Bloemhof
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-07-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bloemhof/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De inwoners van Bloemhof worden vertegenwoordigd door wijkraad Bloemhof. Deze bestaat uit vijf bewoners van Bloemhof. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Maandag 8 juli is de eerste paal geslagen van het nieuwe schoolgebouw voor de christelijke basisschool De Sleutel aan de Putsebocht in Bloemhof. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst waar veel leerlingen van De Sleutel bij waren. Het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe naastgelegen sporthal met twee gymzalen zijn ontstaan in een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad Rotterdam.

De gemeente Rotterdam is eigenaar van de grond en heeft alle opstallen laten slopen. Woonstad ontwikkelt en bouwt daar het nieuwe schoolgebouw en een sporthal met twee gymzalen. De oplevering wordt verwacht in de zomer van 2020.

Aanwinst voor de wijk

Het nieuwe schoolgebouw is welkom in het kinderrijke Bloemhof. Bloemhof is een van de wijken die aandacht krijgt in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Een wijk waar hard gewerkt wordt aan goed onderwijs voor de kinderen in de wijk, maar ook aan het verbeteren van de werkgelegenheid, een breed woonaanbod en een fijne woonomgeving. De bouw van CBS De Sleutel raakt aan alle facetten van het NPRZ en levert zo een grote bijdrage aan de buurt.

Leer-werkplekken bij de bouw

Woonstad Rotterdam heeft bijvoorbeeld in de uitvraag naar de aannemer de verplichting opgenomen om bij de bouw leer-werkplekken aan te bieden voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgt de investering in nieuwbouw ook maatschappelijke meerwaarde. Samen met JINC organiseert Woonstad daarnaast in het najaar een bliksemstage bij het project voor vmbo-leerlingen, om een plan te maken voor de inrichting van de speelpleinen.

‘Frisse scholen’ in Rotterdam

De gebouwen worden gebouwd volgens de ‘ambitienorm frisse scholen’. Een goed binnenmilieu in scholen heeft een positief effect op de gezondheid, de leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzers.

Duurzaam

Bovendien worden de nieuwe gebouwen duurzaam. Zo wordt regenwater gebruikt om de wc’s door te spoelen en komt er een groen speelterrein. Ook worden educatieve programma’s ontwikkeld om het bewustzijn rondom duurzaamheid te vergroten. Woonstad onderzoekt nog de eventuele toepassing van een groen dak en zonnepanelen.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Bloemhof, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bloemhof is een vooroorlogse wijk in Feijenoord, ingeklemd tussen de Putselaan, Hillevliet en de Dordtselaan. Bloemhof is dichtbebouwd en dichtbevolkt. Naast veel sociale woningbouw, is een groot deel particulier woningbezit.

Het noordelijk deel karakteriseert zich met portiekwoningen, terwijl in het zuidelijk deel vooral bestaat uit laagbouw met veel kleine straatjes.  De Lange Hilleweg -de belangrijkste verkeersader van de wijk- scheidt de twee buurten. Bloemhof is trots op De Kiefhoek. Een ontwerp van architect J.J.P. Oud, die met de opvallende bouwstijl internationale bekendheid verwierf.

Bloemhof is ontstaan aan het begin van de vorige eeuw toen de Rotterdamse havens groeiden en er grote vraag was naar nieuwe arbeidskrachten. Deze nieuwe bewoners kwamen vooral uit Noord-Brabant en Zeeland. Ook latere migranten vonden hier een plek om te wonen.

Door de vele migratiebewegingen in de afgelopen eeuw is Bloemhof nu een multiculturele wijk met meer dan 150 verschillende nationaliteiten. Van de kleine 14.000 inwoners heeft ongeveer 70% een andere culturele achtergrond. Met name in het noordelijke deel van Bloemhof is een zeer hoge verhuisgraad waar te nemen, terwijl in het zuiden de bewoners veel honkvaster zijn.

Bloemhof is een woonwijk, die omringd wordt door winkels aan de Putsebocht, Strevelsweg en de Groene Hilledijk. Ook is de oversteek naar het winkelcentrum Zuidplein snel gemaakt.