Rozenburg
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rozenburg/
Ga naar de hoofdinhoud

Voormalig Maaseiland Rozenburg heeft een centrale plek in het Rotterdamse havengebied. Deze groene parel gaat ieder voorjaar ‘in bloei’. u kunt dan genieten van natuur, water, het dorp en de haven. Rozenburg telt ongeveer 12.500 inwoners.

Het dorp Rozenburg ligt op het gelijknamige eiland en is van oorsprong een agrarische gemeenschap. Door de komst van de Rotterdamse haven is dat veranderd. In 2010 werd Rozenburg als zelfstandige gemeente opgeheven en hoort nu bij de gemeente Rotterdam. Toch heeft het huidige Rozenburg nog steeds de saamhorigheid en eigenheid van een dorp.

Nieuws

Brexit: welke voorbereidingen zijn er tot nu toe getroffen?

Al blijven de uitkomsten van de nieuwe Brexit onderhandelingen onzeker, de voorbereidingen op de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio gaan onverminderd door. Zonder officieel bericht ligt onze aandacht op een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met een no deal Brexit per 31 december aanstaande.

Wat betekent de Brexit voor het vrachtverkeer dat van en naar het Verenigd Koninkrijk reist? Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt is er geen vrij grensverkeer meer mogelijk van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft gevolgen voor de afhandeling van het vrachtverkeer bij de ferryterminals, omdat extra douaneformaliteiten nodig zijn. De kans op files in de buurt van de ferryterminals in de Rotterdamse regio neemt daardoor toe. Het gaat om de ferry terminals: C.RO in Rozenburg, StenaLine en P&O in de Europoort, StenaLine in Hoek van Holland en DFDS in
Vlaardingen (en DFDS in IJmuiden).

PortBase-systeem

Vanuit de betrokken partijen zijn verschillende middelen ingezet om zoveel mogelijk bedrijven vooraf te informeren en voor te bereiden op de gevolgen van een Brexit. Zo moet vrachtverkeer, dat via de ferryterminals van en naar het Verenigd Koninkrijk reist, over de juiste papieren te beschikken en aangemeld zijn bij het digitale systeem PortBase.

Bij de ingang van de terminals wordt gecontroleerd of de vracht met juiste papieren digitaal is aangemeld. Is dat niet zo, dan wordt de chauffeur doorverwezen naar speciaal daarvoor ingerichte tijdelijke parkeerplaats en pas weer toegelaten bij de ferryterminal als de papieren correct zijn aangemeld. Op de website getreadyforbrexit.eu kunnen bedrijven lezen hoe zij zich in 5 eenvoudige stappen kunnen verzekeren van snel vervoer via de Nederlandse havens in 2021.

Wat zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid van de gebieden?

Door Havenbedrijf Rotterdam is een simulatie gedaan naar de afwikkeling van het verkeer bij een Brexit. De simulatie richt zich op het beheersen van de verkeersstromen op de terreinen van de ferryterminals en de aanvoer van vrachtverkeer naar de ferryterminals. De verwachting is dat het overgrote deel van de vervoerders zijn vracht op orde zal hebben. Toch blijft de werkelijke impact van de Brexit onzeker. Door rekening te houden met veel verkeershinder, kunnen we de negatieve gevolgen zo veel mogelijk proberen te beperken. De verwachting is dat transportbedrijven en verladers vier tot zes weken na de Brexit nodig hebben om aan de nieuwe situatie wennen. Daarna zullen de verkeersomstandigheden naar verwachting vergelijkbaar zijn met de die van voor de Brexit.

Welke verkeersmaatregelen worden er getroffen?

Verkeerscirculatieplan: Per gebied is door Rijkswaterstaat, in samenwerking met betrokken partijen, een verkeerscirculatieplan opgesteld. Doel van het verkeerscirculatieplan is de mogelijke verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk helemaal weg te nemen.

Voor elke verkeerssituatie (normaal, druk, extreem druk) zijn scenario’s met bijbehorende verkeersmaatregelen bedacht. Daarnaast wordt de verkeerssituatie continu bewaakt en direct ingegrepen als dat nodig is. Dit gebeurt vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon.

Een aantal belangrijke maatregelen is:

 • Het wegleiden van onvoorbereid vrachtverkeer van de ferryterminal naar een parkeerplaats, als hun papieren niet op orde zijn
 • Het scheiden van vrachtverkeer naar de terminals en verkeer met andere bestemmingen
 • Het uitdelen van informatieflyers aan vrachtwagenchauffeurs
 • Het gebruik van digitale verkeersborden, camera’s, gele bewegwijzeringsborden en tekstkarren
 • Het inzetten van verkeersregelaars.

Vrachtwagen parkeerplaatsen: In de buurt van de ferry terminals zijn tijdelijke vrachtwagen parkeerplaatsen ingericht. Chauffeurs, die hun douanepapieren niet op orde hebben, kunnen daar hun vrachtwagen parkeren, zodat zij het overige verkeer niet hinderen. De terreinen zijn onder meer voorzien van een slagboom, een hekwerk rondom het volledige terrein, camera’s, verlichting en toiletvoorzieningen. Ook worden de terreinen continu bewaakt door beveiligers en zijn verkeersregelaars aanwezig om de verkeerssituatie op het terrein en in de omgeving zo goed mogelijk onder controle te houden. Chauffeurs blijven op het terrein, totdat de papieren in orde zijn.

Rozenburg - Ferry terminal C.RO , Europoort -Ferry terminal StenaLine en P&O: Voor deze terminals is een terrein langs de Moezelweg aangewezen. Hier kunnen 280 vrachtwagens parkeren.

Wat is de route voor vrachtwagens naar C.RO (Rozenburg)?

Kaartje met de route door Rozenburg

Vrachtwagens rijden vanaf de A15 (afrit 13) via de Droespolderweg en de Merseyweg naar de C.RO- terminal. Vrachtwagens die vanaf C.RO naar de parkeerplaats moeten, rijden tot aan de A15 dezelfde weg terug en vervolgen dan de route via de Calandbrug naar de Moezelweg.

Wat is de route voor vrachtwagens naar StenaLine en P&O (Europoort)?

Vrachtwagens naar Europoort rijden vanaf de A15 (afrit 10) via de Elbeweg of de Moezelweg naar de terminals StenaLine of P&O en zo nodig naar de vrachtwagenparkeerplaats aan de Moezelweg.

 

Wat als er toch een vrachtauto in de wijk staat geparkeerd?

Chauffeurs, die hun douanepapieren niet op orde hebben, kunnen hun vrachtwagen tijdelijk parkeren op speciaal ingerichte parkeerplaats (oranjeheuvel), zodat zij het overige verkeer niet hinderen. Het is niet de bedoeling dat chauffeurs hun vrachtwagens in de wijk parkeren.

Mocht dit toch gebeuren dan kunnen mensen hier melding van maken bij Toezicht en Handhaving van de gemeente. Van daaruit zal de situatie worden beoordeeld en andere instanties ingeschakeld worden om de vrachtwagen te laten vertrekken (eventueel naar de tijdelijke parkeerplaats).

Meld een hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd voertuig bij 14 010 (keuzemenu 5, buitenruimte) of 0900 - 88 44, het servicenummer van de politie. Er wordt dan zo snel mogelijk een handhaver ingeschakeld.

Wat als het drukker wordt op de Hoeksebaan?

Neemt het verkeer toe op de Hoeksebaan, dan gelden er per situatie verschillende verkeersmaatregelen. Zo kunnen vrachtwagens rechtsreeks vanaf de Hoeksebaan/Polderhaakweg naar de vrachtwagenparkeerplaats worden gestuurd.

Wat is het advies aan personenvervoer van en naar Rozenburg?

Niet alleen vanwege de Brexit, maar ook door andere wegwerkzaamheden kan het, met name ten westen van de Droespolderweg, druk zijn. Het advies is om naar Rozenburg via de A15 (afrit 14) en de Botlekweg te rijden. Afrit 13 blijft ook beschikbaar voor personenvervoer. Wil je Rozenburg
verlaten, dan kan dat via toerit 13 (toerit 14 is afgesloten). Om de verkeersdruk op de A15 te verminderen worden, zoals u normaal ook van Rijkswaterstaat gewend bent, automatisch andere verkeersomleidingen ingesteld, bijvoorbeeld via de N57 gevolgd door de N218.

Samenwerking

Rijkswaterstaat coördineert de verkeerscirculatieplannen in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, IJmuiden, Provincies, ferrydiensten, politie, Veiligheidsregio, Douane en Koninklijke Marechaussee, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex. Deze partijen werken intensief samen om overlast op de weg door mogelijke vertraging bij de ferry terminals zoveel mogelijk te beperken.

In Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland start op 15 juli een online platform voor goede ideeën van bewoners. Medebewoners kunnen daarop stemmen. Elk van de drie kleine kernen heeft 50.000 euro beschikbaar voor deze ideeën.

Er is weer een bouwbericht van BAAK uit over de werkzaamheden bij Rozenburg voor de Blankenburgverbinding. Begin maart starten grondwerkzaamheden op het bouwterrein. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor geluid in de omgeving. Er is geen hinder voor het verkeer. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar omgeving@baakbbv.nl.

H!ERO

‘Rozenburg moet mooi, schoon en veilig blijven’

Bas Ammerlaan staat met zijn mountainbike op de crossbaan. Hij draagt een wit met zwarte jas en aan zijn stuur hangt een helm. Achter hem fietsen 2 andere jongens op de baan.

Kinderburgemeester gezocht! Die oproep deed de gebiedscommissie ter gelegenheid van het jubileum ‘10 jaar Rozenburg-Rotterdam’. Rozenburgse kinderen van 10 jaar konden solliciteren. Bas Ammerlaan stuurde een prachtige brief en kwam als winnaar uit de bus. Vlak voor de feestdag gooide het coronavirus roet in het eten. Door de lockdown gingen alle festiviteiten niet door, tot grote teleurstelling van iedereen en Bas in het bijzonder.

‘Ik had er enorm naar uitgekeken’, vertelt Bas Ammerlaan. De 10-jarige Rozenburgse H!ERO zit in groep 8 van RKBS De Rozenhorst. ‘Er stonden allerlei leuke dingen op het programma, waaronder de officiële installatie en een boottocht. Mijn klas zou erbij zijn en ook mijn vader, moeder, opa’s en oma’s. Echt jammer.’ Toch was er op de dag zelf een verrassing voor Bas. In de raadszaal van het gebiedskantoor hing gebiedscommissielid en technisch voorzitter Rob Oosterlee hem de burgemeestersketen van de vroegere zelfstandige gemeente Rozenburg om. Met de belofte dat het jubileumfeest en zijn installatie als Kinderburgemeester in maart 2021 alsnog zal plaatsvinden. Een filmpje van dit mooie moment stond nog dezelfde dag op YouTube. ‘Ik kijk het af en toe terug en dan ben ik trots.'

Zuinig zijn op de Landtong

Kinderburgemeester zijn is best bijzonder. Waarom heeft Bas gesolliciteerd? ‘Toen ik de vacature zag, dacht ik meteen: dat wil ik.  Ik houd van Rozenburg, het is mijn dorp. Mijn familie woonde er al toen Blankenburg nog bestond en ik wil hier graag blijven. Maar er zijn ook dingen waar ik van baal en me zorgen over maak. De Landtong bijvoorbeeld. Ik kom daar graag om te mountainbiken, samen met vrienden of met mijn vader. Maar ook om naar de grote kraanschepen te kijken. Het Havenbedrijf wilde er een distributiecentrum bouwen. Dat plan gaat na alle protesten gelukkig niet door, maar er worden wel windmolens geplaatst. Ik vind dit een slecht idee, de Landtong moet een beschermd natuurgebied worden! In mijn sollicitatiebrief heb ik dat geschreven.’

