Parkeervergunning
Gepubliceerd op: 04-11-2019
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeervergunning/
Spring naar het artikel

Bewoners en bedrijven in betaaldparkeergebieden kunnen - onder bepaalde voorwaarden - tegen een sterk verlaagd tarief parkeren met een parkeervergunning of abonnement.

Bewoners kunnen ook een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Hiermee parkeert het bezoek tegen een goedkoper tarief dan op straat.

Gratis parkeren voor zorgverleners

Zorgverleners kunnen een gratis parkeervergunning aanvragen. De parkeervergunningen zijn bestemd voor medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en de GGD. Dit wordt gedaan om de reis van en naar zorglocaties en huisbezoeken bij patiënten zo makkelijk mogelijk te maken. De vergunning is verlengd en (voorlopig) geldig tot 1 juli 2020. Vraag hier een vergunning aan. Let op! De contracten van vergunninghouders lopen automatisch door. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Parkeersectoren

Het gebied waar betaald parkeren geldt is verdeeld in parkeersectoren. Parkeervergunningen voor bewoners en bezoekers zijn alleen geldig in de sector waarvoor deze is afgegeven. Een overzicht van de sectoren en de grenzen vindt u op de parkeerplattegrond.

Parkeervergunning

Met een parkeervergunning kunt u in een bepaalde sector parkeren tegen een lager tarief. Met de parkeervergunning hoeft u niet meer ter plekke te betalen. U kunt de volgende parkeervergunningen aanvragen:

Wilt u uw parkeervergunning opzeggen omdat u (tijdelijk) niet in het bezit van een auto bent én op een later moment weer een parkeervergunning wilt aanvragen? Houdt u er rekening mee dat er dan sprake kan zijn van een wachtlijst voor de sector waar u een nieuwe aanvraag voor doet.

Wachtlijsten

In elke parkeersector geldt een maximaal aantal vergunningen dat kan worden uitgegeven. Zodra dit maximum is bereikt, ontstaat een wachtlijst. Dit zgn. vergunningenplafond is er voor bewoners- en bedrijfsvergunningen. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel parkeervergunningen worden uitgegeven. De parkeervergunning biedt hiermee een garantie op een parkeerplaats. De parkeervergunning is geen recht voor een parkeerplaats voor de deur maar biedt wel een parkeerplek in de parkeersector. Bewoners die op de wachtlijst staan voor de aanvraag voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning.

Voor bewonersvergunningen hanteert de gemeente de parkeerdruk in de nacht als maat-gevend voor het vergunningenplafond. Dan is vrijwel iedereen thuis en staan de auto’s in de parkeersector. Beschikbare parkeerplaatsen overdag zijn geen reden om meer vergunningen uit te geven aan bewoners. Dit drukt op de parkeercapaciteit in de avond. Dit is niet wenselijk.

Een parkeervergunning komt beschikbaar als iemand niet meer aan de voorwaarden voldoet. De vergunning wordt dan beëindigd. Dit geldt ook wanneer iemand verhuist of de parkeervergunning opzegt. Bewoners die op de wachtlijst staan voor de aanvraag voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning. Dit heeft tot gevolg dat de aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning langer moeten wachten of in sommige gevallen niet aan de beurt komen. De lengte van de wachtlijsten is afhankelijk van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft zoals verhuizingen of opzeggingen.

Dat is niet bekend. De gemeente heeft geen invloed op het aantal verhuizingen of opzeggingen. We weten daarom niet hoe lang u moet wachten.

De gemeente biedt een groot aanbod van P+R-voorzieningen. In combinatie met gebruik van het openbaar vervoer kan op een gemeentelijke P+R terrein 72 uur gratis geparkeerd worden. Sommige terreinen zijn ook zonder gebruik van het openbaar vervoer gratis. Meer informatie is te vinden op de pagina P+R-terreinen.

Meer parkeerproducten

Naast parkeervergunningen, verleent de gemeente Rotterdam een aantal andere parkeerproducten. Het product is afhankelijk van de parkeerduur en de locatie. De volgende parkeerproducten kunt u aanvragen:

Plattegrond

Op de interactieve parkeerplattegrond, ziet u in een oogopslag waar betaald parkeren geldt in Rotterdam. Daarnaast vindt u hier ook de locaties van de verschillende parkeersectoren, parkeergarages, de P+R-terreinen en fietsstallingen in Rotterdam.

Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag afgewezen?

Bel eerst met 14 010 voor meer informatie. Soms is bezwaar niet nodig en kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke parkeervergunning.

Parkeervergunning van overledene

Bij een overlijden moet veel geregeld worden. Woont u op hetzelfde adres als de overledene? Dan krijgt u van ons twee weken na de aangifte van overlijden een brief toegestuurd. Hierin staat dat u de parkeervergunning kunt overnemen. Wilt u dit niet? Dan hoeft u niets te doen. De vergunning wordt vanzelf een maand na overlijden ingetrokken.

Meer informatie over wat u allemaal moet doen bij een overlijden leest u op de pagina Wegwijzer bij overlijden voor nabestaanden.

\