Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Schadelijke traditionele praktijken

Bent u bang voor geweld dat te maken heeft met de familie-eer? Voelt u zich onderdrukt, vaak vernederd? Mag u van uw man en/of (schoon)familie niet naar buiten? Of wordt u bedreigd met achterlating in het buitenland, mishandeling of zelfs de dood? Omdat u volgens uw echtgenoot of een familielid de eer van de familie hebt geschonden?

Praat hierover met iemand die u vertrouwt! Ga naar een vertrouwde organisatie of vraag advies bij een deskundig medewerker van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (0800 2000). Chatten kan ook via veiligthuisrr.nl. Link opent een externe pagina van 9 tot 17 uur.

Heeft u meteen hulp nodig? Bel direct alarmnummer 112!

Wat kunt u doen als getuige?

Praat zelf met het slachtoffer en laat weten dat u bereid bent om te luisteren. Gaat het om een jongere? Wees er bewust van dat door met de familie te praten er meer problemen kunnen ontstaan. Bel bij sterke vermoedens van eergeweld voor advies met een deskundige medewerker van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (0800 2000).

Meer over schadelijke traditionele praktijken

Meisjesbesnijdenis (vrouwelijke genitale verminking), iemand dwingen te trouwen (huwelijksdwang) en eerwraak zijn voorbeelden van schadelijke traditionele praktijken. Schadelijke traditionele praktijken zijn vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking. Ze komen voort uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en de rol van mannen en vrouwen. Ze beperken mensen in hun rechten en vrijheid. Ze zijn daarmee ook een schending van de mensenrechten.

Het kan leiden tot:

  • Stelselmatig vernederen en onderdrukken
  • Verminking van de vagina
  • Schelden
  • Slaan
  • Schoppen
  • Dreigen
  • Chantage
  • Grote druk uitoefenen op een gezinslid, meestal een (jonge) vrouw.
  • Eerwraak, waar iemand zelfs wordt vermoord om de eer van de familie te herstellen

Voor professionals

Krijgt u in uw werk te maken met schadelijke traditionele praktijken? Heeft u een scholier, student, een cliënt of patiënt waarbij u vermoedt dat dit speelt? Hieronder vindt u de organisaties die u advies kunnen geven of hulp.

Meer informatie