Spring naar het artikel

De gemeente vernieuwt de riolering en bestrating in de Rivierenbuurt in Zevenkamp. Door de staat van de riolering en het verzakken van de straten gaat het openbaar gebied op de schop en worden er bomen gerooid en vervangen.

De verwachting is dat de uitvoering start in maart of april 2018 en duurt tot en met december 2018.

Geen inloopavond in november

De geplande inloopavond op woensdag 15 november gaat niet door. De aannemer, de planning en de fasering zijn nog niet voldoende bekend. Hierdoor kunnen wij u nog niet van de juiste informatie voorzien. Begin 2018 ontvangen bewoners van dit deel van de Rivierenbuurt opnieuw een uitnodiging voor een bijeenkomst over de planning van de werkzaamheden. Ook ontvangen zij voorafgaand aan de werkzaamheden nog een brief met alle informatie.

Beschikbare informatie

Het definitieve schetsontwerp van de buitenruimte is gereed. In dit ontwerp is ook de inrichting van de speelplekken verwerkt. De tekeningen kunt u hieronder bekijken.

Tijdens de inloopavond van 30 november 2016 kon u de eerste tekening met plannen voor de Rivierenbuurt bekijken. Er waren toen veel vragen over (on)mogelijkheden om bomen te behouden of te planten. Deze informatie is toegevoegd aan het overzicht met vragen en antwoorden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de werkzaamheden in de Rivierenbuurt Zevenkamp? Mail dan naar Michelle Groeneweg, communicatie gemeente Rotterdam.

Kijk op het Waterloket voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam.