Brinkplein
Gepubliceerd op: 31-08-2020
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brinkplein/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Brinkplein is een centrale plek in Hoek van Holland. Een dorpscentrum vol met economische, maatschappelijke en culturele kansen. De ambitie is dat jonge en oudere Hoekenezen er prettig kunnen winkelen, ontspannen, wonen en verblijven.

Er moet ook voldoende ruimte zijn voor evenementen en activiteiten, en het gebied moet aangenaam zijn voor bezoekers.

In 2012 is een masterplan vastgesteld. Samen met belanghebbenden hebben we in 2020 dit plan actueel gemaakt. Het nieuwe masterplan bevat doelen voor het gebied en beschrijft hoe die te bereiken. De openbare ruimte en gebouwen van het Brinkplein, de Prins Hendrikstraat, de Rietdijkstraat en de routes naar het metrostation Hoek van Holland Haven zijn onderdeel van het plan.

Er is een netwerk samengesteld van zo’n vijftien ondernemers, vastgoedeigenaren, gebiedscommissieleden, kunstenaars en bewoners. Met hen is vijf keer een afspraak. Ook bewoners en ondernemers buiten het netwerk worden op openbare manier geïnformeerd en geconsulteerd. Er zijn drie participatierondes. Door de coronapandemie moet de participatie digitaal gebeuren. Dit is voor bewoners, ambtenaren en anderen nieuw.

Op 12 mei 2020 is gestart met het participatieproces. Het doel van de eerste ronde was om goed te luisteren naar wat er lokaal speelt. Ook willen we een samenwerking opbouwen met mensen die graag willen nadenken over en werken aan een beter dorpscentrum. Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn per brief en via de lokale (sociale) media uitgenodigd om mee te denken. Ongeveer 55 mensen mailden terug. Met twee kleine groepen zijn diepgaande beeldbelgesprekken gehouden.

Uit de gesprekken en de mails komen veel ideeën, zorgen en wensen. Mensen wensen bijvoorbeeld meer en beter groen, gezelligheid, bescherming tegen de wind en minder auto-overlast. Ook zijn er uiteenlopende ideeën ontvangen zoals theater op locatie, een versmarkt, meer terrasruimte in de zomer en het centrum autovrij maken.

Na het masterplan?

Om de openbare ruimte van het dorpscentrum grootschalig te verbeteren moet de gemeente een aantal stappen nemen: een masterplan schrijven, het inrichtingsplan ontwerpen, het werk aanbesteden en de het werk uitvoeren. Bij alle stappen betrekken we omwonenden, lokale ondernemers en andere belanghebbenden. Als de stappen volgens verwachting gaan dan start het werk in 2022 en levert de aannemer in 2023 de nieuwe inrichting op. Binnen deze globale planning moet het gemeentebestuur beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de kosten.

De participatieverslagen kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan de projectmanager Peter Oosterloo p.oosterloo@rotterdam.nl.