Vrachtverkeer Maasvlakte
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verkeer-maasvlakte/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rotterdamse haven groeit. Dit betekent dat het aantal vrachtauto’s op de Maasvlakte toeneemt. Dit zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit. Om hier wat aan te doen, zijn er toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakte.

Op deze manier werkt Rotterdam aan gezondere lucht in en om de stad.

Toegangseisen vrachtverkeer EuroVI-zone Maasvlakte

Een vrachtauto mag alleen op de Rotterdamse Maasvlakte komen als:

 • de vrachtauto geregistreerd staat bij de gemeente Rotterdam
 • de vrachtauto een Euro VI-motor heeft óf
 • de vrachtauto als 'bijzonder voertuig' bij de gemeente Rotterdam staat geregistreerd en is niet ouder dan 13 jaar (datum eerste toelating) óf
 • de vrachtauto een ontheffing heeft.

Ontheffingsmogelijkheden

Een dagontheffing kan na registratie direct aangevraagd worden. De dagontheffing en factuur ontvangt u direct per e-mail. De dagontheffing kan maximaal twee weken voor de gewenste datum worden aangevraagd. U kunt maximaal twaalf dagontheffingen per jaar aanvragen. Een dagontheffing is 24 uur geldig.

Het ingangstijdstip en de datum van een dagontheffing kan éénmalig gewijzigd worden. Dit kan tot maximaal zeven dagen voor of na het oorspronkelijke ingangstijdstip en datum van de dagontheffing. U kunt de dagontheffing niet aanpassen naar een passagedatum en- tijdstip in het verleden. De dagontheffing moet altijd zijn aangevraagd en verleend vóórdat u de Maasvlakte oprijdt.

Voor onvoorziene omstandigheden, met onevenredige gevolgen voor een bedrijf, kan een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. Deze ontheffing kan voor maximaal één jaar worden verleend. Ontheffing kunnen alleen verleend worden indien het werk waarvoor de vrachtauto wordt ingezet is aangenomen vóór 5 november 2015.

 • Voor de aanvraag van een ontheffing betaalt u leges. Deze betaalt u voor de behandeling van de aanvraag. Betaling van de leges geeft u geen recht op een ontheffing. Het aanvragen van een ontheffing is dus geen garantie dat u er een krijgt.
 • U kunt alleen een ontheffing aanvragen wanneer het voertuig geregistreerd staat. Vrachtauto’s met een Nederlands kenteken zijn door een koppeling met de RDW Basis Registratie Voertuigen automatisch geregistreerd. Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten apart geregistreerd worden bij gemeente Rotterdam.
 • De ontheffing moet in het bezit van de chauffeur zijn vóórdat de wagen de Maasvlakte oprijdt.

Kijk voor meer informatie over de beleidsregels op officielebekendmakingen.nl.

Registreren en ontheffing aanvragen buitenlandse voertuigen

Alle vrachtauto’s op de Maasvlakte moeten geregistreerd staan bij gemeente Rotterdam. Voor de Nederlandse kentekens gebruikt de gemeente de bestaande voertuigregistraties van de RDW. Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten zich registreren bij de gemeente Rotterdam. De registratie is gratis en éénmalig

De regels voor registratie en hoe u in aanmerking komt voor een dag-, langdurige- of overige ontheffingen leest u hieronder bij Veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen:
Het registreren van een voertuig

Ja. Alle vrachtauto’s op de Maasvlakte moeten geregistreerd staan bij gemeente Rotterdam. Voor de Nederlandse kentekens gebruikt de gemeente de bestaande voertuigregistraties van de RDW. Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten zich registreren bij de gemeente Rotterdam via de pagina Verhicle registration exemptions Maasvlakte. De registratie is gratis en éénmalig.

 • Nederlandse kentekens: Nederlandse bedrijven kunnen bij de gemeente inloggen met hun eHerkenningaccount. Kijk op eHerkenning.nl voor meer informatie over eHerkenning.
  Nederlandse burgers gebruiken DigID.
 • Buitenlandse kentekens: buitenlandse bedrijven en burgers moeten eerst een account aanmaken. Dat kan via de pagina Verhicle registration exemptions Maasvlakte

Voor een buitenlands account bij de gemeente Rotterdam heeft u nodig:

 • In geval van een bedrijf: een digitale scan van het uittreksel van het handelsregister in uw land (Kamer van Koophandel). In geval van een registratie door een burger: een digitale kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of Europese ID-kaart).
 • Een bruikbaar e-mailadres én een werkende mobiele telefoon. Gemeente Rotterdam werkt met een verificatie per e-mail én per SMS.

Accounts zijn direct gebruiksklaar. Voertuigregistraties worden automatisch voorlopig en na controle definitief goedgekeurd.

