Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Reiniging

Dagelijks zetten honderden medewerkers van de gemeente zich in voor schone Rotterdamse straten, riolen, parken, stranden, pleinen, marktterreinen en wateren.

Ook het legen van alle vuilnisbakken en het verwijderen van onkruid, herfstblad en graffiti behoort tot de taken van de afdeling reiniging.

De gemeente zorgt ervoor dat de stad direct na grote evenementen, zoals de marathon en Rotterdam Unlimited, weer snel schoon is.

Daarnaast is er specifieke inzet per seizoen. In de winter wordt extra ingezet op gladheidbestrijding van de stad. In de lente en zomer besteedt de gemeente extra aandacht aan het tegengaan van zwerfafval door het geven van voorlichting in de parken, op de stranden en winkelcentra over hoe om te gaan met afval. In de herfst worden de bladeren verwijderd.

Machinaal reinigen

Het reinigen van de stad gebeurt op een slimme, effectieve en zo duurzaam mogelijke manier met machines en waar nodig met de hand. Zo gebruiken we veegmachines. Maar ook spoelmachines die onder hoge druk straten schoon spuiten. Zo wordt veel zwerfafval verwijderd. Maar ook hondenpoep en onkruid verwijderen we vaak machinaal.

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk werk machinaal en zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Daar waar een machine lastig komt wordt handmatige ondersteuning ingezet. Ook het gebruik van een bladblazer is handmatige ondersteuning.

Datagestuurd Reinigen

In 2018 is de gemeente begonnen met datagestuurd reinigen. Dat wil zeggen dat er alleen op de plekken schoongemaakt wordt waar het op dat moment nodig is. Dagelijks wordt de buitenruimte geïnspecteerd op zaken als de hoeveelheid zwerfaval, onkruid, hondenpoep en volle afvalbakken. Deze data worden in een digitaal systeem verwerkt waarna een planning voor de volgende dag wordt gemaakt. Zo worden medewerkers en machines alleen ingezet op de plekken waar het op dat moment het hardst nodig is.

Helpt u ook mee aan een schone stad?

De gemeente zet zich dagelijks in voor een aantrekkelijke, schone en leefbare stad. U kunt ook meehelpen door uw afval weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken. Dit is niet alleen goed voor het milieu en de stadsnatuur, maar ook voor u. Omdat zo de wijken, parken, stranden, markten, winkelcentra, evenemententerreinen en andere openbare plaatsen vrij blijven van zwerfafval. En dan kunt u gebruik maken van een schone openbare ruimte.

U kunt helpen door:

  • Afval in de container te plaatsen en niet er naast. Hiermee zorgt u er voor dat afval niet de straat in waait en gaat zwerven in uw wijk.
  • Een container te adopteren en er samen met de gemeente voor te zorgen dat de container schoon, bruikbaar en vrij van ernaast geplaatst afval blijft.
  • Bij bezoek aan parken, stranden, winkelstraten, evenemententerreinen, markten en andere openbare ruimten uw papier, blikjes, flesjes, patatbakjes, overig verpakkingsmateriaal, barbecue afval, sigarettenpeuken en kauwgom achter te laten in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Grof vuil gratis te laten ophalen door de gemeente Rotterdam of naar een van de milieuparken te brengen.
  • Uw vuurwerkresten na afloop van Oud en Nieuw op te vegen en weg te gooien in de container.
  • Uw broodresten in één van de broodbakken te deponeren. Zo voorkomen we voedselverspilling en plaagdieren en komt uw brood terug als groene energie.
  • Het te melden in de MeldR-app of op de website als u iets tegenkomt op straat wat vuil of kapot is.
  • De handhaver of wijkconciërge in de buurt aan te spreken wanneer u merkt dat er steeds zakken naast de container staan of afval wordt gedumpt.
  • Een opruimactie in uw wijk te organiseren om samen het zwerfaval te lijf te gaan. Dit kan op eigen initiatief of door aansluiting bij een lokale of landelijke actie zoals de landelijke opschoondag. Link opent een externe pagina. De gemeente denkt graag met u  mee en ondersteunt eventueel met schoonmaakmaterialen.

Samen zorgen we voor een schone stad. Bedankt!

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u liever telefonisch melding doen dan kunt u bellen naar het telefoonnummer van gemeente Rotterdam: 14 010 (lokaal tarief).