Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Ontheffing medegebruik busbanen aanvragen

Emissievrije voertuigen in de categorieën taxivervoer, besloten busvervoer en goederenvervoer kunnen in Rotterdam een ontheffing aanvragen voor het medegebruik van de opengestelde busbanen. Ook Ambulance (AZRR) en dierenambulances kunnen deze ontheffing aanvragen.

Via de knop 'Ontheffing aanvragen' leest u hoe u de aanvraag regelt.

Ontheffing aanvragen

Voor wie is het

Emissievrij

Voertuigen die geen enkele uitstoot veroorzaken van milieuvervuilende stoffen in de atmosfeer (emissievrij) in de soorten:

 • taxivervoer
 • besloten busvervoer
 • goederenvervoer (vrachtvoertuigen in de categorieën N2 of N3) 

Ambulance en dierenambulance

Ambulance (AZRR) en dierenambulance organisaties kunnen de ontheffing ook aanvragen.

Opengestelde busbanen

U vraagt de ontheffing medegebruik busbanen aan voor 1 van de 18 geschikt bevonden en voor medegebruik opengestelde busbanen in Rotterdam.

Voorwaarden

 • De doorstroming van het openbaar lijnbusvervoer mag niet worden benadeeld door het medegebruik. Daarom kunnen er op grond van:
  • de doorstroming 
  • de verkeersveiligheid
  • andere dringende redenen
   wijzigingen worden aangebracht in de lijst van opengestelde busbanen.
 • In de beleidsregel staat waaraan moet worden voldaan om een ontheffing te krijgen voor het medegebruik van de opengestelde busbanen. De ontheffing wordt aan de aanvrager verleend op naam en kenteken.
 • Op de achterzijde van het te ontheffen voertuig moet een sticker zichtbaar zijn. Dit maakt handhaving makkelijker.
 • De ontheffing is geldig tot 2 jaar na de uitgiftedatum.

Beleidsregels

De Beleidsregels beoordeling van aanvragen om ontheffing voor medegebruik van busbanen. Link opent een externe paginagelden sinds 15 juli 2020 in de gemeente Rotterdam. Hierbij hoort ook een plattegrond en de lijst. Link opent een externe pagina van de opengestelde busbanen.

Ontheffing

De bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing voor het medegebruik van busbanen in Rotterdam is gebaseerd op artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De nieuwe beleidsregels laten zien hoe tot de beoordeling van aanvragen voor de ontheffing wordt gekomen.

Hoelang duurt het

8 weken.

Contact

Hebt u nog vragen, stuur dan een mail. Link opent een externe pagina.
Vermeld in uw mail dat het gaat om 'ontheffing medegebruik busbanen'.

Veelgestelde vragen