Leefbare en verkeersveilige Meent
Gepubliceerd op: 14-01-2021
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkeersveilige-meent/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam moet iedereen veilig op pad kunnen. Lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. Daarom willen we de Meent veiliger en leefbaarder maken. Samen met winkeliers, (horeca)ondernemers, pandeigenaren en bewoners.

Directe aanleiding is de ervaren verkeers- en geluidsoverlast. Zo wordt er op sommige punten te hard gereden en opgetrokken, worden verkeersregels niet goed gevolgd en ervaren fietsers te weinig ruimte.

Onderzoek naar een structurele oplossing

Aangemoedigd door de buurt(bewoners) heeft het college van B&W besloten onderzoek te doen naar een structurele oplossing. Dit met als doel het verminderen van voertuigen die overlast geven en het waarborgen van de bereikbaarheid van het gebied. Zo kan de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor zowel de buurt als voor voetgangers en fietsers op de Meent verbeterd worden. Om te komen tot zo breed mogelijk gedragen oplossingen doen we dit onderzoek in samenwerking met de buurt

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In januari 2021 zijn we gestart met brede werksessies. Dit zijn digitale bijeenkomsten waarin bewoners, winkeliers, (horeca)ondernemers, pand-eigenaren en andere geïnteresseerden hebben aangegeven wat zij goed vinden aan de Meent en wat zij willen dat er wordt verbeterd. Daarnaast hebben zij aangegeven welke aandachtspunten wij als gemeente daarin moeten meenemen.

Hieruit is een klankbordgroep ontstaan om het te hebben over welke permanente of tijdelijke maatregelen er mogelijk zijn en om meningen van verschillende betrokkenen op te halen.

Om eerst te kunnen testen of een maatregel in de praktijk ook effectief zou zijn, hebben we van juli tot en met oktober geëxperimenteerd met het afsluiten van de Meentbrug voor al het verkeer met een motor. Vanaf 16 september hebben we een extra afsluiting op het Rodezand ingesteld vanwege de grote overlast van showverkeer. Deze test is afgerond op 31 oktober 2021 en geëvalueerd in overleg met de klankbordgroep, de gebiedscommissie, hulpdiensten en andere betrokkenen. Op basis hiervan hebben we besloten om in 2022 opnieuw te testen met tijdelijke afsluiting. Ook voeren we in 2022 al enkele definitieve aanpassingen door.

Bereikbaar

We doen ons best om de Meent en omgeving tijdens alle werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden, maar we kunnen overlast niet helemaal voorkomen. Bewoners, winkeliers, (horeca)ondernemers en bezoekers kunnen bijvoorbeeld merken dat het gemotoriseerd verkeer een andere route neemt of dat bepaalde stukken afgesloten zijn. Van nieuwe wijzigingen informeren we omwonenden en andere betrokkenen op tijd.

Lees onder de afbeeldingen een uitgebreide omschrijving van de verschillende fases van het project.

Planning en fases

Het onderzoek is in januari 2021 gestart met een aantal digitale werksessies met bewoners, ondernemers, politie- en hulpdiensten/veiligheidsregio. Er zijn vier werksessies geweest:

 • Donderdag 21 januari voor politie- en hulpdiensten/veiligheidsregio
 • Dinsdag 26 januari voor winkeliers, (horeca)ondernemers en pandeigenaren Meent en omliggende straten
 • Woensdag 27 januari voor bewoners Meent
 • Donderdag 28 januari voor bewoners omliggende straten

Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn per brief en social media uitgenodigd om mee te denken. In vier groepen leveren de deelnemers digitaal input. De werksessie-bijeenkomsten hebben veel aandachtspunten opgeleverd, onder andere over overlast van autoverkeer en veiligheid van fietser en voetganger. Dit laat zien op welk deel van de Meent en omgeving iets precies speelt of gewenst is.

Na de werksessies is een klankbordgroep opgericht. In de klankbordgroep zit een aantal deelnemers van iedere werksessie. We hebben samen met de klankbordgroep in de eerste helft van 2021 de maatregelen voor de Meent verder uitgewerkt.

 • Eerste klankbordgroepbijeenkomst: donderdag 11 februari 2021
 • Tweede klankbordgroepbijeenkomst: dinsdag 11 mei 2021

Tijdens de klankbordsessies van 11 februari en 11 mei zijn gezamenlijke doelen en mogelijke oplossingsrichtingen besproken.