Veilig op de fiets naar school

Wat staat er nog meer op de actiepuntenlijst van de Kinderburgemeester? ‘Wij wonen op de Basilicum, tegen het park aan. Als ik buiten speel, kom ik vaak zwerfafval tegen zoals plastic flesjes, blikjes en soms ook lachgaspatronen. Dat is zo vies. Ik wil graag dat de gemeente om de zoveel meter prullenbakken neerzet zodat mensen geen troep achterlaten. Een tweede punt is de verkeersveiligheid bij mijn school. Ik ga elke dag op de fiets. Als het regent, worden veel kinderen met de auto gebracht. Ouders houden zich dan niet aan de verkeersregels, parkeren midden op straat en gaan soms schelden op fietsers. Dat is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk. Hier moet snel iets aan worden gedaan. En o ja, als ik dan nog wat mag zeggen... een McDonald’s en een kartbaan zou ook wel leuk zijn!’

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Rozenburg. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Rozenburg, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Vincent van Biezen

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ve.vanbiezen@gebiedscommissierotterdam.nl

Eric Don

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 490 777 25

E-mail ej.don@gebiedscommissierotterdam.nl

Erwin van Eijsden

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 490 542 91

E-mail eb.vaneijsden@gebiedscommissierotterdam.nl

Frits Elenbaas

Gebiedscommissielid (juli 2020)

Telefoon 06 - 177 862 63

E-mail f.elenbaas@gebiedscommissierotterdam.nl

Marjon McElligott-Wolters

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 148 391 55

E-mail jmw.mcelligottwolters@gebiedscommissierotterdam.nl

Erik Nieuwenhuizen

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 212 875 03

E-mail e.nieuwenhuizen@gebiedscommissierotterdam.nl

Rob Oosterlee

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail rjb.oosterlee@gebiedscommissierotterdam.nl

Frank Schellenboom

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 421 129 86

E-mail f.schellenboom@gebiedscommissierotterdam.nl

Mark Smit

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 142 946 96

E-mail m.smit@gebiedscommissierotterdam.nl

Ria de Sutter

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 300 837 98

E-mail mj.desutter@gebiedscommissierotterdam.nl

Geertje Timmer-de Jonge

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 252 306 76

E-mail gl.timmerdejonge@gebiedscommissierotterdam.nl

Participatie wijkagenda 2019-2022

Wat is de komende vier jaar nodig om Rozenburg gezond en leefbaar te houden? Dat staat in de wijkagenda 2018-2022. De gebiedscommissie heeft het plan bijna klaar en neemt donderdag 5 juli een besluit. Praat mee en vertel de commissie wat u belangrijk vindt voor het dorp.

Wat vindt u dat Rozenburg de komende vier jaar nodig heeft? En wat moet als eerste worden aangepakt? Vertel het aan de gebiedscommissie. Zij nemen uw mening mee bij het opstellen van de wijkagenda.

De nieuwe gebiedscommissie is druk aan de slag. Eén van de eerste klussen is het schrijven van de wijkagenda. Dit is een plan voor de komende vier jaar, waarin staat wat nodig is om Rozenburg gezond en leefbaar te houden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de inhoud. De eerste opzet van de wijkagenda is klaar. Hierin staan vijf doelen: een levendiger dorpscultuur, een aantrekkelijkere leefomgeving, toekomstbestendigere en duurzamere woningen, betere bereikbaarheid en meer kansen voor de jeugd.

