Processierups
Gepubliceerd op: 18-02-2020
Geprint op: 12-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/processierups/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente doet er alles aan om de overlast van eikenprocessierupsen te beperken. De brandharen van de rups kunnen namelijk jeuk en irritatie veroorzaken. Koolmezen en vleermuizen helpen op een natuurlijke manier het aantal te verminderen.

De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn koolmezen en vleermuizen. Voor de koolmees is de rups een lekker hapje. De vleermuis vangt de nachtvlinder, die na het ontpoppen van de rups in augustus-september tevoorschijn komt. De gemeente heeft daarom vogelhuisjes en vleermuizenkasten opgehangen in de buurt van eiken.

Ook de sluipwesp is zo’n natuurlijke vijand. Om deze soort aan te trekken zijn onder eikenbomen op verschillende locaties bloembollen en kruiden geplant. Minder of helemaal geen grasmaaien helpt ook. Zo ontstaat er een natuurlijk evenwicht en vermindert het aantal rupsen in de stad.

Wat doet de gemeente nog meer?

Medewerkers van Stadsbeheer controleren de eiken. Er staan zo’n 8.500 eiken in de stad: op de Rotterdamse eikenkaart kunt u zien waar deze staan. De rups vormt voor de eik zelf overigens geen directe bedreiging.

Verwijderen nesten

Op plekken waar veel mensen komen worden de nesten van de rups uit voorzorg door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. Bijvoorbeeld in parken en langs veelgebruikte fiets- en wandelpaden. Dit gebeurt met een speciale rupsenstofzuiger. Het is een nieuwe compacte machine, die aan de mast van een kraan is gekoppeld. Vanuit de cabine van de kraan wordt door middel van een camera het nest verwijderd.

Benevelen eiken

In 2019 is een proef gestart met het benevelen van bomen, waar veel eikenprocessierupsen in zitten. Hierbij wordt een biologische bacterie op het eikenblad gespoten. De rups, die de bladeren eet, verdraagt dit middel niet. Deze effectieve aanpak is vorig jaar voortgezet en uitgebreid naar vijftien ernstig overlast gevende locaties in de stad. Dit jaar worden veertien locaties eenmaal beneveld.

Meld een nest

De aanpak van de gemeente richt zich op het voorkomen van overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte. Bewoners kunnen nesten melden. U kunt bellen naar 14 010, online een melding maken of gebruik maken van de MeldR-app.

Op particulier terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor bestrijding van de rups.

Video 'Rotterdam vraagt #15: Wat doen we tegen de eikenprocessierups?' (juni 2019)

Onderzoek

In 2019 en 2020 heeft de Gemeente Rotterdam meegedaan aan een landelijk onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het gedrag en de lengte van de vluchten van de vlinder van de eikenprocessierups worden hiermee in beeld gebracht. Vliegen zij ver uit de buurt of blijven zij dicht bij hun geboorteplek? In 2021 gaat dit onderzoek verder. Op vijftig locaties verspreid door de stad worden daarom feromoonvallen (met een lokstof) opgehangen.

De eikenprocessierups

Wanneer de eikenprocessierups verschijnt heeft te maken met het in blad komen van de eik. Vanaf half mei ontwikkelen zich brandharen op de rups. Tot eind augustus is er kans op klachten. De haartjes van de rups (brandharen) kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken. Dit gaat meestal na een paar dagen tot twee weken vanzelf over. Het advies is dan ook om contact met de brandharen te vermijden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het landelijk kennisplatform processierups of op de site van de GGD.