Terugkeer naar werk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/terugkeer-naar-werk/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Krijgt u een uitkering van de gemeente? Of heeft u een (arbeids)beperking die u verhindert aan het werk te gaan? Dan zijn u en de gemeente samen verantwoordelijk voor uw re-integratie (terugkeer naar werk).

Ontvangt u geen bijstandsuitkering en bent u op zoek naar werk? Ook dan ondersteunt de gemeente u.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Rotterdam dan wordt van u verwacht dat u zelfstandig en actief op zoek gaat naar betaald werk. Wie niet op eigen kracht de stap naar de arbeidsmarkt kan maken, helpen we met arbeidsontwikkeling en re-integratie. Deze mogelijkheden zijn verschillend en afhankelijk van uw situatie. Ook als u geen recht heeft op een uitkering kunt u geholpen worden bij terugkeer naar werk.

Vacatures

Actuele vacatures vindt u in de 010werkt app en op het platform HalloWerk. Lees hier meer informatie over vacatures en bijstand.

WerkLoont

Als u tijdens de inspanningsperiode nog geen werk heeft gevonden, gaat u verder naar WerkLoont. De gemeente maakt andere afspraken met u als u niet in staat bent om te werken. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij WerkLoont leert u in een groep met andere werkzoekenden hoe u snel werkt vindt. U krijgt handig tips over solliciteren. U krijgt ook huiswerk mee.

Daarnaast zijn Rotterdammers tijdens traject WerkLoont tenminste acht uur per week betaald aan het werk. Voor wie geen betaald werk heeft, zorgt de gemeente voor werkzaamheden. De gemeente biedt u dan één dag per week werkzaamheden aan, die u met behoud van uitkering kunt verrichten.

Bemiddeling

In deze fase ondersteunt de gemeente Rotterdammers bij het vinden van een werkgever. U komt in deze fase terecht als u nog geen werk heeft gevonden na WerkLoont of als u voldoende aan uw ontwikkeling heeft gewerkt. De gemeente kan u richting werk helpen door:

Met een garantiebaan kunnen meer mensen met een (arbeids-)beperking aan de slag. Gemeenten, landelijke overheid en werkgevers willen met elkaar zorgen voor meer garantiebanen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

Bent u aan het werk maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Of wilt u meer informatie over een garantiebaan? Kijk dan op de pagina Garantiebaan. U kunt ook contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente.

Een werkervaringsplaats geeft u de mogelijkheid om met behoud van uitkering werknemersvaardigheden, werkritme en werkervaring op te doen die u ook op uw CV kan vermelden.

Deze werkervaringsplaatsen hebben daarnaast tot doel bepaalde persoonlijke eigenschappen verder te ontwikkelen waarna het voor u makkelijker wordt om werk te vinden. Het gaat om werkzaamheden voor 3 maanden die speciaal voor het ontwikkelen van die eigenschappen worden bedacht. Deze werkervaringsplaatsen zijn o.a. te vinden in de sectoren zorg, horeca, gemeente, amusement, uitzendwezen, transport.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

De gemeente beschikt over een beperkt aantal trajecten waarbij u een korte, interne (beroeps)opleiding volgt. Na het met goed gevolg afleggen van de opleiding krijgt u aansluitend een baan voor minimaal 6 maanden aangeboden.

Deze trajecten voor een korte, interne (beroeps)opleiding zijn beschikbaar in onder andere de sectoren transport, bouw, logistiek, tuinbouw en zorg voor bijvoorbeeld functies als asbestsaneerder, heftruckchauffeur of verkeersregelaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

U ontvangt een (bijstands-)uitkering en heeft een goed idee voor een eigen bedrijf.

Weet u niet precies hoe u dat moet opstarten? Of heeft u al een ondernemingsplan, maar kunt u nog wel wat ondersteuning gebruiken? Regionaal Bureau Zelfstandigen kan u coachen en (financieel) ondersteunen. Informeer bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

De gemeente heeft een eigen digitaal sollicitatieplatform waar geselecteerde uitzendbureaus hun vacatures plaatsen.

U kunt op het sollicitatieplatform uw CV op plaatsen en actief netwerken met de aanbieders van de vacatures. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam

Heeft u een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek ontvangen?

Dan kunt u na bemiddeling van de gemeente via één van de winkels van Dress for Succes gratis een sollicitatie-outfit ophalen. En nog één als u de baan daadwerkelijk krijgt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam

Heeft u kinderopvang nodig om aan het werk te gaan of te blijven? De consulent Kinderopvang van de gemeente kan u daarbij helpen.

De consulent Kinderopvang informeert u over de verschillende soorten opvang, plaatsingsmogelijkheden en tarieven en bemiddelt bij de aanvraag voor de opvang.

Meer informatie vindt u in het informatieblad Kinderopvang. Voor aanvullende informatie kunt u ook terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Meer informatie vindt u op de pagina Kinderopvang en bijstand.

