Peutergroep
Gepubliceerd op: 08-11-2019
Geprint op: 27-05-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/peutergroep/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft de Peutergroep (soms voorschool genoemd) waar iedere Rotterdamse peuter van 2 jaar tot 4 jaar een aantal uren per week naar toe kan. Het is een gezellige speelgroep met een leerzaam programma waar peuters leren samen spelen.

Ze worden begeleid door hoogopgeleide pedagogisch medewerkers. Die stimuleren de peuters in hun ontwikkeling. Zo heeft uw peuter plezier en leert tijdens het spelen vaardigheden voor de basisschool. Er zijn Peutergroepen bij organisaties voor peuteropvang, basisscholen en kinderdagopvang. Als u werkt, kan uw peuter bij het kinderdagverblijf vaak ook meedoen in een Peutergroep.

Bekijk in onderstaande video's wat de Peutergroep is en hoe u een Peutergroep kiest:

De Rotterdamse Peutergroep is een leuke speelgroep met een leerzaam programma voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen hier fijn spelen en leuke dingen doen zoals knutselen, muziek maken en liedjes zingen. En ze worden voorgelezen. Pedagogisch medewerkers stimuleren peuters in hun ontwikkeling.

Door samen te spelen, leren peuters rekening houden met elkaar en voor zichzelf opkomen. Een goede voorbereiding op de basisschool.

De gemeente betaalt mee aan de Peutergroep en houdt toezicht samen met de Inspectie van het Onderwijs. De Peutergroep voldoet aan strenge eisen voor veiligheid en kwaliteit.

Kom vrijblijvend kijken en u kunt laten uitrekenen wat het kost. Zonder dat u ergens aan vastzit. U bent hartelijk welkom!

U vindt de Rotterdamse Peutergroep bij locaties voor peuteropvang en bij kinderdagverblijven.

Gaat uw peuter al naar een kinderdagverblijf of peuteropvang? Dan kunt u vragen of er ook een Peutergroep is waar uw peuter een deel van de dag aan mee kan doen. Als u weet naar welke basisschool uw peuter straks gaat, kunt u kijken met welke Peutergroep de school samenwerkt. Soms is de Peutergroep in het gebouw van de school.

Gaat uw peuter nog niet naar een kinderdagverblijf of peuteropvang, maar past bijvoorbeeld familie op, dan kan de Peutergroep een leuke aanvulling zijn.

Er is altijd een Peutergroep bij u in de buurt, bekijk de kaart.

Iedere peuter kan 8 uur per week meedoen. Vaak is het mogelijk om extra uren te krijgen. Sommige peuters kunnen het goed gebruiken om vaker te komen. Bijvoorbeeld als thuis geen Nederlands wordt gesproken. Voor die peuters is een gratis aanbod van extra uren. Ook ouders met schuldhulp krijgen gratis uren.

Bij de Peutergroep leggen ze graag uit hoe het werkt. Maak vrijblijvend een afspraak.

De Peutergroep: een fijne en leerzame speelgroep voor uw peuter.

Veelgestelde vragen

De Peutergroep is net als de basisschool voor alle kinderen. De Peutergroep is geen school, maar net als op de basisschool wordt wel de natuurlijke nieuwsgierigheid van uw kind uitgedaagd. Er is aandacht voor de sociale, emotionele, motorische en taal- en rekenontwikkeling via spel. Het educatieve programma van de Peutergroep bestaat uit thema’s met speelse activiteiten.

Ouders vinden de Peutergroep bij instellingen met peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en in basisscholen in Rotterdam. Als u werkt, kan uw peuter bij een kinderdagverblijf meedoen aan de Peutergroep. Zoekt u opvang voor uw peuter, vraag dan bij de peuteropvanglocatie,  het kinderdagverblijf of een basisschool of uw peuter daar kan meedoen aan de Peutergroep.

Alle peuters krijgen in de Peutergroep op dezelfde manier de beste voorbereiding op de basisschool. In een uitdagende en stimulerende omgeving met hoogopgeleide pedagogisch medewerkers. De Peutergroep werkt samen met de basisschool. Daardoor sluiten het programma en de manier van werken aan bij groep 1 en 2 van de basisschool. Dat maakt de overgang makkelijker voor kinderen.

Iedere week speelt uw peuter een aantal uurtjes in een gezellige groep. Uw peuter krijgt een speciaal peuterprogramma (vve). Liedjes, (taal)spelletjes en voorleesboekjes zijn erop gericht dat uw peuter zich ontwikkelt en leert door te spelen.

De gemeente en de Inspectie van het Onderwijs houden toezicht op de Peutergroepen. De Peutergroepen voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • Instellingen voor kinderopvang die werken met een educatief voor-en vroegschools programma voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie.
  • Peuters met recht op ‘extra spelen en leren’ kunnen vanaf 2 jaar minimaal 16 uur naar de Peutergroep en alle andere peuters 6/8 uur.
  • Iedere groep heeft pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en verzorgen, met minimaal een mbo-opleiding op niveau 3 en een pedagogisch medewerker of coach met een opleiding op hbo-niveau.
  • De groep maakt zowel wat betreft overdracht van kinderen als wat betreft onderwijsinhoud onderdeel uit van de doorgaande leerlijn en zorgstructuur binnen de basisschool en de intern begeleider van de school wordt ingezet in de peuteropvang.
  • De groep heeft een ouderbeleid dat past bij de voor- en vroegschoolse-methode. Dit beleid is gebaseerd op een analyse van de ouderpopulatie en per locatie is er een ouderbeleidsplan.
  • De groep geeft inzicht in de opbrengsten van de voorschoolse educatie en de resultaten van de vroegschoolse educatie.

Uw peuter kan vanaf de leeftijd van 2 jaar per week 8 uur naar de Peutergroep bij een peuteropvanglocatie en 6 uur per week bij een kinderdagverblijf.

Peuters met recht op ‘extra spelen en leren’ kunnen vanaf 2 jaar 16 uur per week naar de Peutergroep.

Kosten hangen af van uw inkomen en andere persoonlijke omstandigheden. Laat de kosten daarom zonder verplichtingen uitrekenen bij een Peutergroep. Uw eigen bijdrage voor de Peutergroep is lager bij een laag inkomen en hoger bij een hoger inkomen. In een aantal gevallen betalen ouders geen ouderbijdrage voor een deel van de uren en in een aantal gevallen helemaal niets. Daarom kunt u de kosten laten uitrekenen bij een Peutergroep. Zonder dat u ergens aan vast zit.

Medewerkers van de Peutergroep kunnen ook vertellen of u gebruik kunt maken van regelingen. Zoals de smi-regeling voor ouders die door een moeilijke thuissituatie (tijdelijk) kinderopvang nodig hebben.

U valt onder de regeling Wet kinderopvang. Dat betekent dat u bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Op die manier krijgt u van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat u voor de Peutergroep betaalt. U betaalt aan de peuteropvanglocatie of kinderopvangorganisatie het bruto uurtarief. Vervolgens kunt u bij de Belastingdienst een deel van het bedrag terugvragen.

Ook als u aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen:

  • u studeert
  • u volgt een traject volgt om werk te vinden
  • u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.

Dit geldt ook voor de toeslagpartner.

U valt niet onder de regeling Wet kinderopvang. U krijgt een rekening voor de Peutergroep van de peuteropvanglocatie of het kinderdagverblijf. Op die rekening staat het bedrag per uur dat u moet betalen. Bij het berekenen van dit bedrag is ermee rekening gehouden dat u geen Kinderopvangtoeslag kunt krijgen van de Belastingdienst. Uw rekening is daardoor lager.

In de tabel 'Ouderbijdrage 2022' ziet u wat per uur moet betalen.

Ouderbijdragentabel 2022

Dit betalen ouders met ingang van 1 januari 2022.

Gezamenlijk inkomen* ouders (bedragen in euro's)   ouderbijdrage (in euro's) per uur eerste kind ouderbijdrage (in euro's) per uur tweede en volgende kind
lager dan 26.066 0,34 0,34
26.067 27.437 0,38 0,37
27.438 28.807 0,48 0,39
28.808 30.174 0,56 0,41
30.175 31.648 0,64 0,43
31.649 33.120 0,69 0,43
33.121 34.596 0,77 0,45
34.597 36.068 0,82 0,47
36.069 37.546 0,89 0,47
37.547 39.019 0,96 0,47
39.020 40.528 1,01 0,47
40.529 42.039 1,08 0,47
42.040 43.550 1,14 0,47
43.551 45.061 1,20 0,47
45.062 46.575 1,28 0,47
46.576 48.086 1,32 0,47
48.087 49.596 1,39 0,47
49.597 51.108 1,45 0,47
51.109 52.759 1,52 0,47
52.760 55.998 1,65 0,47
55.999 59.235 1,72 0,50
59.236 62.474 1,81 0,55
62.475 65.714 2,01 0,59
65.715 68.951 2,20 0,61
68.952 72.192 2,39 0,67
72.193 75.430 2,60 0,71
75.431 78.669 2,80 0,76
78.670 81.909 2,98 0,82
81.910 85.146 3,19 0,87
85.147 88.388 3,37 0,90
88.389 91.626 3,59 0,93
91.627 94.863 3,78 0,99
94.864 98.102 3,97 1,02
98.103 101.405 4,17 1,06
101.406 104.723 4,35 1,12
104.724 108.039 4,53 1,16
108.040 111.356 4,71 1,20
111.357 114.671 4,90 1,22
114.672 117.989 5,06 1,28
117.990 121.307 5,22 1,33
121.308 124.625 5,38 1,37
124.626 127.938 5,55 1,42
127.939 131.255 5,67 1,45
131.256 134.574 5,67 1,51
134.575 137.889 5,67 1,56
137.890 141.206 5,67 1,65
141.207 144.522 5,67 1,67
144.523 147840 5,67 1,74
147.841 151.160 5,67 1,82
151.161 154.474 5,67 1,87
154.475 157.791 5,67 1,95
157.792 161.106 5,67 1,99
161.107 164.425 5,67 2,06
164.426 167.743 5,67 2,12
167.744 171.059 5,67 2,18
171.060 174.376 5,67 2,26
174.377 177.689 5,67 2,30
177.690 181.009 5,67 2,36
181.010 184.324 5,67 2,43
184.325 187.642 5,67 2,49
187.643 190.960 5,67 2,54
190.961 194.275 5,67 2,61
194.276 197.593 5,67 2,68
197.594 200.908 5,67 2,72
200.909 en hoger 5,67 2,80

* aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend door ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat de vaststelling van de ouderbijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag uitgaat van het zogenaamde verzamelinkomen, terwijl de Belastingdienst voor de berekening van de kinderopvangtoeslag uitgaat van het toetsingsinkomen.

Ouders kunnen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) recht krijgen op extra gratis uren spelen en leren voor hun peuter. De peuter krijgt dan vanaf de leeftijd van 2 jaar naast de 8 of 6 uur waarvoor moet worden betaald gratis extra uren.

Kiest u voor een Peutergroep van een peuteropvangorganisatie dan krijgt uw peuter gratis 8 uur extra. Als u kiest voor een Peutergroep van een kinderdagopvangorganisatie dan krijgt uw peuter gratis 6 uur extra.

Bij de afspraken op het consultatiebureau (CJG) als uw kind 14 en 24 maanden is, kijkt de arts of verpleegkundige of uw kind extra gratis uren spelen en leren krijgt. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van uw kind, de taal die thuis wordt gesproken en naar het opleidingsniveau van de ouder die de meeste zorgtaken heeft.

Tijdelijk gratis uitproberen met recht op extra uren spelen en leren

Als u bij het consultatiebureau/CJG extra uren spelen en leren voor uw peuter krijgt, kunt u tijdelijk de Peutergroep vier weken helemaal gratis en vrijblijvend uitproberen. Zonder dat u ergens aan vast zit of iets verplicht bent. Een fijne manier om zonder gedoe en administratie te kijken of uw peuter het leuk vindt.

Voor ouders die gebruikmaken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen betaalt de gemeente Rotterdam de kosten van de Peutergroep. Ouders hoeven dan geen ouderbijdrage te betalen. Hun peuter kan 16 uur per week gratis naar de Peutergroep.

Tijdens het intakegesprek op de Peutergroep kunt u aangeven dat u gebruikmaakt van schuldhulp.

Aanmelden of eerst komen kijken

Peutergroepen vinden het leuk om een rondleiding te geven en rekenen graag vrijblijvend de kosten voor u uit. Kijk op de plattegrond voor een Peutergroep in uw buurt.

U kunt uw peuter zelf aanmelden. De peuterconsulent van het CJG kan u ook helpen. De arts of verpleegkundige van het CJG kan u daarvoor in contact brengen met de peuterconsulent. De peuterconsulent kent de wijk en de Peutergroepen en basisscholen en kan u helpen met uw keuze en het inschrijven. U vindt de CJG-locatie bij u in de buurt via de plattegrond op de website van het CJG.

Vind een Peutergroep (voorschool)

Zoek op de plattegrond een Peutergroep bij u in de buurt. U kunt zoeken op groepen van kinderdagopvangorganisaties, peuteropvangorganisaties en plusopvang.

Plusopvang is opvang op de Peutergroep, waarbij kinderen extra begeleiding, aandacht en zorg krijgen. Als pedagogisch medewerkers van de Peutergroep zien dat dit voor een kind nodig is, dan kunnen zij, in overleg met ouders, een aanvraag doen bij de gemeente. Plaatsing kan ook via het voorschoolmaatschappelijk werk (vsmw), CJG of wijkteam.

Ervaringen

‘Peuters willen leren het zelf te doen’

Belinda Warbie in de klas met een kind naast haar aan tafel

'Ik nodig ouders uit om bij ons langs te komen. Dat is de beste manier om de Peutergroep te ervaren.'
Lees verder

‘Ze kijken goed naar hoe je kind in elkaar zit’

Nikkie Theuns met haar dochter in de klas

‘De Peutergroep van mijn dochter is een gezellige, huiselijke groep. Dat vind ik belangrijk voor kinderen van deze leeftijd.'
Lees verder

‘Mijn dochter vindt het heerlijk om met andere kinderen te spelen’

Eliane Slingerland met haar dochter

‘De Peutergroep is ideaal voor Nina. Ze kan hier heerlijk samen spelen. Dat mist ze thuis.'
Lees verder

'Mijn zoon groeit op de Peutergroep'

Amira met Ilyas

'Oppassen kunnen opa en oma ook. Maar Ilyas geniet van het spelen met andere kinderen.'
Lees verder

Belinda Warbie in de klas met een kind naast haar aan tafel

'Ik nodig ouders uit om bij ons langs te komen', zegt Belinda Warbie, directeur van de Theresiaschool. ‘Dat is de beste manier om de Peutergroep te ervaren. De Peutergroep in onze school biedt kinderen van 2 tot 4 jaar de mogelijkheid om te spelen in een veilige, uitdagende en vertrouwde omgeving met andere kinderen. Peuters hebben plezier en ontwikkelen zich door spel. Ze vergroten hun sociale vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook hun taal. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de peuters stimuleren hun nieuwsgierigheid, waardoor ze nieuwe dingen ontdekken en leren.

Trots

Van nature willen kinderen leren. Vooral om dingen zelf te doen. Zeker als ze zien dat andere kinderen iets kunnen. Dan willen ze niet dat jij hun jas aantrekt, dat willen ze zelf doen. Op de Peutergroep krijgen ze alle aandacht en gelegenheid om daarmee te oefenen. Zo worden peuters meer zelfredzaam en dat geeft ze zelfvertrouwen.

Gesterkt in opvoeding

Ouders willen weten hoe het met hun kind gaat op de Peutergroep en wat we doen. En omdat onze pedagogisch medewerkers en onze medewerker ouderbetrokkenheid het belangrijk vinden om ouders te vertellen over hun kind, is er veel contact. Tijdens het brengen en halen, maar ook via onze app met tekstberichten en gesproken berichten. Ouders kunnen bij de pedagogisch medewerkers ook terecht met vragen over bijvoorbeeld voeding of de ontwikkeling van hun kind. Zo voelen ouders zich gesterkt in hun opvoeding.

Vertrouwd

De Peutergroep Puk en KO van de Theresiaschool is in het gebouw van de school en hoort ook bij de school. Dat maakt dat de overgang van de Peutergroep naar school bijna vanzelf gaat. Het is vertrouwd.’

Nikkie Theuns met haar dochter in de klas

'De Peutergroep Frida Dida van mijn dochter Hannah is een gezellige, huiselijke groep’, vertelt Nikkie Theuns. ‘Dat vind ik belangrijk voor kinderen van deze leeftijd. Ook dat ze zijn vrij om te spelen op de manier die ze prettig vinden, alleen of samen. Op de Peutergroep kunnen ze kiezen uit veel verschillend speelgoed. Dat Hannah aandacht heeft voor techniek, heb ik ontdekt door het magnetisch bouwspeelgoed van de Peutergroep. Ik heb het gelijk voor haar verjaardag gekocht.

Spelenderwijs

Toen mijn vriend en ik laatst praatten over onze plannen voor dinsdag, hoorde ik Hannah een liedje zingen met de dagen van de week. Ik wist niet dat ze die al kende. Dat is het leuke van de Peutergroep. Kinderen leren spelenderwijs. Van zindelijk worden tot rekening houden met elkaar. Ik vind dat een goede voorbereiding op de basisschool.

Fijne leidsters

Hannah heeft fijne, vaste leidsters die goed aanspreekbaar zijn. Ze kunnen je ook advies en tips geven, want ze hebben zo veel ervaring met peuters. Ze kijken goed hoe je kind in elkaar zit, waar het interesse in heeft en wat het nodig heeft. Via een app laten ze met foto’s zien wat je kind doet op de groep en wat het al kan.

