Containers in Rotterdam opgefleurd
Gepubliceerd op: 19-08-2020
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/opfleuren-containers/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente doet veel om te stimuleren dat burgers hun afval in de afvalbakken doen en niet er naast zetten.

Verschillende proeven vonden plaats om containerlocaties op te fleuren met kleurig plakfolie, kunstgras en bloemen. Dit moet burgers stimuleren om de buitenruimte schoon te houden.

In Schiebroek, het Nieuwe Westen, Bloemhof en Hillesluis staat sinds begin 2021 een aantal ondergrondse restafvalcontainers versierd en ingepakt met kleurig plakfolie. Bewoners waren nauw betrokken bij het ontwerp van de plakfolies. Als de containers er mooier uitzien, zullen mensen eerder de omgeving schoonhouden, is het idee.

Onderzoek effect kleurfolie

Tijdens het eerste jaar, dat de folies op de containers zaten, heeft de gemeente onderzocht:

  • of de omgeving van de opgefleurde containers schoner blijft.
  • of er inderdaad minder afval naast de containers wordt gezet.
  • wat bewoners ervan vinden.

De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om te concluderen dat het wrappen van containers ervoor zorgt dat de omgeving van de opgefleurde container schoner blijft óf dat er inderdaad minder afval naast de containers wordt gezet. De uitkomsten van het kwalitatieve gedeelte zijn wel redelijk positief. Bewoners geven terug dat het wrappen van containers zorgt voor een leuker straatbeeld. Ook was de wrapping aanleiding voor buurtbewoners om het gesprek over afval met elkaar aan te gaan. Een derde denkt ook dat het wrappen van containers tot minder naastplaatsingen leidt.

Voor nu is er onvoldoende aanleiding om de proef uit te bereiden naar andere wijken in Rotterdam. De plakfolie op de huidige containers zal de komende periode nog wel op de containers blijven zitten.

Containertuintjes

Er zijn in Rotterdam meerdere proeven geweest waarbij afvalcontainers met kunstgras, bloemen en buxushagen werden opgefleurd. Uit de resultaten haalden we dat op sommige locaties, waar de containertuintjes waren geplaatst, tijdelijk minder afval naast de container stond. Het effect verdween echter na verloop van tijd ook al gaven de meeste bewoners aan dat de opgefleurde afvalcontainers een positief effect hebben op de (schoon)beleving. De gemeente onderzocht ook of het opfleuren met echte planten een betere en duurzamere optie is voor Rotterdam. Voorlopig krijgt dit project echter geen vervolg. Bewoners die eerder interesse toonden, zijn hierover geïnformeerd. Als er toch een vervolg komt op de containertuintjes, laten we dat weten op deze pagina.

De buurt opfleuren

We waarderen de wens van burgers om Rotterdam aantrekkelijker en groener te maken. Hoewel dit momenteel niet mogelijk is met een containertuintje of gewrapte container zijn er wel andere mogelijkheden om uw straat of buurt op te fleuren. Meer informatie hierover vindt u op De buurt opfleuren.

Meer maatregelen tegen afval naast containers

Afval naast containers is een veelvoorkomend probleem in Rotterdam. De gemeente probeert met verschillende maatregelen te voorkomen dat afval naast containers wordt geplaatst. Zo wordt beter bijgehouden wanneer containers vol raken. Bewoners worden actief geïnformeerd. En mensen krijgen een boete als ze hun afval niet in de bak doen. U kunt ook helpen om uw leefomgeving schoon en prettig te houden door containeradoptant te worden.

Meer informatie

Meer weten over hoe om te gaan met afval in Rotterdam? Kijk op de pagina Afval.