Rozenburg
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-10-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rozenburg/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Voormalig Maaseiland Rozenburg heeft een centrale plek in het Rotterdamse havengebied. Deze groene parel gaat ieder voorjaar ‘in bloei’. u kunt dan genieten van natuur, water, het dorp en de haven. Rozenburg telt ongeveer 12.500 inwoners.

Het dorp Rozenburg ligt op het gelijknamige eiland en is van oorsprong een agrarische gemeenschap. Door de komst van de Rotterdamse haven is dat veranderd. In 2010 werd Rozenburg als zelfstandige gemeente opgeheven en hoort nu bij de gemeente Rotterdam. Toch heeft het huidige Rozenburg nog steeds de saamhorigheid en eigenheid van een dorp.

Nieuws

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Rozenburg. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Rozenburg, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Participatie wijkagenda 2019-2022

Wat is de komende vier jaar nodig om Rozenburg gezond en leefbaar te houden? Dat staat in de wijkagenda 2018-2022. De gebiedscommissie heeft het plan bijna klaar en neemt donderdag 5 juli een besluit. Praat mee en vertel de commissie wat u belangrijk vindt voor het dorp.

Wat vindt u dat Rozenburg de komende vier jaar nodig heeft? En wat moet als eerste worden aangepakt? Vertel het aan de gebiedscommissie. Zij nemen uw mening mee bij het opstellen van de wijkagenda.

De nieuwe gebiedscommissie is druk aan de slag. Eén van de eerste klussen is het schrijven van de wijkagenda. Dit is een plan voor de komende vier jaar, waarin staat wat nodig is om Rozenburg gezond en leefbaar te houden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de inhoud. De eerste opzet van de wijkagenda is klaar. Hierin staan vijf doelen: een levendiger dorpscultuur, een aantrekkelijkere leefomgeving, toekomstbestendigere en duurzamere woningen, betere bereikbaarheid en meer kansen voor de jeugd.

Laat uw stem horen

De gebiedscommissie wil graag weten wat u als Rozenburger van de concept-wijkagenda vindt. Daarbij gaat het om de volgende vragen:

Doel 1: levendiger dorpscultuur

 • Hoe kan Rozenburg levendiger worden?
 • Wat mist u in het dorp?
 • Wat mag absoluut niet verdwijnen?

Doel 2: toekomstbestendigere en duurzamere woningen

 • Wat is er nodig om oud te worden in uw huidige woning
 • Wat zou u aan uw huis willen aanpassen op duurzaamheidgebied?
 • Heeft u een huur of koopwoning?
 • Wat heeft u op het gebied van duurzaamheid al gerealiseerd in uw woning?

Doel 3: aantrekkelijkere leefomgeving

 • Hoe kan Rozenburg een aantrekkelijkere leefomgeving worden?
 • Wat doet u zelf voor een betere leefomgeving?
 • Welke kwaliteiten mogen niet verloren gaan in Rozenburg?

Doel 4: betere bereikbaarheid

 • Wat vindt u van de bereikbaarheid van Rozenburg?
 • Wat kan er volgens u verbeterd worden in de bereikbaarheid van Rozenburg?
 • Waarom sluit het OV in Rozenburg en omgeving wel of niet aan op uw behoeften?

Doel 5: meer kansen voor de jeugd

 • Wat mist u voor de jeugd?
 • Welke kansen moeten er worden geboden aan de jeugd?
 • Aan welke activiteiten voor jongeren is in Rozenburg gebrek?
 • Hoe ervaart de jeugd Rozenburg zelf?
 • Wat is er nodig voor jongeren om in Rozenburg een toekomst op te bouwen?

Denk mee, praat mee

De wijkagenda is de basis voor wat de gemeente de komende vier jaar in en voor Rozenburg gaat doen. Hoe meer Rozenburgers meedenken en meepraten, hoe overtuigender de inhoud en hoe sterker de gebiedscommissie het stadsbestuur kan beïnvloeden. Geef daarom uw mening over bovenstaande vragen en mail uw reactie naar gebiedscommissies@rotterdam.nl.

U kunt uw input/opmerkingen invullen op het formulier wijkagenda.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Achtergrondinformatie

Als eiland is Rozenburg ontstaan door de inpoldering van natuurlijk gevormde slikplaten in de Maas. In de 16e eeuw vestigden zich de eerste bewoners. In de 20e eeuw verdween het oude dorpje Blankenburg door de oprukkende chemische industrie. Het dorp Rozenburg bleef bestaan. Het kreeg een groene gordel van ongeveer 160 hectare als visuele bescherming tegen de omringende industrie. Met verhalen en foto’s van toen houdt de Historische Vereniging Oud Rozenburg de geschiedenis van het eiland Rozenburg levendig.

Rozenburg bloeit! En niet alleen in het groen, ook in het verenigingsleven. Het hele jaar door organiseren actieve bewoners, verenigingen en instanties allerlei evenementen voor de inwoners. Van uitmarkt en wielerronde tot rockfestival en avond4daagse. In de Dorpstuin ontdekken oud en jong Rozenburg samen iets van de oude glorie van het dorp.

Rozenburg heeft een unieke ligging tussen de haven, de natuur en het water. Alle stadse voorzieningen zijn binnen handbereik en er zijn veel mogelijkheden voor werk. In Rozenburg is het prettig wonen én recreëren. De perfecte plek om lekker buiten te wandelen of fietsen is de Landtong Rozenburg. Het uitzicht in dit bijzondere natuurgebied is fenomenaal. Maak onderweg een stop bij interessante bezienswaardigheden in het dorp. Zoals de uit 1887 stammende korenmolen De Hoop en kinderboerderij De Beestenboel.

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen uitvoeringsplannen. Denk dan aan onderwerpen als stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.