Nazorg voor (ex-)gedetineerden
Gepubliceerd op: 07-04-2020
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/nazorg-gedetineerden/
Spring naar het artikel

Elk jaar zijn er ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving. De gemeente zet zich in om te voorkomen dat zij opnieuw de fout in gaan en biedt nazorg aan (ex-)gedetineerden met herkomstgemeente Rotterdam.

Het team Detentie & Re-integratie neemt, samen met ketenpartners, deel aan het casusoverleg en de ZSM-aanpak in het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR). Daarnaast houdt het team zich bezig met een intensieve persoonsgerichte aanpak voor plegers van High Impact Crimes.

Team Detentie & Re-integratie

Het team ontvangt van gedetineerden met herkomstgemeente Rotterdam automatisch alle binnenlandse detentiemeldingen van Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarnaast kan een Rotterdammer die in het buitenland gedetineerd is zichzelf via Bureau Buitenland (Reclassering Nederland) of rechtstreeks aanmelden bij team Detentie & Re-integratie.

Als de gedetineerde ondersteuningsvragen heeft, neemt een medewerker van team Detentie & Re-integratie, in overleg met de betrokken ketenpartners, contact op met de gedetineerde.

Tijdens een uitgebreide intake, de zogenaamde Bajesbabbel, wordt er met behulp van een ‘praatplaat’ besproken welke ondersteuning de (ex-)gedetineerde nodig heeft. Dit resulteert in een actiegericht plan met concrete afspraken en een routebeschrijving naar de (gemeentelijke) diensten. Waar mogelijk gaat een medewerker van team Detentie & Re-integratie al in de inrichting met de gedetineerde in gesprek.

  • Identiteitsbewijs
  • Geld
  • School, opleiding of werk
  • Slaapplek
  • Schulden
  • Zorg

Een voorbeeld is het ondersteunen bij het aanvragen van een geldig identiteitsbewijs of het meedenken over een slaapplek na detentie.

Deze ondersteuning is bedoeld voor (ex-)gedetineerde burgers - jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen - met herkomstgemeente Rotterdam. De gedetineerde kan zich tot 6 maanden na detentie melden bij het team Detentie & Re-integratie. Vooral (ex-)gedetineerden die niet zelfstandig in staat zijn hun basisvoorwaarden op orde te krijgen hebben hier baat bij.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Detentie & Re-integratie:

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Het team Detentie & Re-integratie is gevestigd in het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR). Dit is een samenwerkingsverband tussen het openbaar ministerie, politie, reclasseringsorganisaties, Halt, Dienst Justitiële Inrichtingen, gemeente, Veilig Thuis, GGZ en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond met als doel het bijdragen aan een veilige(re) samenleving en vermindering van recidive. Het team Detentie en Re-integratie neemt namens de gemeente deel aan de casus overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis. Hier zetten de partners zich samen in voor een goede aanpak van complexe problematiek en komt gerichte ondersteuning sneller tot stand.

Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt volgens de zogeheten ZSM-aanpak. De ZSM-aanpak is voor strafzaken waarbij een verdachte is aangehouden voor een veelvoorkomend misdrijf zoals diefstal of vernieling. Door de samenwerking tussen de verschillende partners kan er snel en zorgvuldig tot een goede afdoening worden gekomen. Dit kan een straf zijn, maar het kan ook een alternatieve of aanvullende (zorg)interventie zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Detentie & Re-integratie:

High Impact Targets (HIT)

High Impact Crimes hebben een grote impact op de maatschappij. De daders van deze misdrijven noemen we High Impact Targets. Oftewel: HIT’ers. Een persoon valt onder de HIT-aanpak als deze een overval, woninginbraak of straatroof hebt gepleegd. Dit zijn delicten met een grote impact op de samenleving. De plegers van dit soort delicten staan erom bekend dat zij na detentie sneller en vaker recidiveren. Om dit te voorkomen werken gemeenten, zorgpartners en justitiepartners samen aan een intensieve persoonsgerichte aanpak.

De gemeente zet zich in om hen de mogelijkheid te bieden het tij te keren, zodat zij geen criminele overlast meer veroorzaken in onze samenleving. Vanuit de gemeente zijn hierin verschillende afdelingen actief. Zo kan er bijvoorbeeld ondersteuning nodig zijn op het gebied van onderwijs, zorg, werk & inkomen of een combinatie hiervan.

Om dit aanbod goed en effectief in te zetten, zijn HIT-coördinatoren aangesteld. De HIT-coördinatoren zijn de spin in het spreekwoordelijke web. Zij zijn voor zowel de HIT’er als voor de collega’s binnen de gemeente en de verschillende partners buiten de gemeente hét aanspreekpunt.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

De HIT-coördinatoren werken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam- Rijnmond (ZVHRR). Het ZVHRR is een samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen.

Iedereen die onder de HIT-aanpak valt krijgt in het ZVHRR een intensieve persoonsgerichte aanpak. De partners van het Zorg- en Veiligheidshuis stellen in het casusoverleg een integraal plan op.

Alles wordt in het werk gesteld om herhaling te voorkomen en de criminele carrière te doorbreken. Vanuit de gemeente zijn de HIT-coördinatoren verantwoordelijk voor uitvoering van het gemeentelijke deel van het integrale plan. Het gemeentelijk deel bestaat uit ondersteuning bij de basisvoorwaarden; identiteitsbewijs, geld, school/opleiding of werk, slaapplek, schulden en zorg. Het totale integrale plan wordt gemonitord binnen de themakamer van het ZVHRR.

Deze aanpak draagt bij aan resocialisatie en verkleint de kans op terugval en recidive. Doordat er vanuit de gemeente één aanspreekpunt is, is er veel minder ‘ruis op de lijn’ en kan er sneller gehandeld worden. En hoe sneller er gehandeld wordt, hoe groter de kans is dat de HIT’er het juiste pad blijft volgen. Ook weet de HIT’er wie hij kan benaderen met vragen over en voor de gemeente.

Op deze manier worden de lijnen kort gehouden en voelen zij zich gehoord.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het HIT-team:

  • telefonisch, via 010 - 267 05 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
  • per e-mail: hitrotterdam@rotterdam.nl
\