Yogales

Ze werken met thema’s, zoals de seizoenen, maar ook alledaagse dingen zoals aankleden en eten. Kinderen hebben daar vaak zelf al ideeën bij, vanuit huis meegekregen. Ze vinden het leuk om dat te laten zien. De leidsters van Hannah’ s groep betrekken ook ouders. Ik heb bijvoorbeeld een keer kinderyogales geven.’

Eliane Slingerland met haar dochter

Toen haar oudste dochter naar school ging, zocht Eliane Slingeland voor haar jongste dochter iets waar ze in de ochtenden met leeftijdsgenootjes kan spelen: 'De Peutergroep is ideaal voor Nina. Ze kan hier heerlijk samen spelen. Dat mist ze thuis. Ze gaat dan ook ’s ochtends graag, net als haar grote zus, met haar tasje naar haar 'schooltje'. Ik verwacht dat ze straks snel zal wennen op de basisschool.

Spelen en leren

Ik vind de Peutergroep een fantastisch concept. Kinderen kunnen lekker spelen en leren ondertussen heel veel. Ze krijgen een warme lunch en doen leuke activiteiten die je zelf als ouder niet zo makkelijk kunt doen. De Peutergroep vind ik laagdrempeliger dan een crèche, omdat het voor een paar uur per dag is.

Samen plezier

De leidsters zijn ontzettend lief en zorgzaam. Ze organiseren van alles voor de kinderen. Van verkleedfeestjes tot bezoek van de brandweer. En ook voor de ouders is er af een toe een koffieochtend zodat je kan zien en horen waar de kinderen mee bezig zijn.

Beter praten

De Peutergroep heeft verschillende speelhoeken en de kinderen kunnen hier ook fijn buitenspelen. Nina gaat hier nu negen maanden naar toe. In die tijd is ze echt veel beter gaan praten. Maar ook in tekeningen en knutselwerkjes zie ik hoe snel ze zich ontwikkelt en hoe haar fijne motoriek verbetert. Dat hoor ik ook van de leidsters als ik Nina kom ophalen. De Peutergroep heeft ook een app waar af en toe foto’s geplaatst worden en informatie voor de ouders wordt gedeeld. Ik ben echt ontzettend tevreden en blij met de Peutergroep. Nina geniet elke keer weer. Ze gaat met zoveel zin naar de Peutergroep en verheugt zich dan alweer op de volgende keer.'

Amira met Ilyas

'Oppassen kunnen opa en oma ook', vertelt moeder Amira. 'Maar Ilyas geniet van het spelen met andere kinderen. Hij is mijn eerste en enig kind en ik ben best beschermend. Ik vond het dan ook een grote stap om hem naar de Peutergroep te brengen. Tijdens het kennismakingsgesprek bij Boezemvrienden zag ik dat hij het leuk vindt om samen te spelen. Doordat hij er zo veel plezier heeft en door het warme, persoonlijke contact met de leidsters, weet ik dat hij in vertrouwde handen is. Hij is gek op de leidsters.

Zin krijgen

Voor mij staat voorop dat Ilyas het fijn heeft en lekker kan spelen. Het leuke is dat hij daar ondertussen ook veel van leert, bijvoorbeeld dat hij niet altijd zijn zin kan krijgen. Of hoe je ruzie oplost. Hij leert ook beter praten, omdat hij duidelijk wil maken wat hij wil. Zijn taalgebruik is veel verbeterd. Maar ik zie ook groei in zijn fijne motoriek door het knutselen en het verven. De Peutergroep biedt kinderen structuur en ze leren luisteren naar de leidsters en elkaar.

Culturele verschillen

Ilyas wordt meertalig opgevoed. Mede daardoor vind ik het ook belangrijk dat je de culturele verschillen van de stad terugziet in de Peutergroep, zowel bij de kinderen als de leidsters. Dat kinderen dat zien en ervaren. En omdat Ilyas en ik vanuit ons geloof geen varkensvlees mogen eten, ben ik blij dat de kinderen dat hier niet krijgen. De leidsters zijn hoe dan ook bewust bezig met gezonde voeding.

App

Ik breng Ilyas naar de Peutergroep, omdat hij het daar leuk vindt, niet omdat het niet anders kan. Daarom wil ik graag weten hoe hij zich voelt en hoe zijn dag was. Via een app sturen ze foto’s om te laten zien wat hij heeft gedaan. Ik kan ook altijd bellen en zij vertellen uitgebreid hoe het met hem gaat. Komt hij een keertje niet naar de groep dan laten ze weten dat ze hem missen.'