Rozenburg
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rozenburg/
Ga naar de hoofdinhoud

Daar waar eens grote boerderijen stonden (Blankenburg), is nu het centrum van de Nederlands petrochemie. Op het eiland verrees het dorp Rozenburg met een groengordel als visuele bescherming tegen de omringende industrie.

Sinds 16 maart heeft Rozenburg een dorpsraad. De leden van de dorpsraad halen op wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De dorpsraad verzamelt de ideeën en maakt plannen - samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. Al deze plannen schrijven ze op in het wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt onder andere door de gemeente uitgevoerd. De dorpsraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt; en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is. Lees meer op de pagina Wijkraden.

Arno van Dop

Arno van Dop

Paul Dullaard

Paul Dullaard

Bas van Eijsden

Bas van Eijsden

Erwin van Eijsden

Erwin van Eijsden

Hans de Groot

Hans de Groot

Léona Mes (voorzitter)

Léona Mes

Rob Oosterlee

Rob Oosterlee

Frank Schellenboom

Frank Schellenboom

Marijke Sonneveld-Dijkman

Marijke Sonneveld-Dijkman

Ria de Sutter-Besters

Ria de Sutter-Besters

Geertje Timmer-de Jonge

Geertje Timmer-de Jonge

Nieuws

Meer nieuws over uw wijk? Meld u aan voor de wijknieuwsbrief. Elke twee weken ontvangt u nieuws over uw eigen wijk in uw mailbox.

Laatste rioolwerkzaamheden tot en met woensdag 21 december. Werkzaamheden Dirk van den Burgweg.

Vanaf maandag 26 september krijgt het parkeerterrein naast de molen aan de Molenweg, tegenover de Albert Heijn, nieuwe bestrating. Het werk duurt waarschijnlijk tot eind november.

Ook verbeteren we de riolering. Het regenwater wordt afgekoppeld en gaat naar de sloot. Daarnaast krijgen de bomen meer ruimte. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Tijdelijk minder parkeerplaatsen

Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het parkeerterrein beschikbaar. Om de overlast te verminderen, verdelen we het werk in twee fases. Het gebied waar gewerkt wordt, sluiten we af. Parkeren kan dan alleen op het andere deel.

Er is tijdelijk een andere rijroute. U bereikt de parkeerplaats via de Molenweg en verlaat deze via het plein van het gebiedskantoor aan de Jan van Goyenstraat. In deze periode geldt eenrichtingsverkeer.

De gemeente gaat vanaf de eerste week van juni gebruik maken van het sportveld van voormalig voetbalclub FC Blankenburg.

Het betreft het voetbalveld aan het einde (oostzijde) van de Laan van Nieuw Blankenburg 29. Het veld is al langere tijd niet meer door de vereniging in gebruik, staat leeg en zal ook in de toekomst niet meer als sportveld gebruikt gaan worden.

Veel werkzaamheden in Rozenburg

De komende tijd staan er door de gemeente en nutspartijen Evides en Stedin veel (onderhouds)werkzaamheden gepland in Rozenburg. Er vinden op verschillende plekken rioleringswerkzaamheden plaatsen en ook Stedin en Evides hebben een flinke vervangingsopgave.

Er wordt al gewerkt aan de riolering in de Abelenlaan (en omgeving) en de Laan van Nieuw Blankenburg westzijde. Binnenkort starten Stedin en Evides in de Wijngaard (en omgeving) en in de Rivierenbuurt met het vervangen van de gas en waterleiding. Ook gaat DELTA deze zomer door heel Rozenburg glasvezel aanleggen.

Al deze werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken, bijvoorbeeld door wegafsluitingen en geluidsoverlast. We willen de overlast in de wijk waar mogelijk beperken.  Dan doen we onder andere door een deel van het leegstaande veld als werkterrein te gebruiken.

Wat kunt u hiervan merken?

Dat betekent dat u hier de komende tijd containers, bouwketen en materiaal (bijvoorbeeld buizen) kunt zien staan. Zo staat het materiaal niet midden in de wijken, zodat de daar toch al hoge parkeerdruk niet verder stijgt. 

