Rivierenbuurt
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rivierenbuurt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De gemeente vernieuwt tot en met najaar 2019 de riolering en bestrating in de Rivierenbuurt in Zevenkamp. Door de staat van de riolering en het verzakken van straten gaat het openbaar gebied op de schop. Bomen worden gerooid en vervangen.

De werkzaamheden aan de bestrating en het riool wordt in fasen uitgevoerd en duurt naar verwachting tot en met oktober 2019. Tegelijk met de bestrating en de riolering, vernieuwt de gemeente ook de speelplekken en het groen.

Stedin, Evides en Ziggo gaan tegelijk met de gemeente werkzaamheden uitvoeren. Hierdoor hoeft de straat niet opnieuw open. Bewoners ontvangen tijdig een brief over de planning van de werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden hoeven bewoners niet thuis te zijn.

Afsluiting Zevenkampse Ring 20 mei - 26 juni 2019

Vanaf 20 mei tot en met 26 juni 2019 vervangt de gemeente Rotterdam het asfalt op de Zevenkampse Ring tussen de Aar en de Hunze en vervangen we op enkele plaatsen delen van het hoofdriool. De Zevenkampse Ring is dan in beide richtingen afgesloten.

Bereikbaarheid

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Schollevaartse Dreef, Hoofdweg en Zevenkampseweg. Volg de borden voor de omleiding. Fietsers worden waar nodig omgeleid. Als het nodig is zet de gemeente verkeersregelaars in.

Tijdens het eerste deel van de werkzaamheden is de Zevenkampse Ring in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de brug Hunze en Dieze. Bestemmingsverkeer Rivierenbuurt kan de wijk in de eerste fase bereiken via de Dieze en Aar.

In de tweede fase is de Zevenkampse Ring afgesloten tussen de Dieze en Aar. Bestemmingsverkeer Rivierenbuurt rijdt dan via de Kil en de Reuzel. Op de Does geldt gedurende de gehele uitvoeringsperiode een parkeerverbod buiten de parkeervakken.

Als extra ontsluiting voor de bewoners van de wijk Zevenkamp is de bussluis tussen de Cole Porterstraat en Victor E. van Vrieslandstraat tijdelijk open voor verkeer.

Fasering en planning

De werkzaamheden worden met twee rioolploegen tegelijk uitgevoerd, deze starten aan de Beerze en de Hunze. Wanneer de gemeente in uw straat aan de slag gaat wordt u daarover geïnformeerd. Tussen 20 mei en 26 juni 2019 vernieuwt de gemeente het asfalt op de Zevenkampse Ring.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. Daardoor is het mogelijk dat de planning wijzigt of de werkzaamheden langer duren dan verwacht.

Werkvolgorde riool

Rioolploeg 1: fase 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 3A - 1A - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
Rioolploeg 2: fase 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 29

Rioolaansluiting en ophogen tuin

De gemeente vervangt het hoofdriool inclusief huisaansluiting tot aan de erfgrens, dus al het riool in het openbaar gebied. Let op: de gemeente vervangt dus niet het gedeelte van uw huisaansluiting op uw eigen terrein.

Als u bezwaar heeft tegen de vervanging van een deel van uw huisaansluiting door de gemeente, meldt dit dan op tijd.

Vervangen huisaansluiting op eigen terrein

Wanneer u het deel van uw huisaansluiting op uw eigen terrein wilt vervangen, kunt u dat zelf uitvoeren of daarvoor een eigen aannemer inhuren.

Overlast

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Soms kan er langer doorgewerkt worden. Voor de werkzaamheden is een bemaling nodig om het grondwater in het werkgebied tijdelijk af te voeren. Hiervoor worden pompen ingezet van maandag tot en met vrijdag, 24 uur per dag. In het weekend worden de pompen uitgezet. De werkzaamheden en de pompen veroorzaken enige (geluids)overlast.

Inloopspreekuur

Tijdens het hele project kunt op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur met de gemeente over de (geplande) werkzaamheden in gesprek gaan in de bouwkeet op het voetbalveld aan de Dieze/Donge.

Nieuwsarchief

In de wijk zijn tuinen met overhangend groen, groen op of over de grens met het openbare gebied. Ook staan op een aantal plaatsen obstakels op en over de erfafscheiding.

Wilt u voor de start van de werkzaamheden eventuele beplanting en overige obstakels verwijderen.

Denkt u erover om uw huidige erfafscheiding te vervangen, kies dan voor een groene erfafscheiding. Voor het straatbeeld is het mooier als er alleen hagen in plaats van schuttingen worden neergezet. Het duurt een tijdje voordat een haag volgroeid is, maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld een erfscheiding mét groen, of om groen tegen een schutting aan te zetten. Bekijk de voorbeelden:

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de werkzaamheden in de Rivierenbuurt Zevenkamp? Neem dan contact op met Michelle Groeneweg. Kijk bij het Waterloket voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam.