijst staat dan is de gemiddelde wachttijd voor een eerste bewonersparkeervergunning tussen de vier en acht weken. De lengtes van de wachtlijsten verschillen per sector en zijn afhankelijk van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft (zoals verhuizingen en opzeggingen). De gemiddelde wachttijd van vier tot acht weken is een schatting. Dit kunnen wij niet garanderen. Wachttijden voor een tweede parkeervergunning bewoner zijn langer. Vanwege de grote vraag naar parkeervergunningen komen deze aanvragen in sommige gevallen niet aan de beurt.

De gemeente biedt een groot aanbod van P+R-voorzieningen. In combinatie met het gebruik van het openbaar vervoer kan op een gemeentelijke P+R-terrein 72 uur gratis geparkeerd worden. Sommige terreinen zijn ook gratis zonder gebruik van het openbaar vervoer. Meer informatie is te vinden op de pagina P+R-terreinen.

Daarnaast kunt u gebruik maken van een abonnement in een gemeentelijke parkeergarage tegen een gunstig tarief.

In de parkeersectoren/wijken in onderstaande tabel geldt een wachtlijst:
(laatste update: april 2021)

Sector Wijk
1 Stadsdriehoek
1b Stadsdriehoek
2 Stadsdriehoek
3 Cool
3b Cool
4 en 5 Oude Westen
5 en 6 Cool Zuid
12 Nieuwe Werk
20 Carnisse
23 Tarwewijk
30 Hillesluis
32 Kop van Zuid
34 Bloemhof en Walravenbuurt
36 Hillesluis
37 Noordereiland
50 Middelland
51 Spangen/Bospolder/Tussendijken/Schiemond
53 Nieuwe Westen
54 Wijk Delfshaven en Oud Delfshaven
56 Lloydpier
57 Oud Mathenesse
58 Vierhavenstraat en Schiehavenweg
60 Struisenburg
63 Kralingen
71 Agniesebuurt en Oude Noorden
72 Blijdorp
73 Bergpolder
74 Blijdorp
75 Oude Noorden
76 Liskwartier
80 Kleiwegkwartier