Nazorg voor (ex-)gedetineerden
Gepubliceerd op: 07-04-2020
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/nazorg-gedetineerden/
Ga naar de hoofdinhoud

Elk jaar zijn er ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving.

De gemeente zet zich in om te voorkomen dat zij opnieuw de fout in gaan en biedt nazorg aan (ex-)gedetineerden met herkomstgemeente Rotterdam.

Hulp voor (ex-)gedetineerden

Zit u nu in de gevangenis? Of heeft u daarin gezeten? En wilt u uw leven veranderen? De gemeente kan u helpen! Kijk op deze pagina hoe:

Wat doet de gemeente om recidive te voorkomen?

Binnen de gemeente is er een speciaal team, Team Detentie & Re-integratie dat samen met ketenpartners, deelneemt aan het casusoverleg in het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR). Daarnaast werkt het team samen aan een intensieve persoonsgerichte aanpak voor plegers van 'High Impact Crimes'.

Het team ontvangt van gedetineerden met herkomst gemeente Rotterdam automatisch alle binnenlandse detentiemeldingen van Dienst Justitiële Inrichtingen. Een Rotterdammer die in het buitenland gedetineerd is kan zichzelf via Bureau Buitenland (Reclassering Nederland) of rechtstreeks aanmelden bij team Detentie & Re-integratie.

Als de gedetineerde ondersteuningsvragen heeft, neemt een medewerker van team Detentie & Re-integratie, in overleg met de betrokken ketenpartners, contact op met de gedetineerde.

Tijdens een uitgebreide intake, de zogenaamde Bajesbabbel, wordt er met behulp van een 'praatplaat' besproken welke ondersteuning de (ex-)gedetineerde nodig heeft. Dit resulteert in een actiegericht plan met concrete afspraken en een routebeschrijving naar de (gemeentelijke) diensten. Waar mogelijk gaat een medewerker van team Detentie & Re-integratie al in de inrichting met de gedetineerde in gesprek. Het team ondersteunt bijvoorbeeld bij het aanvragen van een geldig identiteitsbewijs, het vinden van een opleiding of werk, of denkt mee over een slaapplek na detentie.

Deze ondersteuning is bedoeld voor (ex-)gedetineerde burgers - jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen - met herkomstgemeente Rotterdam. De gedetineerde kan zich tot 6 maanden na detentie melden bij het team Detentie & Re-integratie. Vooral (ex-)gedetineerden die niet zelfstandig hun basisvoorwaarden op orde kunnen krijgen hebben hier baat bij.

Samenwerking Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) is een samenwerkingsverband tussen het openbaar ministerie, politie, reclasseringsorganisaties, Halt, Dienst Justitiële Inrichtingen, gemeente, Veilig Thuis, GGZ en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Deze samenwerking moet bijdragen aan een veilige(re) samenleving en vermindering van recidive. Het team Detentie en Re-integratie neemt namens de gemeente deel aan de casus overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis. Hier zetten de partners zich samen in voor een goede aanpak van complexe problematiek en komt gerichte ondersteuning sneller tot stand.

High Impact Crimes (HIC)

High Impact Crimes hebben een grote impact op de maatschappij. De daders van deze misdrijven noemen we High Impact Targets. Oftewel: HIT’ers. Een persoon valt onder de HIC-aanpak als deze een overval, woninginbraak of straatroof hebt gepleegd. Dit zijn delicten met een grote impact op de samenleving. De plegers van dit soort delicten staan erom bekend dat zij na detentie sneller en vaker recidiveren. Om dit te voorkomen werken gemeenten, zorgpartners en justitiepartners samen aan een intensieve persoonsgerichte aanpak.

De gemeente zet zich in om hen de mogelijkheid te bieden het tij te keren, zodat zij geen criminele overlast meer veroorzaken in onze samenleving. Vanuit de gemeente zijn hierin verschillende afdelingen actief. Zo kan er bijvoorbeeld ondersteuning nodig zijn op het gebied van onderwijs, zorg, werk & inkomen of een combinatie hiervan.

Om dit aanbod goed en effectief in te zetten, zijn Veiligheidsregisseurs aanpak HIC aangesteld. De Veiligheidsregisseurs aanpak HIC zijn de spin in het spreekwoordelijke web. Zij zijn voor zowel de HIT'er als voor de collega’s binnen de gemeente en de verschillende partners buiten de gemeente hét aanspreekpunt.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

De Veiligheidsregisseurs aanpak HIC werken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR). Het ZVHRR is een samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen.

Iedereen die onder de HIC-aanpak valt krijgt in het ZVHRR een intensieve persoonsgerichte aanpak. De partners van het Zorg- en Veiligheidshuis stellen in het casusoverleg een integraal plan op.

Alles wordt in het werk gesteld om herhaling te voorkomen en de criminele carrière te doorbreken. Vanuit de gemeente zijn de Veiligheidsregisseurs aanpak HIC verantwoordelijk voor uitvoering van het gemeentelijke deel van het integrale plan. Het gemeentelijk deel bestaat uit ondersteuning bij de basisvoorwaarden; identiteitsbewijs, geld, school/opleiding of werk, slaapplek, schulden en zorg. Het totale integrale plan wordt gemonitord binnen de themakamer van het ZVHRR.

Deze aanpak draagt bij aan resocialisatie en verkleint de kans op terugval en recidive. Doordat er vanuit de gemeente één aanspreekpunt is, is er veel minder ‘ruis op de lijn’ en kan er sneller gehandeld worden. En hoe sneller er gehandeld wordt, hoe groter de kans is dat de HIT’er het juiste pad blijft volgen. Ook weet de HIT’er wie hij kan benaderen met vragen over en voor de gemeente.

Op deze manier worden de lijnen kort gehouden en voelen zij zich gehoord.

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het team Detentie & Re-integratie:

Voor vragen over onze HIC-aanpak kunt u contact opnemen met het HIC-team:

  • telefonisch, via 010 - 267 05 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
  • per e-mail hitrotterdam@rotterdam.nl.