Sloop en nieuwbouw Dahliablok
Gepubliceerd op: 02-06-2017
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dahliablok/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente gaat het Dahliablok gelegen in de wijk Bloemhof aan de Dahliastraat, Jasmijnstraat en Lange Hilleweg slopen en ongeveer 30 nieuwe koop woningen bouwen. Zodat Bloemhof aantrekkelijker wordt voor gezinnen.

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving.

De gemeente heeft alle panden aangekocht en is volledig eigenaar. De bebouwing was in zeer slechte bouwkundige staat. De huidige kleinere appartementen, veelal in het goedkope huursegment, worden vervangen door ongeveer 30 nieuwe eengezinswoningen, gestapelde gezinswoningen en appartementen in het midden- tot hoge segment van de koopsector. Hiermee zorgen we voor meer woningen in dit segment waaraan in Bloemhof een groot tekort is. Dit is belangrijk om jonge gezinnen aan de wijk te binden.

Met het bouwen van de nieuwe woningen verbeteren we de woningvoorraad en kunnen meer gezinnen een woning vinden in Bloemhof.

Wanneer Wat
juni 2017 tot nu Tijdelijk beheer woningen/gebouw
3e kwartaal 2022 Start sloop
3e kwartaal 2023 Nieuwbouw

3e kwartaal 2024

Opleveren nieuwe woningen

Nieuws

Het Dahliablok, gelegen aan de Dahliastraat, Jasmijnstraat en Lange Hilleweg, zal gesloopt worden. Deze woningen zijn in bouwkundige slechte staat en zijn al een tijd onbewoond en dichtgezet met platen. Op deze locatie komt nieuwbouw en de keuze is gevallen op ontwikkelaar Stevast Baas & Groen.

In deze brief gaan we kort in op het plan en de planning.

Over project Dahliablok

In de nieuwbouw van het Dahliablok komen ongeveer 30 nieuwe eengezinswoningen, gestapelde gezinswoningen en appartementen in het midden- tot hoge segment van de koopsector. Met het bouwen van deze nieuwe woningen verbeteren we de woningvoorraad en kunnen meer gezinnen een woning vinden in Bloemhof. Dit is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), waarin is vastgelegd dat de woningvoorraad meer geschikt moet zijn voor de huisvesting van gezinnen.


De nieuwe woningen krijgen eigen parkeerplaatsen onder een binnenterrein. Het binnenterrein wordt groen ingericht met privé tuinen en een gezamenlijke binnentuin die ook vanaf de straat te zien is. De inrit naar de parkeerplaatsen komt aan de Jasmijnstraat. Het blok zal in uitstraling en hoogte aansluiten bij de huidige bebouwing en het naastgelegen Patrimoniums hof.

In het binnenterrein van het Dahliablok komt veel extra grond, zodat bomen en planten goed groeien. Bomen en planten zijn belangrijk voor de beleving van de tuin, maar ook voor het klimaat in Rotterdam en specifiek voor Bloemhof. De bomen vergroten namelijk de opnamecapaciteit van water en gaan hittestress tegen omdat ze verkoeling geven.

In de bebouwing en het binnenterrein worden nestkasten gerealiseerd, zodat ook dieren een plek krijgen in de nieuwbouw ontwikkeling.

Planning

Vanaf nu gaan de gemeente en Stevast aan de slag met de voorbereidingen voor de bouw. We gaan ervan uit dat de gemeente in het laatste kwartaal van 2022 het blok kan gaan slopen en de grond geschikt kan maken voor de nieuwbouw. De verwachting is dat de bouw eind 2023 zal starten. Als er meer bekend is over de planning van bouwen dan informeren wij de directe bewoners in de omgeving.

Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u een vraag?
U kunt ons een e-mail sturen via: dahliablokSO@rotterdam.nl.

In september 2018 is het te slopen Dahliablok opgefleurd met een enorme muurschildering.

Projecten in de omgeving

Tegenover het Dahliablok aan de Dahliastraat gaat woningcorporatie Vestia de 103 woningen in het Patrimoniumshof renoveren. Dat is noodzakelijk vanwege de bouwtechnische staat van de woningen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar dahliablokSO@rotterdam.nl. of bel naar 14 010.

Woont u ergens anders op Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan opkopen? Neem dan contact op met Iwein Vanoverschelde van gemeente Rotterdam.