 • Aanvragen voor langdurige ontheffing worden individueel getoetst. De maximale afhandelingstermijn is acht weken
 • De gemeente Rotterdam houdt u op de hoogte van elke stap in het proces via e-mail. Het is daarom belangrijk dat u een geldig, bruikbaar e-mailadres opgeeft
 • U kunt het verloop van een aanvraag ook volgen in uw account.

Voor het registreren van een voertuig met een buitenlands kenteken, heeft u scans nodig van de registratiedocumenten van het voertuig, behorend bij het voertuig en het kenteken. Op het registratiedocument moet de milieuclassificatie van het voertuig staan. Als de milieuclassificatie niet op het registratiedocument staat dan moet u een ander officieel document aanleveren waaruit de euronorm blijkt.

Het aanvragen van een ontheffing

Een dagontheffing kan alleen worden aangevraagd als het voertuig (waarvoor u een ontheffing nodig heeft) geregistreerd is. U heeft dan geen speciale documenten nodig voor de aanvraag van de ontheffing. Er gelden geen aanvullende eisen voor Euroklasse of leeftijd van het voertuig. Voor de betaling van uw aanvraag heeft u een bruikbare creditcard of bankpas met iDEAL nodig. Per kenteken kan maximaal twaalf keer per kalenderjaar een ontheffing worden aangevraagd. Aanvragen voor dagontheffingen worden na betaling automatisch verwerkt en in de regel automatisch goedgekeurd.

De hardheidsclausule is voor bijzondere uitzonderingen. Daarom is een gedegen motivatie noodzakelijk waarom er sprake is van een onvoorziene situatie met onevenredige gevolgen voor het bedrijf.

 • Een bewijs of contract dat u het werk naar de Maasvlakte waarvoor de vrachtauto wordt ingezet vóór 5 november 2015 heeft aangenomen
 • Een overzicht van het gehele wagenpark.

Het ingangstijdstip en de datum van een dagontheffing kan eenmalig gratis gewijzigd worden. Hieraan zit een maximum van zeven dagen vóór of na het oorspronkelijke ingangstijdstip en de datum van de dagontheffing.

U kunt deze wijziging indienen tot een half uur voor het ingangstijdstip van de ontheffing. Om de aanvangsdatum en -tijd te wijzigen moet de aanvrager opnieuw inloggen. Hierna kan de dagontheffing worden aangepast. U kunt de aanvangsdatum- en tijd niet aanpassen naar een datum en tijdstip in het verleden.

Wordt de dagontheffingen op dezelfde dag als de passage aangevraagd? Dan krijgt deze het tijdstip vanaf het moment van de aanvraag tot het eind van de dag.

Tijdens de aanwezigheid op de Maasvlakte moet de ontheffing getoond kunnen worden. Deze moet overhandigd kunnen worden in geval van een handmatige controle.

De hoogte van de leges verschillen per actie: de exacte kosten vindt u op deze pagina.

Leges worden betaald voor het behandelen van de aanvraag. Leges worden niet terugbetaald bij een afwijzing.

Bijzondere voertuigen

De volgende voertuigen staan in het ontheffingenbesluit als 'bijzonder'. Vrachtauto's die tot deze groep voertuigen horen en niet ouder zijn dan dertien jaar hebben geen ontheffing nodig.
De gemeente gebruikt hier de omschrijvingen van de Basisregistratie Voertuigen (BRV) van de RDW:

 • gepantserd voertuig
 • brandweerwagen
 • bergingsvoertuig
 • servicewagen
 • reinigingswagen
 • kolkenzuiger
 • hoogwerker
 • takelwagen
 • wagen met zware laadkraan
 • kraanwagen
 • betonmolen
 • betonpomp
 • trekker met vier of meer assen
 • voertuig voor buitengewoon transport
 • (overige) speciale wagens.

Is uw vrachtauto volgens het ontheffingenbesluit Maasvlakte een bijzonder voertuig? Maar is deze om een of andere reden niet zo in de basisregistratie opgenomen? Dan kunt u een aanvraag doen bij supportovv@rotterdam.nl om voor de Maasvlakte de status van een bijzonder voertuig te krijgen.

Exceptioneel transport

Wordt een voertuig

 • ingezet voor buitengewoon transport
 • én is het voertuig niet ouder dan dertien jaar
 • én heeft u een jaarontheffing van de RDW?

Dan kunt u in uw account het kenteken van het trekkende voertuig én vermelding van het RDW-klantnummer aanmelden en krijgt u ontheffing. U hoeft dan geen leges te betalen.

