Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Veilig opgroeien

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van een kind? Op deze pagina vindt u waar u uw zorgen kunt bespreken of direct een melding kunt doen.

Heeft u als professional een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Signaleer dit altijd in SISA en gebruik de meldcode. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond is een stappenplan bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is bedoeld voor professionals en instellingen die onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is landelijk bij wet verplicht.

Stappenplan bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld

In het stappenplan staat wat professionals moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Dat begint op het moment dat er signalen zijn.

De meldcode bestaat uit deze 5 stappen:

 1. Breng signalen in kaart, wat valt u op?
 2. Vraag advies aan een collega of aan het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
 3. Bespreek uw zorgen met de ouders of verzorgers van het kind.
 4. Maak een inschatting van het risico, de aard en de ernst van het geweld, veiligheid of ontwikkeling van het kind.
 5. Beslis of u zelf hulp gaat organiseren of een melding doet bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Deel uw betrokkenheid in SISA!

Heeft u zorgen of bent u al betrokken bij een kind of gezin? Deel dit vroegtijdig met andere professionals. Dat kan in de verwijsindex SISA. Alle professionals krijgen direct een e-mail over elkaars betrokkenheid. Zo legt u heel snel en eenvoudig contact en spreekt u af wie actie onderneemt en welke actie het beste is in de situatie.

Advies nodig of melding doen?

Bij onderstaande organisaties kunt uw zorgen bespreken, een signaal afgeven of direct een melding doen:

 • Wanneer? Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Voor wie? Rotterdammers, professionals en hulpverleners
 • Contact: 0800 20 00 (gratis en anoniem, altijd bereikbaar!), veiligthuisrr.nl
 • Wanneer? Advies vragen over een (potentiële) melding of uw zorgen bespreken
 • Voor wie? Rotterdammers, professionals en hulpverleners
 • Contact: 010 201 01 10 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur), cjgrijnmond.nl
 • Wanneer?
  Kinderen die acuut in hun veiligheid en/of ontwikkeling bedreigd worden krijgen snelle en deskundige hulp. Bijvoorbeeld:
  • bij ernstige mishandeling

  • als ouders in paniek zijn, omdat de situatie thuis helemaal uit de hand loopt

  • Jongeren die weggelopen zijn van huis.

 • Voor wie? Rotterdammers, professionals en hulpverleners
 • Contact: 010 233 00 00 (altijd bereikbaar!), jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl

Als u professional of hulpverlener bent, dan kunt u ook hier terecht:

 • Wanneer? Melden van een gezin voor bespreking op het plein, als u ernstige zorgen heeft over ontwikkeling en veiligheid van kinderen. Advies vragen bij vragen over een (potentiële) melding.
 • Voor wie? Professionals
 • Contact: 010 267 55 10 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) / jeugdbeschermingsplein@rotterdam.nl, jeugdbeschermingsplein

Heeft u zorgen of bent u al betrokken bij een kind of gezin? Deel dit vroegtijdig met andere professionals. Dat kan via de verwijsindex SISA.

Contact: infosisa@rotterdam.nl of sisa.rotterdam.nl.

Na de melding

Na het delen van uw zorgen of melden van uw betrokkenheid, kunnen de volgende partijen in beeld komen:

Een hulpverlener van een zorgaanbieder kan een kind of gezin doorverwijzen naar het wijkteam voor basis of specialistische hulp.

Contact: wijkteam

Bij grote zorgen wordt de Raad voor de Kinderbescherming verzocht om de (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind.

Contact: kinderbescherming.nl

JBRR voert dranghulpverlening uit, een laatste stok achter de deur. Op verzoek van het jeugdbeschermingsplein voert JBRR casusregie jeugdbescherming uit.

JBRR heeft een wettelijke taak in het gedwongen kader. Wanneer de kinderrechter op verzoek van de RvdK een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt (jeugdreclassering, ondertoezichtstelling of voogdij) voert JBRR deze maatregel uit.

Contact: 010 233 00 00 (ook voor directe hulp altijd bereikbaar),  jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de organisaties in de keten veilig en beschermd opgroeien in Rotterdam kunt u doorklikken naar: