Japanse duizendknoop
Gepubliceerd op: 08-08-2018
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/japanse-duizendknoop/
Ga naar de hoofdinhoud

In Nederland komen we de Japanse duizendknoop steeds vaker tegen. Het is een zogenaamde invasieve exoot: een plant die hier van nature niet voorkomt, maar inmiddels 'gevestigd' is.

Gemeente Rotterdam wil verspreiding van de dominante duizendknoop tegengaan en volgt de ontwikkeling van deze plant op de voet. De exoot kan namelijk andere planten verdringen en op termijn risico’s met zich meebrengen, zoals schade aan bijvoorbeeld wegen en gebouwen. Dit probleem speelt in het hele land en ook internationaal.

Video 'De Japanse duizendknoop in Rotterdam' (2018)

Duizendknoop in kaart

De gemeente houdt op een kaart (niet toegankelijk voor slechtzienden) bij waar de Japanse duizendknoop zich in Rotterdam bevindt en hoe de plant verder ontwikkelt. Deze kaart wordt op basis van meldingen van nieuwe locaties jaarlijks aangepast.

Onderzoek

De enige manier om de Japanse duizendknoop definitief te bestrijden is het volledig uitgraven en met wortel en al vernietigen. Andere manieren die honderd procent effectief zijn, bestaan helaas nog niet. Rotterdam heeft zich aangesloten bij een landelijk kennisnetwerk om gezamenlijk onderzoek te doen naar een effectieve bestrijdingsaanpak. Ervaringen over de ontwikkeling van Japanse duizendknoop en bestrijdingsmethoden worden met elkaar gedeeld. Rotterdam doet momenteel ook een proef met een biologisch afbreekbaar bestrijdingsmiddel. Dat middel wordt in de wortelstengels gespoten, zodat deze op termijn uitgeput raken en stoppen met groeien. De resultaten van deze proef worden in 2022 verwacht en landelijk gedeeld.

Locaties melden

Rotterdammers en andere grondeigenaren kunnen locaties melden via de MeldR-app, online via de website MeldR of bellen naar telefoonnummer 14 010. 

Duizendknoop op eigen terrein

Als u op uw eigen terrein of tuin een Japanse duizendknoop heeft staan, dan kunt u de stengels uittrekken of de plant met wortel en tak uitgraven. Probeer alle wortelresten te verwijderen, omdat er anders al snel weer een nieuwe plant kan groeien. Uittrekken of uitgraven is effectief, maar dat moet wel een aantal jaar achtereen gedaan worden voordat de duizendknoophaard definitief is uitgeroeid.

  • Knip de plant af of trek hem, liefst met wortel en al, uit de grond
  • Verzamel zorgvuldig al het afval (stengels en wortels) zodat er niets achterblijft
  • Doe alles in een stevige, goed afsluitbare vuilniszak
  • Voeg de vuilniszak bij het gewone huisvuil. Zeker niet op een composthoop of in de groene bak!
  • Het plantafval wordt dan samen met het huisvuil vernietigd
  • Maak uw tuingereedschap goed schoon en verwijder alle resten van de Japanse duizendknoop
  • Herhaal het uittrekken van de plant regelmatig. Zo raakt de Japanse duizendknoop uitgeput en stopt de groeikracht

Japanse en andere duizendknopen herkennen

Vragen en antwoorden

De Japanse duizendknoop komt oorspronkelijk uit Oost-Azië, maar is hier als sierlijke tuinplant terechtgekomen. Deze invasieve exoot groeit in rap tempo, waarbij de plant andere (inheemse) soorten verdringt. Natuurlijke vijanden ontbreken nog. Bovendien breidt de duizendknoop zich ondergronds snel uit en kunnen de wortels schade aanrichten aan leidingen, wegen en gebouwen.  

Voor de Japanse duizendknoop bestaat nu nog geen sluitende effectieve bestrijding, behalve volledige sanering (uitgraven en vervangen door schone grond). Er wordt landelijk veel geëxperimenteerd en de opgedane kennis wordt met elkaar gedeeld. Ook Rotterdam doet mee aan een proef met een nieuw speciaal middel, dat biologisch afbreekbaar is. Dat middel wordt in de wortelstengels gespoten, zodat deze uitgeput raken en stoppen met groeien. De resultaten van deze proef worden in 2022 verwacht en landelijk gedeeld.

De gemeente richt zich – voorlopig - op het zo effectief mogelijk voorkomen van uitbreiding van de Japanse duizendknoop. Voor het verwijderen van bovengrondse delen in grasvegetaties zijn gespecialiseerde aannemers ingeschakeld. Deze knippen of maaien de zichtbare delen om woekeren tegen te gaan. Het maaisel wordt apart afgevoerd en vernietigd door speciale afvalverwerkers, waardoor het zich ook via het vervoer en de verwerking niet meer kan verspreiden. Dit afval mag niet gecomposteerd worden, omdat uit een klein stukje wortel al een nieuwe plant kan groeien.

De locatie en de urgentie van de melding wordt gecheckt door een deskundige op dit gebied. 
Staat de Japanse duizendknoop in openbare grasvegetatie, dan wordt deze locatie twee keer per jaar zorgvuldig gemaaid door een gespecialiseerde aannemer. Bovendien wordt uw melding geregistreerd op een kaart met locaties waar de Japanse duizendknoop in de buitenruimte voorkomt. Kijk voor deze kaart op deze webpagina onder het kopje: Duizendknoop in kaart

Meer informatie

Meer informatie over de duizendknoop en tips over de bestrijding vindt u op bestrijdingduizendknoop.nl