Spring naar het artikel

Krijgt u een uitkering van de gemeente? Of heeft u een (arbeids)beperking die u verhindert aan het werk te gaan? Dan zijn u en de gemeente samen verantwoordelijk voor uw re-integratie (terugkeer naar werk).

Ontvangt u geen bijstandsuitkering en bent u op zoek naar werk? Ook dan ondersteunt de gemeente u.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Rotterdam dan wordt van u verwacht dat u zelfstandig en actief op zoek gaat naar betaald werk. Wie niet op eigen kracht de stap naar de arbeidsmarkt kan maken, helpen we met arbeidsontwikkeling en re-integratie. Deze mogelijkheden zijn verschillend en afhankelijk van uw situatie. Ook als u geen recht heeft op een uitkering kunt u geholpen worden bij terugkeer naar werk.

Een overzicht van websites die u kunnen helpen bij het vinden van werk:

010werkt

010werkt is een uitgave van gemeente Rotterdam voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Vind meer informatie, achtergrondartikelen en (vrijwilligers)vacatures op de pagina 010werkt.

WerkLoont

Als u tijdens de inspanningsperiode nog geen werk heeft gevonden, gaat u verder naar WerkLoont. De gemeente maakt andere afspraken met u als u niet in staat bent om te werken. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij WerkLoont leert u in een groep met andere werkzoekenden hoe u snel werkt vindt. U krijgt handig tips over solliciteren. U krijgt ook huiswerk mee.

Daarnaast zijn Rotterdammers tijdens traject WerkLoont tenminste acht uur per week betaald aan het werk. Voor wie geen betaald werk heeft, zorgt de gemeente voor werkzaamheden. De gemeente biedt u dan één dag per week werkzaamheden aan, die u met behoud van uitkering kunt verrichten.

Bemiddeling

In deze fase ondersteunt de gemeente Rotterdammers bij het vinden van een werkgever. U komt in deze fase terecht als u nog geen werk heeft gevonden na WerkLoont of als u voldoende aan uw ontwikkeling heeft gewerkt. De gemeente kan u richting werk helpen door:

Een garantiebaan is een reguliere functie bij een regulier bedrijf. U komt mogelijk voor een garantiebaan in aanmerking wanneer u door een (arbeids)beperking niet voldoende kunt werken om het wettelijke minimumloon te verdienen.

U komt bij het bedrijf in dienst. Uw werkgever wordt door de gemeente financieel gecompenseerd voor het stukje productiviteit wat u door uw (arbeids)beperking niet kunt leveren.

De gemeente biedt aantrekkelijke financiële regelingen aan de werkgever om u in dienst te kunnen nemen en aan u om in dienst te blijven. Kijk voor de mogelijkheden onder Nazorg.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Een werkervaringsplaats geeft u de mogelijkheid om met behoud van uitkering werknemersvaardigheden, werkritme en werkervaring op te doen die u ook op uw CV kan vermelden.

Deze werkervaringsplaatsen hebben daarnaast tot doel bepaalde persoonlijke eigenschappen verder te ontwikkelen waarna het voor u makkelijker wordt om werk te vinden. Het gaat om werkzaamheden voor 3 maanden die speciaal voor het ontwikkelen van die eigenschappen worden bedacht. Deze werkervaringsplaatsen zijn o.a. te vinden in de sectoren zorg, horeca, gemeente, amusement, uitzendwezen, transport.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

De gemeente beschikt over een beperkt aantal trajecten waarbij u een korte, interne (beroeps)opleiding volgt. Na het met goed gevolg afleggen van de opleiding krijgt u aansluitend een baan voor minimaal 6 maanden aangeboden.

Deze trajecten voor een korte, interne (beroeps)opleiding zijn beschikbaar in onder andere de sectoren transport, bouw, logistiek, tuinbouw en zorg voor bijvoorbeeld functies als asbestsaneerder, heftruckchauffeur of verkeersregelaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

U ontvangt een (bijstands-)uitkering en heeft een goed idee voor een eigen bedrijf.

Weet u niet precies hoe u dat moet opstarten? Of heeft u al een ondernemingsplan, maar kunt u nog wel wat ondersteuning gebruiken? Regionaal Bureau Zelfstandigen kan u coachen en (financieel) ondersteunen. Informeer bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

De gemeente heeft een eigen digitaal sollicitatieplatform waar geselecteerde uitzendbureaus hun vacatures plaatsen.

