Spring naar het artikel

De gemeente vernieuwt de riolering en bestrating in de Rivierenbuurt in Zevenkamp. Door de staat van de riolering en het verzakken van de straten gaat het openbaar gebied op de schop en worden er bomen gerooid en vervangen.

In maart zijn de bomen in gerooid voorafgaand aan de eerste fase van de werkzaamheden.

Ziggo en Evides hebben aangegeven tegelijk met de gemeente werkzaamheden te willen uitvoeren. Hierdoor hoeft de straat niet opnieuw open voor het vervangen van de waterleiding en de uitbreiding van het netwerk van Ziggo.

Werkzaamheden starten later

De gemeente is nog niet aan het werk in uw buurt. De start van de herinrichting en rioolvervanging stond gepland in het tweede kwartaal van 2018. De gemeente heeft veel vragen gekregen vanuit de wijk waarom we nog niet gestart zijn. Dit komt doordat de aanbestedingsprocedure langer duurde dan voorzien. De selectie van de aannemers is inmiddels afgerond. De werkzaamheden kunnen na de zomervakantie (eind augustus of september) starten.

Erfscheidingen

Als de riolering wordt vervangen en de bestrating en het groen worden vernieuwd, betekent dit meestal ook dat de grond wordt opgehoogd en dat dit gevolgen heeft voor de aanliggende particuliere grond. Particulieren zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wanneer er sprake is van een huurwoning is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Dit betekent vaak dat hekken en schuttingen, die op de erfscheiding staan (tijdelijk) zullen moeten worden weggehaald.

Wij gaan er van uit dat de buurt er na deze groot-onderhoudsbeurt weer veel beter uit ziet. De buurt kan er nóg beter uit gaat zien wanneer een aantal schuttingen en hekwerken zouden worden vervangen of 'aangekleed' door groen. Als u overweegt om de huidige erfafscheiding te vervangen en/of een nieuwe neer te zetten, kies dan voor een groene erfafscheiding. Voor het straatbeeld is het mooier als er alleen hagen in plaats van schuttingen worden neergezet, maar wij beseffen dat dit niet altijd realistisch is, omdat bewoners privacy willen en het een tijdje duurt voordat een haag volgroeid is. Er zijn echter ook erfscheidingen mét groen en je kunt groen tegen een schutting aan zetten.

Binnenkort benaderen wij een aantal bewoners, omdat wij zien dat er op een aantal plekken een aanmerkelijke winst kan worden behaald als de bestaande schutting vervangen word door een groen exemplaar.

Hieronder enkele voorbeelden:

Beschikbare informatie

Het definitieve schetsontwerp van de buitenruimte is gereed. In dit ontwerp is ook de inrichting van de speelplekken verwerkt. De tekeningen kunt u hieronder bekijken.

Tijdens de inloopavond van 30 november 2016 kon u de eerste tekening met plannen voor de Rivierenbuurt bekijken. Er waren toen veel vragen over (on)mogelijkheden om bomen te behouden of te planten. Deze informatie is toegevoegd aan het overzicht met vragen en antwoorden.

Nieuwsarchief

Helaas lukte het niet om de eerder aangekondigde inloopbijeenkomst voor de Rivierenbuurt te houden in april, omdat de juiste informatie nog niet beschikbaar was.

Om de werkzaamheden in de Rivierenbuurt verder toe te lichten en u de mogelijkheid te geven om vragen te stellen vindt de bijeenkomst nu plaats op 15 mei 2018 en nodigen u hiervoor van harte uit.

Tijdens eerdere bijeenkomsten waren er veel vragen over huisaansluitingen, grondwater en het ophogen van de tuinen. Er zijn deskundigen aanwezig waar u met dit soort vragen terecht kunt. Ook is iemand aanwezig om u informatie te geven over zelfbeheer van openbaar groen, onderhoud aan overhangend groen en hoe een bijdrage te leveren aan de vergroening van de wijk. Ook kunt u vragen stellen aan Evides en Woonstad Rotterdam.

Datum: dinsdag 15 mei
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur, zaal open vanaf 18.50 uur
Locatie: Huis van de wijk Youngsters, Ambachtsplein 141, Rotterdam

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de werkzaamheden in de Rivierenbuurt Zevenkamp? Neem dan contact op met Michelle Groeneweg.

Kijk bij het Waterloket voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam.