Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer aanvragen

In Rotterdam kunnen emissievrije goederenvoertuigen (categorieën N1, N2 of N3) een ontheffing krijgen om buiten de laad- en lostijd(en) voetgangersgebieden te betreden. Met de ontheffing kunnen voertuigen in vastgestelde voetgangersgebieden laden en lossen op maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur. Deze ontheffing is onderdeel van een pilot van de gemeente Rotterdam om emissievrij goederenvervoer te stimuleren. De pilot loopt tot 1 april 2025.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de ontheffing online aan via de knop 'Ontheffing aanvragen'. Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket'.

Ontheffing aanvragen. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Bestel- en vrachtvoertuigen die vallen in de categorieën N1, N2 of N3 en emissievrij rijden, komen in aanmerking voor deze ontheffing.
Dit zijn bijvoorbeeld volledig elektrische voertuigen of voertuigen die rijden op waterstof.

Meer informatie

Emissievrij vervoer stimuleren

Het verkeer in Rotterdam is één van de grootste luchtvervuilers in de stad. Daarom probeert de gemeente Rotterdam het gebruik van emissievrij vervoer zoals elektrische voertuigen aan te moedigen.

Venstertijden en goederenvervoer

Een deel van de Rotterdamse binnenstad is voetgangersgebied. Binnen een aantal voetgangersgebieden geldt tussen 5.00 en 10.30 uur een venstertijd. Binnen deze tijd is goederenverkeer toegestaan.

Ontheffing

De gemeente biedt de mogelijkheid om met een elektrisch of ander emissievrij goederenvoertuig ook in de avond (tussen 18.00 en 20.00 uur) de betreffende voetgangersgebieden met venstertijd te betreden. Hiervoor kan een ontheffing aangevraagd worden.

Kosten

Binnen de pilotperiode (tot 1 april 2025) zijn de aanvraag en het gebruik van de ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer gratis.

Meesturen

  • een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager
  • kopie kentekens emissievrij voertuig of kopie leasecontract voertuig/voertuigen waarvoor een ontheffing is aangevraagd

Let op: uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde documenten zijn aangeleverd.

Hoelang duurt het

Maximaal 6 weken.

Voorwaarden

  • De ontheffing mag alleen gebruikt worden in een aantal geselecteerde voetgangersgebieden van de binnenstad Rotterdam zoals aangegeven op de overzichtskaart. Link opent een externe pagina.
  • De ontheffing is alleen geldig van maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur.
  • De ontheffing mag alleen gebruikt worden voor laden en lossen.
  • Het gebruik van de ontheffing mag niet nadelig zijn voor de verkeersveiligheid.

De ontheffing wordt verleend in het kader van een pilot en is geldig tot 1 april 2025. Een eventuele verlenging van de ontheffing is alleen mogelijk als positieve evaluatie van het experiment daartoe aanleiding geeft.

Contact

Voor vragen kunt u mailen naar mobiliteitso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Vermeld in de titel: ‘Ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer’.

Veelgestelde vragen