Rijksontheffing

Heeft u een Rijksontheffing of een Rijksvrijstelling van het C07-bord? Dan geldt deze Rijksontheffing mogelijk ook voor de Maasvlakte Euro VI-zone. U kunt in uw account deze Rijksontheffing apart opsturen. De gemeente controleert of de Rijksontheffing ook voor de Maasvlakte geldt. Na controle ontvangt u een e-mail waarin staat of de ontheffing/vrijstelling van toepassing is.

Wettelijke taak

Wordt een vrachtauto door of namens een overheidsinstantie ingezet voor de uitvoering van een wettelijke- en/of overheidstaak? Dan komt deze in aanmerking voor een langdurige ontheffing. Bij de aanvraag voor ontheffing moet de eigenaar van de vrachtauto het contract digitaal uploaden. Uit dit contract moet blijken dat de eigenaar in opdracht van een overheidsinstantie werkt. De ontheffing is voor de looptijd van het contract. Het contract moet zijn ingegaan voor 5 november 2015.

Handelaarskenteken

Vrachtauto's met een groen handelaarskenteken zijn ontheven van de toegangsregels voor de Maasvlakte. Eigenaren van een groen handelskenteken hoeven niets te doen.

Kampeerauto’s

Kampeerauto's die als vrachtauto zijn geregistreerd zijn ontheven van toegangsregels voor de Maasvlakte.

Praktische ICT-informatie

Wanneer u een storingsmelding krijgt kunt u eerst de cookies schonen en of uw browser opnieuw opstarten en opnieuw een aanvraag doen.

Bij aanhoudende problemen kunt u contact opnemen met supportovv@rotterdam.nl. Maak dan eerst een printscreen van de storing met een tijdsaanduiding en stuur deze mee met de e-mail. 

Als u 15 minuten niets doet in de applicatie sluit de applicatie zichzelf af.

U kunt maximaal 5 MB per document meesturen.

Het internetverkeer is beveiligd. Voor het maken van een Foreign Account heeft u een mobiel nummer nodig om sms-berichten met verificatiecodes te ontvangen. Deze code geldt eenmalig en moet u direct gebruiken. Voor elke nieuwe inlog op uw account ontvangt u een nieuwe code per sms. Let op: sluit uw Windowsscherm niet af tot u de code heeft kunnen gebruiken. 

De eerste keer moet uw account geactiveerd worden. U ontvangt een e-mail met een activeringslink. Ook deze activeringslink is beperkt houdbaar.

Zowel de sms als de activeringslink ontvangt u binnen maximaal 1 tot 3 minuten.

Worden uw vragen op deze pagina niet beantwoord? Neem dan contact met ons op via supportovv@rotterdam.nl (in Nederlands en Engels).

Algemene vragen

De aanleg en ingebruikname van de Tweede Maasvlakte leidt tot extra uitstoot van verontreinigende stoffen. Door alleen Euro VI-vrachtauto’s toe te staan neemt de uitstoot door het vrachtverkeer af.

Gemeente Rotterdam werkt op verschillende manieren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Op de pagina Luchtkwaliteit leest u hier meer over.

Ook het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een duurzamere haven.

De Maasvlakte is voor dieselvrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton alleen toegankelijk als:

 • de vrachtauto geregistreerd staat bij de gemeente Rotterdam
 • de vrachtauto een Euro VI-motor heeft óf
 • de vrachtauto als 'bijzonder voertuig' bij de gemeente Rotterdam staat geregistreerd en is niet ouder dan 13 jaar (datum eerste toelating) óf
 • de vrachtauto een ontheffing heeft.

De toegangseisen zijn onderdeel van de Overeenkomst Luchtkwaliteit Maasvlakte. Dit is een overeenkomst uit 2008 tussen:

 • gemeente Rotterdam
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • het Rijk (de toenmalige ministeries van VROM en V&W, nu ministerie van IenM).

Deze overeenkomst is nodig zodat door Maasvlakte II de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. En dan vooral op plaatsen in het Rijnmondgebied waar luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.

Andere maatregelen zijn:

 • schone motoren voor de binnenvaart
 • snelheidsreductie binnenvaart
 • het plaatsen van schermen langs de A4 en de A15.
 • alle postcodes van het postcodegebied 3199, behalve 3199 LN en 3199 LE
 • havennummers 7200 tot en met 9900

De gemeente Rotterdam handhaaft de regels met behulp van cameratoezicht met automatische kentekenherkenning en fysieke controles. Overtreders krijgen een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Gemeente Rotterdam verzamelt, bewerkt en bewaart alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De gemeente heeft hiervoor een privacyprotocol opgesteld.

Meer informatie

Als u contact met ons wilt hebben kunt u een e-mail sturen naar supportovv@rotterdam.nl.