Re-integratie en ontwikkeling

Wanneer u niet nog niet in staat bent om te werken, worden andere re-integratie afspraken met u gemaakt. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld schulden, een slechte gezondheid of sociale problemen heeft. Dan biedt de gemeente mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling:

Heeft u last van lichamelijke, psychische of sociale problemen of misschien een combinatie daarvan? Waardoor u niet kunt werken? In dat geval heeft de gemeente de beschikking over een arbeidskundige, psycholoog of maatschappelijk werker die samen met u uw situatie in kaart brengt en vervolgens een advies uitbrengt over welke vervolgstappen wenselijk zijn om uw problemen beheersbaar te maken.

Schuldenvrij u eigen financiën beheren

Heeft u last van een bestaande of dreigende problematische schuldsituatie? In dat geval kan een medewerker van de gemeente u doorverwijzen naar de Kredietbank. Na afloop van het traject bij de Kredietbank is het de bedoeling dat u schuldenvrij bent en weer uw eigen financiën beheert. Of dit lukt is afhankelijk van uw eigen inzet, uw financiële draagkracht en de medewerking van de schuldeisers.

Een ontwikkelnetwerk helpt u om de problemen aan te pakken die deelname aan een werkervaringsplaats nu verhinderen.

Problemen als schulden, een slechte gezondheid of conditie, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal of sociale problemen worden aangepakt door bijvoorbeeld lifestyle-training, coaching, workshops, beweegprogramma’s en vrijwilligerswerk.

Het doorlopen van een ontwikkelnetwerk duurt maximaal een jaar en helpt u om daarna aan een werkervaringsplaats deel te nemen, waarmee u weer een grotere kans op betaald werk maakt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Een werkervaringsplaats biedt u de mogelijkheid om met behoud van uitkering arbeidsritme, werkervaring en werknemersvaardigheden op te doen.

Een werkervaringsplaats biedt u de mogelijkheid om met behoud van uitkering arbeidsritme, werkervaring en werknemersvaardigheden op te doen.

Er zijn werkervaringsplaatsen op verschillende niveaus van omvang en werkzaamheden. Er zijn werkervaringsplaatsen voor 8 uur per week oplopend tot 32 uur per week. Als werkzaamheden kunt u denken aan onderhoud openbare ruimte, schoonmaak, beveiliging, bouw, catering, administratie, postbezorging enzovoort.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

Een mentale training helpt u om problemen op te lossen die het vinden van werk in de weg staan of daar een negatieve invloed op hebben.

Onderwerpen die aan bod komen komen zijn bijvoorbeeld gezondheid, zelfstandigheid, levensritme, weerbaarheid, omgaan met geld, persoonlijke ontwikkeling, sociale netwerken, communicatieve vaardigheden, persoonlijke presentatie enzovoort.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam biedt scholing aan om uw kansen op werk te vergroten. Het aanbod omvat taaltrainingen, ICT-trainingen en vakgerichte scholing.

  • Taaltraining stelt u in staat om uw beheersing van de Nederlandse taal naar het benodigde niveau te brengen om aan het werk te gaan.
  • ICT-trainingen omvatten het bedienen van een computer en het werken met computerprogramma’s om te mailen, teksten te maken, te rekenen en presentaties te maken.
  • Met vakgerichte scholing kunt u bijvoorbeeld een certificaat halen waardoor u in veel meer sectoren kunt solliciteren. Denkt u bijvoorbeeld aan een certificaat voor Hygiëne, Veiligheid of heftruckbediening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij gemeente Rotterdam.

(Part)time werken en bijstand

Als u weer aan het werk gaat worden uw inkomsten verrekend met uw bijstandsuitkering.
De gemeente rekent voor u uit op hoeveel uitkering u nog recht heeft.
Op de pagina Wijzigingen doorgeven vindt u welke informatie de gemeente daarvoor nodig heeft. Geef deze informatie zo snel mogelijk door. Zo voorkomt u problemen en ontvangt u het juiste bedrag op uw rekening.

Het filmpje ‘Van uitkering naar werk? Dit is wat u moet doen!’ laat stap voor stap zien hoe u regelt dat de gemeente de juiste informatie over uw inkomsten uit werk ontvangt.

Werken en leren in de bijstand

Als u een diploma heeft, heeft u vaak meer kans op betaald werk. Wilt u een opleiding volgen en uw bijstanduitkering (deels) behouden? Overleg dan eerst met uw contactpersoon bij de gemeente. Een opleiding volgen kan  gevolgen hebben voor uw uitkering.

Tegenprestatie

De gemeente kan een tegenprestatie vragen aan werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, voor 20 uur per week of naar hoeveel u aankunt. Een tegenprestatie betekent het doen van werkzaamheden (onbeloond) die nuttig zijn voor de samenleving.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u contact met ons op via onze contactmogelijkheden.