Bloemhof
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 26-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bloemhof/
Ga naar de hoofdinhoud

Bloemhof is een dichtbebouwde vooroorlogse wijk in het centrum van Rotterdam-Zuid. In het noorden staan veel portiekwoningen en in het zuiden vooral laagbouw met veel tuintjes en smalle straatjes.

De Lange Hilleweg loopt als de scheiding tussen de twee delen en vormt de belangrijkste verkeersader van de wijk. Er staan meerdere rijksmonumenten in de wijk, die allemaal onderdeel zijn van de Kiefhoek, Stoelemeijer of Patrimonium’s Hof.

Wijkraad

De inwoners van Bloemhof worden vertegenwoordigd door wijkraad Bloemhof. Deze bestaat uit vijf bewoners van Bloemhof. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Bloemhof, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen:

Djenabou Diallo

Djenabou Diallo

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06 - 537 271 49

E-mail dnyi.diallo@wijkraadrotterdam.nl

Ramazan Erdogan

Ramazan Erdogan

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06 - 558 173 35

E-mail r.erdogan@wijkraadrotterdam.nl

Petra Franken

Petra Franken

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06 - 363 007 66

E-mail p.franken@wijkraadrotterdam.nl

Marco van Lent

Marco van Lent

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06 - 284 081 96

E-mail m.vanlent@wijkraadrotterdam.nl

Olga van 't Spijker

Wijkraadslid (februari 2021)

Telefoon 06 - 348 672 21

E-mail o.vantspijker@wijkraadrotterdam.nl

Bloemhof is ontstaan aan het begin van de vorige eeuw toen de Rotterdamse havens groeiden en er grote vraag was naar nieuwe arbeidskrachten. Deze nieuwe bewoners kwamen vooral uit Noord-Brabant en Zeeland. Ook latere migranten vonden hier een plek om te wonen.

Door de vele migratiebewegingen in de afgelopen eeuw is Bloemhof nu een multiculturele wijk met meer dan 150 verschillende nationaliteiten. Van de kleine 14.000 inwoners heeft ongeveer 70% een andere culturele achtergrond. Met name in het noordelijke deel van Bloemhof is een zeer hoge verhuisgraad waar te nemen, terwijl in het zuiden de bewoners veel honkvaster zijn.

Bloemhof is een woonwijk, die omringd wordt door winkels aan de Putsebocht, Strevelsweg en de Groene Hilledijk. Ook is de oversteek naar het winkelcentrum Zuidplein snel gemaakt.