Geweld in huis
Gepubliceerd op: 03-04-2017
Geprint op: 14-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geweld-in-huis/
Ga naar de hoofdinhoud
Speel video af

Huiselijk geweld, seksueel misbruik en ouderen- en kindermishandeling komt vaker voor dan je denkt. Het is een groot maatschappelijk probleem dat veel verdriet en pijn veroorzaakt. Samen moeten we hier wat tegen doen.

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn we samen veel meer thuis. Dit kan binnen gezinnen en relaties onderlinge spanningen opleveren. Zelfs zo erg dat die leiden naar huiselijk geweld en kindermishandeling.

Blijft u alert binnen uw eigen gezin, bij uw buren, collega’s, kennissen en vrienden? Bij acuut gevaar, bel altijd 112. Of anders Veilig Thuis 0800 - 20 00.

Lopen bij uzelf de spanningen op? Geweld tegen een partner of kind is nooit een optie. Zoek hiervoor hulp. Praat erover. Niemand in uw eigen omgeving waarmee u kunt praten? Praat met uw huisarts. Of bel anoniem met Veilig Thuis.  Bellen met het Centrum Jeugd en Gezin kan ook via 088 - 20 10 000 of ga naar Centrum voor jeugd en gezin.

Kijk op Ik vermoed huiselijk geweld wat u zelf kunt doen als de spanningen thuis oplopen.

Bekijk de video 'Kijk om naar elkaar in coronatijd #huiselijkgeweld' (april 2020):

Chat Veilig Thuis blijft tijdens avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als je je thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg je geen boete.

Als je wilt praten over jouw situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je contact opnemen met Veilig Thuis op 0800 - 20 00. Dan wordt er samen met jou gekeken wat je nodig hebt en welke hulp er nodig is. Veilig Thuis kan je 24 uur per dag, zeven dagen in de week bellen, ook anoniem.

Nu de avondklok is verlengd blijft de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 2 maart op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800 - 20 00 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Centrum Seksueel Geweld Rotterdam

Wie een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt en klachten ondervindt, kan ook altijd terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam, te vinden in het GGD-gebouw aan de Schiedamsedijk 95.

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen daar 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor medische, psychologische zorg en forensisch onderzoek.

Lofly buddyproject

Maandag 22 februari 2021 wa het de Europese Dag van het slachtoffer. Op deze speciale dag startte het Lofly buddyproject om slachtoffers van seksueel geweld bij te staan. In het Lofly buddyproject bieden buddy's slachtoffers wekelijks een dagdeel ondersteuning om hen aan te moedigen uit hun isolement te komen en op een laagdrempelige manier stappen te zetten naar een grotere maatschappelijke deelname.

De buddy's, Loflies genoemd, zijn 'survivors' van seksueel geweld en misbruik die weer in hun kracht staan. Zij worden gekoppeld aan slachtoffers/survivors die nog worstelen met posttraumatische stress-stoornis, schuld, schaamte en eenzaamheid. De buddy's helpen deze slachtoffers om ook weer in hun eigen kracht te komen en te participeren in de samenleving.

Nu te zien: Kracht door Kunst-expositie

Nog tot 21 mei 2021 is te zien  de vr-expositie Kracht door Kunst. Hierin tonen mensen die te maken kregen met seksueel geweld hun kunstwerken, gemaakt in de empowerment workshops Kracht door Kunst. In de workshops Kracht door Kunst is met behulp van kunst gewerkt aan het versterken van mensen door verbinding, het leren voor jezelf opkomen en zelfcompassie. Kwetsbaarheid en kracht worden zichtbaar in de kunstwerken van klei en glas en in de schilder- en schrijfkunst. Bekijk de expositie.

Geweld hoort nergens thuis

De gemeente Rotterdam wil samen met het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) het taboe doorbreken rondom huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Maar ook mensen oproepen iets te doen wanneer zij iets in hun omgeving signaleren. Want iedereen kan wat doen. Hiervoor startte GHNT eerder de landelijke campagne Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl. Het programma ondersteunt ook de expositie Wij… doorbreken de cirkel van geweld.

In de reizende foto-expositie Wij… doorbreken de cirkel van geweld komt ook naar voren hoe u iemand kunt helpen, iets kunt doen. Deze expositie bestaat uit een dertigtal krachtige portretten van mensen – waaronder Rotterdammers - die te maken kregen met huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Ze poseren samen met diegenen die hen het zetje gaven hun cirkel van geweld te doorbreken. Ook vertellen zij hun verhaal.

Wat is huiselijk geweld?

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van huiselijk geweld:

 • seksueel geweld zoals ongewild aanraken of seks tegen je zin
 • geestelijk geweld zoals uitschelden, vernederen, spullen kapot of geld afhandig maken
 • verwaarlozing: niet zorgen voor eten, drinken of kleding
 • mishandeling bij (dreiging van) de geschonden eer van de familie
 • huwelijksdwang: als je moet trouwen tegen je zin of als je niet mag scheiden.

Huiselijk geweld komt helaas nog vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je zelf betrokken bent, ben je dus niet de enige.

Wat kunt u doen?

Logo Veilig thuis Rotterdam Rijnmond

Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. Meld huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Bel 0800 - 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar) of mail naar info@veiligthuisrr.nl. In geval van direct levensgevaar, bel 112.