Laat uw stem horen

De gebiedscommissie wil graag weten wat u als Rozenburger van de concept-wijkagenda vindt. Daarbij gaat het om de volgende vragen:

Doel 1: levendiger dorpscultuur

 • Hoe kan Rozenburg levendiger worden?
 • Wat mist u in het dorp?
 • Wat mag absoluut niet verdwijnen?

Doel 2: toekomstbestendigere en duurzamere woningen

 • Wat is er nodig om oud te worden in uw huidige woning
 • Wat zou u aan uw huis willen aanpassen op duurzaamheidgebied?
 • Heeft u een huur of koopwoning?
 • Wat heeft u op het gebied van duurzaamheid al gerealiseerd in uw woning?

Doel 3: aantrekkelijkere leefomgeving

 • Hoe kan Rozenburg een aantrekkelijkere leefomgeving worden?
 • Wat doet u zelf voor een betere leefomgeving?
 • Welke kwaliteiten mogen niet verloren gaan in Rozenburg?

Doel 4: betere bereikbaarheid

 • Wat vindt u van de bereikbaarheid van Rozenburg?
 • Wat kan er volgens u verbeterd worden in de bereikbaarheid van Rozenburg?
 • Waarom sluit het OV in Rozenburg en omgeving wel of niet aan op uw behoeften?

Doel 5: meer kansen voor de jeugd

 • Wat mist u voor de jeugd?
 • Welke kansen moeten er worden geboden aan de jeugd?
 • Aan welke activiteiten voor jongeren is in Rozenburg gebrek?
 • Hoe ervaart de jeugd Rozenburg zelf?
 • Wat is er nodig voor jongeren om in Rozenburg een toekomst op te bouwen?

Denk mee, praat mee

De wijkagenda is de basis voor wat de gemeente de komende vier jaar in en voor Rozenburg gaat doen. Hoe meer Rozenburgers meedenken en meepraten, hoe overtuigender de inhoud en hoe sterker de gebiedscommissie het stadsbestuur kan beïnvloeden. Geef daarom uw mening over bovenstaande vragen en mail uw reactie naar gebiedscommissies@rotterdam.nl.

U kunt uw input/opmerkingen invullen op het formulier wijkagenda.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje (juni 2015) voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Achtergrondinformatie

Als eiland is Rozenburg ontstaan door de inpoldering van natuurlijk gevormde slikplaten in de Maas. In de 16e eeuw vestigden zich de eerste bewoners. In de 20e eeuw verdween het oude dorpje Blankenburg door de oprukkende chemische industrie. Het dorp Rozenburg bleef bestaan. Het kreeg een groene gordel van ongeveer 160 hectare als visuele bescherming tegen de omringende industrie. Met verhalen en foto’s van toen houdt de Historische Vereniging Oud Rozenburg de geschiedenis van het eiland Rozenburg levendig.

Rozenburg bloeit! En niet alleen in het groen, ook in het verenigingsleven. Het hele jaar door organiseren actieve bewoners, verenigingen en instanties allerlei evenementen voor de inwoners. Van uitmarkt en wielerronde tot rockfestival en avond4daagse. In de Dorpstuin ontdekken oud en jong Rozenburg samen iets van de oude glorie van het dorp.

Rozenburg heeft een unieke ligging tussen de haven, de natuur en het water. Alle stadse voorzieningen zijn binnen handbereik en er zijn veel mogelijkheden voor werk. In Rozenburg is het prettig wonen én recreëren. De perfecte plek om lekker buiten te wandelen of fietsen is de Landtong Rozenburg. Het uitzicht in dit bijzondere natuurgebied is fenomenaal. Maak onderweg een stop bij interessante bezienswaardigheden in het dorp. Zoals de uit 1887 stammende korenmolen De Hoop en kinderboerderij De Beestenboel.

Bekijk het filmpje Struinen over de Rozenburgse Landtong.

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen uitvoeringsplannen. Denk dan aan onderwerpen als stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.