Woensdag 8 juni starten we met het in orde maken van het terrein. Naar verwachting zal het terrein de komende 2 à 3 jaar door gemeente en aannemers in gebruik zijn. Gemeente onderhoudt het terrein zolang de werkzaamheden duren. 

Met de biljartvereniging, die tijdelijk gebruik maakt van de oude voetbalkantine, zijn al goede afspraken gemaakt. Ook de handbalvereniging die aan de overzijde huist is geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met Richard Loeve (medewerker beheer & uitvoering), via r.loeve@Rotterdam.nl of via 14 010.

Op dinsdag 24 mei vergaderde de dorpsraad van Rozenburg. Hier kwam het toegevoegde agendapunt Calandbrug aan de orde.

Aanleiding was het bericht dat de herstelwerkzaamheden van de defecte brug langer gaan duren. ProRail, die was uitgenodigd voor dit punt, heeft een korte toelichting gegeven. Uitgelegd is wat er aan de hand is met de brug en wat er tot nu toe in gang is gezet. ProRail verwacht 3 maanden nodig te hebben om de brug te repareren. Wat betreft de omleidingsroutes hebben ze aangegeven dat ze met het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat Zuid-Holland Bereikbaar opdracht hebben gegeven om aanvullende maatregelen voor de fietser en het ov te bedenken.

De dorpsraad heeft aangegeven teleurgesteld te zijn in de communicatie over de Calandbrug vanuit de gemeente Rotterdam richting (dorpsraad) Rozenburg. De wijkmanager begrijpt deze teleurstelling en geeft aan: u had sneller door uw gemeente geïnformeerd moeten worden.

Tijdens de bijeenkomst heeft de dorpsraad een aantal zorgen gedeeld met de aanwezige programmamanager gebiedsbeheer en de wijkmanager Rozenburg.

Deze zetten we hieronder in de vorm van Vraag en Antwoord uiteen:

Inzet van verkeersregelaars op de kruispunten om de fietsers te helpen

Een luchtfoto van de kruising Theemsweg/Merceyweg.

Er staan verkeersregelaars op het kruispunt Merceyweg/Theemsweg. Rijkswaterstaat heeft toegezegd de werktijden van de verkeersregelaars vanaf aanstaande maandag uit te breiden op werkdagen. Ze staan er tussen 7.00 en 17.00 uur. Alle andere kruispunten zijn gereguleerd via een verkeerregelinstallatie. Graag vernemen wij van de dorpsraad of zij aanvullende vragen hebben over de inzet van verkeersregelaars.

Bij afrit 14 zit een deelconflict in de verkeerslichten. De fietsers hebben gelijktijdig met het afslaande verkeer (middels een pijl) groen. Dat veroorzaakt een gevaarlijke situatie die zo snel mogelijk moet worden opgelost.

Het klopt inderdaad dat dit zo is. Verkeerregelinstallaties (vri’s) zijn standaard op deze manier ingeregeld zodat het verkeer iets minder lang hoeft te wachten op het groene licht. Het is dan nog steeds veilig en het mag ook volgens de Nederlandse wet.. We snappen dat in dit geval het voor de fietsers niet ideaal is. We hebben de tijd aangepast waardoor de overloop tussen oranje en groen kleiner is geworden.

Hoe berekent de vervoerder EBS de kosten voor een busrit? Het kan niet zo zijn dat de extra kosten vanwege de omleiding van de bus bij de Rozenburgers in rekening wordt gebracht.

Deze vraag is uitgezet bij EBS zodra wij antwoord hebben zullen we u berichten.

Krijgen ouders waarvan de kinderen niet kunnen omfietsen (ongeveer 7 km) nog een vorm van compensatie vanwege de extra kilometers die nu gereden moeten worden?

Deze vraag hebben wij uitgezet bij Rijkswaterstaat en ProRail zodra wij antwoord hebben komen wij hierop terug.

De situatie die zich nu voordoet zorgt voor een afname van het veiligheidsgevoel van de Rozenburgers. Kan de gemeente Rotterdam nog een ultieme poging doen om er voor te zorgen dat oprit 14 weer terug komt voor de Rozenburgers?

