Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

HOV Maastunnel

De gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de RET onderzoeken samen de mogelijkheden voor een HOV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam CS via de Maastunnel. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Dat betekent onder andere dat de bus vaak rijdt en snel is. De HOV-busverbinding verbetert het OV-netwerk en zorgt voor minder drukte in andere bus-, tram- en metrolijnen. Deze busverbinding levert ook een bijdrage aan de groei van het openbaar vervoer.

Een snelle busverbinding maakt van de Maastunnel een goed alternatief voor de auto. De busverbinding verkort de reistijd naar bijvoorbeeld werklocaties en (toekomstige) onderwijsinstellingen als Cultuur&Campus, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus MC Campus. Ook woonlocaties als Little C en in de toekomst de Parkhaven hebben er voordeel van.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer op lange- en korte termijn

Een HOV-busverbinding op de lange termijn (vanaf het jaar 2030 en verder) wordt onderzocht binnen de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Link opent een externe pagina. Dat is een groot onderzoek naar manieren om de regio Rotterdam bereikbaar te houden. De HOV-busverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal moet uiteindelijk 12 keer per uur gaan rijden, met een gemiddelde snelheid van 25 km/uur.

Voor de korte termijn wordt er gewerkt aan een slimme route met haltes op de juiste plekken. Om de snelle buslijn mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een vrije busbaan. We houden rekening met de invloed op de rest van het busnetwerk en de verkeersveiligheid. Er komen aanpassingen aan de infrastructuur, zoals verkeerslichten en verkeersborden om te zorgen voor een goede doorstroming en inpassing van de buslijn.

De verwachting is dat de busroute tussen Rotterdam Centraal en Zuidplein in 2024 beschikbaar zal zijn. In de jaren erna zal stapsgewijs worden gewerkt naar een volwaardige HOV-busverbinding.

Rotterdamse MobiliteitsAanpak

De HOV-busverbinding Maastunnel is onderdeel van de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA). Dit is een lange termijn aanpak om te werken aan een betere bereikbaarheid van onze groeiende stad, terwijl we rekening houden met grote uitdagingen zoals het klimaat en de schaarsere ruimte. Om ervoor te zorgen dat Rotterdam ook in de toekomst bereikbaar, veilig en gezond blijft, is het belangrijk dat we anders kijken naar verkeer en vervoer in de stad. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers en goede OV-verbindingen voor iedereen. Daardoor kunnen we het aantal auto's in de binnenstad verminderen en maken we de stad schoner, groener en veiliger.

Meer informatie

Wilt u updates en uitnodigingen voor informatieavonden ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Busverbinding Maastunnel. Link opent een externe pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen over de HOV-busverbinding? Neem dan contact op via het e-mailadres HOVMaastunnelSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

De video van de digitale informatiebijeenkomst en de kaarten kunt u vinden op Mijn Rotterdam - Nieuwe buslijn HOV-Maastunnel. Link opent een externe pagina.