Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Ontheffing medegebruik busbanen aanvragen

Emissievrije voertuigen in de categorieën taxivervoer, besloten busvervoer en goederenvervoer kunnen in Rotterdam een ontheffing aanvragen voor het medegebruik van de opengestelde busbanen. Ook Ambulance (AZRR) en dierenambulances kunnen deze ontheffing aanvragen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Log dan in met eHerkenning via de knop 'Ontheffing aanvragen'. Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket 'EH2'.

Opengestelde busbanen

U vraagt de ontheffing medegebruik busbanen aan voor 1 van de 18 geschikt bevonden en voor medegebruik opengestelde busbanen in Rotterdam.

Hoe lang duurt het

De beslistermijn is 8 weken vanaf het indienen van het aanvraagformulier.

Meesturen

De aanvrager moet de volgende documenten meesturen:

 • een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager
 • kopie kentekens elektrisch voertuig of kopie leasecontract voertuig/voertuigen waarvoor een ontheffing is aangevraagd
 • kopie chauffeurskaart (betreft alleen taxivervoer).
  Indien van toepassing verklaring maatregel zoals bedoeld in artikel 130 e.v. van de Wegenverkeerswet 1994.

Let op: uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde documenten zijn aangeleverd.

Voor wie is het

Emissievrij

Voertuigen die geen enkele uitstoot veroorzaken van milieuvervuilende stoffen in de atmosfeer (emissievrij) in de soorten:

 • taxivervoer
 • besloten busvervoer
 • goederenvervoer (vrachtvoertuigen in de categorieën N2 of N3) 

Ambulance en dierenambulance

Ambulance (AZRR) en dierenambulance organisaties kunnen deze ontheffing ook aanvragen.

Beleidsregels en ontheffing

Beleidsregels

De Beleidsregels beoordeling van aanvragen om ontheffing voor medegebruik van busbanen. Link opent een externe paginagelden sinds 15 juli 2020 in de gemeente Rotterdam. Hierbij hoort ook een plattegrond en de lijst. Link opent een externe pagina van de opengestelde busbanen.

Ontheffing

De bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing voor het medegebruik van busbanen in Rotterdam is gebaseerd op artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De nieuwe beleidsregels laten zien hoe tot de beoordeling van aanvragen voor de ontheffing wordt gekomen.

Voorwaarden

Aan het gebruik van de ontheffing zijn voorwaarden verbonden. De nieuwe beleidsregel gaat uit van de volgende voorwaarden:

 • De doorstroming van het openbaar lijnbusvervoer mag niet worden benadeeld door het medegebruik. Daarom kunnen er op grond van:
  • de doorstroming 
  • de verkeersveiligheid
  • andere dringende redenen
   wijzigingen worden aangebracht in de lijst van opengestelde busbanen.
 • In de beleidsregel staat waaraan moet worden voldaan om een ontheffing te krijgen voor het medegebruik van de opengestelde busbanen. De ontheffing wordt aan de aanvrager verleend op naam en kenteken.
 • Op de achterzijde van het te ontheffen voertuig moet een sticker zichtbaar zijn. Dit maakt handhaving makkelijker.
 • De ontheffing is geldig tot 2 jaar na de uitgiftedatum.

Contactinformatie

Voor vragen neemt u via e-mail. Link opent een externe pagina contact op met het secretariaat van de afdeling Verkeer en Vervoer, Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

Vermeld in uw e-mail dat het gaat om de 'ontheffing medegebruik busbanen'.

Veelgestelde vragen