Leefbare en verkeersveilige Meent
Gepubliceerd op: 14-01-2021
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkeersveilige-meent/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam moet iedereen veilig op pad kunnen. Lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. De gemeente wil ook de Meent veiliger en leefbaarder maken. Samen met winkeliers, (horeca)ondernemers, pandeigenaren en bewoners.

Directe aanleiding is de ervaren verkeers- en geluidsoverlast. Afgelopen zomer is er geëxperimenteerd met het in het weekend ’s avonds afsluiten van de Meent als eventuele oplossing voor de hinder en het waarborgen van de bereikbaarheid van het gebied. 

Onderzoek naar een structurele oplossing

Aangemoedigd door de buurt(bewoners) heeft het college van B&W besloten onderzoek te doen naar een structurele oplossing. Dit met als doel het verminderen van overlast gevende voertuigen en het waarborgen van de bereikbaarheid van het gebied. Daarmee ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor zowel de buurt als voetgangers en fietsers op de Meent te verbeteren.

Om te komen tot zo breed mogelijk gedragen oplossingen doen we dit onderzoek in gezamenlijkheid met de buurt. We beginnen in januari met brede werksessies. Dit zijn digitale bijeenkomsten waarin bewoners, winkeliers, (horeca)ondernemers, pand-eigenaren  en andere geïnteresseerden kunnen aangeven wat zij goed vinden aan de Meent en wat zij willen dat er wordt verbeterd. Daarnaast kunnen zij aangeven welke aandachtspunten de gemeente daarin volgens hen moet meenemen.

Planning en fases

Het onderzoek start in januari 2021 met een aantal digitale werksessies met bewoners en ondernemers. Er zijn vier werksessies:

  • Donderdag 21 januari voor politie- en hulpdiensten/veiligheidsregio
  • Dinsdag 26 januari voor winkeliers, (horeca)ondernemers en pandeigenaren Meent en omliggende straten
  • Woensdag 27 januari voor bewoners Meent
  • Donderdag 28 januari voor bewoners omliggende straten
Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn per brief en social media uitgenodigd om mee te denken. In vier groepen leveren de deelnemers digitaal input. De werksessie-bijeenkomsten hebben veel aandachtspunten opgeleverd, onder andere over overlast van autoverkeer en veiligheid van fietser en voetganger. De gemeente heeft deze op een kaart verwerkt. Dit laat zien op welk deel van de Meent en omgeving iets precies speelt of gewenst is.
 

Na de werksessies is een klankbordgroep opgericht. In de klankbordgroep zit een aantal deelnemers van iedere werksessie. De gemeente werkt samen met de klankbordgroep in de eerste helft van 2021 de maatregelen voor de Meent verder uit.

  • Eerste klankbordgroepbijeenkomst: Donderdag 11 februari 2021
  • Tweede klankbordgroepbijeenkomst: Eind april of begin mei 2021

Tijdens de klankbordsessie van 11 februari zijn gezamenlijke doelen en mogelijke oplossingsrichtingen besproken. De klankbordgroep heeft een keuze gemaakt welke oplossingsrichtingen ze willen dat de gemeente verder uitwerkt. De gemeente doet dit met de oplossingen waar de meeste deelnemers zich in kunnen vinden. Op de volgende klankbordvergadering worden die verder besproken.

Als het kan, voeren we die maatregelen zo snel mogelijk in.