Spring naar het artikel

De Maasvlakte staat voor een groeiende Rotterdamse haven. Dit betekent ook een toename van het aantal vrachtauto’s naar de Maasvlakte. Dat zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit.

Iedereen wil ook gezondere lucht en tegelijk dat de economie vooruit gaat. Om deze twee belangrijke zaken ruimte te geven, zijn maatregelen getroffen. Deze maatregelen betreffen onder andere het verkeer dat de Maasvlakte op moet.

Op de Rotterdamse Maasvlakte gelden specifieke toegangseisen voor vrachtauto’s:

 • Verplichte registratie voor alle vrachtauto's die zich op de Maasvlakte bevinden
 • De Maasvlakte is voor dieselvrachtauto's zwaarder dan 3,5 ton alleen nog toegankelijk wanneer:
  • deze een Euro VI motor hebben of wanneer deze niet ouder zijn dan 7 jaar én die op kenteken zijn gezet vóór 1 januari 2013 (datum eerste toelating tot de EU)
  • deze beschikt over een ontheffing
  • deze geregistreerd staat als 'bijzonder voertuig' en niet ouder zijn dan 13 jaar

Let op!

De ontheffing moet in het bezit van de chauffeur zijn voordat de wagen de Maasvlakte oprijdt.

Ontheffing aanvragen

De regels voor registratie en hoe u in aanmerking kom voor een dag- of langdurige ontheffing leest u op deze pagina's.

This information in English.

Veelgestelde vragen:
Praktische informatie

Wanneer u een storingsmelding krijgt kunt u eerst de cookies schonen en of uw browser opnieuw opstarten en opnieuw een aanvraag doen. Bij aanhoudende problemen kunt u contact opnemen met supportovv@rotterdam.nl. Maak dan eerst een print screen van de storing met een tijdsaanduiding en stuur deze mee met de mail. 

Wanneer er binnen 15 minuten geen activiteit in de applicatie is wordt de applicatie afgesloten.

Voor het aanvragen van een ontheffing moet u documenten opsturen. Raadpleeg van te voren de handleiding om te kijken welke documenten bij welke ontheffing benodigd zijn en scan deze documenten van te voren.

Als bijlagen worden alleen PDF, JPEG en PNG bestanden geaccepteerd. Per bestand kan 5 MB worden meegezonden.

Het internetverkeer is beveiligd. Voor het maken van een Foreign Account heeft u een mobiel nummer nodig om sms-berichten met verificatiecodes te ontvangen. Deze code moet u direct gebruiken en geldt eenmalig. Voor elke nieuwe inlog op uw account ontvangt u een nieuwe code via de sms. Let op sluit uw windows scherm niet af totdat u de code heeft kunnen gebruiken. 

De eerste keer moet uw account geactiveerd worden. U ontvangt een email met een activeringslink. Ook deze activeringslink is beperkt houdbaar.

U ontvangt geen sms. Neem contact op met supportovv@rotterdam.nl.

U ontvangt geen activeringslink. Check uw spam box en neem contact op als u de mail met link niet kan vinden.

Zowel de sms als de activeringslink moet binnen maximaal een 1 tot 3 minuten bij u binnen zijn.

Registreren en aanvragen ontheffing

Alle vrachtauto’s die zich op de Maasvlakte bevinden, moeten geregistreerd staan bij gemeente Rotterdam. Voor de Nederlandse kentekens maakt Rotterdam gebruik van de voertuigregistraties van de RDW. Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken zijn verplicht zicht te registreren bij de gemeente Rotterdam via de pagina Registreren vrachtauto’s Maasvlakte. De registratie is gratis en éénmalig.

Nederlandse kentekens: Nederlandse bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning. Hierbij hanteert gemeente Rotterdam nog beveiligingsinstallaties 1. Raadpleeg www.eherkenning.nl voor meer informatie over e-herkenning. Nederlandse burgers gebruiken DigiD.

Buitenlandse kentekens: Buitenlandse bedrijven en burgers moeten eerst bij gemeente Rotterdam een account aanmaken.

Voor een buitenlands account bij de gemeente Rotterdam, heeft u een digitale scan nodig van het uittreksel van het handelsregister (Kamer van Koophandel) of van uw legitimatiebewijs (paspoort of Europese ID-kaart). Ook heeft u een bruikbaar e-mailadres én een werkende mobiele telefoon nodig, voor verificatie per e-mail én SMS.

