Geweld in huis
Gepubliceerd op: 03-04-2017
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geweld-in-huis/
Ga naar de hoofdinhoud
Speel video af

Huiselijk geweld, seksueel misbruik en ouderen- en kindermishandeling komt vaker voor dan je denkt. Het is een groot maatschappelijk probleem dat veel verdriet en pijn veroorzaakt. Samen moeten we hier wat tegen doen.

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn we samen veel meer thuis. Dit kan binnen gezinnen en relaties onderlinge spanningen opleveren. Zelfs zo erg dat die leiden naar huiselijk geweld en kindermishandeling.

Blijft u alert binnen uw eigen gezin, bij uw buren, collega’s, kennissen en vrienden? Bij acuut gevaar, bel altijd 112. Wilt u advies of melden? Neem contact op met Veilig Thuis of bel 0800 - 20 00. Chatten kan ook via de website veiligthuisrr.nl.

Lopen bij uzelf de spanningen op? Geweld tegen een partner of kind is nooit een optie. Zoek hiervoor hulp. Praat erover. Niemand in uw eigen omgeving waarmee u kunt praten? Praat met uw huisarts. Of vraag advies aan Veilig Thuis. Bellen met het Centrum Jeugd en Gezin kan ook via 088 - 20 10 000 of ga naar Centrum voor jeugd en gezin.

Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur (anoniem) chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800 - 20 00 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Wat kan u zelf doen?

Kijk op Ik vermoed huiselijk geweld wat u zelf kunt doen als de spanningen thuis oplopen. Bekijk de video 'Kijk om naar elkaar in coronatijd #huiselijkgeweld' (april 2020):

Geweld hoort nergens thuis

Gemeente Rotterdam wil samen met het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) het taboe doorbreken rondom huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Maar ook mensen oproepen iets te doen wanneer zij iets in hun omgeving signaleren. Want iedereen kan wat doen. Hiervoor startte GHNT eerder de landelijke campagne Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl. Het programma ondersteunt ook de expositie Wij… doorbreken de cirkel van geweld.

Niet durven handelen 

Driekwart van de Nederlanders vindt het vanzelfsprekend om in actie te komen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Toch houdt handelingsverlegenheid ongeveer de helft van alle Nederlanders tegen. Angst en onzekerheid zijn de belangrijkste drempels voor handelen. Onzekerheid over het feit wat je zelf kunt doen, of omdat je niet weet of je het wel goed ziet. Angst bijvoorbeeld omdat je niet kunt inschatten hoe drastisch de gevolgen zijn of je bent niet bekend met de hulpinstanties en proces van hulp of je hebt geen vertrouwen in die instanties.

Vraag hulp, advies of lucht je hart!

Soms heb je net dat zetje nodig om te durven handelen. Een social media campagne huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) die startte op 5 juli 2021, vraagt via banners en social posts aandacht voor de hulpinstanties die er zijn om contact mee op te nemen voor advies, hulp of om je hart te luchten. Dit kan dat zetje zijn wat nodig is om daadwerkelijk in actie te komen. Vanuit de banners en/of de post word je rechtstreeks doorgeleid naar de website ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl waarop de hulpinstanties staan vermeld, waarmee je kunt bellen of chatten. 

Denk hierbij o.a. aan:

De campagne loopt door tot 30 september 2021.

Seks tegen je wil? Volg Sam!

Eén op de vijf vrouwen (22%) en één op de zestien mannen (6%) in Nederland hebben seks tegen hun wil meegemaakt. Toch houden mensen dit vaak voor zichzelf, uit schaamte-, angst- en schuldgevoelens. Dat kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Om de drempel te verlagen om hulp te zoeken, introduceert het ministerie van Justitie en Veiligheid met de campagne ‘Wat kan mij helpen’ het platform Sam op instagram.

Centrum Seksueel Geweld Rotterdam

Wie een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt en klachten ondervindt, kan ook altijd terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam, te vinden in het GGD-gebouw aan de Schiedamsedijk 95.

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen daar 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor medische, psychologische zorg en forensisch onderzoek.

Wat is huiselijk geweld?

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van huiselijk geweld:

 • seksueel geweld zoals ongewild aanraken of seks tegen je zin
 • geestelijk geweld zoals uitschelden, vernederen, spullen kapot of geld afhandig maken
 • verwaarlozing: niet zorgen voor eten, drinken of kleding
 • mishandeling bij (dreiging van) de geschonden eer van de familie
 • huwelijksdwang: als je moet trouwen tegen je zin of als je niet mag scheiden.

Huiselijk geweld komt helaas nog vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je zelf betrokken bent, ben je dus niet de enige.

Wat kunt u doen?

Logo Veilig thuis Rotterdam Rijnmond

Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. Maakt u zich zorgen om uzelf of een ander? Vraag advies bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Bel 0800 - 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar), chat via www.veiligthuisrr.nl of mail naar info@veiligthuisrr.nl. In geval van direct levensgevaar, bel 112.

In 2018 schrok Rotterdam op door de gewelddadige dood van drie jonge vrouwen. Indrukwekkend en hartverwarmend was de stille tocht eind december 2018 ter nagedachtenis van deze vrouwen en andere vrouwen die door huiselijk geweld en stalking om het leven kwamen. Maatschappelijke organisaties namen het initiatief voor deze tocht. Betrokken Rotterdammers, professionals, raadsleden en leden van het college waren aanwezig en toonden hun medeleven aan de families. Velen kwamen met ideeën om meer te doen tegen geweld tegen vrouwen, anderen boden hun hulp aan om hieraan bij te dragen. Zo startte de werkgroep Stop geweld tegen vrouwen.

Naast het stimuleren van het maatschappelijk debat over geweld tegen vrouwen was het doel van de werkgroep dat er na een jaar een Agenda voor de Toekomst kon worden gepresenteerd in de vorm van een manifest. In het manifest spreken de leden van de werkgroep hun betrokkenheid en inzet uit om geweld tegen vrouwen in Rotterdam te stoppen. Hier vindt u het Manifest 'Stop geweld tegen vrouwen' (PDF).

Bij kindermishandeling denken we al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of (seksueel) misbruik. Ga naar de pagina kindermishandeling voor meer informatie:

Ouderen kunnen bijvoorbeeld mishandeld worden door personen van wie zij in de persoonlijke of professionele sfeer afhankelijk zijn. Bij ouderenmishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, van verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik en/of schending van rechten. Deze verschillende soorten van ouderenmishandeling komen helaas naast elkaar voor. Door bepaalde signalen heb je vaak wel het gevoel dat er iets niet klopt.

Wat kunt u doen?

Wanneer ouderen met deze vormen van geweld te maken krijgen denken zij vaak dat zij er weinig aan kunnen doen. Bent u zelf slachtoffer? Dan is het belangrijk dat u hulp zoekt, want het geweld stopt niet vanzelf. Praat er met iemand over die u vertrouwt en vraag eventueel contact op te nemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: 0800 - 2000 (gratis, 24/7). Dat kan ook anoniem. De deskundige medewerkers van Veilig Thuis kijken samen welke hulp nodig is om het misbruik te stoppen.

Wat ouderen zeggen wanneer zij onheus bejegend zijn:

 • 'Het is niet anders’
 • ‘Ik heb me er maar bij neergelegd’
 • ‘Wanneer ik hulp zoek zeggen ze straks nog dat ik dement ben’
 • ‘Ik ben niet gek of zo’
 • ‘Straks verlies ik ook nog het contact met het enige kleinkind dat nog bij me op bezoek komt’

Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling. Ook plegers van huiselijk geweld hebben een baan. Juist bij plegers kan het stoppen van geweld beginnen met een helpende hand. Gemeente Rotterdam en Augeo Foundation ontwikkelden daarom samen met een aantal bedrijven een e-learning en toolkit. Deze is bedoeld voor HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina over Veilig op het werk.

Schadelijke traditionele praktijken zijn vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking, die voortkomen uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. Schadelijke traditionele praktijken beperken mensen in hun rechten en vrijheden en zijn daarmee ook een schending van de mensenrechten. Op de pagina schadelijke traditionele praktijken leest u meer informatie.

Seksueel geweld zijn alle vormen van seksueel getinte, ongewenste handelingen, zoals aanranding, verkrachting, incest, seksueel misbruik, seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie. Vaak gaat seksueel geweld gepaard met bedreigingen en geestelijke mishandeling, zoals kleineren, bedreigen, uitschelden, buitensluiten, chanteren (bijvoorbeeld dreigen met suïcide als het slachtoffer niet meewerkt of het seksueel geweld niet geheim houdt). Soms wordt het slachtoffer ook fysiek mishandeld (slaan, schoppen, van de trap duwen) of tot seksueel contact gedwongen onder bedreiging van een wapen.

Wat kan je doen?

Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld, telefoonnummer 0800 - 0188

Bent u professional?

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ondersteunt professionals in de regio Rijnmond met beleidsadvies en activiteiten zoals:

 • Een regiodag aanpak seksueel geweld
 • Overleg met netwerkpartners op het gebied van hulp bij seksueel geweld

Wilt u meer informatie over de aanpak seksueel geweld in de regio? Mail dan naar maj.vandegraaf@rotterdam.nl. Of kijk op de pagina seksueel geweld van de GGD Rotterdam Rijnmond.

De handreiking ‘Wat te doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag’ geeft medewerkers van scholen advies over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag of bij een vermoeden daarvan.

Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod worden opgelegd door of namens de burgemeester. Dit betekent dat hij of zij tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Of niet in of nabij een woning mag komen waar die persoon anders dan incidenteel met het slachtoffer of de slachtoffers verbleef. In die periode mag ook geen contact worden opgenomen met de in de woning achterblijvende personen. De pleger moet wel meerderjarig zijn. Een huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Lees meer op de pagina Huisverbod.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor professionals in de gezondheidszorg, in het onderwijs, bij de kinderopvang, in de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten.

Bekijk de film Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of de veiligheid van een kind? Kijk dan op de pagina Veilig opgroeien.