Wij zullen deze kwestie nogmaals gaan aankaarten bij Rijkswaterstaat en komen hierop terug

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en heeft u nog aanvullende vragen laat het ons alstublieft weten.

Wijkmanager Rozenburg
Rolf Bleeker

In het najaar van 2022 wordt de riolering vervangen in de Rivierenbuurt. Piet Nieuwenhuizen woont in deze buurt. Voor zijn pensioen werkte hij ook in de riolering. Zo was hij betrokken bij het vervangen van de riolering in de Abelenlaan, waar nu wordt gewerkt.

'Dat was denk ik zo’n 30 misschien wel 40 jaar terug’, zegt Piet. ‘Alleen ging het er wel anders aan toe. Nu voeren ook Stedin en Evides werkzaamheden uit. Heel de wijk wordt gelijk in één keer grondig aangepakt. Het duurt allemaal wel wat langer, want alle partijen moeten op elkaar wachten voordat ze aan de slag kunnen en de boel weer netjes kunnen maken.'

25 meter

Toen Piet in de riolering werkte, werd alles in een keer gedaan. Piet: ‘We zetten telkens een gebied van ongeveer 25 meter af met hekken. Met de graafmachine verwijderde ik het oude riool. Vervolgens ging het nieuwe riool erin en werd de straat weer dicht gemaakt, zodat de mensen er weer door konden.’

Qualm

Piet werkte 46 jaar voor de firma Qualm uit Rozenburg. ‘Met plezier, dankzij de fijne collega’s en fijne werkgever. Ik werkte door heel Nederland. We legden niet alleen rioleringen aan, maar vooral ook veel brandblusleidingen. In Rozenburg heb ik veelal rioleringen aangelegd en vervangen. Naast de Abelenlaan ook in het Raadhuisplein, Rietgorslaan, Zuidhoek en Palet. Naast de rioleringen heb ik in het centrum van Rozenburg ook het carillon geplaatst.'

Meer weten?

De werkzaamheden in de Abelenlaan en omgeving duren nog tot november 2023. Meer informatie vindt u op de pagina Riolering Abelenlaan.

In de Rivierenbuurt start de gemeente in het najaar van 2022 met werkzaamheden. Stedin en Evides starten al eerder: deze zomer. Daar duren de werkzaamheden naar verwachting tot eind 2024. Meer informatie vindt u op de pagina Rivierenbuurt.

De DigiKoffer is een koffer met E-Health producten. E-Health is een verzamelnaam voor slimme oplossingen die u hulp en ondersteuning voor thuis bieden. Bijvoorbeeld een bel die niet alleen geluid maar ook licht afgeeft of een waterkoker die je niet hoeft op te tillen. Nieuwsgierig naar de andere producten?

Kom op vrijdag 13 mei van 08.45 uur tot 09.45 uur naar het Huis van de Wijk van DIA (Lekstraat 2-4) of Dorpscentrum ‘t Veerhuis (Careyn) van 10.30 uur tot 11.30 uur. 

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met Careyn via het.veerhuis@careyn.nl of Mireille David via m.david@diarozenburg.nl.

Op 26 april ontvingen 36 Rotterdammers een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen. Waaronder de heer J.A. van Os uit Rozenburg. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ahmed Aboutaleb overhandigde hem het lintje. 
Meneer Van Os is voorzitter en vrijwilliger bij Tennis Club Rozenburg. Tijdens de coronapandemie bood hij jongeren een uitlaatklep en liet ze tegelijkertijd kennismaken met de tennisclub.

Kijk voor meer informatie over de lintjesregen op lintjesregen.

Lintjesregen 2023

Kent u iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving en/of een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (lintje). Dit moet u voor 1 juli 2022 doen.

Meer informatie: koninklijke-onderscheidingen.

Welzijnsorganisatie DIA blijft zich inzetten voor het geluk en de gezondheid van de Rozenburgers. De nieuwe opdracht gaat in op 1 juni. De focus ligt dan nog meer op ouderen, jongeren en Rozenburgers in een kwetsbare positie. En op de samenwerking in de wijken.

DIA helpt Rozenburgers ook bij het invullen van het belastingformulier. Dat moet voor 1 mei gebeuren. Maak snel een afspraak met buurtcoach Geertje Timmer via 06 - 273 949 10 of g.timmer@diarozenburg.nl. DIA zit aan de Lekstraat 2-4.

Er is weer een bouwbericht van BAAK uit over de werkzaamheden bij Rozenburg voor de Blankenburgverbinding. Begin maart starten grondwerkzaamheden op het bouwterrein. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor geluid in de omgeving. Er is geen hinder voor het verkeer. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar omgeving@baakbbv.nl.

H!ERO

portret van Frans Desloover voor een rij huizen.

Uiterlijk 2035 is Rozenburg als een van de eerste wijken van Rotterdam aardgasvrij. Dat is het doel van de gemeente. Voor Ressort Wonen, eigenaar van ruim veertig procent van alle woningen in Rozenburg, betekent dit een grote, uitdagende opdracht. Onder leiding van directeur-bestuurder Frans Desloover is de woningcorporatie voortvarend aan de slag. ‘Aansluiting op een warmtenet is de beste oplossing voor duurzaam wonen.’

Frans Desloover is sinds 2016 directeur van Ressort Wonen. Ook al woont hij zelf in Barendrecht, hij voelt zich sterk met Rozenburg verbonden. ‘Ik ben inmiddels verknocht aan het dorp en de inwoners, het is hier fantastisch werken. Prachtig dat Rozenburg is aangewezen als één van de proefgebieden van Rotterdam voor de omslag naar aardgasvrij wonen. Met onze kennis en ervaring kunnen we hierbij het verschil maken.’

Woonlasten omlaag

Energiebesparing staat bij Ressort Wonen al jaren hoog op de agenda. ‘Energiezuinig wonen is niet alleen noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelen’, legt Frans uit. ‘Het is ook dé manier om de huur betaalbaar te houden. Het grote verschil met vroeger is dat we onze huurders zo vroeg mogelijk bij projecten betrekken. Ook garanderen we dat de woonlasten omlaaggaan. Iedereen doet hierdoor enthousiast mee.’

Duurzaamheidspakketten

Ressort Wonen pakt de energiebesparing op verschillende manieren aan. ‘Groot onderhoud is een perfect moment om woningen in één keer te moderniseren’, aldus Frans. ‘Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de vijf appartementencomplexen aan de Esdoornlaan vernieuwd en energiezuinig gemaakt. Maar we doen nog veel meer. Wanneer een woning bij een verhuizing vrijkomt, vervangen we ‘koken op gas’ door een elektrisch systeem. Ook bieden we bewoners zonnepanelen en zonneboilers aan. Binnenkort starten we een proef met duurzaamheidspakketten. Huurders kunnen dan een pakket kiezen dat bij hun wensen past. Hopelijk slaat dit aan!’

Proeven

Nieuwe technieken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de overstap naar energiezuinig wonen. Daarom neemt Ressort Wonen ook actief deel aan kleinschalige proeven in Rozenburg. Een goed voorbeeld hiervan is het Power2Gas-project. Frans Desloover: ‘In 2014 heeft netbeheerder Stedin bij ons appartementencomplex aan de Bosseplaat een installatie geplaatst die elektriciteit omzette in synthetisch aardgas voor de flatverwarming. Deze proef is begin 2019 uitgebreid door elektriciteit om te zetten in waterstof. Dit is nog nergens anders gedaan.’ Een ander voorbeeld is de proefwoning aan het Pallet 22: ‘Hier proberen we verschillende technieken uit. De huurders koken bijvoorbeeld niet langer op gas en de cv-ketel is vervangen door een warmtepomp.’