Voor het registreren van een voertuig met een buitenlands kenteken, heeft u scans nodig van de registratiedocumenten van het voertuig nodig, behorend bij het voertuig en het kenteken. Op het registratiedocument moet de milieuclassificatie van het voertuig staan. 

Een dagontheffing kan alleen worden aangevraagd als het voertuig waarvoor u een ontheffing nodig geregistreerd is. U heeft dan geen speciale documenten nodig voor de aanvraag van de ontheffing.
Voor de betaling van uw aanvraag heeft u een bruikbare creditcard of bankpas met iDEAL nodig. Per kenteken kan maximaal 12 keer per kalenderjaar een ontheffing worden aangevraagd.

Als er specifieke bedrijfseconomische omstandigheden zijn, kunt u een langdurige ontheffing aanvragen. U moet het volgende meesturen:

 • Een overzicht van ritten naar de Maasvlakte 
 • Een overzicht van het totaal aantal vrachtauto's in uw wagenpark 
 • Een overzicht van het totaal aantal vrachtauto's in uw wagenpark dat wel voldoet aan de toegangseisen 
 • De laatste drie jaarrekeningen van uw bedrijf  (een volledig financieel jaarverslag inclusief balans, verlies- en winstrekening en toelichtingen hierop).

In de handleiding leest u alles over de toegangsregels voor de Maasvlakte en hoe u registratie en ontheffing aanvraagt.
Voor vragen die niet in de handleiding beantwoord worden, neem contact op met: supportovv@rotterdam.nl (in Nederlands en Engels)

Vrachtauto’s die een ontheffing nodig hebben om zich op de Maasvlakte te bevinden, moeten deze vooraf aanvragen en tijdens de aanwezigheid op de Maasvlakte de ontheffing kunnen tonen.

 • Accounts zijn direct gebruiksklaar. Voertuigregistraties worden automatisch voorlopig en na controle definitief goedgekeurd.
 • Aanvragen voor dagontheffingen worden na betaling automatisch verwerkt en in de regel automatisch goedgekeurd.
 • Beroepen op de hardheidsclausule voor langdurige ontheffing worden individueel getoetst, met een maximale afhandelingstermijn van acht weken.
 • Als uw aanvraagprocedure voor een langdurige ontheffing nog loopt, geeft dit geen recht op toegang. 
 • De gemeente Rotterdam houdt u op de hoogte van elke stap in het proces via e-mail. Het is daarom belangrijk dat u een geldig, bruikbaar e-mailadres opgeeft. 
 • U kunt het verloop van een aanvraag ook volgen in uw account.

De hoogte van de leges verschillen per actie: de exacte kosten vindt u op deze pagina.

Leges worden betaald voor het behandelen van de aanvraag. Leges worden niet terugbetaald bij een afwijzing

Als uw vrachtauto door dit besluit niet meer de Maasvlakte op mag, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor ontheffing. Deze kan aangevraagd worden via de pagina Aanvragen Ontheffing. De mogelijkheden voor ontheffing zijn:

 1. Wanneer u niet vaak op de Maasvlakte hoeft te zijn, kunt u een dagontheffing aanvragen. Dit kan maximaal 12 keer per jaar. Er gelden geen verdere eisen t.a.v. Euroklasse of leeftijd van het voertuig.
 2. Wanneer de regels van het Verkeersbesluit u onevenredig hard treffen, komt u mogelijk in aanmerking voor een langdurige ontheffing op basis van bedrijfseconomische omstandigheden (artikel 5) of de hardheidsclausule (artikel 6). 
 3. Bijzondere voertuigen, zoals kolkenzuigers of takelwagens maar ook uitzonderlijk vervoer, krijgen ontheffingen, maar alleen als deze voertuigen niet ouder zijn dan 13 jaar. Als uw vrachtauto bij de RDW niet als bijzonder voertuig geregistreerd kan worden, maar volgens het ontheffingsbesluit wel als bijzonder voertuig kan worden aangemerkt, dan kunt u bij de gemeente Rotterdam aanvragen om deze status te verkrijgen door een mail te sturen met foto’s van het voertuig naar supportovv@rotterdam.nl
 4. Vrachtauto's die door of namens een overheidsinstantie worden ingezet voor de uitvoering van een wettelijke- en/of overheidstaak komen in aanmerking voor ontheffing. Bij de aanvraag voor ontheffing moet de eigenaar van de vrachtauto het contract, waaruit blijkt dat deze in aanmerking voor ontheffing komt, digitaal uploaden bij de aanvraag voor ontheffing. De ontheffing is voor de looptijd van het contract. Het contract moet zijn ingegaan voor 12 november 2015.
 5. Kampeerauto's die als vrachtauto zijn geregistreerd zijn ontheven van toegangsregels voor de Maasvlakte. Ontheffing wordt gegeven op basis van foto's en een omschrijving van het voertuig, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de richtlijnen zoals omschreven in artikel 7 van het besluit. Als registratie bij RDW en bij www.milieuzones.nl niet mogelijk zijn, dan kan een specifieke aanvraag gedaan worden via: supportovv@rotterdam.nl
 6. Vrachtauto's voorzien van een groen handelaarskenteken zijn automatisch ontheven.  U hoeft dan geen ontheffing aan te vragen.

Worden uw vragen op deze pagina niet beantwoord, dan kunt u contact met ons opnemen via supportovv@rotterdam.nl (in Nederlands en Engels).

Algemene vragen

Het verkeersbesluit zorgt ervoor dat het gebruik van Euro VI dieselmotoren wordt gestimuleerd en het gebruik van oudere, minder schone vrachtauto wordt beperkt. Hiermee wordt bereikt dat de uitstoot door het vrachtverkeer eerder afneemt.

Naast de ‘Overeenkomst Luchtkwaliteit Maasvlakte 2' werkt Rotterdam aan andere maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in haven, stad en regio. Speerpunten in onze aanpak zijn het stimuleren van schonere brandstoffen en schoner vervoer voor zowel vrachtverkeer over de weg als voor de scheepvaart, een schonere industrie en het verminderen van het aantal vervuilende autokilometers. en. Zo maken bedrijven op de Maasvlakte gebruik van de best beschikbare technieken om de uitstoot te beperken. Ook geldt in de binnenstad al langere tijd een milieuzone voor de meest vervuilende vrachtwagens. 

 • De Maasvlakte is voor dieselvrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton alleen nog toegankelijk wanneer:
  • deze een Euro VI motor hebben of wanneer deze niet ouder zijn dan 7 jaar én die op kenteken zijn gezet vóór 1 januari 2013 (datum eerste toelating tot de EU). 
  • deze beschikt over een dag- of langdurige ontheffing
  • deze geregistreerd staat als “bijzonder voertuig” en niet ouder zijn dan 13 jaar (datum eerste toelating tot de EU).
 • Verplichte registratie voor alle vrachtauto’s die zich op de Maasvlakte bevinden.

De toegangseisen zijn onderdeel van de Overeenkomst Luchtkwaliteit Maasvlakte . De overeenkomst is in 2008 ondertekend door gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk (de toenmalige ministeries van VROM en V&W, nu ministerie van IenM). Deze overeenkomst is nodig om er voor te zorgen dat door de in gebruik name van Maasvlakte II de luchtkwaliteit niet verder verslechtert op plaatsen in het Rijnmondgebied waar luchtkwaliteitsnormen worden overschreden. Andere maatregelen zijn: schone motoren voor de binnenvaart, snelheidsreductie binnenvaart en het plaatsen van schermen langs de A4 en de A15.

Onder het verkeersbesluit valt het gehele gearceerde gebied. Dit gaat over: 

 • alle postcodes van het postcodegebied 3199, met uitzondering van 3199 LN en 3199 LE
 • havennummers 7200 tot en met havennummer 9900.

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de handhaving van het verkeersbesluit en de registratieverplichting. Handhaving is gebaseerd op cameratoezicht met automatische kentekenherkenning en via het houden van fysieke controles. Overtreders krijgen directe, volautomatisch een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Boetes voor het niet geregistreerd zijn worden in heel Europa geïncasseerd door een gespecialiseerd incassobureau. Het is daarom zaak vrachtauto’s met een niet-Nederlands kenteken te registreren bij gemeente Rotterdam en eventueel ontheffingen aan te vragen.