Vrachtverkeer Maasvlakte
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verkeer-maasvlakte/
Spring naar het artikel

De Rotterdamse haven groeit. Dit betekent dat het aantal vrachtauto’s op de Maasvlakte toeneemt. Dit zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit. Om hier wat aan te doen, zijn er toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakte.

Op deze manier werkt Rotterdam aan gezondere lucht in en om de stad.

Toegangseisen vrachtverkeer EuroVI-zone Maasvlakte

Een vrachtauto mag alleen op de Rotterdamse Maasvlakte komen als:

 • de vrachtauto staat geregistreerd bij de gemeente Rotterdam
 • voor dieselvrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton gelden de volgende eisen:
  • de vrachtauto heeft een Euro VI-motor óf
  • de vrachtauto is niet ouder dan 7 jaar en op kenteken gezet vóór 1 januari 2013 (datum eerste toelating) óf
  • de vrachtauto staat als 'bijzonder voertuig' bij de gemeente Rotterdam geregistreerd en is niet ouder dan 13 jaar (datum eerste toelating) óf
  • de vrachtauto heeft een ontheffing.

Ontheffingsmogelijkheden

Een dagontheffing kan, wanneer uw vrachtwagen geregistreerd, is direct aangevraagd worden. De dagontheffing, inclusief de factuur, ontvangt u direct per mail. De dagontheffing kan maximaal twee weken voor de gewenste datum worden aangevraagd. U kunt maximaal twaalf dagontheffingen per jaar aanvragen. Een dagontheffing is 24 uur geldig.

Het ingangstijdstip en de datum van een dagontheffing kan éénmalig gewijzigd worden. Dit kan tot maximaal zeven dagen voor of na het oorspronkelijke ingangstijdstip en datum van de dagontheffing. U kunt de dagontheffing niet aanpassen naar een passagedatum en- tijdstip in het verleden. De dagontheffing moet altijd zijn aangevraagd en verleend vóórdat u de Maasvlakte oprijdt.

Voor onvoorziene omstandigheden, met onevenredige gevolgen voor een bedrijf, kan een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. Deze ontheffing kan voor maximaal één jaar worden verleend. Het werk moet vóór 5 november 2015 zijn aangenomen. Verder speelt bij de beoordeling een rol:

 • de noodzaak om met het betreffende voertuig in de zone te zijn
 • de voorhanden zijnde alternatieven.

Een lange levertijd van een nieuwe vrachtauto is geen reden tot het verlenen van een ontheffing indien voorzien had kunnen worden dat een nieuwe vrachtauto noodzakelijk was om het werk uit te voeren.

 • Voor de aanvraag van een ontheffing betaalt u leges. Deze betaalt u voor de behandeling van de aanvraag. Betaling van de leges geeft u geen recht op een ontheffing. Het aanvragen van een ontheffing is dus geen garantie dat u er een krijgt.
 • U kunt pas een ontheffing aanvragen wanneer u geregistreerd staat. Vrachtauto’s met een Nederlands kenteken zijn door een koppeling met de RDW Basis Registratie Voertuigen automatisch geregistreerd. Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten apart geregistreerd worden bij de gemeente Rotterdam.
 • De ontheffing moet in het bezit van de chauffeur zijn vóórdat de wagen de Maasvlakte oprijdt.

Kijk voor meer informatie over de beleidsregels op officielebekendmakingen.nl.

Ontheffing aanvragen en registreren buitenlandse voertuigen

De regels voor registratie en hoe u in aanmerking komt voor een dag-, langdurige- of overige ontheffingen leest u hieronder bij Veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen:
Het registreren van een voertuig

Ja. Alle vrachtauto’s op de Maasvlakte moeten geregistreerd staan bij gemeente Rotterdam. Voor de Nederlandse kentekens gebruikt de gemeente de bestaande voertuigregistraties van de RDW. Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten zich registreren bij de gemeente Rotterdam via de pagina Verhicle registration exemptions Maasvlakte. De registratie is gratis en éénmalig.

 • Nederlandse kentekens: Nederlandse bedrijven kunnen bij de gemeente inloggen met hun eHerkenningaccount. Kijk op eHerkenning.nl voor meer informatie over eHerkenning.
  Nederlandse burgers gebruiken DigID.
 • Buitenlandse kentekens: buitenlandse bedrijven en burgers moeten eerst een account aanmaken. Dat kan via de pagina Verhicle registration exemptions Maasvlakte

Voor een buitenlands account bij de gemeente Rotterdam heeft u het volgende nodig:

 • een digitale scan nodig van het uittreksel van het handelsregister in uw land (Kamer van Koophandel) of van uw legitimatiebewijs (paspoort of Europese ID-kaart)
 • een bruikbaar e-mailadres én een werkende mobiele telefoon (voor verificatie per e-mail én SMS)

Accounts zijn direct gebruiksklaar. Voertuigregistraties worden automatisch voorlopig en na controle definitief goedgekeurd.

 • aanvragen voor langdurige ontheffing worden individueel getoetst. De maximale afhandelingstermijn is acht weken
 • de gemeente Rotterdam houdt u op de hoogte van elke stap in het proces via e-mail. Het is daarom belangrijk dat u een geldig, bruikbaar e-mailadres opgeeft
 • u kunt het verloop van een aanvraag ook volgen in uw account

Voor het registreren van een voertuig met een buitenlands kenteken, heeft u scans nodig van de registratiedocumenten van het voertuig, behorend bij het voertuig en het kenteken. Op het registratiedocument moet de milieuclassificatie van het voertuig staan. Staat de milieuclassificatie niet op het registratiedocument? Dan moet u aanvullend een Euro VI-certificaat van de fabrikant toevoegen.

Het aanvragen van een ontheffing

Een dagontheffing kan alleen worden aangevraagd als het voertuig (waarvoor u een ontheffing nodig heeft) geregistreerd is. U heeft dan geen speciale documenten nodig voor de aanvraag van de ontheffing. Er gelden geen aanvullende eisen voor Euroklasse of leeftijd van het voertuig. Voor de betaling van uw aanvraag heeft u een bruikbare creditcard of bankpas met iDEAL nodig. Per kenteken kan maximaal twaalf keer per kalenderjaar een ontheffing worden aangevraagd. Aanvragen voor dagontheffingen worden na betaling automatisch verwerkt en in de regel automatisch goedgekeurd.

 • een motivatie waarom er sprake is van een onvoorziene situatie met onevenredige gevolgen
 • een bewijs of contract dat u het werk naar de Maasvlakte vóór 5 november 2015 heeft aangenomen
 • een overzicht van het wagenpark

Het ingangstijdstip en de datum van een dagontheffing kan eenmalig gewijzigd worden. Hieraan zit een maximum van zeven dagen voor of na het oorspronkelijke ingangstijdstip en de datum van de dagontheffing. 

U kunt deze wijziging indienen tot een half uur voor het ingangstijdstip van de ontheffing. Om de aanvangsdatum en -tijd te wijzigen moet de aanvrager opnieuw inloggen. Hierna kan de dagontheffing worden aangepast. U kunt de aanvangsdatum- en tijd niet aanpassen naar een datum en tijdstip in het verleden.

Wordt de dagontheffingen op dezelfde dag als de passage aangevraagd? Dan krijgt deze het tijdstip vanaf het moment van de aanvraag tot het eind van de dag.

Vrachtauto’s die een ontheffing nodig hebben voor de Maasvlakte, moeten deze vooraf aanvragen. Tijdens de aanwezigheid op de Maasvlakte moet de ontheffing getoond kunnen worden.

De hoogte van de leges verschillen per actie: de exacte kosten vindt u op deze pagina.

Leges worden betaald voor het behandelen van de aanvraag. Leges worden niet terugbetaald bij een afwijzing.

Bijzondere voertuigen

De volgende voertuigen staan in het ontheffingenbesluit als 'bijzonder'. Vrachtauto's die tot deze groep voertuigen horen en niet ouder zijn dan dertien jaar hebben geen ontheffing nodig.
De gemeente gebruikt hier de omschrijvingen van de Basisregistratie Voertuigen (BRV) van de RDW:

 • gepantserd voertuig
 • brandweerwagen
 • bergingsvoertuig
 • servicewagen
 • reinigingswagen
 • kolkenzuiger
 • hoogwerker
 • takelwagen
 • wagen met zware laadkraan
 • kraanwagen
 • betonmolen
 • betonpomp
 • trekker met vier of meer assen
 • voertuig voor buitengewoon transport
 • (overige) speciale wagens.

Is uw vrachtauto volgens het ontheffingenbesluit Maasvlakte een bijzonder voertuig? Maar is deze om een of andere reden niet zo in de basisregistratie opgenomen? Dan kunt u een aanvraag doen bij supportovv@rotterdam.nl om voor de Maasvlakte de status van een bijzonder voertuig te krijgen.

Exceptioneel transport

Wordt een voertuig

 • ingezet voor buitengewoon transport
 • én is het voertuig niet ouder dan dertien jaar
 • én heeft u een jaarontheffing van de RDW?

Dan kunt u in uw account het kenteken van het trekkende voertuig én vermelding van het RDW-klantnummer aanmelden en krijgt u ontheffing. U hoeft dan geen leges te betalen.

Rijksontheffing

Heeft u een Rijksontheffing of een Rijksvrijstelling van het C07-bord? Dan geldt deze Rijksontheffing mogelijk ook voor de Maasvlakte Euro VI-zone. U kunt in uw account deze Rijksontheffing apart opsturen. De gemeente controleert of de Rijksontheffing ook voor de Maasvlakte geldt. Na controle ontvangt u een e-mail waarin staat of de ontheffing/vrijstelling van toepassing is.

Wettelijke taak

Wordt een vrachtauto door of namens een overheidsinstantie ingezet voor de uitvoering van een wettelijke- en/of overheidstaak? Dan komt deze in aanmerking voor een langdurige ontheffing. Bij de aanvraag voor ontheffing moet de eigenaar van de vrachtauto het contract digitaal uploaden. Uit dit contract moet blijken dat de eigenaar in opdracht van een overheidsinstantie werkt. De ontheffing is voor de looptijd van het contract. Het contract moet zijn ingegaan voor 5 november 2015.

Handelaarskenteken

Vrachtauto's met een groen handelaarskenteken zijn ontheven van de toegangsregels voor de Maasvlakte. Eigenaren van een groen handelskenteken hoeven niets te doen.

Kampeerauto’s

Kampeerauto's die als vrachtauto zijn geregistreerd zijn ontheven van toegangsregels voor de Maasvlakte. Met foto's en een omschrijving van het voertuig kunt u een ontheffing krijgen. Als daaruit tenminste blijkt dat het voertuig voldoet aan de richtlijnen in artikel 7 van het besluit

Praktische ICT-informatie

Wanneer u een storingsmelding krijgt kunt u eerst de cookies schonen en of uw browser opnieuw opstarten en opnieuw een aanvraag doen.

Bij aanhoudende problemen kunt u contact opnemen met supportovv@rotterdam.nl. Maak dan eerst een printscreen van de storing met een tijdsaanduiding en stuur deze mee met de e-mail. 

Als u 15 minuten niets doet in de applicatie is sluit de applicatie zichzelf af.

Als bijlagen worden alleen pdf-, jpeg- en png-bestanden geaccepteerd. U kunt maximaal 5 MB meesturen.

Het internetverkeer is beveiligd. Voor het maken van een Foreign Account heeft u een mobiel nummer nodig om sms-berichten met verificatiecodes te ontvangen. Deze code geldt eenmalig en moet u direct gebruiken. Voor elke nieuwe inlog op uw account ontvangt u een nieuwe code per sms. Let op: sluit uw Windowsscherm niet af tot u de code heeft kunnen gebruiken. 

De eerste keer moet uw account geactiveerd worden. U ontvangt een email met een activeringslink. Ook deze activeringslink is beperkt houdbaar.

Zowel de sms als de activeringslink ontvangt u binnen maximaal 1 tot 3 minuten.

Worden uw vragen op deze pagina niet beantwoord? Neem dan contact met ons op via supportovv@rotterdam.nl (in Nederlands en Engels).

Algemene vragen

Het verkeersbesluit stimuleert het gebruik van Euro VI-dieselmotoren wordt gestimuleerd en beperkt het gebruik van oudere, minder schone vrachtauto's. Hierdoor neemt de uitstoot door het vrachtverkeer eerder af.

Naast de Overeenkomst Luchtkwaliteit Maasvlakte 2 (pdf) werkt Rotterdam aan andere maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in haven, stad en regio. Speerpunten in onze aanpak zijn:

 • het stimuleren van schonere brandstoffen en schoner vervoer voor zowel vrachtverkeer over de weg als voor de scheepvaart
 • een schonere industrie
 • het verminderen van het aantal vervuilende autokilometers.

Zo maken bedrijven op de Maasvlakte gebruik van de best beschikbare technieken om de uitstoot te beperken. Ook geldt in de binnenstad al langere tijd een milieuzone voor de meest vervuilende vrachtwagens. 

 • De Maasvlakte is voor dieselvrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton alleen nog toegankelijk wanneer:
  • deze een Euro VI-motor hebben
  • ze niet ouder zijn dan zeven jaar én op kenteken zijn gezet vóór 1 januari 2013 (datum eerste toelating tot de EU)
  • ze over een dag- of langdurige ontheffing hebben
  • ze geregistreerd staan als ‘bijzonder voertuig’ en niet ouder zijn dan 13 jaar (datum eerste toelating tot de EU)
 • Verplichte registratie voor alle vrachtauto’s die zich op de Maasvlakte bevinden

De toegangseisen zijn onderdeel van de Overeenkomst Luchtkwaliteit Maasvlakte. Dit is een overeenkomst uit 2008 tussen:

 • gemeente Rotterdam
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • het Rijk (de toenmalige ministeries van VROM en V&W, nu ministerie van IenM).

Deze overeenkomst is nodig zodat door Maasvlakte II de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. En dan vooral op plaatsen in het Rijnmondgebied waar luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.

Andere maatregelen zijn:

 • schone motoren voor de binnenvaart
 • snelheidsreductie binnenvaart
 • het plaatsen van schermen langs de A4 en de A15.
 • alle postcodes van het postcodegebied 3199, behalve 3199 LN en 3199 LE
 • havennummers 7200 tot en met 9900

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de handhaving van het verkeersbesluit en de registratieverplichting. Handhaving gebeurt door cameratoezicht met automatische kentekenherkenning en fysieke controles. Overtreders krijgen directe, volautomatisch een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Boetes voor het niet-geregistreerd zijn worden in heel Europa geïncasseerd door een gespecialiseerd incassobureau. Registratie van vrachtauto's met een niet-Nederlands kenteken en het eventueel aanvragen van een ontheffing is daarom belangrijk.

\