Brinkplein
Gepubliceerd op: 31-08-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brinkplein/
Ga naar de hoofdinhoud

Het is al lang de wens van inwoners, ondernemers en gemeente dat het dorpscentrum van Hoek van Holland een aantrekkelijker woon- en winkelgebied wordt. Het verbeteren van het Brinkplein is daarbij het belangrijkst.

De openbare ruimte en gebouwen van het Brinkplein, de Prins Hendrikstraat, de Rietdijkstraat en de routes naar het metrostation Hoek van Holland Haven zijn onderdeel van het plan. Uit gesprekken met bewoners en ondernemers komt naar voren dat ze het dorp levendiger en groener willen zien en dan vooral het centrum. Het moet wel goed bereikbaar blijven, maar rondom de winkelstraten mogen wel minder auto's gaan rijden.

Wat zijn uw ideeën voor de toekomstige ontwikkeling van Hoek van Holland?

Op 11 oktober 2022 organiseert de gemeente Rotterdam een bijeenkomst over twee grote projecten in van Hoek van Holland. Het gesprek gaat over de inrichting van het dorpscentrum. Ook gaat het over nieuwe plannen voor de Zuidwesthoek, het gebied tussen de Badweg, het strand en de Nieuwe Waterweg. De bewonersavond vindt plaats op dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 22.00 uur in de Torpedoloods (Stationsweg 43, Hoek van Holland). 

Tijdens de avond halen we uw ideeën op voor de buitenruimte, bespreken we met u het parkeervraagstuk en gaan we aan de slag met ideeën voor een centraal object op het plein. 

Denkt u graag mee? Meld u dan snel aan op Mijn Rotterdam - Ontwikkelopgave Dorpscentrum of via s.mahabier4@rotterdam.nl.

Ambitiedocument Dorpscentrum

De gemeente heeft in maart 2022 het ambitiedocument voor het dorpscentrum vastgesteld. Hierbij zijn bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gebiedscommissie betrokken. In het ambitiedocument staan plannen, doelen en vervolgstappen in voor het dorpscentrum.

Rietdijkstraat

De Rietdijkstraat nemen we mee in de plannen voor het Brinkplein. De meest zonnige plek van het Brinkplein kan zo beter ingezet worden. De mooie gebouwen, horeca en winkels aan de Rietdijkstraat worden zo meer onderdeel van het gehele plein. De Rietdijkstraat blijft wel toegankelijk voor voetgangers, fietsers, nooddiensten en het laden en lossen.

Een schetstekening in kleur van het Brinkplein. Eromheen in het wit de bebouwing.

Wijkverrijker Brinkplein

De gemeente Rotterdam heeft het Brinkplein aangewezen als een 'Wijkverrijker', dit is een kleinschalig project om de buitenruimte een hogere kwaliteit te geven. Met het project Wijkverrijker maakt de gemeente het plein groener en gezelliger.

Uitvoering Wijkverrijker

De uitvoering van Wijkverrijker begon op 18 februari in het bijzijn van wethouder Karremans. Inmiddels zijn de laatste restpunten afgerond in juni 2022. Op het plein staan nu nieuwe 'plantvakken', met daarin negen nieuwe bomen, verschillende grassen en siergroen. In totaal gaat het om ongeveer 250 vierkante meter extra beplanting. Deze planten zijn ook te vinden in de duinen van de Hoek.

Documenten

Brieven, participatieverslagen en andere documenten kunt u opvragen bij projectsecretaris Ruud Langeveld. Ook voor andere vragen kunt u contact met hem opnemen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u mailen naar GebiedHoekvanHolland@rotterdam.nl of bellen naar 14 010.