Parkeervergunning
Gepubliceerd op: 04-11-2019
Geprint op: 23-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeervergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Bewoners en bedrijven in betaaldparkeergebieden kunnen - onder bepaalde voorwaarden - tegen een sterk verlaagd tarief parkeren met een parkeervergunning of abonnement.

Bewoners kunnen ook een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Hiermee parkeert het bezoek tegen een goedkoper tarief dan op straat.

Parkeersectoren

Het gebied waar betaald parkeren geldt is verdeeld in parkeersectoren. Parkeervergunningen voor bewoners en bezoekers zijn alleen geldig in de sector waarvoor deze is afgegeven. Een overzicht van de sectoren en de grenzen vindt u op de parkeerplattegrond.

Parkeervergunning

Met een parkeervergunning kunt u in een bepaalde sector parkeren tegen een lager tarief. Met de parkeervergunning hoeft u niet meer ter plekke te betalen. U kunt de volgende parkeervergunningen aanvragen:

Wilt u uw parkeervergunning opzeggen omdat u (tijdelijk) niet in het bezit van een auto bent én op een later moment weer een parkeervergunning wilt aanvragen? Houdt u er rekening mee dat er dan sprake kan zijn van een wachtlijst voor de sector waar u een nieuwe aanvraag voor doet.

Wachtlijsten

De parkeerdruk is in de meeste wijken in Rotterdam hoog. Ook is de vraag naar het aantal parkeervergunningen in veel wijken groter dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers met een parkeervergunning een parkeerplaats in hun wijk kunnen vinden, ongeacht het tijdstip. In elke parkeersector geldt daarom een maximumaantal vergunningen dat kan worden uitgegeven. Zodra dit maximum is bereikt, ontstaat een wachtlijst. Met deze wachtlijst wordt voorkomen dat er te veel parkeervergunningen worden uitgegeven. Bewoners die op de wachtlijst staan voor de aanvraag voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning.

Voor bewonersvergunningen hanteert de gemeente de parkeerdruk in de nacht als maat-gevend voor het vergunningenplafond. Dan is vrijwel iedereen thuis en staan de auto’s in de parkeersector. Beschikbare parkeerplaatsen overdag zijn geen reden om meer vergunningen uit te geven aan bewoners. Dit drukt op de parkeercapaciteit in de avond. Dit is niet wenselijk.

Een parkeervergunning komt beschikbaar als iemand niet meer aan de voorwaarden, die gelden voor het hebben van een parkeervergunning, voldoet. De vergunning wordt dan beëindigd. Dit geldt ook wanneer iemand verhuist of de parkeervergunning opzegt. Aanvragen die op de wachtlijst staan voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning. Dit heeft tot gevolg dat de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning langer moeten wachten of in sommige gevallen niet aan de beurt komen. De lengte van de wachtlijsten is afhankelijk van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft zoals verhuizingen of opzeggingen.

Wanneer uw aanvraag op de wachtlijst staat ligt de gemiddelde wachttijd voor een eerste bewonersparkeervergunning tussen de vier en acht weken. De lengte van de wachtlijsten verschillen per sector en zijn afhankelijk van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft (zoals verhuizingen en opzeggingen). De gemiddelde wachttijd van vier tot acht weken is een schatting, dit kunnen wij niet garanderen. Wachttijden voor een tweede parkeervergunning bewoner zijn langer. Vanwege de grote vraag naar parkeervergunningen komen deze aanvragen in sommige gevallen niet aan de beurt. 

De gemeente biedt een groot aanbod van P+R-voorzieningen. In combinatie met gebruik van het openbaar vervoer kan op een gemeentelijke P+R terrein 72 uur gratis geparkeerd worden. Sommige terreinen zijn ook zonder gebruik van het openbaar vervoer gratis. Meer informatie is te vinden op de pagina P+R-terreinen.

In de parkeersectoren/wijken in onderstaande tabel geldt een wachtlijst:
(Laatste update: januari 2021)

Sector Wijk
1 Stadsdriehoek
1b Stadsdriehoek
2 Stadsdriehoek
3 Cool
3b Cool
4 en 5 Oude Westen
5 en 6 Cool Zuid
12 Nieuwe Werk
20 Carnisse
23 Tarwewijk
30 Hillesluis
32 Kop van Zuid
34 Bloemhof en Walravenbuurt
36 Hillesluis
50 Middelland
51 Spangen/Bospolder/Tussendijken/Schiemond
53 Nieuwe Westen
54 Wijk Delfshaven en Oud Delfshaven
56 Lloydpier
58 Vierhavenstraat en Schiehavenweg
63 Kralingen
71 Agniesebuurt en Oude Noorden
72 Blijdorp
73 Bergpolder
75 Oude Noorden
76 Liskwartier

Meer parkeerproducten

Naast parkeervergunningen, verleent de gemeente Rotterdam een aantal andere parkeerproducten. Het product is afhankelijk van de parkeerduur en de locatie. De volgende parkeerproducten kunt u aanvragen:

Plattegrond

Op de interactieve parkeerplattegrond, ziet u in een oogopslag waar betaald parkeren geldt in Rotterdam. Daarnaast vindt u hier ook de locaties van de verschillende parkeersectoren, parkeergarages, de P+R-terreinen en fietsstallingen in Rotterdam.

Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag afgewezen?

Bel eerst met 14 010 voor meer informatie. Soms is bezwaar niet nodig en kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke parkeervergunning.

Parkeervergunning van overledene

Bij een overlijden moet veel geregeld worden. Woont u op hetzelfde adres als de overledene? Dan krijgt u van ons twee weken na de aangifte van overlijden een brief toegestuurd. Hierin staat dat u de parkeervergunning kunt overnemen. Wilt u dit niet? Dan hoeft u niets te doen. De vergunning wordt vanzelf een maand na overlijden ingetrokken.

Meer informatie over wat u allemaal moet doen bij een overlijden leest u op de pagina Wegwijzer bij overlijden voor nabestaanden.