Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 43 min

VrijHeden

Het interactieve lespakket VrijHeden maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar in de klas. Onderwerpen als kindermishandeling, seksueel geweld en online chantage. Bent u een leerkracht? Dan kunt u gratis inschrijven voor het nieuwe lespakket.

Het interactieve lespakket VrijHeden bestaat uit confrontatietheater en nagesprekken met thema’s als huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, verwaarlozing, sexting en exposen.

Leraren bedankt!

Ervaringsdeskundige Danny Dijkhuizen (Kids4Dreams) roept leerkrachten op om alert te blijven op signalen van bijvoorbeeld kindermishandeling. Maar hij wil in deze online boodschap. Link opent een externe pagina (Youtube.com, niet ondertiteld) vooral ook alle mensen in het onderwijs enorm bedanken voor de grote inzet die zij doen voor kinderen en jongeren. Want leraren maken het verschil. Danny zat in de klas bij meester Taco. Meester Taco maakte voor Danny het verschil nadat Danny op 11-jarige leeftijd betrokken was bij heftige incidenten in de thuissituatie. Ook geeft hij tips hoe je als leerkracht het gesprek aan kunt gaan met leerlingen over dit moeilijke onderwerp en deze periode.

Interactief lespakket

Het lespakket VrijHeden is verder uitgebreid. Naast traditionele schadelijke praktijken wil de gemeente Rotterdam met het lespakket ook andere pijnlijke onderwerpen voor jongeren bespreekbaar maken. En wanneer nodig hulp bieden. Met veel jongeren gaat het goed. Helaas niet met allemaal. Zo zijn er jongeren die te maken krijgen met huiselijk geweld, (online) seksueel misbruik, exposen of andere nare ervaringen. Met interactief en confronterend theaterspel in de klassen gaan de acteurs het gesprek aan in de klas. Onderaan deze webpagina vindt u al het aanbod en hoe u zich hiervoor kan aanmelden.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Schadelijke traditionele praktijken

Vast onderdeel van het lespakket is het bespreekbaar maken van schadelijke traditionele praktijken. Denk hierbij aan huwelijksdwang en achterlating en meisjesbesnijdenis. Ze komen voort uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. De acteurs én ervaringsdeskundigen durven hierover gepast de confronterende gesprekken aan te gaan.

Een vermoeden?

Vermoedt u dat een leerling moet trouwen tijdens de aankomende vakantie of een bezoek aan familie moet trouwen? Dat hij of zij zich moet verloven tegen zijn of haar wil? Of dat hij of zij wordt achtergelaten in het buitenland?

  • Zeg tegen deze leerling niet mee te gaan naar het buitenland. En schakel professionele hulp in via Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, telefoon 0800 - 20 00.
  • Vertel de leerling dat hij of zij altijd bij u terecht kan voor hulp. Ook u kan bellen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor advies.
  • Vertel de leerling dat hij of zij altijd contact kan opnemen met de Nederlandse ambassade als hij of zij hulp wil in het buitenland. Bijvoorbeeld omdat de leerling gedwongen wordt in het buitenland te trouwen of wordt achtergelaten. De Nederlandse ambassade is te bereiken via telefoonnummer 0031 247 247 247 of via Nederlandwereldwijd.nl. Link opent een externe pagina. Vertel daarbij om te bellen op een moment dat de leerling veilig is en kan praten.
  • Kijk op huwelijksdwangenachterlating.nl. Link opent een externe pagina voor meer informatie.

Aanmelden voor activiteiten

Bent u leerkracht van een vmbo, havo/vwo, mbo of hbo school? Dan kunt u zich nu (gratis) inschrijven voor onderstaande activiteiten. De activiteiten gaan over keuzevrijheid en thema’s zoals huwelijksdwang en achterlating en eergerelateerd geweld. U kunt een mail sturen naar de organisatie die de activiteit organiseert. De organisatie van de desbetreffende activiteit neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Aanbod voor primair onderwijs

Aanbod voor havo en vwo

Aanbod voor vmbo

Aanbod voor mbo

Aanbod voor hbo

Trainingsaanbod voor docenten

Nazorg na de (theater)voorstellingen

De organisatie Mixed Matters. Link opent een externe pagina is gespecialiseerd in cultuur sensitieve zorg op gebied van hulpverlening. Zij zullen na de theatervoorstellingen de nazorg voor leerlingen, ouders en docenten bieden en begeleiden.