Rivierenbuurt
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-11-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rivierenbuurt/
Spring naar het artikel

De gemeente vernieuwt tot en met augustus 2019 de riolering en bestrating in de Rivierenbuurt in Zevenkamp. Door de staat van de riolering en het verzakken van straten gaat het openbaar gebied op de schop. Bomen worden gerooid en vervangen.

De werkzaamheden aan de bestrating en het riool wordt in fasen uitgevoerd en duurt naar verwachting tot en met augustus 2019. Tegelijk met de bestrating en de riolering, vernieuwen we ook de speelplekken en het groen.

Stedin, Evides en Ziggo hebben aangegeven tegelijk met de gemeente werkzaamheden te willen uitvoeren. Hierdoor hoeft de straat niet opnieuw open. Bewoners ontvangen tijdig een brief wanneer zij werkzaamheden uitvoeren in hun straat. Voor deze werkzaamheden hoeven zij niet thuis te zijn.

In het voorjaar zijn al enkele bomen gerooid en dit  najaar worden nog enkele bomen gerooid als voorbereiding op de werkzaamheden in 2019.

Fasering

De werkzaamheden worden met twee rioolploegen tegelijk uitgevoerd en deze starten aan de Beerze en de Hunze. We eindigen in de zomervakantie van 2019 met de Zevenkampse Ring.

Wij streven ernaar om de werkzaamheden op de genoemde data uit te voeren, maar slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de planning wijzigt of de werkzaamheden langer duren dan voorzien.

Werkvolgorde

Rioolploeg 1: fase 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 3A - 1A - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
Rioolploeg 2: fase 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 29

Fase Straat Van Tot
Fase 1 Beerze 17-09-18 12-10-18
Fase 3 Korne 26-09-18 23-10-18
Fase 5 Donge 27-09-18 09-11-18
Fase 7 Korne 12-10-18 20-11-18
Fase 9 Korne 19-10-18 07-12-18
Fase11 Amer/Korne 9-11-18 21-12-18
Fase 3A Korne 10-12-18 19-12-18
Fase 1A Beerze 13-12-18 15-01-19
Fase 13 Beerze 07-01-19 06-02-19
Fase 17 Liede 09-01-19 18-02-19
Fase 19 Dieze 18-01-19 08-03-19
Fase 20 Kil 06-02-19 15-03-19
Fase 21 Does/Grebbe 12-02-19 29-03-19
Fase 22 Zevenkampse Ring 26-02-19 27-03-19
Fase 23 Dieze 04-03-19 16-04-19
Fase 24 Does 20-03-19 30-04-19
Fase 25 Kil 02-04-19 17-05-19
Fase 26 Zevenkampse Ring 23-04-19 29-05-19
Fase 27 Zevenkampse Ring zomervakantie 2019
Fase 28 Zevenkampse Ring zomervakantie 2019
Fase Straat Van Tot
Fase 2 Hunze 29-08-18 29-10-18
Fase 4 Hunze 08-10-18 13-11-18
Fase 6 Gein 18-10-18 21-11-18
Fase 8 Gein/Waver 02-11-18 06-12-18
Fase10 Gein/Angstel 22-11-18 21-12-18
Fase 12 Gein/Gaasp 07-01-19 11-02-19
Fase 14 Korne/Kil 21-01-19 05-03-19
Fase 15 Liede 06-02-19 22-03-19
Fase 16 Kil/Gein 26-02-19 01-04-19
Fase 18 Liede 08-03-19 30-04-19
Fase 29 Sportveld Dieze 23-04-19 13-05-19

Inloopspreekuur

Gedurende het gehele project heeft u de mogelijkheid om op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur met de gemeente over de (geplande) werkzaamheden in gesprek te gaan in de bouwkeet op het voetbalveld aan de Dieze/Donge.

Rioolaansluiting en ophogen tuin

Gezien de vele verzoeken tijdens de informatieavonden gaat de gemeente het hoofdriool inclusief uw huisaansluiting tot aan de erfgrens vervangen. De gemeente vervangt daarmee al het riool in het openbaar gebied. Let op: de gemeente vervangt dus niet het gedeelte van uw huisaansluiting op uw eigen terrein.

Mocht u bezwaar hebben tegen de vervanging van een deel van uw huisaansluiting door de gemeente, dan vragen wij u dat tijdig te melden.

Vervangen huisaansluiting op eigen terrein

Wanneer u het deel van uw huisaansluiting op uw eigen terrein wilt vervangen, kunt u dat zelf uitvoeren of daarvoor een eigen aannemer inhuren.

U kunt ook een offerte op maat aanvragen bij de aannemer die voor de gemeente werkt, A.C.W. BV via calculatie@acwtiel.nl.

Overlast

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Incidenteel kan er langer doorgewerkt worden. Voor de werkzaamheden hebben wij ook een bemaling nodig om het grondwater in het werkgebied tijdelijk af te voeren. Hiervoor worden pompen ingezet van maandag tot en met vrijdag, 24 uur per dag. In het weekend worden de pompen uitgezet. Het werk en de pompen veroorzaken enige (geluids)overlast. Wij zullen de hinder zoveel mogelijk beperken.

Erfscheidingen

In de wijk zijn tuinen met overhangend groen, groen op of over de grens met het openbare gebied. Ook staan op een aantal plaatsen obstakels op en over de erfafscheiding.

Wilt u voor de start van de werkzaamheden eventuele beplanting en overige obstakels verwijderen.

De gemeente plaatst een tijdelijke voorziening voor uw groenafval aan de Dieze en de Hunze. U kunt hier op werkdagen tussen 07.00-16.00 uur uw groenafval kwijt.

Wij gaan er van uit dat de buurt er na deze groot-onderhoudsbeurt weer veel beter uit ziet. De buurt kan er nóg beter uit gaat zien wanneer een aantal schuttingen en hekwerken zouden worden vervangen of 'aangekleed' door groen. Als u overweegt om de huidige erfafscheiding te vervangen en/of een nieuwe neer te zetten, kies dan voor een groene erfafscheiding. Voor het straatbeeld is het mooier als er alleen hagen in plaats van schuttingen worden neergezet, maar wij beseffen dat dit niet altijd realistisch is, omdat bewoners privacy willen en het een tijdje duurt voordat een haag volgroeid is. Er zijn echter ook erfscheidingen mét groen en je kunt groen tegen een schutting aan zetten. Hier ziet u voorbeelden:

Nieuwsarchief

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de werkzaamheden in de Rivierenbuurt Zevenkamp? Neem dan contact op met Michelle Groeneweg. Kijk bij het Waterloket voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam.