Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer aanvragen

In Rotterdam kunnen emissievrije goederenvoertuigen (categorieën N1, N2 of N3) een ontheffing krijgen om buiten de laad- en lostijd(en) voetgangersgebieden te betreden. Met de ontheffing kunnen voertuigen in vastgestelde voetgangersgebieden laden en lossen op maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur. Deze ontheffing is onderdeel van een pilot van de gemeente Rotterdam om emissievrij goederenvervoer te stimuleren. De pilot loopt tot 1 april 2023.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de ontheffing online aan via de knop 'Ontheffing aanvragen'. Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket'.

Meer informatie

Emissievrij vervoer stimuleren

Het verkeer in Rotterdam is één van de grootste luchtvervuilers in de stad. Daarom probeert de gemeente Rotterdam het gebruik van emissievrij vervoer zoals elektrische voertuigen aan te moedigen.

Venstertijden en goederenvervoer

Een deel van de Rotterdamse binnenstad is voetgangersgebied. Binnen een aantal voetgangersgebieden geldt tussen 5.00 en 10.30 uur een venstertijd. Binnen deze tijd is goederenverkeer toegestaan.

Ontheffing

De gemeente biedt de mogelijkheid om met een elektrisch of ander emissievrij goederenvoertuig ook in de avond (tussen 18.00 en 20.00 uur) de betreffende voetgangersgebieden met venstertijd te betreden. Hiervoor kan een ontheffing aangevraagd worden.

Kosten

Binnen de pilotperiode (tot 1 april 2023) zijn de aanvraag en het gebruik van de ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer gratis.

Meesturen

  • een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager
  • kopie kentekens emissievrij voertuig of kopie leasecontract voertuig/voertuigen waarvoor een ontheffing is aangevraagd

Let op: uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde documenten zijn aangeleverd.

Voor wie is het

Bestel- en vrachtvoertuigen die vallen in de categorieën N1, N2 of N3 en emissievrij rijden, komen in aanmerking voor deze ontheffing.
Dit zijn bijvoorbeeld volledig elektrische voertuigen of voertuigen die rijden op waterstof.

Hoe lang duurt het

Het aanvraagproces duurt maximaal 6 weken.

Voorwaarden

Alleen deze voertuigen komen in aanmerking voor de ontheffing :

  • bestelauto's en vrachtauto’s zoals bedoeld in artikel 1 RVV 1990
  • die emissievrij rijden (100% elektrisch of waterstof aangedreven) en
  • vallen onder de voertuigcategorieën N1, N2 of N3 zoals bedoeld in de Regeling voertuigen

Verder stelt de gemeente een aantal voorwaarden aan het gebruik van de ontheffing:

  • De ontheffing mag alleen gebruikt worden in een aantal geselecteerde voetgangersgebieden van de binnenstad Rotterdam zoals aangegeven op de overzichtskaart. Link opent een externe pagina.
  • De ontheffing is alleen geldig van maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur.
  • De ontheffing mag alleen gebruikt worden voor laden en lossen.
  • Het gebruik van de ontheffing mag niet nadelig zijn voor de verkeersveiligheid.

De ontheffing wordt verleend in het kader van een pilot en is geldig tot 1 april 2023. Een eventuele verlenging van de ontheffing is alleen mogelijk als positieve evaluatie van het experiment daartoe aanleiding geeft.

Contactinformatie

Voor vragen kunt u per e-mail via mobiliteitso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Mobiliteit, Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

Vermeld in uw e-mail dat het gaat om de ‘Ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer’.

Veelgestelde vragen