Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning deelmobiliteit aanvragen

Met een vergunning deelmobiliteit krijgt u toestemming om deelvoertuigen te verhuren voor gebruik in de openbare ruimte.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u de vergunning deelmobiliteit aan. U heeft eHerkenning 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Vergunningsaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wilt u een vergunning aanvragen voor (elektrische) deelfietsen, snor- en bromfietsen, deelsteps en overige vormen van deelmobiliteit die op de stoep mogen worden geparkeerd? Wij vragen u vriendelijk om eerst uw interesse kenbaar te maken, op gesprek te komen en daarna pas de vergunning in te dienen.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Aanvraag zonder eHerkenning

Voor wie is het

De vergunning kan worden aangevraagd door bedrijven die voertuigen verhuren in de openbare ruimte.  
De vergunning geldt voor:

 • elektrische deelauto’s (free-floating en stationbased)
 • (elektrische) fietsen
 • brom- en snorfietsen
 • bakfietsen
 • steps en andere voertuigen die op de stoep mogen worden geparkeerd

Voorwaarden

Rotterdam stimuleert het gebruik van deelmobiliteit. Dit zorgt voor een betere balans tussen de verschillende vormen van vervoer. De voorwaarden zijn dat:

 • de deelvoertuigen van goede kwaliteit zijn
 • er niet teveel deelvoertuigen worden aangeboden
 • de gebruikers netjes de deelvoertuigen parkeren

Meesturen

Bij de aanvraag voor een vergunning levert u de volgende gegevens en documenten aan:

 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel. Als u bij een ander gelijkwaardig register in een EU-lidstaat ingeschreven staat, kunt u dit ondernemersnummer vermelden
 • namen van directeur(en) of vennoten
 • adres, telefoonnummer en e-mailadres van twee contactpersonen
 • voorgesteld voertuig en aantal voertuigen

Voor (elektrische) fietsen, brom- en snorfietsen, bakfietsen, steps en andere voertuigen die op de stoep mogen worden geparkeerd:

een exploitatieplan, waaruit blijkt:

 • op welke manier uw systeem bijdraagt aan de doelen en ambities van de stad
 • hoe uw systeem werkt
 • hoeveel voertuigen u voor ogen hebt te willen inzetten
 • op welke locaties u de voertuigen wilt plaatsen
 • welke communicatie u voorstelt met gemeente en uw klanten
 • hoe u de wet- en regelgeving naleeft
 • hoe u klachten en meldingen afhandelt
 • hoe de voertuigen werken
 • welk onderhoud de voertuigen nodig hebben
 • hoe de voertuigen worden geleverd
 • hoe u omgaat met kapotte voertuigen
 • hoe u, met uw vorm van deelmobiliteit, kunt bijdragen aan een actieve, schone en ruimte efficiënte mobiliteit

Voor elektrische deelauto’s (free-floating en stationbased)

Een exploitatieplan, waaruit blijkt op welke manier uw systeem bijdraagt aan de voorschriften en beperkingen zoals opgenomen in het 'Uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2021. Link opent een externe pagina' en specifiek aan de artikelen 7a (alleen voor stadsbrede vergunning voor free floating autodelen) en 10a (alleen voor belanghebbende vergunning voor stationbased autodelen). Daarnaast dient u zich te houden aan de beleidsregels zoals opgenomen in de 'Nota beleid en vergunningen deelauto’s'.

Kosten

 • De vergunning voor (elektrische) fietsen, brom- en snorfietsen, bakfietsen, steps en andere voertuigen die op de stoep mogen worden geparkeerd kost in 2024 € 987,10.
 • Het aanvragen van de vergunning deelmobiliteit voor elektrische deelauto’s (free-floating, zone-floating en stationbased) is gratis.
 • Als u een vergunning deelmobiliteit krijgt, geldt voor een stadsbrede parkeervergunning (free-floating autodelen) en voor een sectorvergunning (zone-floating) de prijs van € 47,30 per maand per deelauto.
 • Een autodeelvergunning voor een vaste parkeerplaats (stationbased autodelen) kost € 8,90 per maand per deelauto. U betaalt 1 keer € 473,20 (prijspeil 2024) voor het inrichten van een vaste stationbased parkeerplaats (autodate).

Hoelang duurt het

De gemeente neemt in maximaal 4 weken een beslissing. De beslistermijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd.

Contact

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Of bel 14 010.

Veelgestelde vragen