Helder communiceren

Kookt en stookt in 2035 geen enkele Rozenburger meer op aardgas? Frans Desloover is optimistisch, maar noemt wel een voorwaarde. ‘Aansluiting op een warmtenet is de makkelijkste en eenvoudigste oplossing. De gemeente Rotterdam onderzoekt op dit moment hoe en waar dit kan en wat het gaat kosten. Hopelijk wordt dit snel duidelijk, zodat we ook alle bewoners kunnen vertellen wat het voor hen persoonlijk gaat betekenen. In Rozenburg is veel draagvlak voor de overstap naar energiezuinig wonen. Dat moeten we vasthouden door helder te communiceren en bewoners actief te betrekken.’

‘Volle kracht vooruit op Penta Rozenburg’

Michiel Tange voor Penta Rozenburg

Goed nieuws voor alle Rozenburgse scholieren en hun ouders: met ingang van het komend schooljaar biedt Penta Rozenburg voor het eerst de bovenbouw van havo aan. Hierdoor is het mogelijk om in het eigen dorp naast het mavo- ook het havodiploma te halen. De uitbreiding van het onderwijsaanbod is voor een deel de verdienste van nieuwe directeur en H!ERO Michiel Tange. ‘We zetten Penta Rozenburg weer op de kaart.’

Michiel Tange (36) is sinds 1 augustus 2020 directeur van Penta Rozenburg. Hij is de opvolger van Joop Grimm, die de middelbare school jarenlang met veel inzet leidde. Voor zijn benoeming werkte Michiel zestien jaar bij Penta Hoogvliet, eerst als docent wiskunde en de laatste jaren ook als afdelingsleider. De kennis en ervaring die hij hier heeft opgedaan, past hij nu toe in zijn nieuwe functie. ‘Ik geef nog steeds wiskundeles, vier uur per week aan de examenklas mavo’, vertelt hij enthousiast. ‘Daarnaast heb ik mijn handen vol aan de dagelijkse managementtaken. Zeker nu in deze spannende tijd, want de coronamaatregelen vragen het uiterste van zowel onze leerlingen als het docententeam.’

Dalend leerlingenaantal

Als nieuwe directeur heeft Michiel Tange de ambitie (en de opdracht) om Penta Rozenburg een extra boost te geven. ‘We hebben te maken met een teruglopend leerlingenaantal’, legt hij uit. ‘Als we deze trend niet keren, kan ons voortbestaan serieus in gevaar komen. Dat mag nooit gebeuren, want Rozenburg zonder middelbare school zou een ramp zijn voor het dorp.’ Eén van de oorzaken van de terugloop is het relatief beperkte onderwijsaanbod: mavo (vmbo theoretische leerweg) en havo/vwo-onderbouw. ‘Leerlingen die havo/vwo doen, moeten na de derde klas overstappen naar een andere school, bijvoorbeeld in Brielle, Spijkenisse of Hellevoetsluis. Hierdoor komt het regelmatig voor dat zij en hun ouders na de basisschool al direct voor één van deze scholen kiezen in plaats van voor Penta Rozenburg. Dat geldt zeker voor leerlingen met een mavo/havo-advies. Nu wij een licentie hebben voor de bovenbouw havo, kunnen ze gewoon in Rozenburg, dichtbij huis, hun havodiploma halen en hoeven ze niet elke dag op de fiets door weer en wind naar school.’

Bovenbouw havo

Uitbreiding van het onderwijsaanbod met de bovenbouw havo was al jarenlang een wens van het schoolbestuur, ouders en leerlingen. Hoe heeft Michiel dit voor elkaar gebokst? ‘In een regionaal overleg over onderwijs met de besturen van alle Rotterdamse scholen hebben algemeen directeur Jacqueline Bevaart en ik de wens uitgesproken voor een havo-bovenbouw. Doordat wij vanwege onze ligging niet concurreren met de andere Rotterdamse scholen, gingen de besturen akkoord. Hierdoor kunnen we met ingang van het schooljaar 2021-2022 een volwaardige havo-opleiding aanbieden. Na de zomervakantie starten we met havo-4. Een jaar later volgt dan havo-5. Geweldig, ik ben er trots op.’

Superschool

De uitbreiding met de bovenbouw havo is voor Penta Rozenburg een belangrijke troef om nieuwe leerlingen aan te trekken. Michiel is optimistisch: ‘Tijdens de informatieavonden voor basisschoolleerlingen en hun ouders en de digitale open dag op 27 januari waren de reacties zeer positief. Dat is een hoopvol signaal, maar het is afwachten geblazen. Op 1 april sluit de inschrijving. Dan kunnen we de balans opmaken.’ Welke andere plannen zijn er om Penta Rozenburg weer te laten groeien? ‘We willen de contacten met bedrijven in de haven en andere ondernemingen in en rond Rozenburg versterken. Dit met als doel om in het lesprogramma meer praktijkelementen in te bouwen, bijvoorbeeld stages, excursies en rondleidingen. Zo werken we nu al samen met Kerima aan de Botlekweg. Als tweede speerpunt gaan we onze school meer op de kaart zetten bij basisscholen in de regio, zoals Maassluis en andere randgemeenten. Leerlingen zijn tegenwoordig bereid om verder te reizen als een middelbare school die inspanning waard is. Nou, dat zijn we. Penta Rozenburg is een superschool met goed, kleinschalig onderwijs, uitgebreide individuele begeleiding, gemotiveerde docenten, een hoog slagingspercentage en nog veel meer.’

‘Fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen’

Fanny naast haar fiets

Fanny Zuur, wie kent haar niet in Rozenburg? Als secretaris van de Ouderenvereniging Rozenburg (OVR) zet zij zich dagelijks in voor de senioren in het dorp. Ook als ze op de fiets een boodschap gaat doen, maakt de Rozenburgse H!ERO graag tijd vrij voor een praatje en een luisterend oor.

Fanny Zuur woont al ruim 33 jaar in Rozenburg. ‘Ik heb het hier enorm naar m’n zin en ben trots op het dorp’, vertelt ze. Jarenlang was Fanny met veel plezier bestuurslid van de afdeling Rozenburg van ouderenbond ANBO. Tot september 2015, toen ANBO van de ene op de andere dag de geldkraan voor alle 387 lokale afdelingen dichtdraaide. Einde verhaal? Niet voor Fanny. Samen met Harry van den Ende besloot zij een eigen vereniging op te richten: OVR; Harry werd voorzitter, zij secretaris. ‘Met z’n tweeën hebben we OVR stap voor stap opgebouwd. Met ruim 240 leden, een bestuur van vijf personen en een groep enthousiaste vrijwilligers is het nu een bloeiende vereniging. Ik ben er trots op.’

Eenzaamheid

Als secretaris is Fanny Zuur de spin in het web bij alle ledenactiviteiten van OVR. Wat doet de vereniging allemaal? ‘Heel veel’, vertelt Fanny. ‘Eens per maand houden we een bingo en op donderdagochtend is er line-dancen. Verder organiseren we dagtrips, filmavonden en spelletjesmiddagen. Ook bieden we hulp bij de belastingaangifte, rijbewijskeuring en computervragen. Leden krijgen bovendien korting bij diverse winkels in het dorp. En niet te vergeten, we versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met onder meer tips over voeding en gezondheid.’ Doordat Fanny vrijwel alle OVR-leden kent, is zij ook zeer betrokken bij hun persoonlijke omstandigheden. ‘Zeker in deze moeilijke tijd houd ik contact. Ik wip even langs om te horen hoe het gaat of pak de telefoon. Iedereen wordt daar blij van, ik zelf ook. Ouder worden is niet altijd makkelijk. Nu er door corona zo weinig kan en mensen bang zijn om naar buiten te gaan, ligt eenzaamheid op de loer. Het is fijn dat ik daar iets aan kan doen.’

Jubileumfeest

Afgelopen jaar stond ook voor OVR alles in het teken van corona. ‘Veel van onze vaste activiteiten hebben we helaas moeten afblazen’, blikt Fanny terug. ‘Ook de feestdag voor ons vijfjarig jubileum in februari kan niet doorgaan, erg jammer. Maar uitstel is geen afstel. Zodra de coronamaatregelen worden versoepeld, pakken we de draad weer op. Plannen zijn er genoeg. Zo hebben Harry en ik bij de campagne 'Sterker door nieuwe ideeën' van de gemeente subsidie gekregen voor het organiseren van maandelijkse filmmiddagen en -avonden in De Schans. Hopelijk kunnen we hier snel mee beginnen!’