U kunt op het sollicitatieplatform uw CV op plaatsen en actief netwerken met de aanbieders van de vacatures. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam

Heeft u een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek ontvangen?

Dan kunt u na bemiddeling van de gemeente via één van de winkels van Dress for Succes gratis een sollicitatie-outfit ophalen. En nog één als u de baan daadwerkelijk krijgt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam

Heeft u kinderopvang nodig om aan het werk te gaan of te blijven? De consulent Kinderopvang van de gemeente kan u daarbij helpen.

De consulent Kinderopvang informeert u over de verschillende soorten opvang, plaatsingsmogelijkheden en tarieven en bemiddelt bij de aanvraag voor de opvang.

Meer informatie vindt u in het informatieblad Kinderopvang. Voor aanvullende informatie kunt u ook terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Meer informatie vindt u op de pagina Kinderopvang en bijstand.

Re-integratie en ontwikkeling

Wanneer u niet nog niet in staat bent om te werken, worden andere re-integratie afspraken met u gemaakt. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld schulden, een slechte gezondheid of sociale problemen heeft. Dan biedt de gemeente mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling:

Heeft u last van lichamelijke, psychische of sociale problemen of misschien een combinatie daarvan? Waardoor u niet kunt werken? In dat geval heeft de gemeente de beschikking over een arbeidskundige, psycholoog of maatschappelijk werker die samen met u uw situatie in kaart brengt en vervolgens een advies uitbrengt over welke vervolgstappen wenselijk zijn om uw problemen beheersbaar te maken.

Schuldenvrij u eigen financiën beheren

Heeft u last van een bestaande of dreigende problematische schuldsituatie? In dat geval kan een medewerker van de gemeente u doorverwijzen naar de Kredietbank. Na afloop van het traject bij de Kredietbank is het de bedoeling dat u schuldenvrij bent en weer uw eigen financiën beheert. Of dit lukt is afhankelijk van uw eigen inzet, uw financiële draagkracht en de medewerking van de schuldeisers.

Een ontwikkelnetwerk helpt u om de problemen aan te pakken die deelname aan een werkervaringsplaats nu verhinderen.

Problemen als schulden, een slechte gezondheid of conditie, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal of sociale problemen worden aangepakt door bijvoorbeeld lifestyle-training, coaching, workshops, beweegprogramma’s en vrijwilligerswerk.

Het doorlopen van een ontwikkelnetwerk duurt maximaal een jaar en helpt u om daarna aan een werkervaringsplaats deel te nemen, waarmee u weer een grotere kans op betaald werk maakt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Een werkervaringsplaats biedt u de mogelijkheid om met behoud van uitkering arbeidsritme, werkervaring en werknemersvaardigheden op te doen.

Een werkervaringsplaats biedt u de mogelijkheid om met behoud van uitkering arbeidsritme, werkervaring en werknemersvaardigheden op te doen.

Er zijn werkervaringsplaatsen op verschillende niveaus van omvang en werkzaamheden. Er zijn werkervaringsplaatsen voor 8 uur per week oplopend tot 32 uur per week. Als werkzaamheden kunt u denken aan onderhoud openbare ruimte, schoonmaak, beveiliging, bouw, catering, administratie, postbezorging enzovoort.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Een mentale training helpt u om problemen op te lossen die het vinden van werk in de weg staan of daar een negatieve invloed op hebben.

Onderwerpen die aan bod komen komen zijn bijvoorbeeld gezondheid, zelfstandigheid, levensritme, weerbaarheid, omgaan met geld, persoonlijke ontwikkeling, sociale netwerken, communicatieve vaardigheden, persoonlijke presentatie enzovoort.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam biedt scholing aan om uw kansen op werk te vergroten. Het aanbod omvat taaltrainingen, ICT-trainingen en vakgerichte scholing.

  • Taaltraining stelt u in staat om uw beheersing van de Nederlandse taal naar het benodigde niveau te brengen om aan het werk te gaan.
  • ICT-trainingen omvatten het bedienen van een computer en het werken met computerprogramma’s om te mailen, teksten te maken, te rekenen en presentaties te maken.
  • Met vakgerichte scholing kunt u bijvoorbeeld een certificaat halen waardoor u in veel meer sectoren kunt solliciteren. Denkt u bijvoorbeeld aan een certificaat voor Hygiëne, Veiligheid of heftruckbediening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

(Part)time werken en bijstand

Als u weer aan het werk gaat worden uw inkomsten verrekend met uw bijstandsuitkering.
De gemeente rekent voor u uit op hoeveel uitkering u nog recht heeft.
Op de pagina Wijzigingen doorgeven vindt u welke informatie de gemeente daarvoor nodig heeft. Geef deze informatie zo snel mogelijk door. Zo voorkomt u problemen en ontvangt u het juiste bedrag op uw rekening.

Het filmpje ‘Van uitkering naar werk? Dit is wat u moet doen!’ laat stap voor stap zien hoe u regelt dat de gemeente de juiste informatie over uw inkomsten uit werk ontvangt.

Werken en leren in de bijstand

Als u een diploma heeft, heeft u vaak meer kans op betaald werk. Wilt u een opleiding volgen en uw bijstanduitkering (deels) behouden? Overleg dan eerst met uw contactpersoon bij de gemeente. Een opleiding volgen kan  gevolgen hebben voor uw uitkering.

Nazorg

Bent u aan het werk maar kunt u nog wat persoonlijke of financiële steun gebruiken? Dan biedt de gemeente de volgende mogelijkheden:

U kunt een beroep doen op een jobcoach als u nog niet in staat bent zelfstandig uw functie/beroep uit te voeren.

Een jobcoach is een professional die u begeleidt bij het uitvoeren van uw functie/beroep. De begeleiding heeft tot doel dat u na verloop van tijd zelfstandig uw functie kunt uitvoeren. U kunt de jobcoach zien als een mentor waar u bij terecht kunt voor vragen, die u ondersteunt bij het overleg met de werkgever en u helpt bij het regelen van eventuele randvoorwaarden. Een jobcoach kan zowel bij een reguliere als een garantiebaan ingezet worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Een werkgever wil u in dienst nemen. Maar twijfelt nog of u geschikt bent voor de functie. In dat geval kan de werkgever een beroep doen op een proefplaatsing.

U gaat dan met behoud van uitkering, voor maximaal 3 maanden, aan het werk bij de werkgever. De periode dat u aan het werk bent kan worden gebruikt om een loonwaardemeting uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

De werkgever die u in dienst neemt kan in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie (maximaal 70% van het wettelijk minimumloon).

De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het stukje productiviteit dat u door uw (arbeids)handicap niet kunt leveren. De loonkostensubsidie wordt bepaald door een loonwaardemeting uit te voeren op de werkplek. Uw loonwaarde kan na verloop van tijd toenemen (als u productiever wordt) waardoor de loonkostensubsidie lager wordt. Maar het kan ook zijn dat uw loonwaarde afneemt waardoor de loonkostensubsidie toeneemt.

Informatie voor werkgevers over loonkostensubsidie:

Via de no-riskpolis van het UWV loopt uw werkgever geen financieel risico voor uw loonkosten wanneer u ziek wordt.

Als u nadat u in dienst bent getreden ziek wordt, ontvangt uw werkgever gedurende uw ziekte een financiële vergoeding voor de loonkosten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Als u door uw (arbeids)beperking niet zelfstandig kunt reizen (eigen- of openbaar vervoer) dan kunt u via de gemeente in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening voor woon-werkverkeer.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente Rotterdam.

Soms is het nodig dat uw werkplek wordt aangepast zodat u, uw functie/beroep kunt uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het rolstoeltoegankelijk maken van de ruimte waar u uw werkzaamheden uitvoert.

Dit kunt u via en op kosten van de gemeente aanvragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Een meeneembare voorziening is een bijzonder hulpmiddel die een werkgever normaal gesproken niet in zijn bedrijf beschikbaar heeft maar wel nodig kan zijn om uw functie/beroep uit te voeren.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld orthopedische schoenen, een aangepaste bureaustoel/toetsenbord of een doventolk. Deze middelen kunt u via en op kosten van de gemeente aanvragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Tegenprestatie

De gemeente kan een tegenprestatie vragen aan werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, voor 20 uur per week of naar hoeveel u aankunt. Een tegenprestatie betekent het doen van werkzaamheden (onbeloond) die nuttig zijn voor de samenleving.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u contact met ons op via onze contactmogelijkheden.