Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten
Gepubliceerd op: 08-08-2018
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/japanse-duizendknoop/
Ga naar de hoofdinhoud

In Nederland komen we hem steeds vaker tegen: de Japanse duizendknoop. Het is een zogenaamde invasieve exoot: een plant die hier van nature niet voorkomt, maar inmiddels ‘gevestigd’ is.

De gemeente Rotterdam wil verspreiding van deze dominante plant tegen gaan en volgt de ontwikkeling van deze plant op de voet.

De exoot kan door zijn dominantie andere planten verdringen en kan op termijn risico’s met zich meebrengen, zoals schade aan bijvoorbeeld wegen en gebouwen. Dit probleem speelt in het hele land en ook internationaal.

Video 'De Japanse duizendknoop in Rotterdam' (2018)

Duizendknoop in beeld

De gemeente weet en laat zien waar de duizendknoop zich in Rotterdam bevindt en let op hoe hij zich verder ontwikkelt. Tot nu toe is de duizendknoop op een paar honderd plekken in de stad gezien.

Een effectieve manier om de Japanse duizendknoop te bestrijden in de openbare ruimte is er helaas nog niet. Rotterdam heeft zich aangesloten bij de resultaten van landelijk onderzoek naar effectieve bestrijdingsmethodes en doet kleinschalige proeven met verschillende bestrijdingsmethodes. Die zijn er vooral op gericht om verdere verspreiding te voorkomen en te onderzoeken welke aanpak in de stad in de praktijk het beste werkt.

‘Hij groeit steeds verder en ik weet niet wat ik eraan kan doen.’

Een bewoner

Locaties melden

Rotterdammers en andere grondeigenaren kunnen locaties melden via de MeldR-app of telefoonnummer 14 010. Zodra er een effectieve aanpak bekend is, kan Stadsbeheer de bestrijding starten.

Duizendknoop op eigen terrein

Als u op uw eigen terrein een Japanse duizendknoop meent te herkennen, dan kunt u de stengels handmatig uittrekken of de plant met wortel en tak uitgraven. Probeer alle wortelresten te verwijderen, omdat uit een klein stukje wortel een nieuwe plant kan groeien.

Uittrekken of uitgraven is effectief, maar dat moet wel een aantal jaar gedaan worden voordat de duizendknoophaard definitief is uitgeroeid.

  • Knip de plant af of trek hem, liefst met wortel en al, uit de grond
  • Verzamel zorgvuldig al het snoeisel en voorkom dat er stukjes van de plant of wortel achterblijven
  • Doe alles in een stevige vuilniszak en bind deze goed dicht
  • Gooi de vuilniszak bij het gewone huisvuil. Dus vooral niet op een composthoop of in de groene bak!
  • Het afval van de plant wordt zo verbrand, samen met het andere afval
  • Vergeet niet uw tuingereedschap goed schoon te maken
  • Herhaal het uittrekken van de plan regelmatig. Zo raakt de plant uitgeput en ontwikkelt geen nieuwe groeikracht meer.

Meer informatie

Meer informatie over de duizendknoop en tips over de bestrijding vindt u op bestrijdingduizendknoop.nl