‘Rozenburg moet mooi, schoon en veilig blijven’

Bas Ammerlaan staat met zijn mountainbike op de crossbaan. Hij draagt een wit met zwarte jas en aan zijn stuur hangt een helm. Achter hem fietsen 2 andere jongens op de baan.

Kinderburgemeester gezocht! Die oproep deed de gebiedscommissie ter gelegenheid van het jubileum ‘10 jaar Rozenburg-Rotterdam’. Rozenburgse kinderen van 10 jaar konden solliciteren. Bas Ammerlaan stuurde een prachtige brief en kwam als winnaar uit de bus. Vlak voor de feestdag gooide het coronavirus roet in het eten. Door de lockdown gingen alle festiviteiten niet door, tot grote teleurstelling van iedereen en Bas in het bijzonder.

‘Ik had er enorm naar uitgekeken’, vertelt Bas Ammerlaan. De 10-jarige Rozenburgse H!ERO zit in groep 8 van RKBS De Rozenhorst. ‘Er stonden allerlei leuke dingen op het programma, waaronder de officiële installatie en een boottocht. Mijn klas zou erbij zijn en ook mijn vader, moeder, opa’s en oma’s. Echt jammer.’ Toch was er op de dag zelf een verrassing voor Bas. In de raadszaal van het gebiedskantoor hing gebiedscommissielid en technisch voorzitter Rob Oosterlee hem de burgemeestersketen van de vroegere zelfstandige gemeente Rozenburg om. Met de belofte dat het jubileumfeest en zijn installatie als Kinderburgemeester in maart 2021 alsnog zal plaatsvinden. Een filmpje van dit mooie moment stond nog dezelfde dag op YouTube. ‘Ik kijk het af en toe terug en dan ben ik trots.'

Zuinig zijn op de Landtong

Kinderburgemeester zijn is best bijzonder. Waarom heeft Bas gesolliciteerd? ‘Toen ik de vacature zag, dacht ik meteen: dat wil ik.  Ik houd van Rozenburg, het is mijn dorp. Mijn familie woonde er al toen Blankenburg nog bestond en ik wil hier graag blijven. Maar er zijn ook dingen waar ik van baal en me zorgen over maak. De Landtong bijvoorbeeld. Ik kom daar graag om te mountainbiken, samen met vrienden of met mijn vader. Maar ook om naar de grote kraanschepen te kijken. Het Havenbedrijf wilde er een distributiecentrum bouwen. Dat plan gaat na alle protesten gelukkig niet door, maar er worden wel windmolens geplaatst. Ik vind dit een slecht idee, de Landtong moet een beschermd natuurgebied worden! In mijn sollicitatiebrief heb ik dat geschreven.’

Veilig op de fiets naar school

Wat staat er nog meer op de actiepuntenlijst van de Kinderburgemeester? ‘Wij wonen op de Basilicum, tegen het park aan. Als ik buiten speel, kom ik vaak zwerfafval tegen zoals plastic flesjes, blikjes en soms ook lachgaspatronen. Dat is zo vies. Ik wil graag dat de gemeente om de zoveel meter afvalbakken neerzet zodat mensen geen troep achterlaten. Een tweede punt is de verkeersveiligheid bij mijn school. Ik ga elke dag op de fiets. Als het regent, worden veel kinderen met de auto gebracht. Ouders houden zich dan niet aan de verkeersregels, parkeren midden op straat en gaan soms schelden op fietsers. Dat is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk. Hier moet snel iets aan worden gedaan. En o ja, als ik dan nog wat mag zeggen... een McDonald’s en een kartbaan zou ook wel leuk zijn!’

Bewonersinitiatieven

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Kijk voor meer informatie op Mijn.Rotterdam.nl of Opzoomermee.nl of neem contact op met uw wijknetwerker.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de dorpsraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Dorpsraad Rozenburg, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.