Geweld in huis
Gepubliceerd op: 03-04-2017
Geprint op: 25-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geweld-in-huis/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van huiselijk geweld:

  • seksueel geweld zoals ongewild aanraken of seks tegen je zin
  • geestelijk geweld zoals uitschelden, vernederen, spullen kapot of geld afhandig maken
  • verwaarlozing: niet zorgen voor eten, drinken of kleding
  • mishandeling bij (dreiging van) de geschonden eer van de familie
  • huwelijksdwang: als je moet trouwen tegen je zin of als je niet mag scheiden

Huiselijk geweld komt helaas nog vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je zelf betrokken bent, ben je dus niet de enige.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. Meld huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Bel 0800 - 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar) of mail naar info@veiligthuisrr.nl. In geval van direct levensgevaar, bel 112.

Bij kindermishandeling denken we al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of (seksueel) misbruik. Ga naar de pagina kindermishandeling voor meer informatie:

Ouderen kunnen bijvoorbeeld mishandeld worden door personen van wie zij in de persoonlijke of professionele sfeer afhankelijk zijn. Bij ouderenmishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, van verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik en/of schending van rechten. Deze verschillende soorten van ouderenmishandeling komen helaas naast elkaar voor. Door bepaalde signalen heb je vaak wel het gevoel dat er iets niet klopt.

Wat kunt u doen?

Wanneer ouderen met deze vormen van geweld te maken krijgen denken zij vaak dat zij er weinig aan kunnen doen. Bent u zelf slachtoffer? Dan is het belangrijk dat u hulp zoekt, want het geweld stopt niet vanzelf. Praat er met iemand over die u vertrouwt en vraag eventueel contact op te nemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: 0800 - 2000 (gratis, 24/7). Dat kan ook anoniem. De deskundige medewerkers van Veilig Thuis kijken samen welke hulp nodig is om het misbruik te stoppen.

Wat ouderen zeggen wanneer zij onheus bejegend zijn:

'Het is niet anders.’
‘Ik heb me er maar bij neergelegd.’
‘Wanneer ik hulp zoek zeggen ze straks nog dat ik dement ben.’
‘Ik ben niet gek of zo.’
‘Straks verlies ik ook nog het contact met het enige kleinkind dat nog bij me op bezoek komt.’

Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling. Ook plegers van huiselijk geweld hebben een baan. Juist bij plegers kan het stoppen van geweld beginnen met een helpende hand. Gemeente Rotterdam en Augeo Foundation ontwikkelden daarom samen met een aantal bedrijven een e-learning en toolkit. Deze is bedoeld voor HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina over Veilig op het werk.

Schadelijke traditionele praktijken zijn vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking, die voortkomen uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. Schadelijke traditionele praktijken beperken mensen in hun rechten en vrijheden en zijn daarmee ook een schending van de mensenrechten. Op de pagina schadelijke traditionele praktijken leest u meer informatie.

Seksueel geweld zijn alle vormen van seksueel getinte, ongewenste handelingen, zoals aanranding, verkrachting, incest, seksueel misbruik, seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie. Vaak gaat seksueel geweld gepaard met bedreigingen en geestelijke mishandeling, zoals kleineren, bedreigen, uitschelden, buitensluiten, chanteren (bijvoorbeeld dreigen met suïcide als het slachtoffer niet meewerkt of het seksueel geweld niet geheim houdt). Soms wordt het slachtoffer ook fysiek mishandeld (slaan, schoppen, van de trap duwen) of tot seksueel contact gedwongen onder bedreiging van een wapen.

Wat kan je doen?

Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld, telefoonnummer 0800 - 0188

Bent u professional?

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ondersteunt professionals in de regio Rijnmond met beleidsadvies en activiteiten zoals:

  • Een regiodag aanpak seksueel geweld
  • Overleg met netwerkpartners op het gebied van hulp bij seksueel geweld

Wilt u meer informatie over de aanpak seksueel geweld in de regio? Mail dan naar maj.vandegraaf@rotterdam.nl. Of kijk op de pagina seksueel geweld van de GGD Rotterdam Rijnmond.

De handreiking ‘Wat te doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag’ geeft medewerkers van scholen advies over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag of bij een vermoeden daarvan.

Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod worden opgelegd door of namens de burgemeester. Dit betekent dat hij of zij tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Of niet in of nabij een woning mag komen waar die persoon anders dan incidenteel met het slachtoffer of de slachtoffers verbleef. In die periode mag ook geen contact worden opgenomen met de in de woning achterblijvende personen. De pleger moet wel meerderjarig zijn. Een huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Lees meer op de pagina Huisverbod.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor professionals in de gezondheidszorg, in het onderwijs, bij de kinderopvang, in de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten.

Bekijk de film Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of de veiligheid van een kind? Kijk dan op de pagina Veilig opgroeien.