In 2018 schrok Rotterdam op door de gewelddadige dood van drie jonge vrouwen. Indrukwekkend en hartverwarmend was de stille tocht eind december 2018 ter nagedachtenis van deze vrouwen en andere vrouwen die door huiselijk geweld en stalking om het leven kwamen. Maatschappelijke organisaties namen het initiatief voor deze tocht. Betrokken Rotterdammers, professionals, raadsleden en leden van het college waren aanwezig en toonden hun medeleven aan de families. Velen kwamen met ideeën om meer te doen tegen geweld tegen vrouwen, anderen boden hun hulp aan om hieraan bij te dragen. Zo startte de werkgroep Stop geweld tegen vrouwen.

Naast het stimuleren van het maatschappelijk debat over geweld tegen vrouwen was het doel van de werkgroep dat er na een jaar een Agenda voor de Toekomst kon worden gepresenteerd in de vorm van een manifest. In het manifest spreken de leden van de werkgroep hun betrokkenheid en inzet uit om geweld tegen vrouwen in Rotterdam te stoppen. Hier vindt u het Manifest 'Stop geweld tegen vrouwen' (PDF).

Bij kindermishandeling denken we al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of (seksueel) misbruik. Ga naar de pagina kindermishandeling voor meer informatie:

Ouderen kunnen bijvoorbeeld mishandeld worden door personen van wie zij in de persoonlijke of professionele sfeer afhankelijk zijn. Bij ouderenmishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, van verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik en/of schending van rechten. Deze verschillende soorten van ouderenmishandeling komen helaas naast elkaar voor. Door bepaalde signalen heb je vaak wel het gevoel dat er iets niet klopt.

Wat kunt u doen?

Wanneer ouderen met deze vormen van geweld te maken krijgen denken zij vaak dat zij er weinig aan kunnen doen. Bent u zelf slachtoffer? Dan is het belangrijk dat u hulp zoekt, want het geweld stopt niet vanzelf. Praat er met iemand over die u vertrouwt en vraag eventueel contact op te nemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: 0800 - 2000 (gratis, 24/7). Dat kan ook anoniem. De deskundige medewerkers van Veilig Thuis kijken samen welke hulp nodig is om het misbruik te stoppen.

Wat ouderen zeggen wanneer zij onheus bejegend zijn:

 • 'Het is niet anders’
 • ‘Ik heb me er maar bij neergelegd’
 • ‘Wanneer ik hulp zoek zeggen ze straks nog dat ik dement ben’
 • ‘Ik ben niet gek of zo’
 • ‘Straks verlies ik ook nog het contact met het enige kleinkind dat nog bij me op bezoek komt’

Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling. Ook plegers van huiselijk geweld hebben een baan. Juist bij plegers kan het stoppen van geweld beginnen met een helpende hand. Gemeente Rotterdam en Augeo Foundation ontwikkelden daarom samen met een aantal bedrijven een e-learning en toolkit. Deze is bedoeld voor HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina over Veilig op het werk.

Schadelijke traditionele praktijken zijn vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking, die voortkomen uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. Schadelijke traditionele praktijken beperken mensen in hun rechten en vrijheden en zijn daarmee ook een schending van de mensenrechten. Op de pagina schadelijke traditionele praktijken leest u meer informatie.

Seksueel geweld zijn alle vormen van seksueel getinte, ongewenste handelingen, zoals aanranding, verkrachting, incest, seksueel misbruik, seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie. Vaak gaat seksueel geweld gepaard met bedreigingen en geestelijke mishandeling, zoals kleineren, bedreigen, uitschelden, buitensluiten, chanteren (bijvoorbeeld dreigen met suïcide als het slachtoffer niet meewerkt of het seksueel geweld niet geheim houdt). Soms wordt het slachtoffer ook fysiek mishandeld (slaan, schoppen, van de trap duwen) of tot seksueel contact gedwongen onder bedreiging van een wapen.

Wat kan je doen?

Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld, telefoonnummer 0800 - 0188

Bent u professional?

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ondersteunt professionals in de regio Rijnmond met beleidsadvies en activiteiten zoals:

 • Een regiodag aanpak seksueel geweld
 • Overleg met netwerkpartners op het gebied van hulp bij seksueel geweld

Wilt u meer informatie over de aanpak seksueel geweld in de regio? Mail dan naar maj.vandegraaf@rotterdam.nl. Of kijk op de pagina seksueel geweld van de GGD Rotterdam Rijnmond.

De handreiking ‘Wat te doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag’ geeft medewerkers van scholen advies over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag of bij een vermoeden daarvan.

Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod worden opgelegd door of namens de burgemeester. Dit betekent dat hij of zij tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Of niet in of nabij een woning mag komen waar die persoon anders dan incidenteel met het slachtoffer of de slachtoffers verbleef. In die periode mag ook geen contact worden opgenomen met de in de woning achterblijvende personen. De pleger moet wel meerderjarig zijn. Een huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Lees meer op de pagina Huisverbod.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor professionals in de gezondheidszorg, in het onderwijs, bij de kinderopvang, in de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten.

Bekijk de film Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of de veiligheid van een kind? Kijk dan op de pagina Veilig opgroeien.