Dit hebben we gedaan

Deze tijdelijke maatregelen hebben we genomen:

 • We hebben van juli tot en met oktober getest met een afsluiting voor al het verkeer met een motor op de Meentbrug. De afsluiting was op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 18.00 - 02.30 uur. Er stond een hek, met daarbij een verkeersregelaar.
 • Door de grote overlast van showverkeer aan de Rodezand is besloten om op 16 september een extra afsluiting in te stellen. Ook hier stonden verkeersregelaars die de straat met hekken afsloten.
 • Daarnaast zijn er tijdelijke drempels aangebracht op de Haagseveer. Dit om de nadelige gevolgen van extra verkeer door de afsluiting van de Meentbrug te beperken.

Deze blijvende maatregelen nemen we:

 • Voor de veiligheid van de fietsers maken we aan beide kanten van de Meent fietssuggestiestroken van twee meter;
 • Op vijf belangrijke kruispunten maken we verkeersplateaus. Dit zijn een soort verlengde drempels. Zo worden kruispunten zichtbaarder en rijden automobilisten automatisch minder snel het kruispunt op. De plateaus vervangen de huidige drempels;
 • We verlichten de oversteekplekken en de directe omgeving op Meentbrug.

Wat gaat er gebeuren?

Vorig jaar hebben we getest met gedeeltelijke afsluitingen tijdens de drukste avonden van de week. Op basis van het advies van verschillende betrokken partijen hebben we besloten om dit jaar opnieuw te testen. Zo kunnen we zien wat de invloed is van de afsluitingen in een tijd zonder coronamaatregelen.

Van donderdag 14 april tot 3 oktober worden de Meentbrug en Leeuwenstraat in de weekenden ’s nachts afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op deze manier hopen we geluidsoverlast van showverkeer tegen te gaan. Dit doen we door het plaatsen van hekken en indien nodig verkeersregelaars. Fietsers, scooters en voetgangers kunnen er wel nog door. Als tijdens evenementen de Coolsingel vanaf de Meent is afgesloten, dan vervallen de afsluitingen. De afsluitingen vinden plaats op de volgende tijden:

 • Donderdag, vrijdag en zaterdag van 22.00 tot 5.00 uur
 • Zondag van 22.00 tot 3.00 uur

Naast de afsluitingen treffen we ook enkele definitieve maatregelen. Zo plaatsen we twee drempels op het zuidelijke deel van het Haagseveer en verhogen we drie kruispunten op de Meent. Op deze manier is het niet mogelijk om in deze straten hard te rijden. Dit komt overeen met de aanpak Veilige en Gezonde straten. In de komende jaren zal de norm in het stadscentrum namelijk 30 km per uur worden.

Daarnaast vervangen we de geverfde fietspadaanduidingen door witte klinkers. Dit is een duurzamere oplossing. Ook brengen we verlichting aan boven het zebrapad op de Meentbrug. Dit geeft ’s avonds en ’s nachts een veiliger gevoel. Tot slot hebben we de verkeerslichten aangepast. Iedere nacht van donderdag t/m zondag krijgen auto’s die de Meent verlaten langer groen, om de doorstroom te verbeteren en opstoppingen met toeterende auto’s te voorkomen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Op dinsdag 19 april starten we met de werkzaamheden. We verwachten in de tweede helft van juni klaar te zijn. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag zodat de Meent in de weekenden overdag voor iedereen bereikbaar blijft. Het verhogen van het kruispunt Meent - Oppert duurt één week. Het verhogen van de kruispunten Binnenrotte en Pannenkoekstraat duurt drie weken per plateau, waarbij de kruispunten tijdens de weekenden te gebruiken zijn. Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat werkzaamheden langer duren of in een andere volgorde plaatsvinden. Zie hieronder een overzicht van de 5 stappen:

 1. Verhogen kruispunt Meent - Oppert (duur: 1 week)
 2. Aanleggen drempels Haagseveer (straat wordt niet afgesloten) en inklinkeren fietspad Meent, deel 1 (duur: 1 week)
 3. Verhogen kruispunt Meent - Binnenrotte (duur: 3 weken)
 4. Inklinkeren fietspad Meent, deel 2 (duur: 1 week)
 5. Verhogen kruispunt Meent - Pannekoekstraat (duur: 3 weken)

Welke invloed hebben de werkzaamheden op de bereikbaarheid van de Meent?

De woningen, winkels, horecagelegenheden en parkeergarages zijn tijdens de afsluitingen en de werkzaamheden altijd bereikbaar. Wel kan het zijn dat u moet omrijden. Dit geven we aan via gele verkeersborden op straat.

Meer informatie

Neem voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden contact op met projectleider Alex van Duijvenbode via wa.vanduijvenbode@rotterdam.nl of met
directievoerder John Weeda via j.weeda@rotterdam.nl. Voor andere vragen kunt u terecht op de pagina Vraag of idee doorgeven. u kunt ons ook bereiken via telefoonnummer 14 010. We helpen u graag.